BOSKAP - BÖTFÄLLA

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


boskap
Ordklass substantiv
nötkreatur
ibland även om svin, får och getter

boskifte
Ordklass substantiv
bodelning

bosnier
Ordklass substantiv
person från Bosnien-Hercegovina

bosniska
Ordklass substantiv
kvinna från Bosnien-Hercegovina

boson
Ordklass substantiv
elementarpartikel med heltaligt spinn, dit bland annat fotnen hör Bruklighet fysik

boss
Ordklass substantiv
ledare, chef
pamp Bruklighet nedsättande
rester av halm
skräp

bossa nova
en form av jazz i sambarytm

bosselera
Ordklass verb
driva metall

bostad
Ordklass substantiv
hus, lägenhet etcetera där man bor

bostadisering
Ordklass substantiv
ombyggnad av kontor och andra kommersiella lokaler till bostäder

bostadsbidrag
Ordklass substantiv
statligt eller kommunalt bidrag till personer med låg inkomst

bostadsdomstolen
Ordklass substantiv
specialdomstol som är högsta instans i hyresmål

bostadsförmedling
Ordklass substantiv
kommunalt organ som försöker anvisa bostäder åt dem som söker sådana

bostadshotell
Ordklass substantiv
servicehus

bostadslån
Ordklass substantiv
statligt lån för ombyggnad, nybyggnad eller tillbyggnad

bostadsrätt
Ordklass substantiv
den rätt till en lägenhet som är förknippad med medlemskap i en bostadsrättsförening (ekonomisk förening som äger och förvaltar bostadshus)

bostadsrättsförening
Ordklass substantiv
ekonomisk förening som äger och förvaltar bostadshus där medlemmarna bor

bostadstillägg
Ordklass substantiv
en form av kommunalt bostadsbidrag till pensionärer och handikappade

boston
Ordklass substantiv
långsam och smäktande valstyp från början av 1900-talet

bostongurka
Ordklass substantiv
inlagd, hackad gurka

bostonvals
Ordklass substantiv
långsam och smäktande valstyp från början av 1900-talet

bosätta sig
Frasklass verbfras
slå sig ned, ta sin bostad

bosättning
Ordklass substantiv
det att bosätta sig, i synnerhet att inrätta sig i en egen bostad
plats där människor bosatt sig
nybygge

bosättningslån
Ordklass substantiv
statligt lån för att inreda en bostad Bruklighet förr

bosättningstillstånd
Ordklass substantiv
äldre benämning på uppehållstillstånd

bot
Ordklass substantiv
hjälp, botemedel
syndabot, botgöring
straff som utgår i pengar

bota
Ordklass verb
göra frisk
avhjälpa, råda bot på

botanik
Ordklass substantiv
vetenskapen om växterna

botaniker
Ordklass substantiv
botanist (person som ägnar sig åt botanik, vetenskapen om växterna)

botanisera
Ordklass verb
samla och undersöka växter
välja eller plocka bland Bruklighet bildligt

botanisk trädgård
Frasklass nominalfras
trädgård anlagd efter vetenskapliga principer för forskningsändamål men vanligen också med tillträde för allmänheten

botanist
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt botanik (vetenskapen om växterna)
växtsamlare

botemedel
Ordklass substantiv
läkemedel
hjälp

botfärdig
Ordklass adjektiv
ångerfull, beredd att bättra sig

botgörare
Ordklass substantiv
den som söker bot och bättring hos Gud eller någon annan makt

botgöring
Ordklass substantiv
handling för att bli fri från synd

botswanier
Ordklass substantiv
person från Botswana i södra Afrika

botten
Ordklass substantiv
den nedersta delen av något
mycket dålig, till exempel om en film

bottenfärg
Ordklass substantiv
huvudfärg på ett mönstrat tyg eller en mönstrad väv
giftig färg som båtarmålas med under vattenlinjen

bottenhederlig
Ordklass adjektiv
ända till grunden hederlig, oerhört hederlig

bottenkurs
Ordklass substantiv
lägsta noterade kurs på värdepapper

bottenkänning
Ordklass substantiv
en farkosts lätta kontakt med botten Bruklighet sjöfart

bottenlån
Ordklass substantiv
lån mot säkerhet av inteckningar i fastighet med bästa förmånsrätt

bottenlös
Ordklass adjektiv
gränslös Bruklighet bildligt

bottennapp
Ordklass substantiv
det att en metkrok fastnar i sjöbotten
något mycket dåligt Bruklighet bildligt

bottenrik
Ordklass adjektiv
ända till grunden rik, oerhört rik

bottensats
Ordklass substantiv
avlagring, grums på botten av en flaska eller dylikt

bottenskrap
Ordklass substantiv
det sämsta av något

bottenskrapa
Ordklass substantiv
göra ren botten på en båt
tömma till botten, ta med allt Bruklighet bildligt

bottenskyla
Ordklass substantiv
det som täcker bottnen i ett kärl eller dylikt

bottenvåning
Ordklass substantiv
den nedersta våningen i ett hus

bottin
Ordklass substantiv
ytterkänga, pampusch

bottna
Ordklass verb
nå botten
ha sin grund i, bero på

botulism
Ordklass substantiv
en mycket farlig förgiftning genom en bakterie som kan förekomma i kött, fisk och grönsaker

bouchée
Ordklass substantiv
liten smördegspastej med varierande fyllnin

bouclé
Ordklass substantiv
garn eller tyg med noppor eller öglor

boudoir
Ordklass substantiv
en dams privata salong

bougainvillea
Ordklass substantiv
en sydamerikansk klätterbuske, som i Sverige odlas som rumsväxt

bouillabaisse
Ordklass substantiv
en fisksoppa

boulevard
Ordklass substantiv
bred gata med planterade träd

boulevardtidning
Ordklass substantiv
skvallertidning som snokar i folks privatliv, ibland med lätt erotiska inslag

bouppteckning
Ordklass substantiv
förteckning över tillgångar och skulder i ett dödsbo

bouquet
Ordklass substantiv
fin arom (om vin eller dylikt)

bouquet garni
Frasklass nominalfras
en knippa örtkryddor, vanligen persilja, lagerblad och timjan, som tillsätts i såser, grytor och dylikt

bouquiniste
Ordklass substantiv
försäljare av gamla böcker, speciellt om sådan vid floden Seine i Paris

bourbon
Ordklass substantiv
amerikansk majswhisky

bourgeoisie
Ordklass substantiv
borgarklass

bourgogne
Ordklass substantiv
röda och vita viner från Bourgogne i Frankrike

bourré
Ordklass substantiv
fransk folkdans som var vanlig i insturmentalmusik under barocken

boutique
Ordklass substantiv
modebutik

boutredning
Ordklass substantiv
utredning av dödsbo som förberedelse till arvskifte

bouzouki
Ordklass substantiv
folkligt grekiskt stränginstrument som påminner något om en mandolin

bov
Ordklass substantiv
skurk, usling, förbrytare

bovete
Ordklass substantiv
en ört vars frö används till mjöl

bowla
Ordklass verb
spela bowling (en internationell tävlingssport med tio käglor)

bowlare
Ordklass substantiv
person som spelar bowling (en internationell tävlingssport med tio käglor)

bowling
Ordklass substantiv
en internationell tävlingssport med tio käglor

box
Ordklass substantiv
låda, behållare
bås
bankbox eller postbox

boxa
Ordklass verb
slå med knytnävarna

boxare
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt boxning (att slåss med knynävarna)

boxas
Ordklass verb
slåss med knynävarna
ägna sig åt boxning (att slåss med knynävarna)

boxer
Ordklass substantiv
en hundras

boxermotor
Ordklass substantiv
förbränningsmotor med motstående, liggande cylindrar

boxershorts
Ordklass substantiv
kalsonger eller trosor i kortbyxmodell med vida ben

boxkalv
Ordklass substantiv
ett kalvskinn för skor

boxning
Ordklass substantiv
en idrottsgren där man boxas (slåss med knynävarna)

boxplay
Ordklass substantiv
i ishockey försvarsspel i ett lag som har en spelare mindre på banan; de fyra kvarvarande spelarna ställer upp sig i en fyrkant (en box) Bruklighet sport

boyfriend
Ordklass substantiv
pojkvän

boysenbär
Ordklass substantiv
korsning av björnbär och hallon

bra
Ordklass adjektiv
god, frisk, ansenlig
väl, mycket, ganska

bracka
Ordklass substantiv
inskränkt och högfärdig person Bruklighet vardagligt

bra dagar
dagar med pengar och ställning

bragd
Ordklass substantiv
bedrift, hjältedåd

bragelöfte
Ordklass substantiv
högtidligt löfte

braille
Ordklass substantiv
annat namn för punktskrift (blindskrift)

brailleskrift
Ordklass substantiv
annat namn för punktskrift (blindskrift)

brain-drain
Ordklass substantiv
kunskapsflykt

brainstorming
Ordklass substantiv
gemensam idékläckning

braj
Ordklass substantiv
hasch Bruklighet slang

brak
Ordklass substantiv
buller, skräll

braka
Ordklass verb
bullra, skrälla
gå sönder med ett brak

braka ihop
Frasklass verbfras
gräla häftigt (om personer)

braka lös
Frasklass verbfras
bryta ut häftigt

braka löst
Frasklass verbfras
bryta ut häftigt

brakfest
Ordklass substantiv
hejdundrande fest Bruklighet vardagligt

brakioped
Ordklass substantiv
armfoting

braksuccé
Ordklass substantiv
hejdundrande succé Bruklighet vardagligt

brakteat
Ordklass substantiv
medaljliknande hängsmycke av guld, som användes i Skandinavien under folkvandringstiden
medeltida mynt som endast är präglat på en sida

brakved
Ordklass substantiv
en buske eller ett litet träd vars bark används till avföringsmedel

brallor
Ordklass substantiv
byxor Bruklighet vardagligt

braman
Ordklass substantiv
medlem av hinduernas högsta kast i Indien

bramanism
Ordklass substantiv
en form av hinduism

bramstång
Ordklass substantiv
översta delen av en tredelad fartygsmast

brand
Ordklass substantiv
eldsvåda
vävnadsdöd i ett kroppsparti, till exempel kallbrand Bruklighet medicin

