D - DIVALENT

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


d
Ordklass substantiv
andra tonen i grundskalan (C-dur)
D
Ordklass substantiv
romersk siffra med värdet 500

dabba sig
Frasklass verbfras
begår ett misstag, bära sig dumt åt, trampa i klaveret

da capo
från början, om igen
omtagning eller upprepning av en del av ett musikstycke

dada
Ordklass substantiv
riktning inom litteratur och konst cirka 1916-1922, som genom chockerande orimligheter ville belysa den västerländska kulturens förfall

dadaism
Ordklass substantiv
riktning inom litteratur och konst cirka 1916-1922, som genom chockerande orimligheter ville belysa den västerländska kulturens förfall

dadaist
Ordklass substantiv
person som tillhör dadismen (riktning inom litteratur och konst, som genom chockerande orimligheter ville belysa den västerländska kulturens förfall)

dadda
Ordklass substantiv
barnsköterska Bruklighet vardagligt

dadel
Ordklass substantiv
sockerrik frukt av trädet dadelpalm

dag
Ordklass substantiv
dygnets ljusa del
dygn

dagakarl
Ordklass substantiv
arbetare som inte är fast anställd utan avlönas per dag, daglönare Bruklighet ålderdomligt

dagbarn
Ordklass substantiv
barn som på dagen får vara i annan familj medan föräldrarna arbetar och som passas av en dagbarnvårdare

dagbefäl
Ordklass substantiv
befälsperson som har vakten (är jourhavande) för dagen Bruklighet militärväsen

dagblad
Ordklass substantiv
daglig tidning (numera mest i tidningsnamn, till exempel Svenska Dagbladet

dagbok
Ordklass substantiv
anteckningar om dagens händelser
bok där sådana anteckningar görs
arbetsjournal
i bokföring en kontobok där alla förändringar dagligen införs

dagbrott
Ordklass substantiv
plats för dagbrytning (brytning av malm som finns uppe vid jordytan)

dagbrytning
Ordklass substantiv
brytning av malm som finns uppe vid jordytan

dagbräckning
Ordklass substantiv
övergång från nattmörker till dagsljus, gryning

dagdrivare
Ordklass substantiv
person som låter dagen gå utan att arbeta

dagdröm
Ordklass substantiv
vaken dröm ,fantasi

dagen efter
bakfull

dager
Ordklass substantiv
dagsljus, gryning
ljusskiftning

dagerrotyp
Ordklass substantiv
bild framställd genom dagerrotypi

dagerrotypi
Ordklass substantiv
det äldsta fotografiska förfarandet (efter fransmannen Daguerre)

dagg
Ordklass substantiv
fuktighet i form av droppar på marken
ett slags straffredskap som förr användes på fartyg, en kort tågända

daggert
Ordklass substantiv
kort svärd eller lång dolk Bruklighet ålderdomligt

daggig
Ordklass adjektiv
full av dagg (fuktighet i form av droppar på marken)

daggkåpa
Ordklass substantiv
en ört av familjen rosväxter, vars skålformiga blad ofta innehåller en vattendroppe

daggmask
Ordklass substantiv
en vanlig mask, metmask

daghem
Ordklass substantiv
barnstuga där barn i förskoleåldern vistas när föräldrarna arbetar

dagis
Ordklass substantiv
daghem Bruklighet vardagligt

dagjämning
Ordklass substantiv
vårdagjämning och höstdagjämning

dagkirurgi
Ordklass substantiv
system med operativa ingrepp där patienten opereras och skrivs ut från sjukhuset samma dag

daglig
Ordklass substantiv
som förekommer varje dag

dagligdags
Ordklass adjektiv
varje dag

dagligen
Ordklass adjektiv
varje dag

dagligvara
Ordklass substantiv
vara som man handlar ofta, till exempel livsmedel

daglilja
Ordklass substantiv
en trädgårdsväxt av liljefamiljen

daglönare
Ordklass substantiv
dagakarl

dagmamma
Ordklass substantiv
kvinnlig dagbarnvårdare Bruklighet vardagligt

dagning
Ordklass substantiv
när det dagas, gryning

dago
Ordklass substantiv
föraktfull benämning på spanjorer, italienare och portugiser, speciellt i USA

dagofficer
Ordklass substantiv
dagbefäl

dagorder
Ordklass substantiv
skriftligt meddelande från befälhavare till truppavdelning Bruklighet militärväsen

dagordning
Ordklass substantiv
ordningen för dagen
föredragningslista vid sammanträde med ärendena punkt för punkt

dagpatient
Ordklass substantiv
patient som får sjukhusvård endast under dagtid

dagrum
Ordklass substantiv
sällskapsrum på sjukhus och dylikt
hotellrum som man har bara under dagen

dagsbot
Ordklass substantiv
bot vars storlek beror på den dömdes dagsinkomst

dagsedel
Ordklass substantiv
örfil Bruklighet äldre talspråk

dagsens sanning
absolut sant

dagsled
Ordklass substantiv
sträcka man färdas på en dag

dagsljus
Ordklass substantiv
ljuset på dagen utan lampor, lyktor etcetera

dagslända
Ordklass substantiv
kortlivad företeelse Bruklighet bildligt

dagsländor
Ordklass substantiv
en ordning insekter som lever högst några dagar

dagsmeja
Ordklass substantiv
tö i solskenet

dagsverke
Ordklass substantiv
arbete under en dag
arbete som torpare med flera var skyldiga att utföra åt godsägaren Bruklighet förr

dagteckna
Ordklass verb
datera Bruklighet skriftspråk

dagtinga
Ordklass verb
komrpomissa
kapitulera, ge sig Bruklighet ålderdomligt

dagvatten
Ordklass substantiv
regnvatten och smältande snö som rinner av från hustak och gator och leds bort i speciella avloppsbrunnar (dagvattenbrunnar)

dagvård
Ordklass substantiv
en form av sjukhusvård där patienten får åka hem över natten

dahlior
Ordklass substantiv
ett släkte korgblommiga växter från Mexiko, som är vanliga som prydnasväxter utomhus

dajak
Ordklass substantiv
medlem av den infödda, icke-muslimska befolkningen på ön Borneo i Indonesien

dakapo
Ordklass substantiv
från början, om igen
omtagning eller upprepning av en del av ett musikstycke

daktyl
Ordklass substantiv
versfot med tre stavelser, en betonad och två obetonade, till exempel segrare

daktylogram
Ordklass substantiv
fingeravtryck

daktyloskopi
Ordklass substantiv
metod att genom fingeravtryck identifiera en person

dal
Ordklass substantiv
lång och smal sänka mellan två berg

dala
Ordklass verb
sjunka, gå ned, sakta falla

dalahäst
Ordklass substantiv
trähäst med målad dekoration, som tillverkats i Dalarna

dalbo
Ordklass substantiv
person från Dalsland, dalslänning

daler
Ordklass substantiv
äldre svenskt mynt

dalgång
Ordklass substantiv
långsträckt dal

dalj
Ordklass substantiv
stryk, smörj Bruklighet ålderdomligt, vardagligt, slangbetonat

dalkarl
Ordklass substantiv
man från Dalarna

dalkjusa
Ordklass substantiv
liten trån dal

dalkulla
Ordklass substantiv
kvinna från Dalarna

daller
Ordklass substantiv
vibration

dallra
Ordklass verb
skälva, vibrera

dalmas
Ordklass substantiv
man från Dalarna

dalmatiner
Ordklass substantiv
en vit, korthårig hundras med svarta eller bruna fläckar

dalmål
Ordklass substantiv
dialekt som talas i Dalarna, framför allt norr om Siljan

dalmålning
Ordklass substantiv
folkligt väggmåleri i Dalarna, ofta med bibliska motiv

dalripa
Ordklass substantiv
en art av ripa

dalsk
Ordklass adjektiv
från Dalarna

dalsländsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Dalsland

dalslänning
Ordklass substantiv
person från Dalsland

dalt
Ordklass substantiv
pjosk, överdriven omsorg

dalta med
Frasklass verbfras
skämma bort

dam
Ordklass substantiv
kvinna
kvinnlig partner, till exempel vid middagsbord eller på dansgolv
ett spelkort
en schackpjäs
ett slags spel med brickor på schackbräde

damask
Ordklass substantiv
ett slags vristplagg
ett slags tjock trikåbyxa för barn

damaskenerklinga
Ordklass substantiv
sabelklinga eller svärdsklinga av stål med etsat mönster (efter staden Damaskus)

damast
Ordklass substantiv
ett slags enfärgad vävnad med rikt mönster, använd bland annat till borddukar

dambinda
Ordklass substantiv
utvändigt mentruationsskydd

dame
Ordklass substantiv
brittisk hederstitel som tilldelas framstående kvinnor

damejeanne
Ordklass substantiv
förvaringskärl för sprit, syror eller dylikt

damig
Ordklass adjektiv
damaktig

damknäppning
Ordklass substantiv
knäppning av blus, jacka etcetera med knapparna till vänster och knapphålen till höger

damm
Ordklass substantiv
vall för att hindra vatten från att tränga fram
skyddsvall mot översvämning
liten, ibland konstgjord vattensamling
fint stoft

damma
Ordklass verb
vara fullt av damm i luften etcetera

damma på
Frasklass verbfras
slå slag efter slag

damma till
Frasklass verbfras
slå till Bruklighet vardagligt

dammig
Ordklass adjektiv
betäckt eller full med damm

dammlunga
Ordklass substantiv
kroniska lungförändringar som kan drabba personer som under lång tid inandats vissa former av damm

dammråtta
Ordklass substantiv
stor dammtuss under till exempel en säng eller en soffa Bruklighet vardagligt

dammsuga
Ordklass verb
använda dammsugare (apparat som suger upp damm och dylikt från golv, mattor, möbler etcetera)

dammsugare
Ordklass substantiv
apparat som suger upp damm och dylikt från golv, mattor, möbler etcetera

damoklessvärd
Ordklass substantiv
symbol för överhängadne fara (efter en antik berättelse om hovmannen Damokles som fick äta en furstlig måltid med ett svärd hängande över sitt huvud i ett tagelstrå)

damp
Ordklass substantiv
beteckning för hyperaktivitetssyndrom

dampa
Ordklass verb
fukta kläder före pressning

damrum
Ordklass substantiv
toalettrum för kvinnor, till exempel på restaurang

damsadel
Ordklass substantiv
ridsadel där man sitter med båda benen på samma sida om hästen

dana
Ordklass verb
bilda, forma
fostra, utbilda

danaarv
Ordklass substantiv
ett arv där inga arvingar finns Bruklighet ålderdomligt

danaer
Ordklass substantiv
benämning på antikens greker (ursprungligen hos Homeros)

dandy
Ordklass substantiv
snobb, modelejon

daner
Ordklass substantiv
forntida nordisk folkstam, som har gett namn åt Danmark

danism
Ordklass substantiv
efterbildning i andra språk av en danska ordform eller ett danskt uttryck

dank
Ordklass substantiv
smalt och dåligt talgljus, ljusstump Bruklighet ålderdomligt
metallkula i spel

dannebrogen
Ordklass substantiv
Danmarks flagga

danneman
Ordklass substantiv
hedervärd bonde, hedersman Bruklighet ålderdomligt

dans
Ordklass substantiv
rytmiska rörelser till musik

dansa
Ordklass verb
utföra dans (rytmiska rörelser till musik)
delta i dans
röra sig som i dans

dansa efter någons pipa
Frasklass verbfras
osälvständigt foga sig

dansant
Ordklass adjektiv
skicklig i eller road av dans

dansare
Ordklass substantiv
person som har dans till yrke

dansband
Ordklass substantiv
orkester som spelar dansbandsmusik (en sammansmältning av bland annat äldre schlagermusik, jazzmusik, popmusik och rockmusik, som går bra att dansa till)

dansbandsmusik
Ordklass substantiv
en sammansmältning av bland annat äldre schlagermusik, jazzmusik, popmusik och rockmusik, som går bra att dansa till

