DIVAN - DÖVSTUMHET

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


divan
Ordklass substantiv
låg soffa utan ryggstöd och karmar
mottagningssal med divaner
konselj i det gamla turkiska riket Bruklighet historiskt
register, skriftsamling, diktsamling, arkiv

divergens
Ordklass substantiv
skiljaktighet, särgående
meningsskiljaktighet

divergent
Ordklass adjektiv
skiljaktig, som går åt olika håll

divergera
Ordklass verb
gå isär, skilja sig åt, avvika

diverse
Ordklass adjektiv
allehanda, av olika slag

diversearbetare
Ordklass substantiv
person som utför enklare arbeten av olika slag

diversehandel
Ordklass substantiv
mindre affär med många olika slags varor

diversifiera
Ordklass verb
sprida eller variera en verksamhet, till exempel inom ett företag, för att fördela de risker man tar

diversion
Ordklass substantiv
skenanfall eller skenmanöver avsedd att förvirra och vilseleda fienden Bruklighet militärväsen

diversionsförband
Ordklass substantiv
specialförband som sätts in före en invasion eller dylikt för att utföra sabotage och dylikt

diverterande
Ordklass adjektiv
underhållande, av underhållningskaraktär Bruklighet musik

divertimento
Ordklass substantiv
intrumentalmusik av underhållningskaraktär (mest från 1700-talet)

divertissemang
Ordklass substantiv
underhållning, förstöelse
mindre teaterstycke med sång och dans

divide et impera
söndra och härska (princip för statskonst formulerad i Frankrike på medeltiden, men ofta anknuten till antik romersk statskonst)

dividend
Ordklass substantiv
tal som skall delas med ett annat
utdelning på aktie

dividera
Ordklass verb
dela Bruklighet matematik
prata eller resonera hit och dit Bruklighet vardagligt

divig
Ordklass adjektiv
som en diva, med divalater Bruklighet vardagligt

divination
Ordklass substantiv
magiska metoder att se in i framtiden
profetia
aning

divinatorisk
Ordklass adjektiv
profetisk, med förmåga att se in i framtiden

divis
Ordklass substantiv
bindestreck

division
Ordklass substantiv
ett av de fyra räknesätten, närmare bestämt delning eller, med andra ord, tal av typen 12 ÷ 3 = 4 (tolv delat med 3 är lika med 4) Bruklighet matematik
en klass inom seriesystemet i somliga idrotter, till exempel fotboll och ishockey
benämning på militära enheter av olika slag
grundläggande operativ enhet om 10 000-15 000 man inom markstridskrafterna i utländska krigsmakter
artilleribataljon Bruklighet förr
flygförband om 8-12 flygplan
självständigt arbetande avdelning av ett större industriföretag med eget resultatansvar

divisor
Ordklass substantiv
tal med vilket ett annat tal delas

dixi
jag har talat (anger att ett anförande är slut)

dixie
Ordklass substantiv
kollektivt improviserad jazz med minst en trumpet, en klarinett, en trombon samt komp

dixieland
Ordklass substantiv
kollektivt improviserad jazz med minst en trumpet, en klarinett, en trombon samt komp

dj
Ordklass substantiv
förkortning för "diskjockey"

djiboutier
Ordklass substantiv
person från Djibouti i Östafrika

djinn
Ordklass substantiv
andel eller demon i arabisk folktro

djonk
Ordklass substantiv
ett flatbottnat kinesiskt segelfartyg

djungel
Ordklass substantiv
tropisk snårskog, i synnerhet i Indien
härva av svårgenomträngliga regler eller dylikt Bruklighet bildligt

djungelns lag
Frasklass nominalfras
den starkares rätt

djungeltelegraf
Ordklass substantiv
nyhets- eller ryktesspridning utanför de vanliga nyhetsmedierna

djup
Ordklass substantiv
avstånd nedåt eller inåt från en yta
det som ligger djupt, t.ex. "i havets djup"
djup
Ordklass adjektiv
som har botten långt från ytan
som sträcker sig långt inåt
djupsinnig Bruklighet bildligt

djupfrysa
Ordklass verb
frysa ned till under -18°C för att konservera

djuping
Ordklass substantiv
tänkande och intelligent person Bruklighet vardagligt

djupna
Ordklass verb
bli djupare

djuppsykologi
Ordklass substantiv
efterforskandet av de omedvetna drivkrafterna till vad människor gör

djupsinnig
Ordklass adjektiv
skarpsinnig och genomtänkt

djupsinnighet
Ordklass substantiv
det att vara djupsinnig (skarpsinnig och genomtänkt)
djupsinnigt yttrande eller djupsinnig tanke

djupstruktur
Ordklass substantiv
en sats grundläggande syntaktiska eller semantiska struktur Bruklighet språkvetenskap

djuptryck
Ordklass substantiv
metod för tryckning där tryckfärgen ligger i fördjupningar i tryckformen

djur
Ordklass substantiv
levande varelse som inte är en växt
vanligen även i motsats till människa

djurförsök
Ordklass substantiv
vetenskapligt experiment med levande djur

djurisk
Ordklass adjektiv
sinnlig, rå, lågt stående

djurkretsen
Ordklass substantiv
zodiaken

djurpark
Ordklass substantiv
park där djur i fångenskap kan beskådas

djurplågeri
Ordklass substantiv
brottet att onödigtvis utsätta djur för lidande

djurrättsaktivist
Ordklass substantiv
person som kämpar för djurens rättigheter (ibland med olagliga metoder)

djäkne
Ordklass substantiv
skolyngling Bruklighet ålderdomligt

djärv
Ordklass adjektiv
modig, dristig
vågad

djärvas
Ordklass verb
våga Bruklighet skriftspråk
tillåta sig, ta sig friheten

djävel
Ordklass substantiv
djävul Bruklighet vardagligt
prick eller typ

djävlar anamma

djävlas
Ordklass verb
retas, bråka Bruklighet vardagligt

djävlig
Ordklass adjektiv
elak mot någon Bruklighet vardagligt

djävul
Ordklass substantiv
den onde, satan, fan, hin håle

djävulsapa
Ordklass substantiv
en bladapa i västra Ekvatorialafrika

djävulskap
Ordklass substantiv
djävulskt påfund

djävulskhet
Ordklass substantiv
det att vara djävulsk

djävulsrocka
Ordklass substantiv
äldre, missvisande namn på manta

djävulstyg
Ordklass substantiv
djävulskt påfund

DNA
Ordklass substantiv
förkortning för "deoxiribonukleinsyra", det ämne som bygger upp arvsanlagen (generna)

do
Ordklass substantiv
grundtonen i en durskala
DO
Ordklass substantiv
förkortning för "diskrimineringsombudsman"

doa
Ordklass substantiv
inom populärmusiken det att sjunga i en liten kör, doakör, som ackompanjerar en sångartist Bruklighet musik