branda
Ordklass verb
anmäla till eller ange för polisen Bruklighet vardagligt, slangbetonat

brandfackla
Ordklass substantiv
utmaning, provokation

brandgata
Ordklass substantiv
uthuggning för att en skogsbrand inte ska sprida sig

brandgul
Ordklass adjektiv
orange, rödgul

brandkår
Ordklass substantiv
organisation som släcker bränder

brandpost
Ordklass substantiv
brandvakt (oftast nattetid)
vattenuttag i gata och dylikt för brandkåren

brandsegel
Ordklass substantiv
en i ring elastiskt spänd duk, som används för att fånga upp en person som hoppat från ett hus

brandskatta
Ordklass verb
utkräva lösen för att inte bränna
plundra

brandstodsbolag
Ordklass substantiv
brandförsäkringsbolag

brandtal
Ordklass substantiv
hetsande tal

brandvarnare
Ordklass substantiv
apparat som ger varningssignal när den känner rök i luften så att en brandhärd kan upptäckas innan elden hunnit sprida sig

brandvägg
Ordklass substantiv
anordning som skall hindra intrång i ett datornät Bruklighet bildligt, data

brandy
Ordklass substantiv
spritdryck gjord genom destillation av vin, till exempel konjak

bransch
Ordklass substantiv
fack
yrkesgren, affärsgren eller industrigren

brant
Ordklass substantiv
kraftig sluttning, stup
brant
Ordklass adjektiv
starkt sluttande

brasa
Ordklass substantiv
eld i öppen spis eller dylikt

brasilian
Ordklass substantiv
person från Brasilien

brasilianare
Ordklass substantiv
person från Brasilien

brasilianska
Ordklass substantiv
kvinna från Brasilien

braskande
Ordklass adjektiv
uppseendeväckande

brasklapp
Ordklass substantiv
hemlig reservation (efter 1500-talsbiskopen Brask, som vid ett beslut sägs ha smugglat in en lapp med texten "Härtill är jag nödd och tvungen" i sitt sigill)

brass
Ordklass substantiv
mässingsblåsarna i en orkester
hasch Bruklighet vardagligt
lina för att svänga rår på segelfartyg Bruklighet sjöfart

brassa
Ordklass verb
vrida rår genom att dra i brassarna (linor avsedda för att svänga rår) Bruklighet sjöfart

brassa käk
Frasklass verbfras
laga mat, i synnerhet steka mat Bruklighet vardagligt

brassa på
Frasklass verbfras
elda för fullt Bruklighet vardagligt
skjuta häftigt
satsa för fullt Bruklighet bildligt

brasseri
Ordklass substantiv
enklare restaurang med ölservering, ölstuga

brassie
Ordklass substantiv
i golf en träklubba som ger bollen en hög bana Bruklighet sport

bratvurst
Ordklass substantiv
en sorts kryddad korv

bravad
Ordklass substantiv
stordåd

bravera
Ordklass verb
skryta, briljera

bravo
Ordklass interjektion
bra, strålande

bravur
Ordklass substantiv
stor skicklighet

bravurnummer
Ordklass substantiv
glansnummer

braxen
Ordklass substantiv
en karpfisk med hög rygg och platt kropp

braxenpanka
Ordklass substantiv
en fullvuxen braxen (en karpfisk med hög rygg och platt kropp)

break
Ordklass substantiv
servegenombrott
kort oackompanjerat intrumentsolo (i jazzmusik)

breakdans
Ordklass substantiv
akrobatisk solodans till rockmusik, främst utförd av ungdomar i storstäder

break-even
Ordklass substantiv
den försäljningsvolym som fordras för att intäkterna precis skall uppväga kostnaderna

break-even-punkt
Ordklass substantiv
den försäljningsvolym som fordras för att intäkterna precis skall uppväga kostnaderna

breccia
Ordklass substantiv
en bergart av skarpa fragment av andra bergarter och mineral

bred
Ordklass adjektiv
utsträckt i sidled
med en viss bredd
med stor utsträckning i tid eller rum, till exempel en bred skildring Bruklighet bildligt
de till antalet stora lägre samhällsklasserna (folkets breda lager)

breda på
Frasklass verbfras
överdriva Bruklighet bildligt

bredband
Ordklass substantiv
brett frekvensområde som kan överföra signaler mycket snabbt och flera olika signaler samtidigt, till exempel tal, video och data (i telekommunikation och dylikt)

bredbar
Ordklass adjektiv
som går lätt att breda

bredbent
Ordklass adjektiv
stående med benen isär

bredd
Ordklass substantiv
utsträckning i sidled
breddgrad, till exempel 58° nordlig bredd

bredda
Ordklass verb
göra bredare
utvidga

breddgrad
Ordklass substantiv
linje parallell med ekvatorn; varje breddgrad markerar 1/90 av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen respektive sydpolen

brednäbbar
Ordklass substantiv
en familj tättingar i tropiska delar av Asien och Afrika

brednäsapa
Ordklass substantiv
indivd av en familj större sydamerikanska apor, de flesta med gripsvans, dit bland annat kapuciner, vrålapor, spindelapor och dödskalleapor hör

brednäsor
Ordklass substantiv
en familj större sydamerikanska apor, de flesta med gripsvans, dit bland annat kapuciner, vrålapor, spindelapor och dödskalleapor hör

bredvid
Ordklass adverb
vid sidan av

breeder
Ordklass substantiv
bridreaktor

breitschwanz
Ordklass substantiv
ett fint persinaskinn av nyfödda lamm

bretonska
Ordklass substantiv
ett keltisk språk som talas i Bretagne

brev
Ordklass substantiv
något man skriver och skickar med posten
urkund, till exempel försäkringsbrev

brevbäring
Ordklass substantiv
postutbärning

brevduva
Ordklass substantiv
tamduva som lärts att flyga med meddelanden över mycket långa avstånd

brevhemlighet
Ordklass substantiv
principen att ingen har rätt att läsa andras brev eller andra meddelanden som sända med posten

brevhuvud
Ordklass substantiv
översta delen av tryckt brevpapper med plats för namn och andra data

breviarium
Ordklass substantiv
katolsk bönbok

brevledes
Ordklass adverb
genom brev

brevlåda
Ordklass substantiv
låda uppsatt av postverket där man lägger brev som skall skickas
låda i vilken man får sin post
detsamma som brevinkast (springa i ytterdörr där post stoppas in Bruklighet vardagligt

brevlådeföretag
Ordklass substantiv
företag som bara finns till namnet, oftast av skattetekniska skäl

brevpress
Ordklass substantiv
tungt, ofta konstnärligt utformat föremål, vanligen av glas, avsett att hålla brev och andra papper på plats på ett skrivbord

brevroman
Ordklass substantiv
roman i form av brev från och till en eller flera personer, som var särskilt populär mellan cirka 1750 och cirka 1850

brevställare
Ordklass substantiv
handledning med exempel på hur man skriver brev till olika typer av adressater

brevvän
Ordklass substantiv
person som man regelbundet brevväxlar med (men som man kanske aldrig träffat)

brevväxla
Ordklass verb
regelbundet skicka brev till och få brev från någon, korrespondera

briar
Ordklass substantiv
trä av en ljungväxt från bland annat medelhavsområdet, vars rotved används till tobakspipor

bric-à-brac
Ordklass substantiv
antika småsaker, kuriosa

bricka
Ordklass substantiv
skiva med kanter som används vid servering
litet platt föremål, till exempel en namnbricka, en nummerbricka eller en spelbricka

brickband
Ordklass substantiv
band som man hänger brickor i när de inte används

brickbord
Ordklass substantiv
litet bord där bordsskivan är en löstagbar bricka

bridge
Ordklass substantiv
kortspel för två par, som går ut på att spela hem ett visst antal bjudna stick

bridong
Ordklass substantiv
en typ av ridbetsel

bridreaktor
Ordklass substantiv
kärnreaktor där nytt kärnbränsle framställs under driften

brie
Ordklass substantiv
en fransk mjuk vitmögelost

briefa
Ordklass verb
informera kortfattat

briefing
Ordklass substantiv
det att briefa (informera kortfattat)

brigad
Ordklass substantiv
ett slags stort arméförband

brigadör
Ordklass substantiv
officersgrad i Frälsningsarmén

brigantin
Ordklass substantiv
tvåmastat segelfartyg med råsegel på främre masten och gaffelsegel på aktre masten

brigg
Ordklass substantiv
tvåmastat segelfartyg

brikett
Ordklass substantiv
tegelstensformat stycke av sammanpressat ämne, till exempel kol eller torv

briljans
Ordklass substantiv
glans

briljant
Ordklass substantiv
slipad ädelsten, vanligen diamant
briljant
Ordklass adjektiv
storartad, lysande

briljanterad
Ordklass adjektiv
besatt med slipade ädelstenar

briljantin
Ordklass substantiv
starkt fetthaltigt hårvårdsmedel

briljera
Ordklass verb
glänsa, utmärka sig
skryta

brillor
Ordklass substantiv
glasögon Bruklighet vardagligt

bringa
Ordklass substantiv
bröstparti på djur
bringa
Ordklass verb
medföra, komma med
förmå, få

bringa ihop
Frasklass verbfras
samla ihop från olika håll

bringa om livet
Frasklass verbfras
död

brink
Ordklass substantiv
kort brant backe, till exempel en strandsluttning eller en gränd

brinna
Ordklass verb
avge eld, stå i lågor

brinna inne
Frasklass verbfras
omkomma i brand

brinnande
Ordklass adjektiv
stark eller häftig iver etcetera

brio
Ordklass substantiv
livlighet

brioche
Ordklass substantiv
bröd av deg gjord på vetemjöl, vatten, ägg och smör, som jäst flera gånger

bris
Ordklass substantiv
svag till frisk vind Bruklighet sjöfart

brisad
Ordklass substantiv
häftig explosion

brisera
Ordklass verb
häftigt explodera

brissling
Ordklass substantiv
skarpsill

brist
Ordklass substantiv
för liten tillgång
fel
svaghet

brista
Ordklass verb
gå sönder
fattas

brista i noggrannhet
Frasklass verbfras
inte vara tillräckligt noggrann

bristande
Ordklass adjektiv
otillräcklig

brista ut i gråt
Frasklass verbfras
plötsligt börja gråta

brista ut i skratt
Frasklass verbfras
plötsligt börja skratta

brista ut i tårar
Frasklass verbfras
plötsligt börja gråta

bristfällig
Ordklass adjektiv
dålig, ofullständig

brist i kassan
underskott

bristsjukdom
Ordklass substantiv
sjukdom orsakad av brist på vitaminer eller mineraler