danse macabre
Frasklass nominalfras
dödsdans

dansen kring den gyllene kalven
Frasklass nominalfras
penningdyrkan, penningbegär Bruklighet ursprungligen bibliskt

dansen kring guldkalven
Frasklass nominalfras
dyrkan av och begär efter pengar

danserska
Ordklass substantiv
kvinna som utför en rituell dans eller dylikt

dansk
Ordklass substantiv
person från Danmark
dansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Danmark

danska
Ordklass substantiv
språket i Danmark
kvinna från Danmark

dansk skalle
Frasklass nominalfras
stöt med huvudet mot en motståndares ansikte

danssjuka
Ordklass substantiv
benämning på ett par sjukdomar i nervsystemet, med ofrivilliga, ryckiga rörelser

dansör
Ordklass substantiv
person som dansar
yrkesdansare

dansös
Ordklass substantiv
kvinna som har dans till yrke (numera är yrkesbeteckningen vanligen dansare)

dark horse
Frasklass nominalfras
tidigare okänd eller otippad kapplöpningshäst eller (bildligt) tävlande, kandidat till ämbete eller dylikt, som överraskande visar sig ha segerchans

darr
Ordklass substantiv
darrning

darra
Ordklass verb
skälva, skaka

darra som ett asplöv
Frasklass verbfras
darra kraftigt

darrgräs
Ordklass substantiv
en gräsart

darrhänt
Ordklass adjektiv
som darrar på handen

darrig
Ordklass adjektiv
darrande
dålig, vissen Bruklighet vardagligt

darrning
Ordklass substantiv
skälvning, skakning

darrocka
Ordklass substantiv
djur av en familj rockor som kan avge kraftiga elstötar

darrål
Ordklass substantiv
en fisk i tropiska delar av Sydamerika, som kan avge kraftiga elstötar

dart
Ordklass substantiv
en engelsk form av pilkastning

darts
Ordklass substantiv
en engelsk form av pilkastning

darwinism
Ordklass substantiv
läran om det naturliga urvalet, Darwins utvecklingslära

darwinist
Ordklass substantiv
anhängare av darwinismen (Darwins lära om det naturliga urvalet)

dask
Ordklass substantiv
stryk Bruklighet vardagligt
lätt slag

daska
Ordklass verb
slå lätt

dass
Ordklass substantiv
toalett (särskilt utedass) Bruklighet vardagligt

dat
Ordklass substantiv
stordåd Bruklighet ålderdomligt

data
Ordklass substantiv
fakta, uppgifter
data
Ordklass verb
uppvakta, ha sällskap med

databas
Ordklass substantiv
samling av uppgifter lagrade i dator

databehandling
Ordklass substantiv
bearbetning av uppgifter som man fått genom mätning, registrering eller dylikt, särskilt automatisk databehandling, ADB, i en dator

dataintrång
Ordklass substantiv
brottet att olovligen ta sig in i ett datorsystem

datalogi
Ordklass substantiv
det vetenskapliga studiet av databehandling i datorer

dataregister
Ordklass substantiv
samling av uppgifter lagrade i dator

datavirus
Ordklass substantiv
avsiktligt inplanterat fel i dataprogram som kan sprida sig till andra program och eventuellt sabotera all programvara

date
Ordklass substantiv
det att gå ut med någon man uppvaktar, träff Bruklighet vardagligt
person som man går ut med Bruklighet vardagligt

datera
Ordklass verb
förse med dagens datum, dagteckna
bestämma till tiden, bestämma åldern på

daterad
Ordklass adjektiv
föråldrad, urmodig

datera sig
Frasklass verbfras
räkna sin början från en viss tidpunkt

daterbar
Ordklass adjektiv
som kan bestämmas till tiden

datering
Ordklass substantiv
datumangivelse

dativ
Ordklass substantiv
ett kasus i vissa språk, till exempel tyska

dato
Ordklass substantiv
innevarande dag

dator
Ordklass substantiv
eletronisk maskin för databehandling

datorisera
Ordklass verb
börja använda datorer i en verksamhet

datornät
Ordklass substantiv
datorer sammankopplade så att de kan kommunicera med varandra

datorstödd
Ordklass verb
som utförs med hjälp av datorer

datortomografi
Ordklass substantiv
en sorts skiktvis röntgenundersökning med hjälp av datorteknik

datum
Ordklass substantiv
uppgift om dag, månad och (oftast) år
tekniskt faktum, sifferuppgift

datumgränsen
Ordklass substantiv
den linje på jorden (i stort sett 180:e meridianen) som det råder olika datum på ömse sidor om

dauphin
Ordklass substantiv
titel för Frankrikes kronprins Bruklighet historiskt

davisstjärna
Ordklass substantiv
judisk symbol, närmare bestämt en sexuddig stjärna

dax
Ordklass adverb
skämtsam stavning av "dags"

DDT
Ordklass substantiv
starkt insektsdödande medel, som är förbjudet i Sverige

de aderton
medlemmarna i Svenska Akademin

deadline
Ordklass substantiv
gräns i tiden, sista leveransdag för manuskript eller dylikt

de allierade
de stater som kämpade mot Tyskland under andra världskriget

debacle
Ordklass substantiv
sammanbrott, misslyckande

debarkera
Ordklass verb
gå i land
stiga ur ett flygplan

debatt
Ordklass substantiv
överläggning, ordnat meningsutbyte

debattera
Ordklass verb
överlägga, diskutera, tala för och emot

debattör
Ordklass substantiv
person som deltar i en debatt (ordnat meningsutbyte)
person som mer eller mindre yrkesmässigt deltar i samhällsdebatten

debenture
Ordklass substantiv
ett slags bligation som utges av företag

debet
Ordklass substantiv
skuld (den vänstra sidan av ett konto)

debetsedel
Ordklass substantiv
benämning på skattsedel Bruklighet förr

debil
Ordklass adjektiv
lätt psykiskt utvecklingsstörd

debilitet
Ordklass substantiv
egenskapen att vara debil (lätt psykiskt utvecklingsstörd)

debitera
Ordklass verb
sätta upp som skuld

debitor
Ordklass substantiv
den som är skyldig pengar, gäldenär

de breda lagren
Frasklass nominalfras
folkets stora massa (i motsats till eliten av vetenskapsmän, konstnärer, myndighetspersoner etc.)

debriefing
Ordklass substantiv
krisbearbetning i form av samtal, till exempel efter en större olycka

debut
Ordklass substantiv
första framträdandet inför allmänheten, första försök, början

debutant
Ordklass substantiv
person som gör sin debut (sitt första framträdande inför allmänheten)

debutera
Ordklass verb
göra debut (sitt första framträdande inför allmänheten)

décauvillebana
Ordklass substantiv
flyttbar järnväg, använd för tunga transporter vid till exempel ett stort bygge eller en gruva

deceleration
Ordklass substantiv
hastighetsminskning

decelerera
Ordklass verb
minska hastigheten

december
Ordklass substantiv
årets tolfte och sista månad

decemvir
Ordklass substantiv
medlem av en lagstiftande tiomannakommission i antikens Rom

decennium
Ordklass substantiv
årtionde

decentralisera
Ordklass substantiv
sprida ut eller fördela till exempel makt, förvaltning eller tillverkning på flera människor eller orter

decharge
Ordklass substantiv
ansvarsfrihet, speciellt den som ett parlament beviljar regeringens ledamöter

dechargedebatt
Ordklass substantiv
den riksdagsdebatt som föregår beslut om decharge (den ansvarsfrihet som ett parlament beviljar en regerings ledamöter)

dechiffrera
Ordklass verb
tolka siffor
tyda svårläst skrift

decibel
Ordklass substantiv
Förkortning dB
måttenhet vid mätning av ljudstyrka

deciderad
Ordklass adjektiv
bestämd, avgjord

decima
Ordklass substantiv
intervall på tio tonsteg Bruklighet musik

decimal
Ordklass substantiv
siffra till höger om kommatecknet i ett decimalbråk (tal av typen 1,23)

decimalbråk
Ordklass substantiv
tal av typen 1,23

decimera
Ordklass verb
avsevärt minska, reducera

decimeras
Ordklass verb
smälta ihop, minska kraftigt i antal

decimering
Ordklass substantiv
kraftig minskning, reducering

decisiv
Ordklass adjektiv
avgörande

deckare
Ordklass substantiv
detektiv Bruklighet vardagligt
detektivberättelse Bruklighet vardagligt

deckarförfattare
Ordklass substantiv
författare av detektivberättelser

dedicera
Ordklass verb
tillägna

dedikation
Ordklass substantiv
tillägnan

dedikationsexemplar
Ordklass substantiv
bok med tillägnan av författaren

de dina
dina anhöriga

de djupa leden
Frasklass nominalfras
de lägre samhällsklasserna

deducera
Ordklass verb
härleda, bevisa

deduktion
Ordklass substantiv
härledning, slutledning

deduktiv
Ordklass adjektiv
som avser deduktion (härledning, slutledning)
om bevis som utgör en logisk följd av de antagna förutsättningarna

de efterlevande
anhöriga till en avliden

de facto
i verkligheten, faktiskt

defaitism
Ordklass substantiv
modlöshet, brist på motståndsvilja, lust att ge upp

defaitist
Ordklass substantiv
person som inte tycker att det lönar sig att göra motstånd

default
Ordklass substantiv
förvalt värde Bruklighet databehandling

default value
Frasklass nominalfras
förvalt värde Bruklighet databehandling

defekation
Ordklass substantiv
avföring

defekt
Ordklass substantiv
brist, skada, fel
defekt
Ordklass adjektiv
bristfällig, ofullständig

defensiv
Ordklass substantiv
försvar
defensiv
Ordklass adjektiv
med försvarsuppgifter

defibrillator
Ordklass substantiv
apparat för defibrillering (ett slags elchock som sätts in mot hjärtflimmer)

defibrillering
Ordklass substantiv
ett slags elchock som sätts in mot hjärtflimmer Bruklighet medicin

deficit
Ordklass substantiv
underskott eller brist i kassa

defilera
Ordklass verb
avdelningsvis marschera förbi högt uppsatt person

defilering
Ordklass substantiv
förbimarsch

definiera
Ordklass verb
klart ange vad något innebär, logiskt bestämma

definition
Ordklass substantiv
bestämning av ett begrepp

definitiv
Ordklass adjektiv
slutgiltig, avgörande

definitivt
absolut, avgjort

deflation
Ordklass substantiv
allmänt prisfall med ökat penningvärde

defloration
Ordklass substantiv
sprängning av mödomshinnan

defoliant
Ordklass substantiv
avlövningsmedel

deformation
Ordklass substantiv
ändring av den normala formen

deformera
Ordklass verb
vanställa eller förstöra en form

deformitet
Ordklass substantiv
missbildning

defroster
Ordklass substantiv
anordning för att ta bort frost eller imma på bilrutor eller andra ytor

deg
Ordklass substantiv
blandning av bland annat mjöl och vätska som man bakar bröd av
även om ämnen med liknande konsistens, till exempel sprängdeg

dega
Ordklass verb
håglöst göra ingenting Bruklighet vardagligt

degel
Ordklass substantiv
eldfast skål för upphettning av fasta ämnen till hög temperatur

degeneration
Ordklass substantiv
urartning, försämring av släkte eller individ
förlust eller reduktion av vissa organ
det att vad som från början var ett varumärke övergår till att bli en allmän benämning på en vara, till exempel grammofon och nylon Bruklighet juridik

degenerativ
Ordklass adjektiv
som medför degeneration (urartning, försämring med mera), som urartar

degenerera
Ordklass verb
urarta, försämras, vansläktas

degenererad
Ordklass adverb
som utsatts för degeneration (urartning, försämring med mera)
fysiskt eller psykiskt förfallen, förvekligad Bruklighet bildligt

degenerering
Ordklass substantiv
degeneration (urartning, försämring med mera)