doakör
Ordklass substantiv
kör som ackompanjerar en sångartist

doare
Ordklass substantiv
person som sjunger i doakör

dobb
Ordklass substantiv
nabb, dubb i sportskor

dobbel
Ordklass substantiv
spel med tärningar eller kort

dobbla
Ordklass verb
spela kort eller tärning
spela högt

dobblare
Ordklass substantiv
stirspelare

dobbleri
Ordklass substantiv
brottet att anordna eller delta i organiserat hasardspel för allmänheten

dobermann
Ordklass substantiv
en hundras, ofta kallad dobermannpinscher

dobermannpinscher
Ordklass substantiv
en hundras

docent
Ordklass substantiv
titel för vetenskapligt meriterad forskare vid universitet (inte förknippad med någon tjänst)

docentur
Ordklass substantiv
docentvärdighet

docera
Ordklass verb
tala i lärd och undervisande ton

dock
Ordklass adverb
likväl, ändå, i alla fall

docka
Ordklass substantiv
en liten människofigur av t.ex. plast eller tyg
större sådan figur för skyltning av kläder
en bunt garn
anordning för att torrsätta fartyg, t.ex. vid reparation
docka
Ordklass verb
ta in i docka
utföra dockning

dockning
Ordklass substantiv
det att två rymdfarkoster låses till varandra så att astronauterna eller kosmonauterna kan ta sig över från den ena till den andra farkosten Bruklighet rymdfart

dockskåp
Ordklass substantiv
skåp inrett till bostad åt dockor

dockteater
Ordklass substantiv
teater där rolerna spelas av dockor, till exempel marionettdockor eller handdockor

doctor honoris causa
Frasklass nominalfras
hedersdoktor

dodekaeder
Ordklass substantiv
geometrisk kropp begränsad av tolv regelbundna femhörningar

dodekafoni
Ordklass substantiv
tolvtonsmusik

doer
Ordklass substantiv
person som får saker och ting gjorda (egentligen "görare")

doft
Ordklass substantiv
vällukt

dofta
Ordklass verb
lukta gott

doftranka
Ordklass substantiv
en slingrande rumsväxt med väldoftande blommor

dogcart
Ordklass substantiv
lätt öppen vagn med två säten med ryggarna mot varandra

doge
Ordklass substantiv
republiken Venedigs högste styresman fram till 1797

dogg
Ordklass substantiv
en korthårig hundtyp med tjockt huvud och trubbig nos

doggy bag
Frasklass nominalfras
påse med överbliven mat som en gäst kan få med sig från en restaurang för att ge till sin hund eller dylikt

dogleg
Ordklass substantiv
i golf hål där banan går i vinkel Bruklighet sport

dogm
Ordklass substantiv
trossats eller lärosats
fastslagen sanning

dogmafilm
Ordklass substantiv
film gjord enligt reglerna i det danska manifestet "Dogma 95", som bland annat säger att endast handkamera och naturligt ljus skall användas

dogmatik
Ordklass substantiv
den del av teologin som studerar en kyrkas lärosystem

dogmatisk
Ordklass adjektiv
bunden av dogmer (trossatser eller lärosatser)
tvärsäker, kategorisk

dogmatism
Ordklass substantiv
det att hålla fast vid obevisade påståenden eller lärosatser

doja
Ordklass substantiv
sko Bruklighet vardagligt

dok
Ordklass substantiv
nunneslöja

doktor
Ordklass substantiv
titel för läkare och tandläkare
titel för den som innehar den högsta akademiska lärdomsgraden

doktoral
Ordklass adjektiv
lärd, värdig en doktor (någon som innehar den högsta akademiska lärdomsgraden)

doktorand
Ordklass substantiv
person som bedriver studier för att ta doktorsexamen

doktorera
Ordklass verb
bedriva studier för eller avlägga doktorsexamen

doktor honoris causa
hedersdoktor

doktorinna
Ordklass substantiv
hustru till doktor Bruklighet numera ovanligt

doktrin
Ordklass substantiv
lära, lärosats

doktrinär
Ordklass adjektiv
benhårt bunden vid en viss åsikt eller doktrin

dokument
Ordklass substantiv
viktig handling, urkund
vittnesbörd

dokumentalist
Ordklass substantiv
person som sysslar med dokumentation (sammanställande och klassificerande av all slags information)

dokumentarisk
Ordklass adjektiv
som har stöd i dokument

dokumentation
Ordklass substantiv
bevisning med dokument, belägg
sammanställande och klassificerande av all slags information till stöd för bland annat forskning

dokumenten
Ordklass substantiv
bevisa, bekräfta eller styrka, vanligen med hjälp av dokument

dokumentär
Ordklass substantiv
dokumentärfilm, dokumentärt tv-program etc.
dokumentär
Ordklass adjektiv
dokumentarisk
som återger verkligheten

dokusåpa
Ordklass substantiv
en tv-serie där människor agerar i sin yrkesmiljö eller sammanförs i en artificiell, sluten miljö och deras handlingar och konflikter filmas och sända som underhållning

Dolby
Ordklass substantiv
ett system för brusreducering vid bandinspelning, speciellt i kassettbandspelare

dolce
Ordklass adjektiv
ljuv, mild

dolce far niente
behaglig sysslolöshet

dolce vita
Frasklass nominalfras
det ljuva livet

doldis
Ordklass substantiv
person som förtjänar att vara känd men inte är det Bruklighet vardagligt

dold reserv
Frasklass nominalfras
tillgång i ett företag som inte tas upp till sitt fulla värde i balansräkningen

dolk
Ordklass substantiv
ett stickvapen

dollar
Ordklass substantiv
myntenhet i USA, Canada och en rad andra länder

dollargrin
Ordklass substantiv
amerikansk lyxbil Bruklighet vardagligt

dollarisering
Ordklass substantiv
kritisk benämning på ersättande av inhemsk valuta med dollar som praktiskt betalningsmedel i ett lands ekonomi

dolma
Ordklass substantiv
maträtt
uniformsrock med snörränder för husarer

dolomit
Ordklass substantiv
mineralet kalcium-magnesiumkarbonat
en sedimentär bergart som innehåller dolomit

dolsk
Ordklass adjektiv
lömsk, opålitlig

dolus
Ordklass substantiv
uppsåt, uppsåtligt vållande Bruklighet juridik

dom
Ordklass substantiv
domkyrka, katedral
kupol
kupa i vissa ångpannor, som samlar upp ångan och utvinner vatten ur den
domstolsbeslut, domslut
dom
Ordklass pronomen
de eller dem Bruklighet vardagligt

domare
Ordklass substantiv
person som dömer, till exempel i domstol eller vid en tävling

domarring
Ordklass substantiv
en stensättning från bronsåldern, i allmänhet vid en gammal offerplats eller tingsplats

dombok
Ordklass substantiv
saming i tidsföljd av en domstols domar

domdera
Ordklass verb
dundra, väsnas

domedag
Ordklass substantiv
dagen för yttersta domen

domens dag
Frasklass nominalfras
dagen för yttersta domen

domesticera
Ordklass verb
göra till husdjur, tämja

domestik
Ordklass substantiv
tjänare Bruklighet ålderdomligt
ett grovt bomullstyg