bristvara
Ordklass substantiv
vara som det råder brist på

bristyrke
Ordklass substantiv
yrke där det råder brist på arbetskraft

britannisk
Ordklass adjektiv
som avser det forntida (keltiska) Britannien

brits
Ordklass substantiv
sovplats av trä

britt
Ordklass substantiv
person från Storbritannien

brittisk
Ordklass adjektiv
som avser det nutida Storbritannien

brittsommar
Ordklass substantiv
eftersommar med vackert väder (ursprungligen efter den heliga Birgittas dag 7 oktober)

bro
Ordklass substantiv
väg byggd över ett vattendrag, en bergsklyfta eller dylikt
brygga eller kaj, till exempel Skeppsbron
en eller flera konstgjorda tänder förankrade i angränsande friska tänder (inte i fackspråk)

broccoli
Ordklass substantiv
mörkgrön varietet av kål (förgrenad med små huvuden i grentopparna)

brochette
Ordklass substantiv
litet grillspett

brockfågel
Ordklass substantiv
vadarfågel av familjen pipare och vipor Bruklighet ålderdomligt

brodd
Ordklass substantiv
nyss uppkommen säd
pigg, spets på sko eller stav, skarp söm i höstsko till skydd mot halka

broder
Ordklass substantiv
manligt syskon
manlig umgängesvän eller kamrat
hälsningord i brev från en man till en annan som den förste mannen är bekant med

brodera
Ordklass verb
sy konstfullt
beskriva överdrivet detaljerat, skarva Bruklighet bildligt

broderbåge
Ordklass substantiv
ram att spänna upp tyg i för att underlätta brodering

broderi
Ordklass substantiv
ett slags konstfullt sytt arbete

broderlig
Ordklass adjektiv
såsom mellan bröder

brodernål
Ordklass substantiv
synål med stort öga och rundad spets

broderskap
Ordklass substantiv
det att vara bröder

broderskapare
Ordklass substantiv
medlem av broderskapsrörelsen (förbund av kristna socialdemokrater)

broderskapsrörelsen
Ordklass substantiv
förbund av kristna socialdemokrater

brodyr
Ordklass substantiv
broderi (ett slags konstfullt sytt arbete)

brodös
Ordklass substantiv
sömmerska som är specialist på broderi

brogue
Ordklass substantiv
sko med kraftig perforering på ovanlädret

broguesko
Ordklass substantiv
sko med kraftig perforering på ovanlädret

brohuvud
Ordklass substantiv
område erövrat som bas för fortsatt anfall på andra sidan vattendrag Bruklighet militärväsen

broiler
Ordklass substantiv
gödkyckling
någon som tränats eller utbildats hårt för en viss uppgift med åsidosättande av allt annat, till exempel en idrottare eller en politiker Bruklighet bildligt, nedsättande

brokad
Ordklass substantiv
tyg med guld- eller silvertrådare

brokbladig
Ordklass adjektiv
med brokiga blad (om växt)

brokbock
Ordklass substantiv
en antilop i södra Afrika

brokig
Ordklass adjektiv
färgrik
omväxlande
blandad (om sällskap)

brom
Ordklass substantiv
ett grundämne ur gruppen halogener

bromid
Ordklass substantiv
ett bromsalt som används som lugnande medel

broms
Ordklass substantiv
anordning på fordon och dylikt för att minska farten

bromsa
Ordklass verb
minska farten genom att använda broms

bromsar
Ordklass substantiv
en familj blodsugande flugor

bromskloss
Ordklass substantiv
teknisk anordning i en bils bromssystem
person som står i vägen för en önskad utveckling Bruklighet bildligt

bromsmedicin
Ordklass substantiv
läkemedel som har en hämmande effekt på svåra sjukdomar, till exempel aids, men som inte kan bota dem

bromssträcka
Ordklass substantiv
den sträcka som det tar för ett fordon att sakta ned till stillastående

bronker
Ordklass substantiv
luftstrupens förgreningar till och i lungorna

bronkit
Ordklass substantiv
luftrörsinflammation

brons
Ordklass substantiv
legering av koppar och tenn
bronsmedelj
tredje plats i större idrottstävling, till exempel världsmästerskap eller olympiska spel

bronsåldern
Ordklass substantiv
en förhistorisk persiod mellan stenåldern och järnåldern

brontosaurie
Ordklass substantiv
en växtätande dinosaurie, som är det största kända landlevande djuret

brorsa
Ordklass substantiv
bror Bruklighet vardagligt

brorslott
Ordklass substantiv
den bästa eller större delen (lotten)

brosch
Ordklass substantiv
smycke som fästs i ett klädesplagg

broschyr
Ordklass substantiv
häfte, liten informationsskrift

brosk
Ordklass substantiv
halvfast, elastisk vävnad hos djur och människor

broskfiskar
Ordklass substantiv
en klass havslevande ryggradsdjur dit bland annat hajar och rockor hör

broskganoid
Ordklass substantiv
annan benämning på störfisk

broskvävnad
Ordklass substantiv
halvfast, elastisk vävnad hos djur och människor

brotsch
Ordklass substantiv
ett skärverktyg med vilket man bland annat jämnar hål borrade i metall

brotscha
Ordklass verb
behandla med brotsch (ett skärverktyg med vilket man bland annat jämnar hål borrade i metall)

brott
Ordklass substantiv
det att man bryter mot en lag, ett påbud eller en föreskrift
förbrytelse
det att något bryts, till exempel ett ben eller en arm
ställe där något är avbrutet
plats där man bryter något, till exempel ett stenbrott

brottare
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt brottning (en idrott där man kämpar två och två utan vapen för att få motståndaren i marken)

brottas
Ordklass verb
kämpa två och två utan vapen för att få motståndaren i marken
ägna sig åt brottning
kämpa Bruklighet bildligt

brottmål
Ordklass substantiv
rättegångsmål som avser ansvar för brott

brottning
Ordklass substantiv
en idrott där man brottas (kämpar två och två utan vapen för att få motståndaren i marken)

brottsbalken
Ordklass substantiv
den balk (avdelning) i lagen som anger vad som är brott och hur brott straffas

brottsjö
Ordklass substantiv
våg som bryter sig, bränning

brottslig
Ordklass adjektiv
straffbar, kriminell

brottslighet
Ordklass substantiv
det att vara brottslig
brottslig verksamhet
det totala antalet brott

brottsling
Ordklass substantiv
förbrytare

brottsrubricering
Ordklass substantiv
hänvisning till en bestämd brottsbeskrivning i lagen vid åtal för ett begånget brott

brottstycke
Ordklass substantiv
liten del, fragment

brougham
Ordklass substantiv
hästdroska där endast passagerarutrymet har tak

brouillera sig
Frasklass verbfras
bli osams, komma ihop sig

brovallia
Ordklass substantiv
en rumsväxt av familjen potatisväxter

browning
Ordklass substantiv
en typ av automatpistol

browser
Ordklass substantiv
webbläsare

brud
Ordklass substantiv
kvinna som gifter sig
flicka, kvinna Bruklighet vardagligt

brudbröd
Ordklass substantiv
en ört av samma släkte som älgört; hör till familjen rosväxter

brudgum
Ordklass substantiv
man som gifter sig

brudkista
Ordklass substantiv
ursprungligen kista med hemgiften som en brud förde med sig i boet
numera en uppsättning sänglinne, dukar, handdukar etcetera, lämplig för unga människor som sätter bo

brudnäbb
Ordklass substantiv
barn som går före ett brudpar till vigseln

brudpäll
Ordklass substantiv
päll som hålls över ett brudpar vid vigseln (numera ovanligt)

brudslöja
Ordklass substantiv
namn på några växter

brugd
Ordklass substantiv
en 10-15 meter lång haj

bruk
Ordklass substantiv
användning
sed, vana
odling, jordbruk
järnverk eller dylikt, speciellt ett som är den enda eller den dominerande industrin på en mindre ort, brukssamhälle
murbruk

bruka
Ordklass verb
begagna
ha för vana att
odla, bearbeta

brukbar
Ordklass adjektiv
användbar
odlingsbar

bruklig
Ordklass adjektiv
som man har för vana eller sed

bruksanvisning
Ordklass substantiv
skriftlig handledning i hur man använder en apparat, en maskin eller dylikt

bruksföremål
Ordklass substantiv
något som används i dagligt bruk

brukshund
Ordklass substantiv
hund som används för skydd, spårning och dylikt

bruksort
Ordklass substantiv
samhälle präglat av befintlig industri eller bruk

brukspatron
Ordklass substantiv
äldre titel för bruksägare

brukssamhälle
Ordklass substantiv
samhälle präglat av befintlig industri eller bruk

bruksvara
Ordklass substantiv
sak som används i vardagslivet

bruksvärde
Ordklass substantiv
värde som ligger till grund för bruksvärdeshyra (vad man får ta ut i hyra i jämförelse med vad likvärdiga allmännyttiga bostäder kostar)

bruksvärdeshyra
Ordklass substantiv
vad man får ta ut i hyra i jämförelse med vad likvärdiga allmännyttiga bostäder kostar

brumbjörn
Ordklass substantiv
vresig gammal man Bruklighet bildligt

brumma
Ordklass verb
låta som en björn
muttra

brun
Ordklass adjektiv
en färg

bruna bönor
Frasklass nominalfras
maträtt av en sorts bönor i sås med ättika och sirap, som ofta äts till stekt fläsk

brunbjörn
Ordklass substantiv
en björnart i Europa, Asien och Nordamerika, speciellt den europeiska rasen av denna art

brunbränd
Ordklass adjektiv
solbränd

brunch
Ordklass substantiv
ursprungligen förmiddagsmåltid
numera vanligen större söndagslunch på restaurang

bruneier
Ordklass substantiv
person från Brunei på nordvästra Borneo

brunett
Ordklass substantiv
mörkhårig kvinna

brunfelsia
Ordklass substantiv
en rumsväxt av familjen potatisväxter med mörkgröna läderartade blad och violetta pipformiga blommor