degradera
Ordklass verb
flytta ned till lägre grad eller tjänst

de grå tinningarnas charm
det att vara gråhårig och åldras på ett chamrfullt sätt (mest i fråga om man)

de gröna
proteströrelse eller poltiskt parti som sätter miljöfrågorna i centrum (förekommande under denna eller liknande beteckning i åskilliga länder, till exempel Sverige och Tyskland

degskrapa
Ordklass substantiv
köksredskap av gummi, slickepott, som används för att skrapa till exempel deg eller vispgrädde ur en skål

de gustibus non est disputandum
om tycke och smak skall man inte tvista

dehumanisera
Ordklass verb
göra omänsklig, förråa

deiktisk
Ordklass adjektiv
utpekande, hänvisande

deism
Ordklass substantiv
åskådning som antar att det finns ett personligt högsta väsen men hävdar att detta högsta väsen efter att ha skapat världsalltet inte mera ingriper

deist
Ordklass substantiv
anhängare av deismen (åskådning som antar att det finns ett personligt högsta väsen men hävdar att detta högsta väsen efter att ha skapat världsalltet inte mera ingriper)

dej
Ordklass pronomen
dig Bruklighet vardagligt

deja
Ordklass substantiv
ladugårdspiga Bruklighet ålderdomligt

déjà vu
känslan av att man förut varit med om en upplevelse (egentligen "redan sett")

dejlig
Ordklass adjektiv
vacker, ljuvlig Bruklighet ålderdomligt

de jordiska kvarlevorna
den döda kroppen (till skillnad från själen) Bruklighet särskilt religion

dejt
Ordklass substantiv
det att gå ut med någon man uppvaktar, träff Bruklighet vardagligt
person som man går ut med Bruklighet vardagligt

dejta
Ordklass verb
uppvakta, ha sällskap med

de jure
enligt, lagen, rättsligt sett

dekabrist
Ordklass substantiv
deltagare i ett misslyckat ryskt uppror i december 1825 (av ryska dekabr, december) Bruklighet historiskt

dekad
Ordklass substantiv
tiotal (vanligen dagar eller år)

dekadans
Ordklass substantiv
förfall, urartning, kulturell nedgång

dekadens
Ordklass substantiv
förfall, urartning, kulturell nedgång

dekadent
Ordklass substantiv
dekadent person (person som är överförfinad och trött på världen och livet)
dekadent
Ordklass adjektiv
överförfinad och trött på världen och livet
urartad

dekal
Ordklass substantiv
avdragsbild som kan överföras till olika material

dekalkomani
Ordklass substantiv
metoden att överföra dekaler

dekalogen
Ordklass substantiv
tio Guds bud

dekan
Ordklass substantiv
ordförande för fakultet eller sektion vid universitet eller högskola
ledare för dekanat (fri församling inom kyrkan)

dekanat
Ordklass substantiv
dekans ämbete eller ämbetsperiod
fri församling inom kyrkan med en lokal religiös ledare, dekan

deka ner sig
Frasklass verbfras
förfalla

dekantera
Ordklass verb
skilja en vätska från dess bottensats genom att försiktigt hälla över den i ett annat kärl

dekanus
Ordklass substantiv
ordförande för fakultet eller sektion vid universitet eller högskola
ledare för dekanat (fri församling inom kyrkan)

dekapitera
Ordklass verb
halshugga

deklamation
Ordklass substantiv
konstmässig uppläsning av vers

deklamatorisk
Ordklass adjektiv
högtravande

deklamatör
Ordklass substantiv
uppläsare

deklamera
Ordklass verb
läsa upp vers högt och tydligt

deklarant
Ordklass substantiv
person som deklarerar (gör sin självdeklaration)

deklaration
Ordklass substantiv
uttalande, förklaring
självdeklaration
varudeklaration

deklarera
Ordklass verb
uttala eller förklara, till exempel sin åsikt
uppge, till exempel om man har med sig tullpliktiga varor vid en gränskontroll
skriva och lämna självdeklaration

deklassera
Ordklass verb
flytta ned i rang, sänka socialt

deklination
Ordklass substantiv
substantivs och adjektivs böjning
kompassens avvikning på grund av de magnetiska polernas läge
en himlakropps höjd över ekvatorn

deklinera
Ordklass verb
böja
förfalla, gå utför

dekoder
Ordklass substantiv
anordning som återställer en förvrängd signal, till exempel i betal-tv-kanaler

dekokt
Ordklass substantiv
avkok på växter

dekolletage
Ordklass substantiv
djup urringning

dekolleterad
Ordklass adjektiv
djupt urringad

dekopör
Ordklass substantiv
handverkare som efter en konstnärs förlaga sågar ut inläggningsdetaljer och dylikt för till exempel möbelsnickerier

dekor
Ordklass substantiv
utsmyckning

dekoration
Ordklass substantiv
utsmyckning
teatermålning
utmärkelsetecken

dekorativ
Ordklass adjektiv
prydande, smyckande

dekorativ konst
Frasklass nominalfras
konst som eftersträvar yttre formskönhet mer än innehållsdjup

dekoratör
Ordklass substantiv
person som gör teaterdekorationer, scenograf
person som svarar för de yttre arrangemangen, till exempel vid en utställning eller vid skyltning

dekorera
Ordklass verb
pryda, smycka
tilldela någon en orden

dekorum
Ordklass substantiv
det passande, anständighet

dekouragera
Ordklass verb
göra modfälld, avskräcka

dekrepitus
Ordklass adjektiv
orkeslös, utlevad

dekret
Ordklass substantiv
påbud, förordning, befallning

dekretera
Ordklass verb
förordna, påbjuda

dekupör
Ordklass substantiv
handverkare som efter en konstnärs förlaga sågar ut inläggningsdetaljer och dylikt för till exempel möbelsnickerier

del
Ordklass substantiv
stycke, avsnitt, bit eller dylikt
andel
enhet, mått

dela
Ordklass verb
ha i delar
dividera
ha tillsammans med andra

dela in
Frasklass verbfras
upprätta naturliga delar eller undergrupper av någon helhet

delaktig
Ordklass adjektiv
som har del i
inblandad, medskyldig

dela ljuvt och lett
Frasklass verbfras
hålla ihop i nöd och lust, dela både goda och onda dagar

dela med sig
Frasklass verbfras
ge av något man själv har

delbar
Ordklass adjektiv
som går att dela

delcredere
Ordklass substantiv
övertagande av garantiförpliktelse för en annan persons skadeståndsskyldighet

deleatur
Ordklass substantiv
korrekturtecken som innebär att något skall tas bort

delegat
Ordklass substantiv
ombud med fullmakt

delegation
Ordklass substantiv
en samling ombud
utskott
överflyttning av beslutanderätt eller dylikt

delegera
Ordklass verb
överlåta rätten att besluta
förordna

delegerad
Ordklass substantiv
delegat, fullmäktig

delegering
Ordklass substantiv
överflyttning av beslutanderätt eller dylikt

delfin
Ordklass substantiv
en liten art av familjen delfindjur, som främst förekommer i Svarta havet och Medelhavet
ofta öresvin

delfinarium
Ordklass substantiv
anläggning med dresserade delfiner

delfiner
Ordklass substantiv
familjen delfindjur bland tandvalarna

delge
Ordklass verb
meddela, underrätta

delgiva
Ordklass verb
meddela, underrätta

delgivning
Ordklass substantiv
officiellt överlämnande av en skriftlig handling, till exempel en dom eller stämning, till den berörda personen

deli
Ordklass substantiv
kombinerad restaurang och butik med smörgåsar och enklare maträtter

deliciös
Ordklass adjektiv
utsökt, läcker, förtjusande

delikat
Ordklass adjektiv
välsmakande, läcker, utsökt
ömtålig, kinkig

delikatess
Ordklass substantiv
läckerhet, fin matvara
finkänslighet, takt

delikt
Ordklass substantiv
brott, förbrytelse

delinkvent
Ordklass substantiv
brottsling som just skall straffas

delirant
Ordklass substantiv
person som lider av delirium (övergående tillstånd av förvirring)

delirium
Ordklass substantiv
övergående tillstånd av förvirring med bland annat hallucinationer

delirium tremens
Frasklass nominalfras
ett slags delirium (övergående tillstånd av förvirring) som uppträder vid alkoholism

delkredere
Ordklass substantiv
övertagande av garantiförpliktelse för en annan persons skadeståndsskyldighet

dellikvid
Ordklass substantiv
delbetalning

delning
Ordklass substantiv
i den offentliga förvaltningen utsändning av förslag till direkt berörda instanser för synpunkter och godkännande innan förslaget är definitivt

delpension
Ordklass substantiv
pension som kompenserar en stor del av inkomstbortfallet för 60-65-åringar som arbetar deltid

dels ... dels
både ... och eller å ena sidan ... å andra sidan, till exempel "dels en ängel, dels en djävul"

delsbo
Ordklass substantiv
person som man har ett fast förhållande med men bor ihop med bara ibland Bruklighet vardagligt, skämtsamt

delta
Ordklass verb
medverka
vara närvarande

deltaga
Ordklass verb
medverka
vara närvarande

deltagande
Ordklass substantiv
medverkande
det att delta
medkänsla med sörjande

deltagare
Ordklass substantiv
person som deltar i ett möte eller dylikt

deltid
Ordklass substantiv
inte full arbetstid

deltidare
Ordklass substantiv
person som arbetar deltid (inte full arbetstid)

deltidsförskola
Ordklass substantiv
officiellt namn på lekskola

delvis
Ordklass adverb
till en del

delårsrapport
Ordklass substantiv
ekonomisk redovisning från ett aktiebolag eller dylikt, som omfattar en del av ett verksamhetsår

delägare
Ordklass substantiv
person som äger något tillsammans med andra, till exempel en aktieägare

dem
Ordklass pronomen
objektsform av pronomenet "de"

demagog
Ordklass substantiv
person som rycker med sig åhörare genom osakligt tal, brandtalare

demagogi
Ordklass substantiv
osaklig och hetsande agitation

démarche
Ordklass substantiv
inskridande (speciellt en diplomatisk framställning)

demarkationslinje
Ordklass substantiv
tillfällig men ofta strängt bevakad gränslinje

demarsch
Ordklass substantiv
inskridande (speciellt en diplomatisk framställning)

demaskera
Ordklass verb
avslöja
ta av masken

demens
Ordklass substantiv
nedsättning i psykiska funktioner på grund av kronisk hjärnskada eller hjärnsjukdom

dementera
Ordklass verb
förneka, offentligt förklara att ett påstående inte är sant

dementi
Ordklass substantiv
offentligt förnekande

demeriterande
Ordklass adjektiv
som minskar någons anseende eller meriter

demilitarisera
Ordklass verb
avrusta, ta bort militära anordningar

demimond
Ordklass substantiv
finare prostituerad (egentligen "halvvärld")

demi-sec
Ordklass adjektiv
halvtorr (om vin)

demission
Ordklass substantiv
avgång från en ministerpost eller dylikt

demiurg
Ordklass substantiv
hos Platon gudomen såsom skapare
i gnosticismen världsskaparen som en ond eller ofullkomlig varelse (till skillnad från den högste och fullkomlige guden)

demo
Ordklass substantiv
demonstrationsversion av något som man försöker sälja eller marknadsföra

demobilisera
Ordklass verb
upphäva mobilisering, avmobilisera, avrusta

demograf
Ordklass substantiv
forskare i demografi (vetenskapen om befolkningens sammansättning och förändringar med mera)

demografi
Ordklass substantiv
vetenskapen om befolkningens sammansättning och förändringar med mera

demokrat
Ordklass substantiv
en som tror på och verkar för demokrati (att folkets flertal har bestämmanderätt)
anhängare av demokraterna (ett politiskt parti i USA)

demokraterna
Ordklass substantiv
ett politiskt parti i USA

demokrati
Ordklass substantiv
folkstyre
stat eller statsskick där folkets flertal har bestämmanderätt
även allmännare med betydelsen jämlikhet, medbestämmande