domherre
Ordklass substantiv
en finkfågel med rött bröst hos hanen

domicil
Ordklass substantiv
bostadsort Bruklighet juridik, handel
uppgift om den ort där en växel skall betalas

domiciliera
Ordklass verb
förse växel med uppgift om annan betalningsort

dominans
Ordklass substantiv
egenskapen att dominera
herravälde, övertag, övervikt

dominant
Ordklass substantiv
skalans femte ton och den därpå byggda treklangen
dominant
Ordklass adjektiv
mest framträdande

dominant arvsanlag
Frasklass nominalfras
arvsanlag som slår igenom

dominera
Ordklass verb
behärska, ha övertaget, vara den mest framträdande

dominikan
Ordklass substantiv
munk eller nunna som tillhör dominikanorden
person från Dominikanska republiken

dominikanerorden
Ordklass substantiv
en katolsk klosteorden (en tiggarorden som hade hand om inkvisitionen; munkarna kallades svartbröder)

dominikanorden
Ordklass substantiv
en katolsk klosteorden (en tiggarorden som hade hand om inkvisitionen; munkarna kallades svartbröder)

dominikanska
Ordklass substantiv
kvinna från Dominikanska republiken

dominiker
Ordklass substantiv
person från ön och staten Dominica i Västindien

dominion
Ordklass substantiv
självstyrande stat i det brittiska samväldet 1867-1948

domino
Ordklass substantiv
ett spel med brickor
en maskeraddräkt (en lång kappa med vida ärmar och kapuschong)
en person klädd i en sådan maskeraddräkt

dominoeffekt
Ordklass substantiv
det att en händelse eller en företeelse påverkar en annan, som i sin tur påverkar en tredje etcetera (som dominobrickor ställda i rad på högkant)

Dominus vobiscum
Herren vare med eder

domkapitel
Ordklass substantiv
styrelse för ett stift

domkraft
Ordklass substantiv
mekanisk anordning med vilken stora tyngder kan lyftas

domkrets
Ordklass substantiv
geografiskt område inom vilket en domstol utövar rättskipningen

domkval
Ordklass substantiv
det att kvälja dom

domkyrka
Ordklass substantiv
en stifts huvudkyrka, katedral

domna
Ordklass verb
förlora känseln, bedövas, somna

domprost
Ordklass substantiv
kyrkoherde i en domkyrkoförsamling

domptera
Ordklass verb
tämja (oftast större rovdjur)

domptör
Ordklass substantiv
djurtämjare

domsaga
Ordklass substantiv
det geografiska område i vilket en tingsrätt utövar rättskipningen

domskäl
Ordklass substantiv
motivering för domslut

domslut
Ordklass substantiv
en domstols beslut, dom

domstol
Ordklass substantiv
myndighet som har till uppgift att skipa rätt

domsöndagen
Ordklass substantiv
kyrkoårets sista söndag (med predikotexter om yttersta domen)

domvilla
Ordklass substantiv
grovt rättegångsfel

domvärjo
Ordklass substantiv
bestämmanderätt

domän
Ordklass substantiv
större jord- eller skogsegendom
område där någon dominerar eller bestämmer Bruklighet bildligt
område där en viss företeelse är förhärskande
namn på företag, organisation etcetera som ingår i en webbadress eller epostadress Bruklighet databehandling

domänförlust
Ordklass substantiv
det att ett språk inte längre kan användas inom ett visst område av samhällslivet, till exempel om vetenskapliga avhandlingar inte skulle kunna skrivas på svenska utan vara tvungna att skrivas på engelska Bruklighet språkvetenskap

don
Ordklass substantiv
anordning, verktyg, redskap

dona
Ordklass substantiv
ordna, greja, stöka Bruklighet vardagligt

donation
Ordklass substantiv
större gåva till allmännyttigt ändamål

donationskort
Ordklass substantiv
kort med uppgift att man är villig att donera organ till transplantation om man skulle omkomma i en olycka eller dylikt

donator
Ordklass substantiv
den som gör en donation (ger en större gåva till allmännyttigt ändamål), givare

don efter person
sådan man är, så blir man behandlad

donera
Ordklass verb
skänka som donation (ge en större gåva till allmännyttigt ändamål)

doning
Ordklass substantiv
don, redskap, grejor

donjuan
Ordklass substantiv
kvinnotjusare, förförare

donkeyman
Ordklass substantiv
den främste eldaren på ett fartyg
den som eldar en doneypanna (mindre ångpanna för hjälpmaskiner och uppvärmning)

donkeypanna
Ordklass substantiv
mindre ångpanna för hjälpmaskiner och uppvärmning

donna
Ordklass substantiv
kvinna Bruklighet vardagligt

donut
Ordklass substantiv
flottyrkokt bakverk, munk

dop
Ordklass substantiv
det att döpa eller döpas (en ceremoni genom vilken en person tas upp i den kristna gemenskapen genom att begjutas med vatten)
namngivningsceremoni

dopa
Ordklass verb
ge stimulerande medel för att öka prestationsförmågan hos en människa eller ett djur
tillsätta kemiska ämnen i ett halvledarmaterial för att göra detta elektriskt ledande

dopfunt
Ordklass substantiv
större dopskål på fot

doping
Ordklass substantiv
det att dopa (ge stimulerande medel för att öka prestationsförmågan hos en människa eller ett djur)

dopklänning
Ordklass substantiv
lång klänning som bärs av såväl flickor som pojkar som skall döpas

dopning
Ordklass substantiv
det att dopa (ge stimulerande medel för att öka prestationsförmågan hos en människa eller ett djur)

dopp
Ordklass substantiv
kort bad
kaffebröd eller dylikt

doppa
Ordklass verb
hastigt sänka ner i vätska och åter ta upp

doppardan
Ordklass substantiv
julafton Bruklighet vardagligt

dopparedagen
Ordklass substantiv
julafton

doppa sig
Frasklass verbfras
ta ett hastigt bad

dopp i grytan
Frasklass nominalfras
maträtt bestående av vörtbrödsskivor som doppats i skinkspad (även om själva doppandet)

doppingar
Ordklass substantiv
en ordning sjöfåglar av vilka de flesta har hår- eller skäggliknande fjädrar

doppkokare
Ordklass substantiv
apparat som värmer (kokar) vätska genom att sänka ned i ett kärl med vätskan, till exempel en mugg med kaffevatten

dopplereffekt
Ordklass substantiv
fenomenet att en vågrörelses frekvens tycks förändras när svängningskällan och iakttagaren rör sig i förhållande till varandra, till exempel att tonen från en klocksignal tycks sjunka när man passerar den med tåg

doppsko
Ordklass substantiv
metallbeslag eller hylsa på nedre ändan av en käpp
gräddstuvad pyttipanna

doppvärmare
Ordklass substantiv
apparat som värmer (kokar) vätska genom att sänka ned i ett kärl med vätskan, till exempel en mugg med kaffevatten