brunhyllt
Ordklass adjektiv
med brun hy

brunkol
Ordklass substantiv
fossilt brunsvart kol, som används som bränsle och bland annat bryts i Mellaneuropa

brunkulla
Ordklass substantiv
en norrländsk orkidé med svartröda blommor

brunkål
Ordklass substantiv
hackad och brynt vitkål som smaksatts med bland annat ättika, sirap och skinkspad och äts i Skåne på julen

brunn
Ordklass substantiv
grävt eller borrat hål i marken där man tar vatten
utsläpp för till exempel använt vatten eller regnvatten

brunnsort
Ordklass substantiv
ort med källvatten som ansågs hälsobringande, dit man for för rekreation och för att dricka brunn Bruklighet mest förr

brunst
Ordklass substantiv
parningsdrift hos däggdjur
sexuell upphetsning

brunstig
Ordklass adjektiv
parningsvillig
sexuellt upptänd, kåt

brunögd
Ordklass adjektiv
med bruna ögon

brunört
Ordklass substantiv
en liten kransblommig växt

brus
Ordklass substantiv
brusande ljud
en typ av radio- och tv-störning

brusa
Ordklass verb
låta som till exempel en fors, en storm eller en orgel

brusa upp
Frasklass verbfras
råka i plötslig vrede

bruschetta
Ordklass substantiv
stekt eller rostat bröd med vitlök och olivolja

brushane
Ordklass substantiv
en vadafågel av gruppen storsnöppor, som igenkänns på hannens praktfulla krage

brushuvud
Ordklass substantiv
person som lätt brusar upp

brustablett
Ordklass substantiv
tablett som skall lösas upp i vatten

brusten
Ordklass adjektiv
krossad, slocknad

brut
Ordklass adjektiv
torr (om champagne)

brutal
Ordklass adjektiv
rå, hård och hänsynslös

brutalisera
Ordklass verb
göra brutal (rå, hård och hänsynslös)

brutalitet
Ordklass substantiv
råhet

bruten
Ordklass adjektiv
tillintetgjord, knäckt
svag eller darrande (om röst)
om uttal som visar att det språk någon talar inte är personens modersmål, till exempel bruten svenska

brutet ackord
Frasklass nominalfras
arpeggio

brutta
Ordklass substantiv
flicka, tjej Bruklighet vardagligt, slangbetonat

brutto
Ordklass substantiv
ett belopp utan avdrag

bruttoinkomst
Ordklass substantiv
inkomst eller lön utan avdrag för skatt och dylikt

bruttolön
Ordklass substantiv
inkomst eller lön utan avdrag för skatt och dylikt

bruttonationalprodukt
Ordklass substantiv
Förkortning BNP
summan av ett lands produktion av varor och tjänster under ett år

bruttoton
Ordklass substantiv
rymdmått som anger hur stor lastvolym ett fartyg har

bruttovikt
Ordklass substantiv
vikt med förpackning

bry
Ordklass substantiv
bry
Ordklass verb
anstränga

brydd
Ordklass adjektiv
förvirrad, villrådig

bryderi
Ordklass substantiv
bekymmer, villrådighet

brydsam
Ordklass adjektiv
svår, besvärlig

brygd
Ordklass substantiv
bryggning
dryck

brygga
Ordklass substantiv
plats där båtar lägger till
kommandobrygga på fartyg
konstgjord tandrad
ett slags apparatkoppling för mätning av eletriska storheter Bruklighet teknik
brygga
Ordklass verb
tillreda öl
tillreda kaffe genom att låta hett vatten sila genom finmalet kaffe

bryggare
Ordklass substantiv
öltillverkare
apparat för tillredning av bryggt kaffe

bryggeri
Ordklass substantiv
fabrik för öltillverkning

bryggödla
Ordklass substantiv
ett åldedomligt ödleliknande kräldjur på Nya Zeeland, som bildar en egen ordning bland kräldjuren

brylépudding
Ordklass substantiv
en efterrätt av grädde, ägg och brynt socker

brylling
Ordklass substantiv
kusiners barnbarn, fyrmänning

bryn
Ordklass substantiv
kant eller yta, till exempel skogsbryn och vattenbryn

bryna
Ordklass verb
göra brun, till exempel genom stekning
vässa, skärpa

bryne
Ordklass substantiv
verktyg för slipning eller skärpning

brynja
Ordklass substantiv
pansarskjorta
nätundertröja

brynsten
Ordklass substantiv
verktyg för slipning eller skärpning

brynstål
Ordklass substantiv
stålstycke använd som brynsten (verktyg för slipning eller skärpning)

bryofyt
Ordklass substantiv
mossa

bryolog
Ordklass substantiv
forskare i bryologi (vetenskapen om mossorna)

bryologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om mossorna

bry sig om
Frasklass verbfras
intressera sig för

brysk
Ordklass adjektiv
tvär och ovänlig

brysselkål
Ordklass substantiv
en kålsort med små huvuden

brysselspets
Ordklass substantiv
en typ av knypplad och sydd spets, ursprungligen från Bryssel

bryta
Ordklass verb
dela häftigt, knäcka
avbryta, stänga av
sluta att umgås
upphäva, svika
vika konstfullt (om servetter)
röja för odling (om mark)
få fram råvaror ur marken
blanda färg med en annan färg
ha ett uttal som grundar sig på att man har ett främmande modersmål

bryta en lans för
Frasklass verbfras
stödja, kämpa för

bryta ihop
Frasklass verbfras
få ett nervsammanbrott

bryta laget
Frasklass verbfras
bryta upp från glatt sällskap

bryta samman
Frasklass verbfras
få ett nervsammanbrott

bryta upp
Frasklass verbfras
öppna med våld
ge sig iväg från någon eller något

brytböna
Ordklass substantiv
en typ av odlad grön böna

brytning
Ordklass substantiv
det att bryta loss
det att bryta med någon
uttal som grundar sig på att talaren har ett främmande modersmål

brytpunkt
Ordklass substantiv
punkt där en viss företeelse upphör eller förändras Bruklighet bildligt
nivå ovanför vilken skatt skall betalas eller skattesatsen höjs

bråck
Ordklass substantiv
sjuklig utbuktning av organ eller vävnader ur deras normala läge

bråd
Ordklass adjektiv
bråskande
hastig

bråddjup
Ordklass substantiv
avgrund
bråddjup
Ordklass adjektiv
tvärdjup (så att man inte når botten)

brådis
Ordklass adverb
bråttom Bruklighet vardagligt, slangbetonat

brådmogen
Ordklass adjektiv
tidigt utvecklad

brådstörtad
Ordklass adjektiv
mycket hastig

bråk
Ordklass substantiv
tal i bråkform, till exempel det allmänna bråket 3/7 och decimalbråket 0,3
oväsen, orolighet
gräl

bråka
Ordklass substantiv
redskap som man bråkar lin med
bråka
Ordklass verb
ställa till bråk (oväsen, orolighet, gräl)
avlägsna träartade beståndsdelar hos lin

bråkdel
Ordklass substantiv
del av talet 1
mycket liten del

bråkig
Ordklass adjektiv
som präglas av bråk (oväsen, orolighet, gräl)
som ställer till bråk

bråkmakare
Ordklass substantiv
person som gärna sätter igång bråk (oväsen, orolighet, gräl)

bråkstake
Ordklass substantiv
bråkmakare

brånad
Ordklass substantiv
häftig åtrå

brås på
Frasklass verbfras
ha medfödd likhet med

bråte
Ordklass substantiv
oordnad skräphög

bräcka
Ordklass substantiv
spricka
bräcka
Ordklass verb
bryta, knäcka
överträffa eller slå någons rekord
bryta in, gry
steka lätt och hastigt, t.ex. skinka

bräckage
Ordklass substantiv
sönderslagning

bräckjärn
Ordklass substantiv
redskap som man bryter upp låsta dörrar och dylikt med, kofot

bräckkorv
Ordklass substantiv
en sorts rökt fläskkorv

bräcklig
Ordklass adjektiv
som lätt skadas eller går sönder

bräckor
Ordklass substantiv
ett släkte inom stenbräckefamiljen, till exempel knölbräcka eller stjärnbräcka

bräckt vatten
Frasklass nominalfras
blandning av sötvatten och saltvatten

bräda
Ordklass substantiv
långt och smalt sågat trästycke, planka
skateboard eller snowboard
bräda
Ordklass verb
konkurrera ut

brädd
Ordklass substantiv
överkant
strand

brädda
Ordklass verb
fylla till brädden (överkanten)

bräddfull
Ordklass adjektiv
fylld till överkanten, rågad

bräde
Ordklass substantiv
tunn planka
skiva

brädfodra
Ordklass verb
klä med brädor (långa och smala sågade trästycken)

brädgård
Ordklass substantiv
upplagsplats för brädor, där man också kan köpa brädor och diverse byggnadssnickerier

brädseglare
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt brädsegling (segling på en smal bräda med ett segel)

brädsegling
Ordklass substantiv
segling på en smal bräda med ett segel som man både driver fram och styr brädan med

brädslå
Ordklass verb
klä med brädor, brädfodra

brädspel
Ordklass substantiv
ett spel med tärningar och brickor på ett speciellt bräde

bräka
Ordklass verb
låta som ett får eller en get
tala brett och fult

bräm
Ordklass substantiv
kant på bland annat kläder och fåglars fjädrar

bränd
Ordklass adjektiv
utsatt för en obehaglig erfarenhet Bruklighet bildligt

bränna
Ordklass verb
få något att brinna
skada genom eld eller hetta
behandla med eld eller hetta
rosta (till exempel mandlar)
slå ut en spelare i innelaget (i brännboll och liknande spel)
göra spår, märke, avtryck etcetera i med hjälp av hetta, gravera

bränna in
Frasklass verbfras
anbringa spår, märke, avtryck etcetera med hjälp av hetta

brännande
Ordklass adjektiv
aktuell (om problem etcetera)
viktig

brännare
Ordklass substantiv
den del av en ljus- eller värmeapparat där förbränningen sker

bränna sina skepp
Frasklass verbfras
förstöra chansen att vända om

brännas inne
omkomma i brinnande byggnad

bränna sitt ljus i båda ändar
Frasklass verbfras
leva på ett ytterst anträngande och nedbrytande sätt