demokratisera
Ordklass verb
göra mer demokratisk eller jämlik

demokratisk
Ordklass adjektiv
som stämmer med demokratins och jämlikhetens principer

demolera
Ordklass verb
förstöra, rasera

demon
Ordklass substantiv
ond ande

demoni
Ordklass substantiv
det att vara demonisk (djävulsk eller mystiskt förtjusande)

demonisera
Ordklass verb
framställa som farlig eller ondskefull

demonisk
Ordklass adjektiv
djävulsk, mystiskt förtjusande

demonstrant
Ordklass substantiv
person som deltar i demonstration (massmöte eller dylikt där man framför sina krav)

demonstration
Ordklass substantiv
förevisning, till exempel av en ny uppfinning eller vara
massmöte eller dylikt där man framför sina krav
tomt hot, utmaning

demonstrativ
Ordklass adjektiv
utmanande, iögonfallande
utpekande

demonstratris
Ordklass substantiv
kvinnlig demonstratör (person som förevisar en ny uppfinning, en ny vara eller dylikt)

demonstratör
Ordklass substantiv
person som förevisar en ny uppfinning, en ny vara eller dylikt

demonstrera
Ordklass verb
förevisa
framföra krav vid massmöte eller dylikt

demontera
Ordklass verb
ta isär, ta sönder, nedmontera

demoralisation
Ordklass substantiv
försvagning av stridsmoral

demoralisera
Ordklass verb
försvaga eller fördärva stridsmoral

demoraliserad
Ordklass adjektiv
i upplösning, som förlorat stridslusten (om trupp)

demoraliserande
som sätter ned stridsmoralen

demoralisering
Ordklass substantiv
demoralisation (försvagning av stridsmoral)

de mortuis nil nisi bene
om de döda inte annat än gott

den amerikanska drömfabriken
Frasklass nominalfras
Hollywood

denar
Ordklass substantiv
fornromerskt silvermynt

denationalisera
Ordklass verb
bevilja befrielse från medborgarskap åt någon som ansökt om detta Bruklighet juridik

denaturalisation
Ordklass substantiv
berövande av medborgarskap som straff Bruklighet juridik

denaturera
Ordklass verb
förändra ett ämnes naturliga beskaffenhet

denaturerad sprit
Frasklass nominalfras
alkohol som gjorts odrickbar

dendrit
Ordklass substantiv
inåtledande utskott från en nervcell
iskristall som ger upphov till snöstjärnor

dendrokronologi
Ordklass substantiv
tidsbestämning med ledning av trädens årsringar

dendrolog
Ordklass substantiv
trädforskare

dendrologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om träden

den evangeliska läran
Frasklass nominalfras
svenska kyrkans troslära

den evangelisk-lutherska läran
Frasklass nominalfras
svenska kyrkans troslära

den felande länken
Frasklass nominalfras
det felande ledet mellan apa och människa

den gröna revolutionen
Frasklass nominalfras
införande av högavkastande spannmålssorter i u-länderna

den gyllene medelvägen
Frasklass nominalfras
den bästa kompromissen

den gyllene regeln
Frasklass nominalfras
den bibliska regel som säger att allt vad man vill att människorna skall göra en själv skall man också göra för dem

den helige fadern
Frasklass nominalfras
påven

den högste
Gud

denier
Ordklass substantiv
enhet för till exempel silke- och nylongarns vikt och tjocklek

denim
Ordklass substantiv
jeanstyg

den inversa funktionen till en given funktion
den funktion som till varje element ordnar dess urbild under den givna funktionen Bruklighet matematik

den julianska kalendern
Frasklass nominalfras
den äldre typ av tideräkning som i Sverige användes fram till mitten av 1700-talet och som räknade året något för långt, vilket gav upphov till förskjutningar som senare korrigerades (i Sverige 1753)

den järnhårda lönelagen
Frasklass nominalfras
teorin att lönen för kroppsarbete i stort sett måste ligga på existensminimum Bruklighet historiskt

den kolorerade veckopressen
Frasklass nominalfras
den smaklösa och sensationsinriktade veckopressen

den lede
djävulen

dennes
Ordklass adverb
Förkortning ds
i denna månad

denotation
Ordklass substantiv
ett ords egenliga betydelse (bortsett från de andra föreställningar ordet framkallar) Bruklighet språkvetenskap

den poetiska eddan
Frasklass nominalfras
en medeltida isländsk samling sånger om fornnordiska gudar och hjältar

den röde hanen
Frasklass nominalfras
vådelden

densitet
Ordklass substantiv
förhållandet mellan en kropps massa (vikt) och dess volym (uttrycks i till exempel gram per kubikcentimeter) Bruklighet fysik

den slanka linjen
Frasklass nominalfras
smal kroppsfigur

den smärterika modern
Frasklass nominalfras
bild av den sörjande jungfru Maria stående vid Jesu kors

dental
Ordklass substantiv
språkljud som bildas med tungar mot tänderna Bruklighet språkvetenskap

dentin
Ordklass substantiv
tandben

denudation
Ordklass substantiv
blottläggande av berggrunden genom erosion

denudera
Ordklass verb
blottlägga genom erosion

den vandrande juden
Frasklass nominalfras
juden Ahasverus, som enligt legenden tvignas att gå till tidens ände, därför att han vägrade Jesus att vila utanför sitt hus under vandringen till Golgata

deodorant
Ordklass substantiv
medel som tar bort kroppslukt

deontisk
Ordklass adjektiv
som avser den man bör Bruklighet filosofi

deontisk logik
Frasklass nominalfras
läran om de logiska relationerna mellan satser som innehåller uttryck av typen "bör", "får", "måste" och dessas negationer

deoxiribonukleinsyra
Ordklass substantiv
Förkortning DNA
det ämne som bygger upp arvsanlagen

departement
Ordklass substantiv
avdelning inom en regerings kansli
franskt län

departementschef
Ordklass substantiv
statsråd som är chef för ett departement (avdelning inom en regerings kansli)

departementsråd
Ordklass substantiv
enhetschef i ett statsdepartement (avdelning inom en regerings kansli)

depens
Ordklass substantiv
utgift

depensera
Ordklass verb
ge ut pengar

depesch
Ordklass substantiv
brådskande skrivelse
skrivelse mellan utrikesdepartement och diplomatisk representant i utlandet

depeschbyrå
Ordklass substantiv
en tidnings servicekontor för annonsinlämning, biljettbokningar och dylikt

depilation
Ordklass substantiv
hårborttagning

depilatorium
Ordklass substantiv
hårborttagningsmedel

depilera
Ordklass verb
ta bort hår

deplacement
Ordklass substantiv
ett fartygs vikt inklusive dess last
tyngden av den mängd vätska som en nedsänkt kropp tränger undan

deplacera
Ordklass verb
ha ett deplacement (vikt inklusive last) av (om fartyg)

deponens
Ordklass substantiv
verb som har passiv form (s-form) men aktiv betydelse, till exempel andas och hoppas

deponera
Ordklass verb
lämna i förvar

deponeringsanläggning
Ordklass substantiv
anläggning för hantering av avfall

deponi
Ordklass substantiv
deponeringsanläggning (anläggning för hantering av avfall)

deportation
Ordklass substantiv
förvisning till ort utanför hemlandet

deportera
Ordklass verb
förvisa eller tvångsförflytta till ort utanför hemlandet

deportering
Ordklass substantiv
deportation (förvisning till ort utanför hemlandet)

deposition
Ordklass substantiv
insättning, inlämning till förvaring
det som lämnas i förvar (deponeras)

depôt
Ordklass substantiv
fällning, bottensats i vin

deppa
Ordklass verb
vara nedstämd och ledsen Bruklighet vardagligt

deppad
Ordklass adjektiv
deprimenerad, nedstämd

deppig
Ordklass adjektiv
som har lätt för att bli deprimenerad

depravation
Ordklass substantiv
moraliskt fördärv

depravera
Ordklass verb
göra depraverad (moraliskt fördärvad)

depraverad
Ordklass adjektiv
moraliskt fördärvad

depravering
Ordklass substantiv
depravation (moraliskt fördärv)

depreciera
Ordklass verb
minska en valutas värde

depreciering
Ordklass substantiv
minskning av en valutas värde, antingen spontant eller genom devalvering

depression
Ordklass substantiv
djup nedstämdhet
djupgående lågkonjunktur

depressiv
Ordklass adjektiv
nedstämd, benägen för depression

deprimerad
Ordklass adjektiv
nedstämd, betryckt

de profundis
ur djupen (inledningsorden till psalm 130 i Psaltaren)

deputation
Ordklass substantiv
en samling ombud som sänts ut för att till exempel uppvakta en person i ett visst ärende

deputerad
Ordklass substantiv
ombud
deputerad
Ordklass adjektiv
utsedd till ombud

deputeradekammare
Ordklass substantiv
i vissa länder direkt vald avdelning av parlamentet, till exempel i Italien, förr även i Frankrike

depå
Ordklass substantiv
upplagt förråd, förvaringsplats

derangera
Ordklass verb
trassla till, bringa i oordning

deras
Ordklass pronomen
som tillhör dem

derby
Ordklass substantiv
galopplöpning för treåriga hästar
match mellan två lag från samma ort

derivat
Ordklass substantiv
viss, i huvudsak organisk, kemisk förening, som härletts ur vissa grundföreningar
en sorts värdepapper som ger innehavaren rätt eller skyldighet att köpa en aktiepost en viss dag i framtiden till ett förutbestämt pris (inom aktiehandeln)

derivata
Ordklass substantiv
en funktion härledd ur en annan funktion Bruklighet matematik

derivation
Ordklass substantiv
härledning
avledning Bruklighet språkvetenskap

derivera
Ordklass verb
härleda

derivering
Ordklass substantiv
härledning

dermatolog
Ordklass substantiv
läkare som är specialist på hudsjukdomar
hudvårdsspecialist

dermatologi
Ordklass substantiv
läran om hudsjukdomar

dervisch
Ordklass substantiv
medlem av ett islamskt (sufiskt) ordensliknande brödraskap

desarmera
Ordklass verb
avväpna, avrusta
oskadliggöra mina eller bomb

desavouera
Ordklass verb
inte kännas vid, inte godta

desavuera
Ordklass verb
inte kännas vid, inte godta

descendent
Ordklass substantiv
ättling i rätt nedstigande led Bruklighet juridik
det stjärntecken som går ned vid horisonten i en människan födelseögonblick Bruklighet astrologi

desegregation
Ordklass substantiv
upphävande av segregation, integration

desegregera
Ordklass verb
upphäva segregation

desertera
Ordklass verb
rymma ur krigstjänst

desertör
Ordklass substantiv
person som rymmer ur krigstjänst

deshabillé
Ordklass substantiv
nattdräkt, negligé

desideratum
Ordklass substantiv
önskemål som kan behandlas av någon beslutande instans

design
Ordklass substantiv
formgivning, form, mönster

designa
Ordklass substantiv
formge

designer
Ordklass substantiv
formgivare

designera
Ordklass verb
i förväg utse, förutbestämma

desillusion
Ordklass substantiv
besvikelse, missräkning

desillusionerad
Ordklass adjektiv
besviken, utan förväntningar, illusionslös

desinfektera
Ordklass verb
befria från smittämne
utrota ohyra

desinfektion
Ordklass substantiv
oskadliggörande av smittämne
utrotning av ohyra

desinficera
Ordklass verb
befria från smittämne
utrota ohyra

desinficering
Ordklass substantiv
desinfektion (oskadliggörande av smittämne eller utrotning av ohyra)

desinformation
Ordklass substantiv
avsiktligt vilseledande information

desinformatör
Ordklass substantiv
person som mer eller mindre yreksmässigt ägnar sig åt desinformation (avsiktligt vilseledande information)

desintegration
Ordklass substantiv
upplösning, sönderdelning
radioaktivt sönderfall

desk
Ordklass substantiv
enhet för ett visst sakområde i en organisation (egentligen "skrivbord")