dora
Ordklass substantiv
fönsterruta Bruklighet vardagligt, slangbetonat

dorer
Ordklass substantiv
medlem av en av grekernas huvudstammar under forntiden

dorier
Ordklass substantiv
medlem av en av grekernas huvudstammar under forntiden

doriska
Ordklass substantiv
en antik grekisk dialekt

dorisk stil
Frasklass nominalfras
en av den antika grekiska arkitekturens huvudstilar

dorisk tonart
Frasklass nominalfras
en kyrkotonart som står nära de moderna molltonerna

dormitorium
Ordklass substantiv
sovsal i ett kloster eller dylikt

dorn
Ordklass substantiv
ett verktyg i form av en konisk stålkropp, som bland annat används vid rördragning

dorsal
Ordklass substantiv
som avser ryggen

dorsk
Ordklass adjektiv
slö, trög

dos
Ordklass substantiv
bestämd mängd, sats

dosa
Ordklass substantiv
ask, burk
skyddshölje kring maskindelar

dosekvivalent
Ordklass substantiv
effekt på den mänskliga organismen av absorberad dos radioaktiv strålning (mäts i sievert)

dosera
Ordklass verb
bestämma dosen av till exempel läkemedel
göra sluttande, slutta

dosering
Ordklass substantiv
det att dosera (bestämma dosen av till exempel läkemedel)
fastställd dos
sidolutning eller sluttning hos till exempel en markyta, en jordvall eller en vägkurva

dosimeter
Ordklass substantiv
instrument som mäter strålingsdoser

dosis
Ordklass substantiv
bestämd mängd, sats

dossera
Ordklass verb
göra sluttande, slutta

dossering
Ordklass substantiv
sidolutning eller sluttning hos till exempel en markyta, en jordvall eller en vägkurva

dossié
Ordklass substantiv
en samling handlingar i ett visst ärende

dossier
Ordklass substantiv
en samling handlingar i ett visst ärende

dotation
Ordklass substantiv
donation till en kyrka eller en stiftelse
statlig belöning åt en enskild person för gjorda tjänster

dotcomföretag
Ordklass substantiv
e-handelsföretag (efter att webbadressen till sådana företag vanligen avslutas med ".com", på engelska "dot com")

dotera
Ordklass verb
ge som dotation (donation till en kyrka eller en stiftelse)

dotter
Ordklass substantiv
någons barn av kvinnokön

dotterbolag
Ordklass substantiv
bolag som helt eller till minst hälften ägs av ett annat bolag (ett moderbolag)

dottersvulst
Ordklass substantiv
metastas

doublé
Ordklass substantiv
dubblé

dov
Ordklass adjektiv
dämpad (om ljud)
tryckande (om luft)
ihållande eller molande (om smärta eller oro)

dovhjort
Ordklass substantiv
ett hjortdjur

downperiod
Ordklass substantiv
nedgångsperiod, depressionsperiod

downsizing
Ordklass substantiv
minskning av fasta kostnader i ett företag, speciellt genom neddragning av personal

Downs syndrom
Frasklass nominalfras
en psykisk utvecklingsstörning med kroppsliga särdrag, som orsakas av kromosomförändring (kallades förr mongolism)

downtown
Ordklass substantiv
centrum för bland annat ekonomi, kultur och nöjesliv i en storstad

down under
i Australien eller Nya Zeeland Bruklighet vardagligt

doyen
Ordklass substantiv
den till tjänsteåldern äldste eller främste i en kår, särskilt den diplomatiska kåren

dra
Ordklass verb
förflytta med kraft
föra med handen
tänja
rita
förbruka, kräva
behöva
utställa
bege sig

drabant
Ordklass substantiv
soldat i livvakt
himlakropp som rör sig kring en planet, måne

drabba
Ordklass verb
träffa
hända

drabba samman
Frasklass verbfras
mötas i strid

drabbning
Ordklass substantiv
fältslag eller sjöslag, batalj

dracenor
Ordklass substantiv
ett släkte rumsväxter inom agavefamiljen

dra det kortaste strået
Frasklass verbfras
förora

dra det längsta strået
Frasklass verbfras
vinna

dra en lans för
Frasklass verbfras
stödja, kämpa för

draft
Ordklass substantiv
procedur när nordamerikanska proffslag enligt en viss turordning anmäler sitt intresse för nya spelare från till exempel Sverige (speciellt i ishockey)

drafta
Ordklass verb
välja spelare i draften (procedur när nordamerikanska proffslag enligt en viss turordning anmäler sitt intresse för nya spelare)

dra fördel av
Frasklass verbfras
utnyttja

drag
Ordklass substantiv
det att män klär sig, sminkar sig och uppträder som kvinnor
det att dra, ryck

draga
Ordklass verb
förflytta med kraft
föra med handen
tänja
rita
förbruka, kräva
behöva
utställa
bege sig

dragare
Ordklass substantiv
dragdjur

dragbasun
Ordklass substantiv
ett blåsinstrument

dragdjur
Ordklass substantiv
djur som drar något efter sig, till exempel en häst som drar en vagn

dragé
Ordklass substantiv
ett slags pastill, tablett eller piller med överdrag av socker eller dylikt

dragen
Ordklass adjektiv
lätt berusad Bruklighet vardagligt

dragera
Ordklass verb
överdra med till exempel socker eller glasyr

dragg
Ordklass substantiv
mindre ankare med fyra klor

dragga
Ordklass verb
söka med dragg (mindre ankare med fyra klor) efter föremål sjöbotten

dragharmonika
Ordklass substantiv
dragspel

draghjälp
Ordklass substantiv
hjälp att hålla farten i ett lopp av som ligger före och drar Bruklighet sport
hjälp att göra framsteg Bruklighet bildligt

dragkamp
Ordklass substantiv
sport eller lek där två lag drar i var sin ända av ett rep för att få det över på sin sida
seg kamp mellan två parter Bruklighet bildligt

dragkedja
Ordklass substantiv
blixtlås

dragkista
Ordklass substantiv
en stor, halvhög byrå

dragnagel
Ordklass substantiv
sup Bruklighet vardagligt

dragning
Ordklass substantiv
det att dra
böjelse, svaghet för
skiftning, nyans
dribbling eller fint i ishockey

dragningskraft
Ordklass substantiv
tyngdkraft, gravitation
förmåga att locka eller tjusa, attraktion Bruklighet bildligt

dragoman
Ordklass substantiv
tolk eller guide i Orienten Bruklighet ålderdomligt

dragon
Ordklass substantiv
lätt beväpnad kavallerist
flerårig kryddväxt av vilken det finns två sorter, rysk dragon och fransk dragon

dragplåster
Ordklass substantiv
sevärdhet eller person som skall locka publik till till exempel en utställning eller en teaterföreställning Bruklighet bildligt

dragracing
Ordklass substantiv
en typ av motorsport med accelerationssnabba bilar (dragsters)

drag show
Frasklass nominalfras
underhållning med män utklädda till kvinnor

dragsko
Ordklass substantiv
åtdragbart band i linningen på till exempel joggingbyxor och anoraker