bränna vid
Frasklass verbfras
förstöra till exempel en stek genom hetta

brännbar
Ordklass adjektiv
som går att bränna

brännboll
Ordklass substantiv
ett slags bollspel med slagträ

bränneri
Ordklass substantiv
anläggning för tillverkning av brännvin

brännglas
Ordklass substantiv
ett slags förstoringsglas som koncentrerar solstrålar i en brännpunkt och därmed kan antända papper eller dylikt

bränning
Ordklass substantiv
våg som bryts mot strand eller undervattensgrund

brännmärka
Ordklass verb
karaktärisera som skamlig eller avskyvärd Bruklighet bildligt

brännpunkt
Ordklass substantiv
samlingspunkt för ljusstrålar efter att de brutits
centrum, medelpunkt

brännskada
Ordklass substantiv
skada i huden eller annan kroppsvävnad som orsakats av alltför hög temperatur

brännskador av tredje graden
Frasklass nominalfras
mycket allvarliga brännskador

brännsår
Ordklass substantiv
skada i huden eller annan kroppsvävnad som orsakats av alltför hög temperatur

brännvidd
Ordklass substantiv
avståndet mellan brännpunkt och lins eller konkav spegel

brännvin
Ordklass substantiv
en spritdryck

brännvinsadvokat
Ordklass substantiv
advokat som åtar sig tvivelaktiga mål, lagvrängare

brännvinsnäsa
Ordklass substantiv
näsa som är svullen och röd av för mycket intag av sprit

brännässla
Ordklass substantiv
en ört som bränns

bränsle
Ordklass substantiv
brännbar energiråvara, till exempel olja

bränslecell
Ordklass substantiv
anordning som omvandlar kemiskt energi till elektrisk energi direkt

bränslesnål
Ordklass adjektiv
som drar lite bränsle

bränt barn skyr elden
Frasklass sats
den som har gjort en dumhet som medfört obehag aktar sig för att upprepa den

bräsch
Ordklass substantiv
öppning i mur
lucka

bräsera
Ordklass verb
först bryna, sedan späda med buljong och slutligen koka under lock

bräsma
Ordklass substantiv
namn på örter av ett släkte korsblommiga växter

bräss
Ordklass substantiv
tymus Bruklighet medicin
maträtt av bräss, vanligen kalvbräss

brätte
Ordklass substantiv
utvikt kant på en hatt

bröa
Ordklass verb
strö rivet bröd på

bröd
Ordklass substantiv
livsmedel som bakas av mjöl
mat, till exempel i uttrycket "vårt dagliga bröd" Bruklighet bildligt
brödföda

bröda
Ordklass verb
strö rivet bröd på

brödfrukt
Ordklass substantiv
den stora, ätliga frukten av det tropiska brödfruktträdet, av vilken man också kan baka bröd

brödföda
Ordklass substantiv
uppehäller, livets nödtorft

brödlös
Ordklass adjektiv
utan mat

brödraskap
Ordklass substantiv
sammanslutning av likasinnade

brödrost
Ordklass substantiv
elektrisk apparat för rostning av bröd

brödskrivare
Ordklass substantiv
författare som skriver för brödfödan (utan konstnärliga ambitioner)

brödstil
Ordklass substantiv
den löpande textens stil i bok eller dylikt (i motsats till stilen i bland annat bildtexter och rubriker)

brödsäd
Ordklass substantiv
sädesslag som man bakar bröd av

brödtext
Ordklass substantiv
text tryckt med brödstil

bröl
Ordklass substantiv
vrål, djurs brunstrop

bröla
Ordklass verb
vråla

bröllop
Ordklass substantiv
fest vid vigsel

bröllopsdag
Ordklass substantiv
den dag man gifter sig
årsdag för bröllop

bröllopsresa
Ordklass substantiv
lustresa som ett nygift par gör omedelbart efter bröllopet

bröst
Ordklass substantiv
övre och främre delen av bålen
kvinnobröst
lungor

brösta av
Frasklass verbfras
avlossa en salva

bröstarvinge
Ordklass substantiv
efterlevande barn och deras avkomma

brösta sig
Frasklass verbfras
sätta näsan i vädret, vara stolt

bröstbarn
Ordklass substantiv
barn som föds upp på bröstmjölk

bröstbild
Ordklass substantiv
porträttbild (foto) med huvudet och övre delen av överkroppen

brösthåla
Ordklass substantiv
den kroppshålighet innanför bröstet där hjärta och lungor finns

bröstkaramell
Ordklass substantiv
karamell som lindrar irritation i luftvägarna

bröstkorg
Ordklass substantiv
de ben som omsluter brösthålan

bröstning
Ordklass substantiv
väggdel mellan fönsterkarm och golv Bruklighet byggnadsterm
bröstvärn

bröstsim
Ordklass substantiv
simsätt med parallella vågräta arm- och bentag

bröstvårta
Ordklass substantiv
vårtformat hudparti på bröstet

bröstvärn
Ordklass substantiv
balustrad
skyddsvall

bröt
Ordklass substantiv
timmerbråte

BSE
Ordklass substantiv
förkortning för "bovin spongiform encefalopati" (galna ko-sjukan)

B-skatt
Ordklass substantiv
preliminär skatt som en skattskyldig betalar in själv Bruklighet förr

B-skola
Ordklass substantiv
skolform med flera årskurser i samma klass Bruklighet förr

B-språk
Ordklass substantiv
det andra främmande språket i skolan, ofta franska, spanska eller tyska

bu
Ordklass interjektion
utropsord som används för att skrämmas

bua
Ordklass verb
ropa bu, uttrycka ogillande

bubbel
Ordklass substantiv
bubblande ljud, bubblor
struntprat Bruklighet vardagligt
champagne Bruklighet vardagligt

bubbelgum
Ordklass substantiv
tuggummi som man kan blåsa bubblor med

bubbelkammare
Ordklass substantiv
en apparat som registrerar partiklar med hög energi

bubbelminne
Ordklass substantiv
en typ av datorminne där information lagras i form av magnetiska bubblor Bruklighet databehandling

bubbelpool
Ordklass substantiv
en liten simbassäng med strömmande vatten som ger massageeffekt

bubbla
Ordklass substantiv
luftblåsa i vatten etc.
bubbla
Ordklass verb
bilda och låta som bubblor

bubblig
Ordklass adjektiv
full av bubblor

bubon
Ordklass substantiv
lymfkörtelinflammation i ljumsken

bubonpest
Ordklass substantiv
den vanligaste formen av pest

buckanjär
Ordklass substantiv
sjörövare i Västindien på 1600-talet

buckla
Ordklass substantiv
inbuktning efter sammanstötning eller dylikt
pokal, idrottspris Bruklighet vardagligt

bucklig
Ordklass adjektiv
med bucklor (inbuktningar efter sammanstötning eller dylikt)

buckram
Ordklass substantiv
en sorts klottyg som används till bokband

bud
Ordklass substantiv
föreskrift
erbjudande att betala ett visst pris
meddelande
person som lämnar ett meddelande, bär ut varor och dylikt
tillbud, chans Bruklighet sportjournalistik

buda
Ordklass verb
skicka med bud Bruklighet vardagligt

buddhism
Ordklass substantiv
en av världsreligionerna

buddhist
Ordklass substantiv
anhängare av buddismen (en av världsreligionerna)

buddism
Ordklass substantiv
en av världsreligionerna

buddist
Ordklass substantiv
anhängare av buddismen (en av världsreligionerna)

buddleja
Ordklass substantiv
en prydnadsbuske

budget
Ordklass substantiv
plan för inkomster och utgifter under ett år

budgetera
Ordklass verb
beräkna i en budget (plan för inkomster och utgifter under ett år)

budgetproposition
Ordklass substantiv
regeringens förslag till riksdagen om statens inkomster och utgifter

budgetår
Ordklass substantiv
i staten den period som en statsbudget omfattar (i Sverige numera kalenderår)
i företag räkenskapsår

budkavle
Ordklass substantiv
stav eller dylikt som användes för budskickning Bruklighet förr
i orientering stafett Bruklighet sport

budo
Ordklass substantiv
sammanfattning av japanska kampsporter, bland annat aikido, judo, jujutso, karate och kendo

budoar
Ordklass substantiv
en dams privata salong

budord
Ordklass substantiv
ett av tio Guds bud

budskap
Ordklass substantiv
meddelande
förkunnelse, innebörd

buffa
Ordklass substantiv
komisk opera
buffa
Ordklass verb
knuffa Bruklighet vardagligt

buffel
Ordklass substantiv
hänsysnslös drummel Bruklighet bildligt

buffert
Ordklass substantiv
stötdämpare på järnvägsvagn
något som förhindrar sammanstötning, till exempel en buffertzon mellan stater i konflikt Bruklighet bildligt

bufflar
Ordklass substantiv
två släkten oxdjur, ett i Asien, ett i Afrika; vissa arter hålls som tamboskap, andra är vilda

bufflig
Ordklass adjektiv
knölaktig, framfusig

buffra
Ordklass verb
dämpa oönskad verkan av till exempel ingrediens i läkemedel

buga
Ordklass verb
böja på huvudet och överkroppen som hälsning eller annan artighetsbetygelse, bocka

buga sig
Frasklass verbfras
böja på huvudet och överkroppen som hälsning eller annan artighetsbetygelse, bocka

bugg
Ordklass substantiv
en fartfylld dans till rockmusik
fel i dataprogram

bugga
Ordklass verb
dansa bugg (en fartfylld dans till rockmusik)
installera hemliga avlyssningsanordningar i telefoner Bruklighet vardagligt

buggning
Ordklass substantiv
det att bugga

bugning
Ordklass substantiv
det att buga (sig)

buk
Ordklass substantiv
kroppshåla som bland annat innehåller magsäck och tarmar
mage
undersida

bukett
Ordklass substantiv
knippa av blommor eller kryddor

bukfylla
Ordklass substantiv
mat som fyller mycket men inte har stort näringsvärde Bruklighet vardagligt

bukhinna
Ordklass substantiv
hinna som innesluter bukhålan, tarmar och andra organ

bukig
Ordklass adjektiv
som buktar ut

buklanda
Ordklass verb
nödlanda på flygplanskroppen (inte på landningsstället)