deska
Ordklass verb
framställa en trycksak med desktop publishing Bruklighet vardagligt

deskription
Ordklass substantiv
beskrivning

deskriptiv
Ordklass adjektiv
beskrivande

desktop publishing
Frasklass nominalfras
sättning och formgivning av trycksaker och framställning av tryckfärdiga original med hjälp av persondator (egentligen "skrivbordsutgivning")

de små grå cellerna
hjärncellerna

desorganisation
Ordklass substantiv
upplösning, förvirring

desorganisera
Ordklass verb
bringa i upplösning eller oreda

desorienterad
Ordklass adjektiv
bortkommen, vilsen, förbryllad

desorientering
Ordklass substantiv
vilsenhet, förbryllelse

desperado
Ordklass substantiv
hänsynslös och våldsam person, ofta brottsling

desperat
Ordklass adjektiv
förtvivlad, utom sig, rasande

desperation
Ordklass substantiv
förtvivlan, ursinne, raseri

despot
Ordklass substantiv
envåldshärskare, förtryckare, tyrann

despoti
Ordklass substantiv
envälde, förtryck

despotisk
Ordklass adjektiv
härsklysten, tyrannisk

despotism
Ordklass substantiv
envåldsmakt, förtryck

dess
Ordklass substantiv
den med ett halvtonssteg sänkta tonen d
dess
Ordklass pronomen
desto, t.ex i uttrycket "ju förr, dess bättre"
den tiden, t.ex. i uttrycken "sedan dess" och "till dess"
som tillhör den eller det

dess bättre
lyckligtvis

dessemellan
Ordklass adverb
däremellan, under tiden

dessert
Ordklass substantiv
efterrätt

dessertvin
Ordklass substantiv
sött starkvin som serveras till efterrätter, till exempel portvin, sherry och madeira

dessförinnan
Ordklass adverb
innan dess, före denna tidpunkt

dessförutan
Ordklass adverb
utan det, utan dem

dessin
Ordklass substantiv
mönster, teckning
plan, avsikt

dessinatör
Ordklass substantiv
mönsterritare

desslikes
Ordklass adverb
också, tillika

dessouer
Ordklass substantiv
damunderkläder

dessutom
Ordklass adverb
förutom detta, därtill kommer att

dessvärre
Ordklass adverb
tyvärr

dessäng
Ordklass substantiv
mönster, teckning
plan, avsikt

destillat
Ordklass substantiv
ämne som fås genom destillation (process där olika ämnen i en vätska skiljs från varandra genom att vätskan får koka och därefter kondenseras)

destillation
Ordklass substantiv
process där olika ämnen i en vätska skiljs från varandra genom att vätskan får koka och därefter kondenseras

destillera
Ordklass verb
rena genom destillation (process där olika ämnen i en vätska skiljs från varandra genom att vätskan får koka och därefter kondenseras)

destilleri
Ordklass substantiv
spritfabrik, speciellt en som tillverkar whisky

destination
Ordklass substantiv
bestämmelseort

destinatär
Ordklass substantiv
den som man vill gynna genom vissa rättshandlingar, till exempel genom att inrätta en stiftelse Bruklighet juridik

destinatör
Ordklass substantiv
avsändare

destinera
Ordklass verb
avsända, bestämma

desto bättre
så mycket bättre

destruera
Ordklass verb
förstöra avfall och dylikt

destruktion
Ordklass substantiv
förstöring, upplösning

destruktiv
Ordklass adjektiv
nedrivande, omstörtande

det
Ordklass pronomen
det
Ordklass konjunktion
att Bruklighet ålderdomligt

detachement
Ordklass substantiv
avdelad trupp

detachera
Ordklass verb
avdela trupp för ett visst ändamål

detalj
Ordklass substantiv
enskild del, småsak, bisak
maskindel, smådel
avdelning inom en högre stab som har hand om en viss typ av ärenden Bruklighet militärväsen

detaljerad
Ordklass adjektiv
ingående, utförligt

detaljhandel
Ordklass substantiv
handel som säljer varor till konsumenten

detaljhandlare
Ordklass substantiv
person som driver detaljhandel (säljer varor till konsumenten)

detaljist
Ordklass substantiv
detaljhandlare (person som säljer varor till konsumenten)

det allmänna
stat och kommun, myndigheter

det allra heligaste
det innersta av templet i Jerusalem

det angår dig inte
Frasklass sats
det har du inte med att göra

det ante mig
Frasklass sats
jag anade det Bruklighet vardagligt

det barkar åt skogen
Frasklass sats
det går galet

det begav sig att
det hände att Bruklighet bibliskt

det bjuder mig emot
Frasklass sats
det känns obehagligt

det brinner i knutarna
Frasklass sats
det är mycket bråttom

det bränns
Frasklass sats
lösningen eller det rätta svaret är nära Bruklighet bildligt

det båtar föga
Frasklass sats
det tjänar ingenting till

det bär åt skogen
Frasklass sats
det kommer att gå illa

det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål
Frasklass sats
en liten tjuv kan med tiden bli en stor

detektera
Ordklass verb
med detektor upptäcka, påvisa närvaro av

detektiv
Ordklass substantiv
civiliklädd polis eller annan person som spårar upp förbrytare eller utför annan hemlig spaning

detektivroman
Ordklass substantiv
roman om ett brott, ofta ett mord, och hur det klaras upp och brottslingen avslöjas

detektor
Ordklass substantiv
apparat som upptäcker och registrerar eller avlyssnar

détente
Ordklass substantiv
avspänning

detergent
Ordklass substantiv
ämne som försätter andra ämnen i dispersion
tvätt- eller rengöringsmedel som innehåller sådant ämne (det vill säga de flesta moderna syntetiska medel)

determinant
Ordklass substantiv
en uppställning av tal i tabellform efter vissa regler, som bland annat används i den analytiska geometrin och för att lösa vissa ekvationssystem Bruklighet matematik

determinativ
Ordklass adjektiv
framåtsyftande Bruklighet språkvetenskap

determinera
Ordklass verb
förutbestämma

determinism
Ordklass substantiv
läran att allt är förutbestämt och att viljan sålunda inte är fri

determinist
Ordklass substantiv
person som tror på determinismen (läran att allt är förutbestämt och att viljan sålunda inte är fri)

det fina i kråksången
själva poängen med det hela Bruklighet vardagligt

det förlovade landet
namn på Palestina Bruklighet nominalfras

det förlösande ordet
Frasklass nominalfras
yttrande som lättar stämningen eller klargör något

det förstår sig
Frasklass sats
det är klart

det förstås
det är klart

det går an
Frasklass sats
det tillåts, det duger

det går runt i huvudet på någon
Frasklass sats
någon känner yrsel

det gör mig ont
Frasklass sats
jag känner medlidande

det gör varken från eller till
Frasklass sats
det har ingen betydelse

det hade med sig att
det medförde att

det heliga landet
namn på Palestina Bruklighet nominalfras

det här var månljust
Frasklass sats
det här var obehagligt Bruklighet vardagligt

det kalla kriget
Frasklass nominalfras
den politiska, icke väpnade konflikten mellan Väst (främst USA) och Öst (främst Sovjetunionen) från andra världskrigets slut 1945 till Sovjetunionens upplösning 1991

det kan väl hända
Frasklass sats
det kan kanske förhålla sig så (vanligen som uttryck för motvilligt medgivande)

det kategoriska imperativet
Frasklass nominalfras
den allmänna viljenorm som säger människan vad hon ovillkorligen bör göra Bruklighet filosofi

det kittlar i maggropen
Frasklass sats
det känns spännande men nervöst

det kliar i fingrarna
Frasklass sats
det känns lockande (att utföra viss handling)

det knallar och går
Frasklass sats
jag klarar mig ganska bra eller vi klarar oss ganska bra (som svar på fråga)

det kommer inte på fråga
Frasklass sats
det är helt uteslutet

det kommer man inte ifrån
Frasklass sats
det måste man beakta

det kvittar lika
Frasklass sats
det är likgiltigt

det lider inget tvivel
Frasklass sats
det är helt säkert

det ligger i gudarnas knän
Frasklass sats
det är högst oviss

det ljuva livet
Frasklass nominalfras
tillvaro fylld av nöjen men inga förpliktelser

det låter säga sig
Frasklass sats
det är rimligt

det lätta gardet
Frasklass nominalfras
de prostituerade

det må bära eller brista
Frasklass sats
det spelar ingen roll om det går bra eller dåligt, försöket måste ändå vågas Bruklighet bildligt

det må jag säga
Frasklass sats
det förvånar mig verkligen

det må vara hänt
Frasklass sats
det kan nätt och jämnt godtas

detonation
Ordklass substantiv
explosionsartad förbränning, vanligen med en våldsam knall
explosion, knall

detonator
Ordklass substantiv
ett slags tändsats

detonera
Ordklass verb
explodera med en knall
sjunga falskt, i synnerhet i underkant Bruklighet musik

det osar bränt
Frasklass sats
det förefaller misstänkt eller börjar bli riskabelt

detritus
Ordklass substantiv
avstött, sönderfallande vävnadsmassa Bruklighet medicin
sönderfallande organiskt eller oorganiskt material, speciellt sådant svävar i vatten och så småningom avlagras på botten Bruklighet biologi, geologi

detronisera
Ordklass verb
störta från tronen, avsätta

det skall gudarna veta
Frasklass sats
det är verkligen sant

det svarta guldet
Frasklass nominalfras
brännoljan som viktig råvara om inkomstkälla

det undandrar sig mitt bedömande
Frasklass sats
det har jag ingen bestämd uppfattning om

det var befriande
Frasklass sats
det var en lättnad

det var en annan femma
Frasklass sats
det var en annan sak Bruklighet vardagligt

det var inte kattskit
Frasklass sats
det var inte dåligt

det var lagom åt dig
Frasklass sats
det var precis vad du förtjänade (som straff e.d.)

det var ljusblått
Frasklass sats
det var bekymmersamt Bruklighet vardagligt, ironiskt

det var nn i egen hög person
Frasklass sats
det var NN själv

det vete katten
Frasklass sats
det är det svårt att veta något säkert om

det vore just likt något
Frasklass sats
det skulle allt se ut Bruklighet vardagligt

det är egalt
Frasklass sats
det gör detsamma

det är förkylt
Frasklass sats
läget är hopplöst

det är hög tid
Frasklass sats
det är nästan för sent

det är höjden!
Frasklass sats
det är alltför fräckt!