dragspel
Ordklass substantiv
musikinstrument med en bälg som pumpar luft som får metalltungor att vibrera och knappar som får tungorna att ljuda

dragster
Ordklass substantiv
accelerationssnabb bilar som används vid dragracing (en typ av motorsport)

drag under galoscherna
Frasklass nominalfras
fart på en trög verksamhet (speciellt som politiskt slagord med tanke på Sverige och dess näringsliv, politik etcetera

dra i långbänk
Frasklass verbfras
förhala, uppskjuta

dra in
Frasklass verbfras
minska på, avskaffa
upphäva giltighet för
upphöra att ge ekonomiska förutsättningar för

dra in klorna
Frasklass verbfras
visa sig fredlig eller fredligare

draja
Ordklass substantiv
dry martini Bruklighet vardagligt

dra jämnt
Frasklass verbfras
kunna umgås utan allvarligare konflikter

drake
Ordklass substantiv
ett ödleliknande vidunder i sagor och fantasyberättelser
vikingaskepp med drakhuvud
ett föremål som är fäst vid en lina i marken och hålls svävande högt uppe i luften
skämtsamt om en stor tidning
en typ av segelbåt

drakma
Ordklass substantiv
grekisk myntenhet Bruklighet förr

drakonisk
Ordklass adjektiv
omänskligt sträng (efter Atens lagstiftare Drakon, som levde på 600-talet f.Kr.)

drama
Ordklass substantiv
skådespel
spännande och upprörande händelse, till exempel ett mord

dramadokumentär
Ordklass substantiv
dramatiserad framställning av till exempel en verklig händelse eller en verklig persons liv, i synnerhet i tv

dramaten
Ordklass substantiv
shoppingvagn Bruklighet skämtsamt

dramatik
Ordklass substantiv
läran om diktning av skådespel, teaterkonst, dramatisk framställning
spänning

dramatiker
Ordklass substantiv
författare av skådespel

dramatisera
Ordklass verb
förvandla till drama
göra eller framställa en händelse mer dramatisk än den är

dramatisk
Ordklass adjektiv
spännande

dramatisk sopran
Frasklass nominalfras
sångare vars röst lämpar sig bäst för intensiva, kraftfulla partier

dramatisk tenor
Frasklass nominalfras
sångare vars röst lämpar sig bäst för intensiva, kraftfulla partier

dramatis personae
Frasklass nominalfras
personerna i ett drama Bruklighet egentligt och bildligt

dramaturg
Ordklass substantiv
författare av skådespel
expert på dramats teori
konstnärlig rådgivare vid teater

drank
Ordklass substantiv
avfall vid brännvinsbränning

drapa
Ordklass substantiv
fornnordiskt hyllningskväde

drapera
Ordklass verb
ordna, hänga eller lägga i veck

draperi
Ordklass substantiv
förhänge

drapering
Ordklass substantiv
något som är draperat (ordnat, hängt eller lagt i veck) på ett visst sätt

dra på munnen
Frasklass verbfras
le

dra sig för
Frasklass verbfras
tveka, undevika

dra sig till minnes
Frasklass verbfras
erinra sig

dras med
Frasklass verbfras
stå ut med

dras till
Frasklass verbfras
söka sig till, lockas av

drastisk
Ordklass adjektiv
grovt komisk, kraftigt verkande, våldsam
kraftig, långtgående och ofta överraskande, till exempel om en åtgärd

drasut
Ordklass substantiv
lång och lat person Bruklighet vardagligt

dratta
Ordklass verb
ramla omkull Bruklighet vardagligt

dra tyngsta lasset
Frasklass verbfras
göra det mest arbetet

drav
Ordklass substantiv
avfall vid öltillverkning
svinmat

drawback
Ordklass substantiv
hinder, motgång, nackdel

dravel
Ordklass substantiv
struntprat Bruklighet vardagligt

dravidaspråk
Ordklass substantiv
en språkfamilj i södra Indien och på Sri Lanka, dit bland annat tamil hör

dravla
Ordklass verb
prata strunt Bruklighet vardagligt

dream-team
Ordklass substantiv
ett landslag som är sammansatt av de allra bästa inom en idrott, till exempel basket (egentligen "drömlandslag") Bruklighet sport

dregel
Ordklass substantiv
saliv som rinner ur munnen

dregla
Ordklass verb
låta saliv rinna ur munnen

dreja
Ordklass verb
med händerna forma lergods på en roterande skiva (drejskiva)

dreja bi
Frasklass verbfras
minska ett segelfartygs fart till minsta möjliga Bruklighet sjöfart

dress
Ordklass substantiv
klädsel, dräkt, kostym

dressa
Ordklass verb
toppdressa Bruklighet vardagligt
hälla på dressing Bruklighet vardagligt

dressera
Ordklass verb
metodiskt träna, tämja

dressin
Ordklass substantiv
lätt järnvägsfordon, tralla

dressing
Ordklass substantiv
sås till bland annat sallader

dressing-gown
Ordklass substantiv
lång hemmarock (med skärp) av siden eller dylikt för herrar

dressing-room
Ordklass substantiv
rum intill sovrum där man klär av och på sig

dressyr
Ordklass substantiv
metodisk träning av djur
en tävlingsform i ridsport Bruklighet sport

dressör
Ordklass substantiv
djurtämjare

drev
Ordklass substantiv
jakt med drevkarlar eller drevhundar som driver villebrådet mot jägarna
det att massmedier hetsar varandra när en skaldal eller affär uppdagats Bruklighet bildligt
upprivet tågvirke för tätning av till exempel springor
drivande kugghjul

drever
Ordklass substantiv
ett slags jakthund

dribbla
Ordklass verb
med finter föra bollen med sig förbi moståndare (bland annat i fotboll)

dricka
Ordklass substantiv
dryck, t.ex. svagdricka och sockerdricka
dricka
Ordklass verb
inta en vätska ur glas e.d.
använda alkohol

dricka brorskål med
Frasklass verbfras
bli du med

dricka en skål
Frasklass verbfras
skåla

dricks
Ordklass substantiv
servispengar

drickspengar
Ordklass substantiv
servispengar

dricksvatten
Ordklass substantiv
vatten som är användbart som dryck

drift
Ordklass substantiv
verksamhet, till exempel gruvdrift
kringdrivande
begär, medfött behov
skämt, förljligande

driftbudget
Ordklass substantiv
budget som omfattar löpande utgifter och inkomster för till exempel ett företag eller en stat

driftig
Ordklass adjektiv
företagsam, handlingskraftig, duktig

driftkostnad
Ordklass substantiv
kostnad för den löpande driften av ett företag

driftkucku
Ordklass substantiv
person man driver med

driftliv
Ordklass substantiv
den del av ens liv som styrs av ens drifter (begär eller medfödda behov)

driftsbudget
Ordklass substantiv
budget som omfattar löpande utgifter och inkomster för till exempel ett företag eller en stat

