FAQ

Vad betyder FAQ?
FAQ betyder frequently asked questions (ofta ställda frågor) och är en lista med kortfattade svar på frågor som antas ställas ofta, t.ex. av besökarna på en webbplats.

Vad är MK Förlag?
MK Förlag, en förkortning av Mats Kristianssons Förlag, är ett hobbyföretag, grundat 1985, som med en utgivningstakt på någon bok eller några böcker om året i små upplagor är ett av Sveriges minsta bokförlag. Vid starten och till för ett par år sedan var huvudsyftet att ge ut och sälja böcker av grundaren Mats Kristiansson. Numera är huvudsyftet att publicera texter av Mats Kristiansson på webben.

Vad är MK Förlag Software alias software.mkforlag.com?
En underdomän till huvuddomänen www.mkforlag.com, där jag publicerar gratisprogram för Windows. Texten är på engelska.

Vad är MK Förlag English alias eng.mkforlag.com?
En underdomän till huvuddomänen www.mkforlag.com med text på engelska. Innehållet är delvis detsamma som på huvuddomänen.

Jag vill kontakta MK Förlag. Hur gör jag?
Klicka på Kontakt i menyn längst upp på sidan, fyll i namn, email-adress, ämne, meddelande och klicka på Skicka. Om du inte har ett emailkonto eller inte vill lämna ut din emailadress, skriv abc@def.bluff e.d. i email-fältet.

Kan jag skicka email till MK Förlag?
Du kan skicka email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com.

Jag vill ge ut en bok på MK Förlag. Är det möjligt?
I princip inte. För det första är syftet med MK Förlag främst att ge ut mina böcker, inte andras böcker. För det andra har jag varken den motivation eller de resurser (ekonomiska och andra) som krävs för att driva ett förlag mer på riktigt än jag gör nu. Jag har dock vid några tillfällen mot betalning hjälpt människor att utveckla det de skrivit till böcker. Detta har ibland fungerat bra, men oftast har det uppstått problem av olika slag (åtminstone som jag ser det). Därför är jag tveksam till att ge mig in i nya dylika projekt. Jag är dock inte fullständigt omöjlig av övertala ...

Jag vill kommentera en sida. Kan jag göra det?
Ja. Klicka på Kontakt i menyn längst upp på sidan. Fyll sedan i namn, email-adress, ämne och, i meddelande-fältet, titeln på sidan du vill kommentera samt kommentaren. Klicka slutligen på Skicka. Efter granskning och eventuellt någon smärre korrigering kommer din kommentar att placeras längst ner på sidan du kommenterat. Jag hade tidigare ett kommentarformulär längst ner på varje sida men har inte det längre, eftersom nästan allt som skickades via dessa formulär var spam.

Siffrorna 1, 2 och 3 förekommer i somliga adresser på den här webbplatsen. Vad står dessa siffror för?
1 står för å, 2 för ä och 3 för ö. Det går visserligen att använda å, ä och ö i webbadresser numera, men det orsakar problem i många sammanhang om man gör det. Den mer vedertagna metoden att ersätta å och ä med a och ö med o tycker jag är opraktisk, eftersom jag vill kunna ha t.ex. filerna bar.php, bår.php och bär.php i samma mapp. Byter jag ut å och ä mot a blir ju namnen på alla tre filerna identiska. Byter jag istället ut å mot 1 och ä mot 2 blir ju namnen på alla tre filerna unika.

Det händer ingenting när jag klickar på somliga rödbruna ord på den här webbplatsen. Varför?
Det kan bero på att JavaScript är inaktiverat i din webbläsare. JavaScript är en så väletablerad teknik på internet att jag helt enkelt utgår från att mina besökare har JavaScript aktiverat.

Svaret på min fråga saknas i den här FAQ:en. Vad gör jag?
Kontakta MK Förlag. Du får med största sannolikhet svar via email. Frågan och svaret kommer kanske också att läggas till på den här sidan.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Använd kontaktformuläret. Skriv titeln på sidan du vill kommentera och din kommentar i fältet Meddelande.