det är ingen ko på isen
Frasklass sats
det är ingen överhängande brådska eller fara

det är ingenting med henne
Frasklass sats
hon duger inte till något

det är ingenting med honom
Frasklass sats
han duger inte till något

det är inte allom givet
Frasklass sats
alla kan inte

det är inte allom givet att
alla kan inte

det är inte gott att
det är inte lätt att

det är inte likt någonting
Frasklass sats
det är alldeles tokigt Bruklighet vardagligt

det är inte lätt att lära gamla hundar sitta
Frasklass sats
det är inte lätt att få äldre personer att ändra sina vanor

det är klart som dagen
Frasklass verbfras
det är alldeles uppenbart

det är klart som korvspad
Frasklass verbfras
det är alldeles uppenbart

det är knappt att
nästan inte

det är kört
Frasklass sats
det finns ingen chans längre

det är mitt fulla allvar
Frasklass sats
det är min uppriktiga mening

det är som förgjort
Frasklass sats
det är helt omöjligt

deuce
Ordklass substantiv
i tennis poängställningen 40 lika Bruklighet sport

deus ex machina
Frasklass nominalfras
någon som oväntat ingriper i en svår situation (egentligen "guden från teatermaskineriet")

deuterium
Ordklass substantiv
tungt kolväte Bruklighet kemi

Deuteronomium
Ordklass substantiv
Femte Mosebok

devalvera
Ordklass verb
skriva ned en valutasvärde i förhållande till guld eller andra valutor

deviation
Ordklass substantiv
avvikelse från det normala
en kompass avvikelse på grund av metallföremål i omgivningen

deviera
Ordklass verb
avvika
beräkna deviationen (avvikelsen på grund av metallföremål i omgivningen) för en kompass

devis
Ordklass substantiv
valspråk, motto
utländsk växel Bruklighet handel

devon
Ordklass substantiv
en geologisk period, närmare bestämt den fjärde i jordens forntid

devot
Ordklass adjektiv
skenheligt from
underdånig, krypande

dextran
Ordklass substantiv
en kolhydratförening som används som blodersättningsmedel

dextrin
Ordklass substantiv
en stärkelseprodukt

dextros
Ordklass substantiv
druvsocker

de är lika goda kålsupare
Frasklass sats
de är av samma betänkliga sort (om personer)

dhol
Ordklass substantiv
ett asiatiskt hunddjur

di
Ordklass substantiv
modersmjölk
di
Ordklass pronomen
de Bruklighet vardagligt

dia
Ordklass substantiv
kortform för diabild
dia
Ordklass verb
suga i sig modersmjölk
ge di

diabas
Ordklass substantiv
en eruptiv bergart

diabetes
Ordklass substantiv
en sjukdom vid vilken blodets sockerhalt ökas på grund av bristande utsöndring av hormonet insulin från bukspottkörteln

diabetiker
Ordklass substantiv
sockersjuk person

diabild
Ordklass substantiv
diapositiv

diabolisk
Ordklass adjektiv
djävulsk

diadem
Ordklass substantiv
pannsmycke eller hårsmycke

diadoker
Ordklass substantiv
Alexander den stores främsta fältherrar, som delade väldet efter hans död Bruklighet historiskt

diafragma
Ordklass substantiv
mellangärde

diagnos
Ordklass substantiv
bestämning av vilken sjukdom eller vilket fel någon eller något lider av

diagnostik
Ordklass substantiv
läran om hur man känner igen sjukdomar
konsten att ställa diagnos (bestämma vilken sjukdom eller vilket fel någon eller något lider av)

diagnostisera
Ordklass verb
ställa disgnos på, bestämma en sjukdoms eller ett fels art

diagnostisk
Ordklass adjektiv
som rör diagnoser

diagnostiskt prov
Frasklass nominalfras
prov avsett att visa någons kunskapsnivå

diagonal
Ordklass substantiv
snedlinje från hörn till hörn
ylletyg eller bomullstyg mend upphöjda, sneda ränder
diagonal
Ordklass adjektiv
på snedden, från hörn till hörn

diagonala
Ordklass verb
åka diagonalåkning på skidor, det vill säga omväxlande gå fram med höger skida och vänster stav och vice versa

diagram
Ordklass substantiv
grafisk figur, vanligen i form av kurvor eller staplar

diakon
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt praktiskt församlingsarbete, till exempel socialvård och sjukvård
lägre präst i katolska kyrkan

diakoni
Ordklass substantiv
kyrklig hjälpverksamhet

diakonissa
Ordklass substantiv
kvinnlig diakon (person som ägnar sig åt praktiskt församlingsarbete, till exempel socialvård och sjukvård)

diakritisk
Ordklass adjektiv
särskiljande

diakritiska tecken
Frasklass nominalfras
tecken som ger bokstäver ett särskilt ljudvärde, till exempel ´ (akut accent) och ` (grav accent)

diakronisk
Ordklass adjektiv
historisk

dialekt
Ordklass substantiv
språkbruket i ett geografiskt begärnsat område
bygdemål, folkmål

dialektal
Ordklass adjektiv
bygdemålsfärgad

dialektik
Ordklass substantiv
konsten att argumentera med skäl och moskäl
skicklig bevisföring
begrepp med olika innebörd hos olika filosofer Bruklighet filosofi

dialektiker
Ordklass substantiv
person som är skicklig i dialektik (konsten att argumentera med skäl och moskäl), skicklig debattör

dialektisk
Ordklass adjektiv
som rör dialektik (konsten att argumentera med skäl och moskäl)

dialektisk materialism
Frasklass nominalfras
filosofisk åskådning enligt vilken verkligheten är av materiell natur och utvecklingen sker enligt schemat tes, antites, syntes (grundläggande filosofi inom marxismen)

dialektolog
Ordklass substantiv
dialektforskare

dialektologi
Ordklass substantiv
dialektforskning

dialog
Ordklass substantiv
samtal, det som talas i ett skådespel
utbyte av åsikter som kan leda till förståelse

dialys
Ordklass substantiv
metod att genomtränga membraner

dialytisk
Ordklass adjektiv
som avser dialys (metod att genomtränga membraner)

diamant
Ordklass substantiv
mineral av kristalliserat kol (det hårdaste av alla material)
en äldelsten av detta mineral

diamantbröllop
Ordklass substantiv
60-årsjubileum av bröllop

diameter
Ordklass substantiv
linje mellan två punkter på en cirkel genom cikelns medelpunkt, genomskärningslinje

diapositiv
Ordklass substantiv
genomskinlig fotobild (ljusbild)

diarienummer
Ordklass substantiv
löpande nummer för ett ärende som är infört i ett diarium (register i tidsföljd)

diarium
Ordklass substantiv
register i tidsföljd
dagbok

diarré
Ordklass substantiv
tät, tunn avföring

diaspora
Ordklass substantiv
förskingring, speciellt judarnas bosättning i icke-judiska länder

diastoliskt blodtryck
Frasklass nominalfras
det låga blodtrycket under hjärtats avslappningsfas

diatermi
Ordklass substantiv
metod att med elektrisk ström värma upp inre kroppsdelar

diates
Ordklass substantiv
ett verbs konstruktion i aktiv och passiv form Bruklighet språkvetenskap

diatonisk
Ordklass adjektiv
med heltoner och halvtoner (om skala)

diatonisk skala
Frasklass nominalfras
skala med heltoner och halvtoner

diatrib
Ordklass substantiv
stridsskrift
hätskt utfall

dibarn
Ordklass substantiv
barn som ammas

dibensofuran
Ordklass substantiv
miljögift av samma typ som dioxin

dictum
Ordklass substantiv
utsaga, uttalande
kärnfullt uttalande

didaktik
Ordklass substantiv
läran om undervisning

didaktisk
Ordklass adjektiv
undervisande

dieces
Ordklass substantiv
katolskt biskopsstift

die dummen schweden
Frasklass nominalfras
de dumma svenskarna

dieselmotor
Ordklass substantiv
ett slags förbränningsmotor

dieselolja
Ordklass substantiv
bränsle för dieselmotorer (ett slags förbränningsmotorer)

dies irae
Frasklass nominalfras
"vredens dag", sats i den katolska dödsmässan

diet
Ordklass substantiv
speciellt sammansatt kost av medicinska skäl

dietetisk
Ordklass adjektiv
som avser diet eller dietik

dietik
Ordklass substantiv
dietlära

dietisk
Ordklass adjektiv
som avser diet eller dietik

dietist
Ordklass substantiv
dietexpert

diffa
Ordklass verb
skilja, slå fel på Bruklighet vardagligt

differens
Ordklass substantiv
skillnad, olikhet, meningsskiljaktighet

different
Ordklass adjektiv
olika

differential
Ordklass substantiv
term inom matematiken

differentialväxel
Ordklass substantiv
ett slags kugghjulsväxel, till exempel i bilar

differentiell
Ordklass adjektiv
som avser skillnader

differentiera
Ordklass verb
särskilja, dela upp

differentiering
Ordklass substantiv
särskiljande uppdelning
olika utveckling

differera
Ordklass verb
vara olik, avvika

diffraktion
Ordklass substantiv
en vågrörelses avböjning vid passage av en skarp kant eller en spalt Bruklighet fysik

diffundera
Ordklass verb
undergå diffusion (processen när två gaser eller lösningar blandar sig med varandra) Bruklighet fysik

diffus
Ordklass adjektiv
oklar, dunkel

diffusion
Ordklass substantiv
processen när två gaser eller lösningar blandar sig med varandra
standardkonfektion

difteri
Ordklass substantiv
en smittosam sjukdom, vanligen i svalget

diftong
Ordklass substantiv
förening av två vokalljud i en stavelse

dig
Ordklass pronomen
objektsform till du

digel
Ordklass substantiv
plan, rörlig skiva i en typ av enklare tryckpress, digelpress, som pressar papperet mot den orörliga tryckformen

diger
Ordklass adjektiv
stor, tjock, omfångsrik

digerdöden
Ordklass substantiv
en stor pest som härjade på 1300-talet (även kallad "svarta döden")

digerera
Ordklass verb
sönderdela större organiska molekyler till mindre (speciellt om matsmältning) Bruklighet kemi

digestion
Ordklass substantiv
matsmältning

digestiv
Ordklass adjektiv
som hjälper matsmältningen

digestivkex
Ordklass substantiv
en sorts frukostkex

digga
Ordklass verb
tycka om, gilla Bruklighet vardagligt
lyssna till, spisa Bruklighet musik

diggare
Ordklass substantiv
person som tycker om något, entusiast Bruklighet vardagligt

digital
Ordklass adjektiv
som har att göra med siffor
om information i form av ettor och nollor i datorer och dylikt

digitalis
Ordklass substantiv
hög trädgårdsört med fingerborgslika blommor
hjärtmedicin av denna ört

digitalkamera
Ordklass substantiv
kamera som registrerar bilder digitalt och elektroniskt och inte på film

digitalur
Ordklass substantiv
ur som visar tid med siffror istället för med urtavla och visare

diglossi
Ordklass substantiv
språklig situation i ett land eller en region med ett officiellt, litterärt språk och ett folkspråk

digna
Ordklass verb
svikta under en tyngd, sjunka ned

dignitet
Ordklass substantiv
värdighet, värde
produkt av ett antal lika faktorer, till exempel tredje digniteten av 5 (5 upphöjt till 3 = 5 × 5 × 5 = 125) Bruklighet matematik

dignitär
Ordklass substantiv
innehavare av en hög värdighet, person med rang

digraf
Ordklass substantiv
kombination av två bokstäver för att beteckan ett språkljud, i svenska till exempel ng i ord som gunga och sjunga och sj i ord som sjö och sjapp

digression
Ordklass substantiv
avvikelse från ämnet

dika
Ordklass verb
gräva dike, förse med dike

dikdikar
Ordklass substantiv
ett släkte dvärgantiloper

dike
Ordklass substantiv
större grävd, öppen eller täckt vattenränna

dikotomi
Ordklass substantiv
delning i två delar

dikotyledon
Ordklass substantiv
tvåhjärtbladig växt

dikt
Ordklass substantiv
skaldestycke, poem
påhitt
dikt
Ordklass adverb
tätt

dikta
Ordklass verb
skriva skönlitteratur, särskilt poesi
hitta på, ljuga ihop
täta (om båtar med mera)

diktafon
Ordklass substantiv
dikteringsmaskin, bandspelare där man talar in brev och dylikt som skall skrivas ut

dikta ihop
Frasklass verbfras
fräckt påstå något som saknar verklighetsunderlag

diktamen
Ordklass substantiv
något dikterat

diktan och traktan
strävan och önskan

diktare
Ordklass substantiv
skönlitterär författare, skald, poet

diktat
Ordklass substantiv
något påtvingat, påbud
diktamen

diktator
Ordklass substantiv
envåldshärskare

diktatorisk
Ordklass adjektiv
befallande

diktatur
Ordklass substantiv
envälde

diktcykel
Ordklass substantiv
sammanhängande grupp eller följd av dikter

diktera
Ordklass verb
läsa upp för nedskrivning, till exempel brev
ensam bestämma eller tvinga igenom, till exempel beslut eller villkor