driftskostnad
Ordklass substantiv
kostnad för den löpande driften av ett företag

drill
Ordklass substantiv
grundlig, mekanisk träning, exercis
snabb och regelbunden växling mellan toner
fågelsång
ett slags borrningsverktyg
en västafrikansk babianart
jordrygg på åker mellan plogfåror

drilla
Ordklass verb
mekaniskt träna, exercera
utföra eller slå en drill eller drillar
sjunga (om fågel)
borra hål med drillborr

drilling
Ordklass substantiv
trepipigt jaktgevär

drillsnäppa
Ordklass substantiv
en vadarfågel

drink
Ordklass substantiv
dryck med eller utan alkohol

drinkare
Ordklass substantiv
spritmissbrukare

drista sig
Frasklass verbfras
våga, tillåta sig

dristig
Ordklass adjektiv
djärv, modig

drittel
Ordklass substantiv
kärl för smör (en heldrittel rymmer 50,8 kg)

driv
Ordklass substantiv
drivhjul Bruklighet teknik

driva
Ordklass substantiv
snödriva, hög
driva
Ordklass verb
tvinga att sätta sig i rörelse
förfölja Bruklighet jakt
få plantor att växa snabbare i drivbänk eller drivhus
bilda drivor (om snö)
hamra eller mejsla ut metall
hålla igång
föras dit yttre krafter bestämmer

driva gäck med
Frasklass verbfras
gyckla med

driva in
Frasklass verbfras
utkräva eller inkassera skatter eller skulder
framtvinga betalning av skuld eller dylikt, ofta med juridiska medel

driva med
Frasklass verbfras
skämta med

driva ut djävulen med belsebub
Frasklass verbfras
bekämpa något med metoder som är värre än det som bekämpas (efter Beelsebul, de onda andarnas furste enligt Bibeln)

drivbänk
Ordklass substantiv
fönstertäckt bädd för drivning av växter

drive
Ordklass substantiv
försäljningskampanj, satsning
ett slag i till exempel tennis eller golf

driven
Ordklass adjektiv
skicklig, van
ledig, flytande
hamrad, utmejslad

driver
Ordklass substantiv
i golf träklubba för långa slag Bruklighet sport

drivfjäder
Ordklass substantiv
drivkraft, sporre, motiv

drivgas
Ordklass substantiv
gas som driver ut innehållet i en sprejförpackning eller dylikt

drivhus
Ordklass substantiv
växthus

drivis
Ordklass substantiv
isflak som driver omkring

drivkraft
Ordklass substantiv
det som driver en person Bruklighet vanligen bildligt

drivmedel
Ordklass substantiv
bensin och andra motorbränslen

drivning
Ordklass substantiv
det att driva i metall, driva växter med mera

drivved
Ordklass substantiv
ved som flutit upp på land

drog
Ordklass substantiv
narkotiskt medel
narkotika och alkohol sammantaget
råämne till läkemedel

droga
Ordklass verb
bedöva eller berusa med droger

droit moral
en upphovsmans ideellarätt till sitt verk i motsats till den ekonomiska rätten, till exempel skydd mot förvanskning Bruklighet juridik

dromedar
Ordklass substantiv
kamel med en puckle

dront
Ordklass substantiv
klumpig duvfågel utan flygförmåga på Mauritius i Indiska oceanen, som utrotades på 1700-talet

drop in
titta in, kliva in direkt

drop in-salong
Frasklass nominalfras
damfrisering där man inte behöver beställa tid

drop-out
Ordklass substantiv
avhoppare från utbildning eller från samhället

dropp
Ordklass substantiv
droppande
tillförsel av vätska eller näring i en ven i dropptakt

droppa
Ordklass verb
falla eller låta falla i droppar
överge Bruklighet vardagligt
slopa

droppe
Ordklass substantiv
mycket liten klotformig mängd vätska

droppinfektion
Ordklass substantiv
smitta via små vätskedroppar som överförs när man hostar eller nyser

droppsten
Ordklass substantiv
en istappslik avsättning av kalciumkarbonat i vissa grottor

dropptorka
Ordklass verb
torka utan att först ha cetrifugerats (om tvätt)

drops
Ordklass substantiv
syrliga karameller

droska
Ordklass substantiv
hyrvagn
taxi

drossel
Ordklass substantiv
spole som begränsar storleken på en växelström Bruklighet kraft- och teleteknik

drosselspole
Ordklass substantiv
spole som begränsar storleken på en växelström Bruklighet kraft- och teleteknik

drots
Ordklass substantiv
en av de högsta ämbetstitlarna i medeltidens Sverige och även senare

drott
Ordklass substantiv
fornordisk kung, härskare, hövding Bruklighet historiskt
storgodsägare Bruklighet ålderdomligt

drottning
Ordklass substantiv
en konungs gemål
en kvinnlig regent
en fruktsam hona, bland annat hos bin
dam i schack

drottningsylt
Ordklass substantiv
en blandsylt av i huvudsak hallon och blåbär

drucken
Ordklass adjektiv
berusad

drugstore
Ordklass substantiv
apotek och kemikalieaffär av amerikansk typ med kioskvaror, barservering och vanligen långa öpptettider

druid
Ordklass substantiv
präst hos de gamla kelterna

drul
Ordklass substantiv
drulle

drulla
Ordklass verb
bära sig vårdslöst och dumt åt Bruklighet vardagligt

drulle
Ordklass substantiv
drummel, tölp

drulleförsäkring
Ordklass substantiv
ansvarsförsäkring

drullig
Ordklass adjektiv
klumpig, vårdslös

drumla
Ordklass verb
uppföra sig vårdslöst eller tölpaktigt

drumlig
Ordklass adjektiv
drullig, klumpig, vårdslös

drummel
Ordklass substantiv
drulle
slyngel

drunkna
Ordklass verb
omkomma i vatten

drus
Ordklass substantiv
kristallgyttring i en bergart eller inuti en växtcell

druser
Ordklass substantiv
medlem av ett arabisktalande folk i Libanon, Syrien och Israel med en egenartad religion, som är en variant av islam med gnostiska inslag

druva
Ordklass substantiv
vindruva

druvsocker
Ordklass substantiv
en kolhydrat

dry
Ordklass adjektiv
torr (om sprithaltiga drycker)

dryad
Ordklass substantiv
trädnymf eller skogsnymf i den grekiska mytologin

dryck
Ordklass substantiv
något man dricker

dryckenskap
Ordklass substantiv
supande

dryckeshorn
Ordklass substantiv
djurhorn eller föremål i form av ett djurhorn som förr användes till dryckeskärl

dryckesvisa
Ordklass substantiv
visa som sjungs vid bordet när man dricker

dryckjom
Ordklass substantiv
drickande
dryckesvaror

dryfta
Ordklass verb
diskutera, resonera om

dryg
Ordklass adjektiv
väl tilltagen, riklig, gott och väl
som räcker länge
besvärlig, svår
högfärdig, viktig