bukolisk
Ordklass adjektiv
som tillhör herde- och lantlivet

bukolisk dikt
Frasklass nominalfras
herdedikt

bukspottkörtel
Ordklass substantiv
en körtel i övre delen av buken, som producerar bland annat bukspott för matsmältningen och insulin

bukt
Ordklass substantiv
rundad havsvik
böjning, krök

buktalare
Ordklass substantiv
person som kan tala utan att röra läpparna så att det verkar som om rösten kommer någon annanstans ifrån

buktaleri
Ordklass substantiv
buktalarkonst

bukta sig
Frasklass verbfras
böja sig

buktig
Ordklass adjektiv
som går i en krok
kupig, som välver sig utåt

bula
Ordklass substantiv
svullnad, knöl
skinnhuvud, skinnskalle Bruklighet slang

bulb
Ordklass substantiv
knöl- eller lökformigt organ

bulgar
Ordklass substantiv
person från Bulgarien

bulgariska
Ordklass substantiv
ett slaviskt språk
kvinna från Bulgarien

bulimi
Ordklass substantiv
mycket starkt begär efter mat beroende på sjukdom eller psykiskt betingat

bulimiker
Ordklass substantiv
person som lider av bulimi (mycket starkt begär efter mat)

buljong
Ordklass substantiv
extrakt (avkok) av kött, fisk eller grönsaker

bulk
Ordklass substantiv
förhållandet mellan volym och vikt, till exempel hos en skeppslast

bulklast
Ordklass substantiv
last av ett och samma slag som förs löst i lastrummet på ett bulkfartyg, till exempel spannmål eller kol

bulkmedel
Ordklass substantiv
en typ av ofarligt laxermedel som genom att binda vatten ökar tarminnehållets volym

bulkvara
Ordklass substantiv
vara som transporteras oförpackad i stora partier

bulla
Ordklass substantiv
påvlig skrivelse

bulla upp
Frasklass verbfras
sätta fram rikligt med mat

bulldogg
Ordklass substantiv
en hundras

bulldozer
Ordklass substantiv
en traktor med bred skovel framtill

bulle
Ordklass substantiv
litet runt bröd

buller
Ordklass substantiv
oljud, oväsen

bullermatta
Ordklass substantiv
område med störande ljud från flygplan eller motorväg

buller och bång
stort oväsen

bullersam
Ordklass adjektiv
stojig, högljudd

bulletin
Ordklass substantiv
officiell periodisk rapport

bullig
Ordklass adjektiv
med runda former

bullra
Ordklass verb
dåna, väsnas, stoja

bullshit
Ordklass substantiv
skitsnack

bulna
Ordklass verb
svullna till en bula

bulnad
Ordklass substantiv
svullnad

bult
Ordklass substantiv
liten metallstång med huvud och vanligen gängor, som används till att foga samman metalldelar med mera

bulta
Ordklass verb
slå eller klappa hårt

bultsax
Ordklass substantiv
en kraftig avbitarsax

bulvan
Ordklass substantiv
person som gör något i eget namn men i hemlighet är ombud för någon annan

bumerang
Ordklass substantiv
ett kastvapen som kommer tillbaka till kastaren om det inte träffat målet

bumling
Ordklass substantiv
stor sten, stor klump

bums
Ordklass adverb
genast Bruklighet vardagligt

bunden aktie
Frasklass nominalfras
aktie som inte får innehas av utländsk medborgare

bunden form
Frasklass nominalfras
typ av vers där vissa regler måste följas

bunden vid
känslomässigt knuten till

bunden vid sjuksängen
så sjuk att man måste ligga till sängs

bundsförvant
Ordklass substantiv
någon som står på samma sida i en strid, allierad

bungalow
Ordklass substantiv
en våning högt bostadshus med täckta verandor

bunge
Ordklass substantiv
en strandväxt av vivefamiljen

bungy-jumping
Ordklass substantiv
hopp från hög höjd, som stoppas av en elastisk lina strax innan hopparen skall slå i marken

bunke
Ordklass substantiv
skål, fat
hög, hop Bruklighet sydsvenska

bunker
Ordklass substantiv
förråd för drivmedel på fartyg
täckt stridsvärn eller skyddsrum
sandfyllt hinder på golfbana

bunkra
Ordklass verb
fylla ett fartygs förråd av drivmedel
lägga upp ett förråd av något, hamstra Bruklighet bildligt, vardagligt

bunsenbrännare
Ordklass substantiv
brännare för stadsgas

bunt
Ordklass substantiv
packe, knippa

bunta
Ordklass verb
lägga i bunt (packe, knippa)

buntmakare
Ordklass substantiv
körsnär Bruklighet ålderdomligt

bur
Ordklass substantiv
utrymme inhägnat av galler på alla sidor, avsett att hålla någon, i synnerhet ett djur, fången
fotbollsmål, hockeymål etcetera Bruklighet vardagligt
militärarrest Bruklighet vardagligt

bura in
Frasklass verbfras
sätta i fängelse

burdus
Ordklass adjektiv
inte finkänslig, grov

burfågel
Ordklass substantiv
fågel som hålls i bur som husdjur, till exempel en undulat

burgen
Ordklass adjektiv
ganska rik

burgunder
Ordklass substantiv
bourgognevin Bruklighet ålderdomligt
medlem av en germansk stam under folkvandringstiden

burk
Ordklass substantiv
förvaringskärl med lock, vanligen av glas eller plåt
tv-apparat Bruklighet vardagligt, skämtsamt
dator eller terminal

burka
Ordklass substantiv
burka
Ordklass verb
lägga in på burk, konservera Bruklighet vardagligt
hänga utanför kanten på mindre segelbåt eller sidovagn till motorcyklel för att motverka krängning

burkad
Ordklass adjektiv
konserverad Bruklighet vardagligt
inspelad på band Bruklighet bildligt, radio- och tv-jargong

burkinier
Ordklass substantiv
person från Burkina Faso (tidigare Övre Volta)

burkmat
Ordklass substantiv
konserver

burlesk
Ordklass substantiv
litterärt verk, musikstycke e.d. med burlesk karaktär (av italienska "burla", skämt, upptåg)
burlesk
Ordklass adjektiv
överdrivet (grovt) komisk

burley
Ordklass substantiv
en typ av cigarrettobak

burman
Ordklass substantiv
person från Burma i Bortre Indien

burmanska
Ordklass substantiv
språket i Burma

burmes
Ordklass substantiv
person från Burma i Bortre Indien

burnus
Ordklass substantiv
arabisk mantel med kapuschong

burr
Ordklass substantiv
burrigt hår

burra upp
Frasklass verbfras
krusa eller göra yvig, till exempel hår

burrig
Ordklass adjektiv
krusig

burschikos
Ordklass adjektiv
studentikos, levnadsglad Bruklighet ålderdomligt

burskap
Ordklass substantiv
borgarrätt (rätten att utöva ett yrke i en viss stad) Bruklighet historiskt
allmänt erkännande Bruklighet bildligt

burspråk
Ordklass substantiv
liten utbyggnad på hus

burundier
Ordklass substantiv
person från Burundi i Afrika

busa
Ordklass verb
bråka på skoj (ofta om barn)

buse
Ordklass substantiv
bråkig och otrevlig person
slusk

busfasoner
Ordklass substantiv
otrevligt eller hänsynslöst uppträdande

busfrö
Ordklass substantiv
rackarunge Bruklighet vardagligt

bush
Ordklass substantiv
busksnår eller snårig vildskog i Afrika

bushen
Ordklass substantiv
landet, vischan Bruklighet vardagligt

busig
Ordklass adjektiv
bråkig, stojig

business
Ordklass substantiv
affärer

business as usual
affärer som vanligt (uttryck för viljan att hålla igång normala verksamheter även i orostider)

buskage
Ordklass substantiv
busksnår, grupp av buskar

buske
Ordklass substantiv
liten träd med flera stammar

buskig
Ordklass adjektiv
full av buskar, snårig
med långa, kraftiga hår (om ögonbryn)

buskis
Ordklass substantiv
teater präglad av enkla komiska effekter Bruklighet vardagligt

buskmus
Ordklass substantiv
en art av familjen hoppmöss, som i Sverige endast förekommer i Bergslagen och Jämtland

buskmästare
Ordklass substantiv
en huggorm i Mellan- och Sydamerika, som är den största av alla huggormar

buskskvätta
Ordklass substantiv
en fågel av familjen stenskvättor bland tättingarna

buskteater
Ordklass substantiv
teater präglad av enkla komiska effekter Bruklighet vardagligt

busliv
Ordklass substantiv
stoj och bråk

buss
Ordklass substantiv
större motorfordon på hjul, avsett för transport av minst 8 passagerare (antalet passagerare är dock oftast fler än 30)
en grupp av ledningar i en dator som fungerar som kommunikationsväg mellan olika enheter Bruklighet databehandling
en bit tuggtobak
soldat
en riktig sjöman

bussa
Ordklass verb
hetsa hundar på någon
skjutsa genom bussning (skjutsning av skolbarn till skolor i andra områden än där de bor)

bussarong
Ordklass substantiv
skjortliknande överdragsplagg

bussig
Ordklass adjektiv
hygglig, kamratlig

bussning
Ordklass substantiv
rörformat foder eller skoning i urborrning eller annat hål
skjutsning av skolbarn till skolor i andra områden än där de bor (ursprungligen använt i USA för att motverka den sociala splittringen)

busvissla
Ordklass substantiv
göra en busvissling (skarp, genomträngadne vissling)

busvissling
Ordklass substantiv
skarp, genomträngadne vissling

busväder
Ordklass substantiv
ruskväder med kyla, regn och blåst Bruklighet vardagligt

butan
Ordklass substantiv
ett kolväte som ingår i gasol

butanol
Ordklass substantiv
en alkohl som används som lösningsmedel

butelj
Ordklass substantiv
flaska av glas

buteljera
Ordklass verb
tappa på buteljer (flaskor av glas)

butik
Ordklass substantiv
lokal, oftast med ingång direkt från gatan, där varor säljs till konsumenter, affärslokal

butiksbiträde
Ordklass substantiv
expedit

butiksby
Ordklass substantiv
en samling butker där märkesvaror säljs till reducerade priser (vanligen belägen utanför större tätorter)