dikteras av
Frasklass verbfras
ha sin grund i

diktion
Ordklass substantiv
sätt att tala eller läsa upp

diktning
Ordklass substantiv
litterär produktion, författarskap

dilatation
Ordklass substantiv
utvidgning Bruklighet fackspråk

dilation
Ordklass substantiv
det att dra ut på tiden, förhalning
undanflykt

dilatorisk
Ordklass adjektiv
som förhalar, som låter något dra ut på tiden

dildo
Ordklass substantiv
löspenis som sexuellt redskap

dilemma
Ordklass substantiv
bryderi, knipa, svårt val

dilettant
Ordklass substantiv
icke fackman, amatör, klåpare

dilettantisk
Ordklass adjektiv
amatörmässig

diligens
Ordklass substantiv
ett slags täckt resvagn eller postvagn som drogs av hästar Bruklighet förr

dill
Ordklass substantiv
en kryddväxt, som bland annat används till kokt potatis och kräftor

dilla
Ordklass verb
prata strunt Bruklighet vardagligt

dille
Ordklass substantiv
delirium Bruklighet vardagligt
häftigt begär, mani

dilleri
Ordklass substantiv
struntprat

dillkrona
Ordklass substantiv
utvuxen blommande dill, som bland annat används när man kokar kräftor

dillkött
Ordklass substantiv
kokt kalv- eller lammköt i sås smaksatt med dill

dimbank
Ordklass substantiv
avgränsat område med dimma til sjöss, som avtecknar sig som en vägg mot horisonten

dimension
Ordklass substantiv
utsträckning i längd, bredd och höjd, omfång

dimensionera
Ordklass verb
bestämma omfång av

dimfigur
Ordklass substantiv
någon som skymtar såsom i dimma, ogripbar gestalt, till exempel i en roman Bruklighet bildligt

dimgestalt
Ordklass substantiv
någon som skymtar såsom i dimma, ogripbar gestalt, till exempel i en roman Bruklighet bildligt

diminuendo
Ordklass substantiv
ställe med avtagande tonstyrka Bruklighet musik
diminuendo
Ordklass adverb
med avtagande tonstyrka Bruklighet musik

diminutiv
Ordklass substantiv
förminskningsord, t.ex. "gässling" till "gås"
diminutiv
Ordklass adjektiv
mycket liten

dimission
Ordklass substantiv
avgång, till exempel från skola
entledigande

dimittera
Ordklass verb
avsända, låta avgå
sända student från lägre skola till universitet

dimma
Ordklass substantiv
kondenserad vattenånga som ger dålig sikt

dimmer
Ordklass substantiv
elektriskt spänningsreglage (tyristor) med vilket man reglerar ljusstyrkan i en belysningsarmatur

dimmig
Ordklass adjektiv
tät eller fylld av dimma (kondenserad vattenånga)
otydlig, suddig
omtöcknad av till exempel alkohol Bruklighet vardagligt

dimorf
Ordklass adjektiv
som har två skilda former

dimorfi
Ordklass substantiv
vissa ämnens förmåga att kristallisera på två olika sätt Bruklighet kemi

dimorfism
Ordklass substantiv
vissa ämnens förmåga att kristallisera på två olika sätt Bruklighet kemi
förekomst av två skilda former hos en växt- eller djurart, till exempel att hane och hona skiljer sig åt i till exempel storlek form eller färg Bruklighet biologi

dimpa
Ordklass verb
falla pladask, ramla

dimpa ner
Frasklass verbfras
komma som fallen från skyn

DIN
Ordklass substantiv
förkortning för "Deutsche Industrie-Normen" (anges i vissa måttbeteckningar som är tysk standard, bl.a. ljuskänslighet hos film och motoreffekt hos bilar)
din
Ordklass pronomen
som tillhör dig

dinar
Ordklass substantiv
dina´r, myntenhet i bland annat Algeriet, Serbien och Libyen
gamalt arabiskt guldmynt

diné
Ordklass substantiv
middag

dinera
Ordklass verb
äta middag

dingbat
Ordklass substantiv
tecken som används som dekoration i dokument Bruklighet databehandling

dinge
Ordklass substantiv
jolle, liten båt

dingla
Ordklass verb
hänga och slänga

dingo
Ordklass substantiv
ett vilt hunddjur i Australien

dinosaurier
Ordklass substantiv
en utdöd grupp kräldjur (därav många jätteödlor)

diod
Ordklass substantiv
ursprungligen elektronrör med två elektroder, som var användbart som likriktare
numera även om transistor

dionysisk
Ordklass adjektiv
livsberusad, hänryckt (efter Dionysos, vinets gud i grekisk mytologi)

diopter
Ordklass substantiv
anordning för att insyftning, till exempel av kikarsikte på gevär

dioptri
Ordklass substantiv
enhet för beräkning av linsers brytningsförmåga

dioptrik
Ordklass substantiv
läran om ljusets brytning

diorama
Ordklass substantiv
utställningsarrangemang där verkliga föremål i förgrunden får smälta samman perspektiviskt med fonddekorationer för att ge en illusion av till exempel ett landskap (kan bland annat användas till att visa uppstoppade djur i en till synes naturlig miljö

diorit
Ordklass substantiv
en eruptiv bergart, svart granit

dioskur
Ordklass substantiv
den ene av två hjältar i grekisk mytologi, tvillingbröderna Kastor och Polydeukes (latin Castor och Pollux)
den ene av två oskiljaktiga vänner Bruklighet bildligt, ålderdomligt

dioskurerna
Ordklass substantiv
två hjältar i grekisk mytologi, tvillingbröderna Kastor och Polydeukes (latin Castor och Pollux)

dioxin
Ordklass substantiv
organiskt ämne av en grupp klorerade kolväten, som bildas vid förbränning av klorhaltiga ämnen (synnerligen giftigt och en allvarlig miljöfara)

dip
Ordklass substantiv
sås att dippa i (doppa i)

diploid
Ordklass adjektiv
med dubbel uppsättning av kromosomer (gäller människor och alla högre djur och växter)

diplom
Ordklass substantiv
intyg eller bevis på till exempel examen eller värdighet
offentlig urkund, speciellt ett medeltida brev Bruklighet historiskt

diplomat
Ordklass substantiv
sändebud hos främmande makt
smidig underhandlare

diplomatarisk
Ordklass adjektiv
som avser diplom (intyg eller bevis)
noggrann vid återgivande av text, bokstavstrogen

diplomatarium
Ordklass substantiv
en samling av handskrivna eller tryckta, främst medeltida urkunder som anknyter till ett visst historiskt ämnesområde

diplomati
Ordklass substantiv
en diplomats verksamhet
smidigt tillvägagångssätt, underhandlingskonst

diplomatisk
Ordklass adjektiv
smidig, försiktig

diplomera
Ordklass verb
förse eller belöna med diplom

dipmix
Ordklass substantiv
en kryddblandning som rörs ut i en vätska, vanligen gräddfil, till en sås att dippa i

dipol
Ordklass substantiv
två lika stora elektriska laddningar av motsatt slag (positiv respektive negativ), belägna mycket nära varandra

dipolantenn
Ordklass substantiv
en typ av radio- och tv-antenn för korta och mycket korta våglängder

dipp
Ordklass substantiv
sås att dippa i (doppa i)

dippa
Ordklass verb
doppa

dipsoman
Ordklass substantiv
periodsupare

dipsomani
Ordklass substantiv
periodsuperi

diptyk
Ordklass substantiv
antik hopfällbar skrivtavla
tvådelad medeltida altarprydnad
tvådelat konstverk i allmänhet

director musices
Frasklass nominalfras
titel för ledaren för musikverksamheten vid Uppsala och Lunds universitet

direkt
Ordklass adjektiv
rakt, omedelbart, raka vägen
rent, till exempel direkt oförskämd
rak, omedelbar

direkt anföring
Frasklass nominalfras
till exempel Hon sade: "Du är snäll"

direktion
Ordklass substantiv
ledningsgrupp som utövar den dagliga ledningen i ett företag (inte detsamma som styrelse)

direktiv
Ordklass substantiv
riktlinje, anvisning, förhållningsorder

direktmetod
Ordklass substantiv
metod i språkundervisning som går ut på att använda elevernas modersmål så lite som möjligt; eleverna antas istället lära sig det främmande språket direkt, intuitivt

direktoarstil
Ordklass substantiv
fransk stil från 1790-talet, som var föregångare till empiren, främst inom möbler och klädedräkt

direktor
Ordklass substantiv
föreståndare (i vissa kyrkliga sammanhang)

direktreklam
Ordklass substantiv
reklam adresserad till individuella mottagare

direktris
Ordklass substantiv
kvinnlig chef, speciellt modedirektris

direkt skatt
Frasklass nominalfras
skatt som tas ut direkt av den som den är avsedd att drabba, till exempel inkomstskatt

direktör
Ordklass substantiv
en chefstitel

dirigent
Ordklass substantiv
ledare för en orkester eler kör

dirigera
Ordklass verb
anföra eller leda, till exempel en orkester
styra

dirigism
Ordklass substantiv
statlig styrning (kritisk term för sådan styrning)

dirk
Ordklass substantiv
lina på en segelbåt som håller en bom upplyft när seglet inte är satt Bruklighet sjöfart

dirka
Ordklass verb
lyfta upp med dirk (lina på en segelbåt som håller en bom upplyft när seglet inte är satt)

dirndlklänning
Ordklass substantiv
sydtysk och österrikisk klänningstyp med åtsittande liv, puffärmar, vid kjol och förkläde

dis
Ordklass substantiv
tunn och lätt dimma

disagio
Ordklass substantiv
det belopp som en kursunderstiger det nominella värdet med, kursförlust på valutor och värdepapper

discipel
Ordklass substantiv
lärjunge, elev

disciplin
Ordklass substantiv
lydnad, ordning
vetenskapsgren, läroämne

disciplinbot
Ordklass substantiv
disciplinstraff i form av löneavdrag eller dylikt

disciplinera
Ordklass verb
hålla i styr, kuva

disciplinerad
Ordklass adjektiv
van vid ordning, behärskad

disciplinmål
Ordklass substantiv
mål om förseelser begångna i tjänsten av militär eller civil tjänsteman, som avdöms av en högre militär chef respektive inom tjänstemannens egen myndighet

disciplinstraff
Ordklass substantiv
straff som utdöms i ett disciplimål, till exempel disciplinbot (disciplinstraff i form av löneavdrag eller dylikt) eller suspension

disciplinär
Ordklass adjektiv
som rör disciplin

discjockey
Ordklass substantiv
person som presenterar skivor i radio eller på ett diskotek

disco
Ordklass substantiv
diskotek (danslokal) Bruklighet vardagligt
modern dansmusik med dunkande rytm, som bland annat spelas på diskotek

discomusik
Ordklass substantiv
modern dansmusik med dunkande rytm, som bland annat spelas på diskotek

disharmoni
Ordklass substantiv
missljud, oenighet
olust, oro

disharmonisk
Ordklass adjektiv
missljudande, oenig
orolig, splittrad

disig
Ordklass adjektiv
insvept i dis

disjunkt
Ordklass adjektiv
oförenlig

disjunkta mängder
Frasklass nominalfras
mängder som inte har något gemensamt element Bruklighet matematik

disjunktion
Ordklass substantiv
en eller-förbindelse mellan två satser, så beskaffad att inte båda kan vara falska samtidigt och hela uttrycket ändå sant Bruklighet logik

disjunktiv
Ordklass adjektiv
särskiljande

disjunktiv konjunktion
Frasklass nominalfras
till exempel "eller"

disk
Ordklass substantiv
inredningsdetalj över vilken kunder betjänas i butik, bank eller dylikt
diskning
det som skall diskas eller just har diskats
en magnetisk skiva på vilken data lagras i ett skivminne Bruklighet databehandling

diska
Ordklass verb
rengöra tallrikar med mera efter måltid
diskvalificera Bruklighet vardagligt

diskant
Ordklass substantiv
de högre tonerna

diskare
Ordklass substantiv
anställd som diskar på restaurang eller dylikt

diskblomma
Ordklass substantiv
var och en av de inre blommorna i blomkorgen hos korgblommiga växter