dryga ut
Frasklass verbfras
göra drygare, blanda upp eller ur

dry martini
Frasklass nominalfras
cocktail av gin och vermouth

drypa
Ordklass verb
droppa, låta droppa

drypa av
Frasklass verbfras
gå sin väg, försvinna tyst och slokörad

drypare
Ordklass substantiv
gonorré Bruklighet vardagligt, slangbetonat

dråp
Ordklass substantiv
det att döda en människa
mindre grovt brott än mord Bruklighet juridik

dråpare
Ordklass substantiv
person som begått dråp (dödat en människa), mördare

dråplig
Ordklass adjektiv
mycket rolig
präktig, storslagen Bruklighet ålderdomligt

dråsa
Ordklass verb
falla i massor, drösa
falla klumpigt

dråse
Ordklass substantiv
stor hög eller hop, särskilt om säd

drägel
Ordklass substantiv
saliv som rinner ur munnen

drägg
Ordklass substantiv
bottensats, grums
slödder, pack

drägla
Ordklass verb
låta saliv rinna ur munnen

dräglig
Ordklass adjektiv
någorlunda bra, uthärdlig, skaplig

dräkt
Ordklass substantiv
klädsel
damklädsel med jacka och kjol

dräktig
Ordklass adjektiv
som går med foster (om djur)

dräktighet
Ordklass substantiv
tillståndet att vara dräktig (gå med foster)
ett fartygs lastutrymme

dräll
Ordklass substantiv
ett damastliknande linnetyg som bland annat används till dukar

drälla
Ordklass verb
spilla Bruklighet vardagligt
gå sysslolös, slå dank Bruklighet vardagligt
vimla, överflöda Bruklighet vardagligt

drämma
Ordklass verb
slå, smälla

drän
Ordklass substantiv
dränage, dränering
dräneringsrör, dränagerör

dränage
Ordklass substantiv
bortledning av blod, var eller sårvätska från till exempel ett hålrum eller ett sår Bruklighet medicin

dränera
Ordklass verb
leda bort överflödigt vatten ur makren genom diken
täckdika
utföra dränage av sår Bruklighet medicin

dränering
Ordklass substantiv
täckdikning, grunddikning
bortledning av blod, var eller sårvätska från till exempel ett hålrum eller ett sår Bruklighet medicin

dräng
Ordklass substantiv
manlig jordbruksarbetare Bruklighet förr
hantlangare, villigt redskap Bruklighet bildligt

dränka
Ordklass verb
få att drunkna
översvämma
genomtränga med en vätska

dräpa
Ordklass verb
slå ihjäl

dräpande
Ordklass adjektiv
träffande, slående tillintetgörande

drätsel
Ordklass substantiv
kommunernas ekonomi och dess förvaltning

drätselkammare
Ordklass substantiv
kommunalt organ i stad (från och med 1971 ersatt av kommunstyrelse) Bruklighet förr

drätt
Ordklass substantiv
en sydsvensk typ av allmogebonad

drättaduk
Ordklass substantiv
en sydsvensk typ av allmogebonad

drög
Ordklass substantiv
låg, grov arbetskälke
klumpig person, tölp Bruklighet vardagligt, provinsiellt

dröglapp
Ordklass substantiv
hudveck på undersidan av nötkreaturs hals och bröst

dröja
Ordklass verb
dra ut på tiden
vänta
stanna kvar
tveka

dröjsmål
Ordklass substantiv
uppskov, tidsspillan

dröm
Ordklass substantiv
fantasier under sömnen
föreställning om framtiden, vision
en småkaka med hjorthornssalt som jäsmedel

drömfabrik
Ordklass substantiv
filmstudio Bruklighet vardagligt

drömma
Ordklass verb
ha drömmar

drömmare
Ordklass substantiv
svärmare, verklighetsfrämmande person

drömmeri
Ordklass substantiv
vakna drömmar, fantasier

drömmil
Ordklass substantiv
löpning 1 engelsk mil på kortare tid än 4 minuter

drömsk
Ordklass adjektiv
drömlik, halvt overklig

dröna
Ordklass verb
söla, slå dank

drönare
Ordklass substantiv
hane av bin och humlor
slöfock, dagdrivare

dröppel
Ordklass substantiv
äldre ord för gonorré

drös
Ordklass substantiv
dråse, mängd Bruklighet vardagligt

drösa
Ordklass verb
falla i massor, dråsa

dröse
Ordklass substantiv
dråse, mängd Bruklighet vardagligt

du
Ordklass pronomen
den man talar till

dua
Ordklass verb
vara du med

dualism
Ordklass substantiv
åskådning som räknar med två motsatta grundprinciper (grundkrafter), till exempel kropp och själ, ande och materia, ont och gott

dubb
Ordklass substantiv
kort tapp
brodd, spets

dubba
Ordklass verb
förse till exempel bildäck med dubbar
utnämna till riddare genom slag på skuldran
byta ut tal i film mot tal på annat språk

dubbdäck
Ordklass substantiv
däck med dubbar (broddar eller spetsar), vinterdäck

dubbel
Ordklass substantiv
spel med två spelare på varje sida, t.ex. i tennis Bruklighet sport
dubbel
Ordklass adjektiv
med två av samma slag

dubbelbeckasin
Ordklass substantiv
en vadarfågel

dubbelbeskatta
Ordklass verb
beskatta två gånger

dubbelbeskattning
Ordklass substantiv
beskattning i två eller flera länder av en persons inkomst eller förmögenhet
beskattning hos flera av samma inkomst, till exempel bolagsvinst som beskattas både hos bolaget och hos aktieägaren

dubbelbeskattningsavtal
Ordklass substantiv
avtal mellan två länder för att undvika dubbelbeskattning

dubbelbiff
Ordklass substantiv
T-benstek

dubbelbottnad
Ordklass adjektiv
med två bottnar
med dold undermening, som kan tolkas på två olika sätt

dubbelchecka
Ordklass verb
kontrollera en gång till

dubbeldäckare
Ordklass substantiv
tvåvåningsbuss
flygplan med dubbla vingar, biplan
tvåvåningståg

dubbelfel
Ordklass substantiv
i tennis fel vid båda de tillåtna serveförsöken, varigenom motståndaren får poängen Bruklighet sport

dubbelgångare
Ordklass substantiv
person som är mycket lik en annan person

dubbelhaka
Ordklass substantiv
löst hängande skinn under hakan som liknar en extra haka (orsakas av fetma) Bruklighet vardagligt

dubbelmoral
Ordklass substantiv
det att man säger sig följa en princip men handlar i strid med denna princip eller ställer olika krav på till exempel män och kvinnor

dubbelnamn
Ordklass substantiv
förnamn med bindestreck, till exempel Mats-Olof och Ann-Katrin
dubbelt efternamn

dubbelpanera
Ordklass verb
vända köttskivor först i mjöl, sedan i ägg och ströbröd

dubbelrum
Ordklass substantiv
hotellrum med två bäddar

dubbelsäng
Ordklass substantiv
säng för två personer

dubbeltrast
Ordklass substantiv
en stor trastfågel

dubbla
Ordklass verb
fördubbla insatsen i kortspel
fördubbla poängen (i bridge och dylikt)