butikskedja
Ordklass substantiv
benämning på butiker som tillhör samma företag

butiksråtta
Ordklass substantiv
person som stjäl i butiker Bruklighet vardagligt

butler
Ordklass substantiv
hovmästare i privathushåll

butlerbord
Ordklass substantiv
engelsk typ av lågt brickbord med uppfällbara kanter

butlerbricka
Ordklass substantiv
engelsk typ av lågt brickbord med uppfällbara kanter

butter
Ordklass adjektiv
trumpen, vresig

butterfly
Ordklass substantiv
halsduksrosett, fluga

butterkaka
Ordklass substantiv
ett slags kaffebröd, bakat i form

button-down-krage
Ordklass substantiv
skjortkrage med flikarna knäppta i skjorttyget

buxbom
Ordklass substantiv
låg buske med läderartade blad och säregen lukt

by
Ordklass substantiv
vindkast
häftig skur
litet samhälle där bönder bor eller har bott

byalag
Ordklass substantiv
alla jordägare i en by
sammanslutning av invånare i till exempel en stadsdel

byffé
Ordklass substantiv
bord med drycker och smårätter
skåp för servis och dylikt

bygd
Ordklass substantiv
trakt
landsbygd

bygdegård
Ordklass substantiv
samlingslokal på landsbygden

bygdemål
Ordklass substantiv
dialekt

bygel
Ordklass substantiv
krökt metall- eller läderstycke, som används som fäste, handtag eller dylikt

bygelhorn
Ordklass substantiv
en grupp ventilförsedda mässingsinstrument, som utvecklats ur infanteriets signalhorn och tillhör militärorkestern

bygelhäst
Ordklass substantiv
ett gymnastikredskap med två handtag på ovansidan

bygga
Ordklass verb
uppföra ett hus eller dylikt
ha som grund

byggare
Ordklass substantiv
byggmästare Bruklighet vardagligt

bygga ut
Frasklass verbfras
utvidga
anlägga kraftverk i (om älv eller dylikt)

bygge
Ordklass substantiv
byggnad under uppförande

byggherre
Ordklass substantiv
den som låter uppföra en byggnad

byggjobbare
Ordklass substantiv
yrkesman som arbetar vid ett bygge

bygglov
Ordklass substantiv
tillstånd att bygga nytt eller bygga om

byggmästare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt svarar för uppförande av en byggnad

byggnad
Ordklass substantiv
byggande
konstruktion, uppbyggnad
hus

byggnadskreditiv
Ordklass substantiv
lån som en bank lämnar under den tid ett hus byggs

byggnadslov
Ordklass substantiv
äldre benämning på bygglov (tillstånd att bygga nytt eller bygga om)

byggnadsminne
Ordklass substantiv
byggnad som av länsstyrelseförklarats kulturhistoriskt värdefull och därför inte får rivas eller förändras till det yttre

byggnadsplan
Ordklass substantiv
detaljplanering av tätbebyggelse, huvudsakligen på landsbygden, som var mindre ingående än en stadsplan Bruklighet förr

byggnation
Ordklass substantiv
byggande, byggnadsverksamhet

byggsats
Ordklass substantiv
en uppsättning delar till något man själv får sätta ihop, till exempel ett modellflygplan

byig
Ordklass adjektiv
häftig och ojämn (om vind)

byk
Ordklass substantiv
tvättkläder Bruklighet förr

byke
Ordklass substantiv
pack, patrask Bruklighet vardagligt

bylina
Ordklass substantiv
gammal rysk folklig hjältesång

byline
Ordklass substantiv
textrad som anger till exempel författare till en tidningsartikel eller upphovsman till ett foto eller en teckning

byling
Ordklass substantiv
polis Bruklighet vardagligt, slangbetonat

bylta ihop
Frasklass verbfras
göra ett bylte av

bylta in
Frasklass verbfras
göra ett bylte av

bylta på
Frasklass verbfras
sätta på massor av kläder

bylte
Ordklass substantiv
knyte, packe

by night
om natten

bypassoperation
Ordklass substantiv
operativt ingrepp där en ny förbindelse anläggs, till exempel förbi kärlförträngningar i hjärtats kranskärl

byracka
Ordklass substantiv
hund av obestämd ras Bruklighet vardagligt

byrett
Ordklass substantiv
graderat glasrör för mätning av vätskemängd

byrå
Ordklass substantiv
en möbel med lådor
avdelning inom ämbetsverk
benämning på vissa serviceföretag, till exempel advokatbyrå och deklarationsbyrå

byråchef
Ordklass substantiv
chef för byrå inom statsförvaltningen

byrådirektör
Ordklass substantiv
statstjänsteman med ställning närmast under avdelningsdirektör

byråkrat
Ordklass substantiv
ämbetsman som handlar efter byråkratins former

byråkrati
Ordklass substantiv
ämbetsmannavälde
formellt pedanteri, pappersexercis

byråsekreterare
Ordklass substantiv
tjänsteman med lägsta ordinarie tjänst i den statliga ämbetsmannakarriären

bysantinsk kultur
Frasklass nominalfras
den kultur som, med centrum i nuvarande Istanbul, utvecklades i Östromerska riket från 400-talet till 1400-talet

byschig
Ordklass adjektiv
trång och stökig Bruklighet vardagligt

byssjig
Ordklass adjektiv
trång och stökig Bruklighet vardagligt

byst
Ordklass substantiv
en kvinnas bröst
bröstbild i form av en skulptur

bystdrottning
Ordklass substantiv
filmstjärna eller dylikt med hög barm Bruklighet vardagligt

bysthållare
Ordklass substantiv
behå

bysätta
Ordklass verb
sätta i gäldstuga Bruklighet ålderdomligt

bysättningshäkte
Ordklass substantiv
gäldstuga

byta
Ordklass verb
ge något och få något annat istället

byte
Ordklass substantiv
byteshandel, utväxling
omstigning, till exempel till ett annat tåg eller en annan buss
rov, kap
en grupp av vanligen åtta bitar som behandlas som en enhet och står för en siffra, en bokstav eller något annat tecken Bruklighet databehandling

bytesbalans
Ordklass substantiv
skillnaden mellan värdet av de varor och tjänster ett land säljer och de varor och tjänster landet köper utomlands

byting
Ordklass substantiv
barnunge, rackarunge

bytta
Ordklass substantiv
kärl, skål

byxa
Ordklass substantiv
klädesplagg med urtag för vartdera benet

byxkjol
Ordklass substantiv
kjol med vida ben

byxångest
Ordklass substantiv
stor oro Bruklighet vardagligt

båda
Ordklass substantiv
båda
Ordklass verb
förutsäga
båda
Ordklass pronomen
alla av två, bägge två

bådadera
Ordklass pronomen
bägge två
bägge delarna

både ... och
inte endast ... utan också

både länge och väl
mycket länge

både utan och innan
helt och hållet

båg
Ordklass substantiv
fusk Bruklighet vardagligt

båge
Ordklass substantiv
kurva, sväng
bågformig byggnadsdetalj
vapen att skjuta pilar med
motorcykel Bruklighet slang
det som glasen i glasögon infattas i (vanligen plural "bågar")

bågfena
Ordklass substantiv
en fisk, närmare bestämt en art av benganoid som finns i sötvatten i Nordamerika

bågfil
Ordklass substantiv
ett slags metallsåg

bågfönster
Ordklass substantiv
fönster vars övre del har formen av en båge

båggång
Ordklass substantiv
var och en av tre bågformigt böjda kanaler i innerörat, som tjänstgör som balansorgan

båglampa
Ordklass substantiv
ljuskälla som utgörs av en ljusbåge mellan två elektroder

bågna
Ordklass verb
böja sig, svikta

bågskytte
Ordklass substantiv
skjutning med pil och båge

båk
Ordklass substantiv
stirt sjömärke

bål
Ordklass substantiv
kroppens centrala parti (det vill säga det som inte är huvud, hals, armar och ben)
en festdryck, vanligen av vin samt saft, sockerdricka och dylikt
stor eld

båld
Ordklass adjektiv
stolt Bruklighet ålderdomligt

bålgeting
Ordklass substantiv
Sveriges största geting

bålverk
Ordklass substantiv
försvarsanläggning, skans Bruklighet förr
skydd, försvar Bruklighet bildligt

bångstyrig
Ordklass adjektiv
motspänstig, oregerlig

bår
Ordklass substantiv
bärbar bädd för sjuka
ställning där en avliden placeras inför begravningen, katafalk

bård
Ordklass substantiv
kant, list, ram

bårhus
Ordklass substantiv
rum eller byggnad för förvaring av avlidna före begravning

bås
Ordklass substantiv
avbalkning eller box för boskap

båt
Ordklass substantiv
egentligen mindre farkost
ofta farkost i allmänhet, fartyg

båta
Ordklass verb
hjälpa, vara till nytta

båtflykting
Ordklass substantiv
flykting, bland annat från Vietnam, som lämnat sitt land i en ofta övefull och inte sjövärdig båt

båtfolket
Ordklass substantiv
den grupp människor som äger fritidsbåtar

båtnad
Ordklass substantiv
hjälp, nytta

båtsman
Ordklass substantiv
flottans motsvarighet till indelt soldat Bruklighet historiskt
besättningsman på handelsfartyg med arbetsledande uppgifter

bäck
Ordklass substantiv
litet vattendrag (mindre än en å)

bäckahästen
Ordklass substantiv
ett naturväsen i form av en häst som lever i vattendrag (i skånsk folktro)

bäckebölja
Ordklass substantiv
tyg med vågliknande struktur

bäcken
Ordklass substantiv
den nedersta delen av bålen
rund eller oval skål, som används inom sjukvården
ett slaginstrument, cymbal
fördjupning i terrängen

bäckröding
Ordklass substantiv
en laxfisk

bädd
Ordklass substantiv
sovplats, säng

bädda
Ordklass verb
göra i ordning en bädd

bäddsoffa
Ordklass substantiv
soffa som med några handgrepp kan göras om till en säng

bägare
Ordklass substantiv
dryckeskärl

bägge
Ordklass pronomen
båda två

bäggedera
Ordklass pronomen
båda två

bälg
Ordklass substantiv
anordning vars väggar kan dras ut och tryckas ihop som på ett dragspel