diskbråck
Ordklass substantiv
sjuklig förändring som innebär att broskskivor (diskar) mellan kotor i ryggraden buktar ut och trycker mot nerver

diskbänk
Ordklass substantiv
arbetsplats i kök med utrustning för diskning

diskbänksrealism
Ordklass substantiv
realistisk skildring av familjekonflikter och dylikt i enkle hemmiljö (i litteratur, teater och film)

diskett
Ordklass substantiv
liten böjig plastskiva som användes för lagring av data och program, speciellt i mikrodatorer (numera i princip ersatt av bland annat cd-skivan och dvd-skivan) Bruklighet databehandling

diskjockey
Ordklass substantiv
person som presenterar skivor i radio eller på ett diskotek

diskmaskin
Ordklass substantiv
apparat som automatiskt diskar, sköljer och torkar porslin, glas, bestick etcetera

diskmedel
Ordklass substantiv
kemiskt medel i flytande form eller pulverform som används när man diskar

diskning
Ordklass substantiv
det att diska (rengöra tallrikar med mera efter måltid)
diskvalificering Bruklighet vardagligt

disko
Ordklass substantiv
diskotek (danslokal) Bruklighet vardagligt

diskofil
Ordklass substantiv
person som samlar grammofonskivor

diskografi
Ordklass substantiv
förteckning över skivinspelningar av till exempel en viss tonsättare, en viss dirigent eller en viss sångare

diskontera
Ordklass verb
ta upp lån på växel, avbetalningskontrakt eller dylikt (varvid banken drar av förskottsränta)

diskontinuerlig
Ordklass adjektiv
avbruten, inte fortlöpande
som sker ryckvis

diskonto
Ordklass substantiv
den officiella räntesats som riksbanken fastställer
ränta på en växel

diskontör
Ordklass substantiv
person som har till yrke att diskontera växlar
även allmännare om privatperson som yrkesmässigt lånar ut pengar

diskordans
Ordklass substantiv
brist på överensstämmelse
olikformig överlagring av lagrade bergarter Bruklighet geologi

diskordant
Ordklass adjektiv
inte överensstämmande
inte överensstämmande (om sedimentserie) Bruklighet geologi

diskotek
Ordklass substantiv
samling av grammofonskivor
danslokal med grammofonmusik

diskplockare
Ordklass substantiv
anställd på enklare restaurang med uppgift att ta bort använda tallrikar, glas etcetera från gästernas bord

diskreditera
Ordklass verb
skapa misstro mot, svartmåla

diskrepans
Ordklass substantiv
avvikelse, brist på överensstämmelse

diskret
Ordklass adjektiv
taktfull, finkänslig, försynt
dämpad, inte iögonfallande
tydligt avgränsad (om en heter i ett förlopp)

diskretion
Ordklass substantiv
takt, finkänslighet

diskretionär
Ordklass adjektiv
efter eget omdöme, utan att vara bunden av bestämmelser (om rätt som tillkommer domare och förvaltningschefer i vissa fall)

diskrimination
Ordklass substantiv
diskriminering

diskriminera
Ordklass verb
behandla olika, missgynna

diskriminering
Ordklass substantiv
särbehandling, inskränkning av rättigheter för till exempel en folkgrupp

diskrimineringsombudsman
Ordklass substantiv
statlig tjänsteman med uppgift att motarbeta och beivra diskriminering på grund av ras, nationalitet, religion etcetera

diskulpera sig
Frasklass verbfras
frita sig från ansvar

diskursiv
Ordklass adjektiv
som stegvis bygger upp en sammansatt kunskap (om tankeprocess)

diskus
Ordklass substantiv
samtal
tallriksformad skiva som används vid friidrottsgrenen diskuskastning

diskussion
Ordklass substantiv
överläggning, meningsutbyte

diskussionsgrupp
Ordklass substantiv
funktion på Internet, där datoranvändare kan utbyta åsikter och dylikt med varandra Bruklighet databehandling

diskutabel
Ordklass adjektiv
som kan diskuteras
tvivelaktig, betänklig

diskutera
Ordklass verb
överlägga

diskvalificera
Ordklass verb
göra eller förklara oberhörig
utesluta från tävlingar, till exempel för att ha brutit mot reglerna

diskvalificering
Ordklass substantiv
det att diskvalificera (utesluta eller förklara oberhörig) eller bli diskvalificerad

diskvalifikation
Ordklass substantiv
diskvalificering (det att utesluta eller förklara oberhörig)

dislokation
Ordklass substantiv
rubbning, förskjutning
förskjutning av ett organ ur dess rätta läge Bruklighet medicin

dislokera
Ordklass verb
rubba, förskjuta

disparat
Ordklass adjektiv
olikartad, oförenlig

dispasch
Ordklass substantiv
utredning om haveri

dispaschör
Ordklass substantiv
domare som gör en haveriutredning beträffande förluster och kostnader och deras fördelning och dömer i tvister om sjöförsäkring

dispens
Ordklass substantiv
en en myndighet medgiven befrielse från skyldighet, prov eller dylikt

dispenser
Ordklass substantiv
anordning som automatiskt ger ut en viss mängd av något, till exempel en tvålautomat på en offentlig toalett

dispensera
Ordklass verb
de dispens (befrielse från skyldighet, prov eller dylikt)

dispensär
Ordklass substantiv
äldre benämning på hjälp- och rådfrågningsbyrå för bland annat tuberkulossjuka

dispergera
Ordklass verb
finfördela eller lösa upp, till exempel till exempel oljeklumpar efter ett oljeutsläpp

dispersion
Ordklass substantiv
finfördelning av ett ämne i ett annat Bruklighet kemi
spridning inom ett våglängdsområde Bruklighet fysik
spridning Bruklighet statistik

displaced persons
Frasklass nominalfras
personer som på grund av krig blivit förflyttade eller fördrivna från sina hemländer eller inom sitt eget land

display
Ordklass substantiv
skylt, ställ eller dylikt som reklam i en butik
teckenruta i en elektronisk apparat
en bildskärm i en dataterminal

disponent
Ordklass substantiv
titel för chef eller avdelningschef i vissa företag

disponera
Ordklass verb
förfoga över, använda
ordna, fördela
planlägga stoffets gruppering i en uppsats eller avhandling
göra mottaglig för

disponerad
Ordklass adjektiv
upplagd, hågad för
mottaglig, med anlag för

disponibel
Ordklass adjektiv
tillgänglig, till förfogande

disponibilitet
Ordklass substantiv
omedelbar användbarhet
särskilt om diplomater som är fritagna från tjänst men står till regeringens förfogande

disposition
Ordklass substantiv
förfogande
planläggning
anlag, böjelse för
mottaglighet för

dispositiv rättsregel
Frasklass nominalfras
lagregel som inte är tvingande utan tillåter parter att reglera sina mellanhavanden på annat sätt

disproportion
Ordklass substantiv
brist på rätta proportioner

disputation
Ordklass substantiv
meningsutbyte Bruklighet mindre vanligt
offentlig granskning och försvar av en doktorsavhandling

disputera
Ordklass verb
tvista
offentligt försvara en doktorsavhandling

dispyt
Ordklass substantiv
ordväxling, tvist

diss
Ordklass substantiv
den med ett halvtonssteg höjda tonen d

dissa
Ordklass verb
förolämpa Bruklighet vardagligt
starkt ogilla och kritisera

dissekera
Ordklass verb
skära sönder människokropp eller djurkropp i vetenskapligt syfte
noggrant analysera

dissektion
Ordklass substantiv
sönderdelning

disseminera
Ordklass verb
utså, utsprida

dissenter
Ordklass substantiv
person som inte tillhör sitt lands statskyrka, oliktänkande

dissertation
Ordklass substantiv
lärd avhandling, doktorsavhandling

dissident
Ordklass substantiv
politiskt oliktänkande, i synnerhet förr i Sovjetunionen och Östeuropa
den som reserverar sig mot ett domslut Bruklighet juridik

dissimilation
Ordklass substantiv
olikgörande, en process som gör att till exempel närliggande språkljud blir mer olika varandra
nedbrytning och förbrukning av kroppssubtans

dissociation
Ordklass substantiv
sönderdelning, upplösning
den process vid vilken ett ämne sönderdelas i enklare produkter Bruklighet kemi
en form av mentalt sönderfall Bruklighet psykologi

dissociera
Ordklass verb
sönderfalla, upplösas

dissonans
Ordklass substantiv
missljud
oenighet, motsättning

dissonera
Ordklass verb
bilda dissonans

distal
Ordklass adjektiv
avlägsen
belägen långt bort från centrum

distal tandyta
Frasklass nominalfras
den yta av en tand som vetter mot munhålans bakre del

distans
Ordklass substantiv
avstånd, sträcka

distansera
Ordklass verb
gå förbi, lämna bakom sig, överträffa

distansera sig
Frasklass verbfras
avlägsna sig intellektuellt eller känslomässigt Bruklighet bildligt

distansminut
Ordklass substantiv
natuisk mil eller sjömil (1 852 meter)

distansritt
Ordklass substantiv
ridtävling i terräng och på landsväg över för närvarande 160 km

distikon
Ordklass substantiv
verspar bestående av en hexameterrad och en pentameterrad

distingerad
Ordklass adjektiv
förnäm, nobel

distinkt
Ordklass adjektiv
klar, tydlig, skarpt avgränsad

distinktion
Ordklass substantiv
åtskillnad, till exempel när man klargör skillnader mellan olika begrepp
utmärkelse

distorsion
Ordklass substantiv
förvrängning eller förvridning av ljud, bild med mera Bruklighet teknik
stukning, ledvrickning Bruklighet medicin

distrahera
Ordklass verb
förströ
störa

distraktion
Ordklass substantiv
tankspriddhet
förströelse

distribuera
Ordklass verb
sprida, dela ut

distribution
Ordklass substantiv
spridning eller utsändning, speciellt av varor från producent till konsument
olika språkelements förekomst och kombinationsmöjligheter i ett språk Bruklighet språkvetenskap
en enhets fördelning i ett undersökt material Bruklighet statistik

distributiv
Ordklass adjektiv
fördelande, särskiljande

distributiva räknelagen
Frasklass nominalfras
matematisk regel som säger att en faktor får inmultipliceras i en parentes, till exempel 3 · (4 + 7) = 3 · 4 + 3 · 7 = 33

distributiv konjunktion
Frasklass nominalfras
indelande konjunktion, till exempel dels ... dels

distributör
Ordklass substantiv
person som distribuerar (delar ut)

distrikt
Ordklass substantiv
område, krets

distriktsbarnmorska
Ordklass substantiv
barnmorska som svarar för mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning med mera inom ett visst ditrikt

distriktsläkare
Ordklass substantiv
läkare med specialistkomptetens i allmänmedicin och med tjänst vid en läkarstation eller en vårdcentral

distriktssköterska
Ordklass substantiv
sjuksköterska som är verksma utanför sjukhus och arbetar för befolkningen inom ett visst distrikt

distriktsåklagare
Ordklass substantiv
titel för allmän åklagare på lokal nivå

disträ
Ordklass adjektiv
tankspridd

disös
Ordklass substantiv
uppläserska, recitatris
vissångerska som uttalar texten speciellt tydligt

dit
Ordklass adverb
till den platsen

dithän
Ordklass adverb
ända dit, dit bort

ditintill
Ordklass adverb
dittills

ditintills
Ordklass adverb
dittills

dito
Ordklass adjektiv
detsamma, likadant, av samma slag

dittills
Ordklass adverb
till den tidpunkten

ditt och datt
det ena och det andra, lite av varje Bruklighet vardagligt

dityramb
Ordklass substantiv
jublande och hänförd dikt, förr till vingudens ära

dityrambisk
Ordklass adjektiv
jublande, hänförd

ditåt
Ordklass adverb
åt det hållet

diva
Ordklass substantiv
firad och bortskämd artist

divalent
Ordklass adjektiv
tvåvärd, med valensen 2 (om grundämnen)


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.