bälga i sig
Frasklass verbfras
dricka glupskt

bälta
Ordklass substantiv
djur av en familj amerikanska däggdjur av gruppen edentater, som har hårda kroppsplattor och kan rulla ihop sig till ett klot

bältad
Ordklass adjektiv
fastspänd med bilbälte

bälta sig
Frasklass verbfras
sätta på sig bilbälte

bälte
Ordklass substantiv
skärp
bilbälte
zon, område

bältros
Ordklass substantiv
en virussjukdom som ger hudutslag i ett bälte, alltid inom ena kroppshalvan

bända
Ordklass verb
böja och bryta

bändsel
Ordklass substantiv
smäcker lina eller garn som surras i hårt åtdragna varv runt två grövre linor eller två delar av samma lina för att förena dem med varandra Bruklighet sjöfart

bändsla
Ordklass verb
surra med bändsel (smäcker lina eller garn som surras i hårt åtdragna varv runt två grövre linor eller två delar av samma lina för att förena dem med varandra)

bänk
Ordklass substantiv
hård sittplats för flera personer
stolsrad på teater eller dylikt
avlång avställningsmöbel, arbetsbord
drivbänk

bänka sig
Frasklass verbfras
slå sig ned

bänknötare
Ordklass substantiv
reservspelare i fotboll och dylikt som inte får spela så ofta Bruklighet sportjargong

bänkpress
Ordklass substantiv
i styrkelyft ligga på en bänk och lyfta upp en skivstång med vikter på raka armar Bruklighet sport

bänkspis
Ordklass substantiv
en liten spis placerad på en köksbänk

bänsel
Ordklass substantiv
smäcker lina eller garn som surras i hårt åtdragna varv runt två grövre linor eller två delar av samma lina för att förena dem med varandra Bruklighet sjöfart

bänsla
Ordklass verb
surra med bänsel (smäcker lina eller garn som surras i hårt åtdragna varv runt två grövre linor eller två delar av samma lina för att förena dem med varandra)

bär
Ordklass substantiv
frukt med saftig fruktvägg, till exempel blåbär och tomat Bruklighet botanik
i dagligt tal endast om små sådana samt om andra små frukter, till exempel körsbär och smultron

bära
Ordklass verb
gå med en börda
hålla uppe, hålla för en viss belastning
ha på sig
leda åt ett visst håll

bära emot
Frasklass verbfras
kännas motbjudande

bära frukt
Frasklass verbfras
ge resultat Bruklighet bildligt

bära hand på
Frasklass verbfras
begå våldshandling mot

bära hundhuvudet
Frasklass verbfras
bli beskylld och kritiserad

bära kappan på båda axlarna
Frasklass verbfras
kompromissa Bruklighet något föråldrat

bära marskalkstaven i ränseln
Frasklass verbfras
ha förutsättningar att nå en ledande ställning

bära någon i gullstol
Frasklass verbfras
bära någon sittande på två personers sammanflätade händer, vanligen som hyllning

bärare
Ordklass substantiv
person som har till uppgift att bära, till exempel stadsbud
infödd medhjälpare på djungelexpedition eller dylikt Bruklighet förr

bära sig
Frasklass verbfras
slumpa sig, hända
gå bra, löna sig (om affärer)

bära sig åt
Frasklass verbfras
uppföra sig, bete sig

bära sitt kors
Frasklass verbfras
uthärda sitt lidande Bruklighet ursprungligen bibliskt

bärbar
Ordklass adjektiv
som kan bäras, portabel

bärfisar
Ordklass substantiv
en familj skinnbaggar som lever på växter och avger ett illaluktande sekret

bärfrekvens
Ordklass substantiv
bärvåg

bärga
Ordklass verb
rädda
ta tillvara, till exempel ett sjunket fartyg
skörda och föra under tak
ta in eller ta ner, till exempel segel

bärgare
Ordklass substantiv
person eller företag som bärgar (räddar eller tar tillvara, till exempel ett sjunket fartyg)

bärga sig
Frasklass verbfras
klara sig
hålla sig

bärgning
Ordklass substantiv
det att bärga (rädda, ta tillvara med mera)
försörjning

bärig
Ordklass adjektiv
som bär eller håller uppe

bärighet
Ordklass substantiv
lastförmåga
förmåga att motstå tryck
lönsamhet (om företag)

bäring
Ordklass substantiv
kompassriktning
betydelse, relevans Bruklighet bildligt

bärkraft
Ordklass substantiv
förmåga att bära
ekonomisk styrka Bruklighet bildligt

bärkraftig
Ordklass adjektiv
som kan bära mycket
som bär sig eller går ihop (om ekonomi) Bruklighet bildligt

bärnsten
Ordklass substantiv
gulaktigt fossilt harts, som bland annat används till smycken

bärplan
Ordklass substantiv
fast bärande yta, till exempel en flygplansvinge Bruklighet teknik

bärplansbåt
Ordklass substantiv
motorfartyg med två bärplan (fasta bärande ytor) under skrovet

bärs
Ordklass substantiv
öl Bruklighet vardagligt

bärsa
Ordklass substantiv
öl Bruklighet vardagligt

bärsärk
Ordklass substantiv
ursinnig kämpe Bruklighet ålderdomligt

bärvåg
Ordklass substantiv
ljudvåg i högt frekvensläge som bär den lågfrekventa talinformationen i till exempel en radiöverföring

bäst före-dag
Frasklass nominalfras
senaste datum till vilket kvalitén på ett livsmedel garanteras

bästis
Ordklass substantiv
bästa vän Bruklighet vardagligt

bäst som
just som

bäst som det var
plötsligt

bästsäljare
Ordklass substantiv
bestseller

bättra
Ordklass verb
göra bättre
gottgöra

bättra sig
Frasklass verbfras
bli bättre, ändra sig till det bättre

bättre tiga än illa tala
det är bättre att tiga än att prata dumheter

bättring
Ordklass substantiv
förändring till det bättre

bäva
Ordklass verb
vara rädd, fasa, darra

bävan
Ordklass substantiv
stark rädsla

bäver
Ordklass substantiv
Europas största vattenlevande gnagare med bred, platt svans, som bygger hyddor och dammar i vattendrag

bäverråttor
Ordklass substantiv
en familj marsvinsartade gnagare i Västindien

böckling
Ordklass substantiv
rökt strömming

bödel
Ordklass substantiv
person som avrättar dödsdömda

bög
Ordklass substantiv
homosexuell man Bruklighet starkt vardagligt, nedsättande

böhmare
Ordklass substantiv
person från Böhmen i Tjeckien

böj
Ordklass substantiv
böjning, krök

böja
Ordklass verb
ge ord olika grammatiska former Bruklighet språkvetenskap

böja sig
Frasklass verbfras
böja på ryggen
ge sig, foga sig Bruklighet bildligt

böjd
Ordklass adjektiv
benägen

böjelse
Ordklass substantiv
tendens, dragning
förkärlek

böjlig
Ordklass adjektiv
elastisk, smidig
foglig

böjning
Ordklass substantiv
det att böja
något böjt
bugning
möjligheten att med hjälp av ändelser eller andra förändringar av ett ord uttrycka olika grammatiska förhållanden, till exempel numerus (antal) och tempus (tid) Bruklighet språkvetenskap

böjningsmönster
Ordklass substantiv
paradigm

böka
Ordklass verb
rota

bökig
Ordklass adjektiv
rörig
besvärlig

böl
Ordklass substantiv
vrål

böla
Ordklass verb
vråla som en tjur
gråta högt Bruklighet vardagligt

böld
Ordklass substantiv
begränsad, varig infektion i huden

bölja
Ordklass substantiv
våg
bölja
Ordklass verb
röra sig som vågor

bön
Ordklass substantiv
det att be om något
det att tillbe och anropa Gud

böna
Ordklass substantiv
ätlig ärtväxt, till exempel bruna bönor, brytbönor, skärbönor och vaxbönor

böna och be
enträget be

bönematta
Ordklass substantiv
liten matta som muslimer förrättar sin bön på

bönemöte
Ordklass substantiv
frikyrklig sammankomst

bönepall
Ordklass substantiv
pall som man knäfaller på vid bön

bönfalla
Ordklass verb
ödmjukt be om hjälp

bönhas
Ordklass substantiv
person som utövade ett hantverk utan att tillhöra ett skrå Bruklighet historiskt
fuskare i ett yrke, klåpare Bruklighet bildligt, numera ovanligt

bönhus
Ordklass substantiv
mindre, oftast frikyrklig gudstjänstlokal

bönhöra
Ordklass verb
uppfylla en bön

bönhörelse
Ordklass substantiv
uppfyllelse av bön

bönpall
Ordklass substantiv
pall som man knäfaller på vid bön
passagerarsäte på motorcykel Bruklighet vardagligt

bönsöndagen
Ordklass substantiv
femte söndagen efter påsk

böra
Ordklass verb
uttrycker uppmaning
uttrycker förmodan

börd
Ordklass substantiv
härkomst genom födsel

börda
Ordklass substantiv
last
belastning, tyngd

bördig
Ordklass adjektiv
fruktbar
härstammande, till exempel bördig från Uppland

bördighet
Ordklass substantiv
fruktbarhet

börja
Ordklass verb
inleda
ta sin början

början
Ordklass substantiv
inledning, start

börja på ny kula
Frasklass verbfras
börja på en ny omgång (ursprungligen i spel)

börjedag
Ordklass substantiv
första dag för något, begynnelsedag

börs
Ordklass substantiv
portmonä
insättning för köp och försäljning av värdepapper (fondbörs), varor (varubörs) eller valutor (valutabörs)

börsmäklare
Ordklass substantiv
person, bolag eller bank som yrkesmässigt handlar med värdepapper i kommission

börsnotering
Ordklass substantiv
säljkurs och köpkurs för värdepapper som inregistrerats på fondbörs

börspost
Ordklass substantiv
det minsta antal aktier eller det minsta värde av andra värdepapper som man kan sälja eller köpa på en fondbörs

bössa
Ordklass substantiv
jaktgevär

bösshåll
Ordklass substantiv
skottavstånd

böt
Ordklass verb
bytte Bruklighet vardagligt, provinsiellt

böta
Ordklass verb
betala böter, plikta

böta för
Frasklass verbfras
sona, ångra

bötfälla
Ordklass verb
döma till böter


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.