dubblé
Ordklass substantiv
metall överdragen med guld eller silver
dubbelträff i biljard eller vid jakt

dubblera
Ordklass verb
fördubbla
spela två roller i samma föreställning Bruklighet teater
ge ännu en gång (om föreställning)
runda (till exempel en udde)

dubblett
Ordklass substantiv
dubbelexemplar, duplett
lägenhet som består av två sammanhängande rum (utan kök)

dubbling
Ordklass substantiv
det att dubbla

dubbning
Ordklass substantiv
det att dubba

dubier
Ordklass substantiv
tvivel

dubiös
Ordklass adjektiv
tvivelaktig, misstänkt

dublon
Ordklass substantiv
ett gammalt spanskt guldmynt

duchatel
Ordklass substantiv
dyschatell

duchesse
Ordklass substantiv
en tjockt, glänsande sidentyg (egentligen "hertiginna")

ducka
Ordklass verb
hastigt böja sig ned

duell
Ordklass substantiv
vapenstrid mellan två personer med till exempel pistol eller värja
diskussion eller debatt mellan två personer Bruklighet bildligt

duellant
Ordklass substantiv
person som duellerar (utkämpar en vapenstrid mellan två personer)

duellera
Ordklass verb
utkämpa en duell (vapenstrid mellan två personer)

duellskytte
Ordklass substantiv
pistolskytte mot en figur eller tavla som endast visar sig en kort stund (ingår bland annat i modern femkamp) Bruklighet sport

duenna
Ordklass substantiv
en äldre dam som har uppsikt över en ung flicka, förkläde

duett
Ordklass substantiv
komposition för två sångstämmor

duffel
Ordklass substantiv
ytterock av grovt ylletyg och med kapuschong

duga
Ordklass verb
vara lämplig eller användbar
passa

dugg
Ordklass substantiv
fint regn, duggregn

dugga
Ordklass substantiv
mindre, ofta återkommande tentamen Bruklighet vardagligt, studentjargong
dugga
Ordklass verb
småregna, duggregna
komma titt och tätt

duglig
Ordklass adjektiv
användbar
duktig

dugong
Ordklass substantiv
ett sirendjur runt Indiska oceanens kuster

duk
Ordklass substantiv
tygstycke som läggs över ett bord
mindre tygstycke, till exempel halsduk och näsduk
vävnad, till exempel tältduk
målning

duka
Ordklass verb
sätta fram porslin etcetera för måltid

dukat
Ordklass substantiv
äldre guldmynt med hög guldhalt

duka under
Frasklass verbfras
gå under, dö
lida nederlag, falla offer för

duka upp
Frasklass verbfras
hitta på eller komma med till exempel lögner

dukt
Ordklass substantiv
en av flera garn snodd sträng i en tross eller kabel

duktig
Ordklass adjektiv
duglig, skicklig
kraftig, bastant

duktil
Ordklass adjektiv
tänjbar eller smidbar (om metaller)

dulcian
Ordklass substantiv
ett äldre träblåsinstrument (föregångare till fagotten) Bruklighet musik

dulcinea
Ordklass substantiv
käresta (efter namnet på Don Quijotes tillbedda i Cervantes roman Bruklighet ålderdomligt, skämtsamt

dum
Ordklass adjektiv
obegåvad, trögtänkt
elak Bruklighet barnspråk

duma
Ordklass substantiv
rådsorgan som periodvis funnits i Ryssland, bland annat folkrepresentationen 1905-1917 och den nuvarande direktvalda kammaren i det ryska parlamentet

dumbom
Ordklass substantiv
dum person

dumburk
Ordklass substantiv
tv-apparat Bruklighet vardagligt, skämtsamt

dumdristig
Ordklass adjektiv
djärv på ett tanklöst sätt, våghalsig

dumdumkula
Ordklass substantiv
gevärskula vars mantel fläks upp när den träffar och ger svåra sår; förbjuden i krig enligt internationella konventioner

dumhet
Ordklass substantiv
enfald
obetänksamhet
dumt yttrande, dum handling

dumhuvud
Ordklass substantiv
dumbom

du milde
herre gud

dumma sig
Frasklass verbfras
begå en dumhet

dummer
Ordklass substantiv
dombom

dummerjöns
Ordklass substantiv
dumbom

dumming
Ordklass substantiv
dumbom

dummy
Ordklass substantiv
ett imiterat föremål för till exempel skyltning
ofullständigt provexemplar av trycksak eller dylikt

dumpa
Ordklass verb
sänka avfall i havet
sälja till underpris
sälja billigare i utlandet än hemma

dumper
Ordklass substantiv
ett slags transportfordon med tippanordning

dumping
Ordklass substantiv
det att dumpa (sälja till underpris eller billigare i utlandet än hemma)

dumpning
Ordklass substantiv
det att dumpa (sänka avfall i havet)

dumskalle
Ordklass substantiv
dumbom Bruklighet vardagligt

dumsnut
Ordklass substantiv
dumbom Bruklighet vardagligt

du må tro
Frasklass sats
du kan vara säker på

dun
Ordklass substantiv
lätt, fin fjäder eller lätt, fint hår

dunboll
Ordklass substantiv
liten, dunig fågelunge som är rund som en boll Bruklighet bildligt

dunder
Ordklass substantiv
muller, dovt buller, dån

dundra
Ordklass verb
mullra, bullra, dåna

dunge
Ordklass substantiv
liten lund, trädgrupp

dunig
Ordklass adjektiv
täckt av eller fylld med dun
dunliknande

dunjacka
Ordklass substantiv
varm sportjacka med stoppning av dun

dunk
Ordklass substantiv
behållare
slag, knuff
ett slags kurragömma (leka dunk)
dunkande

dunka
Ordklass verb
bulta, banka, slå

dunka-dunka
Ordklass substantiv
om diskomusik och annan popmusik med tung, dunkande rytm Bruklighet vardagligt, skämtsamt

dunkel
Ordklass substantiv
halvmörker, skymning
oklarhet
dunkel
Ordklass adjektiv
halvmörk, otydlig
obestämd
tvetydig, förtäckt

duns
Ordklass substantiv
ljud av tungt fall

dunsa
Ordklass verb
falla med en duns

dunst
Ordklass substantiv
ånga, töcken
lukt, stank
mycket litet hagel för jakt

dunsta
Ordklass verb
förflyktigas, gå bort i gasform
försvinna, sticka Bruklighet vardagligt

dununge
Ordklass substantiv
liten nykläckt fågelunge
duvunge Bruklighet bildligt

dunörter
Ordklass substantiv
arter av ett släkte våtmarksväxter

duo
Ordklass substantiv
musikstycke för två instrument
duett
grupp av två

duodes
Ordklass substantiv
bokformat med ett ark vikt till 12 blad

dupera
Ordklass verb
vilseleda, lura

duplett
Ordklass substantiv
dubbelexemplar

duplexvaccin
Ordklass substantiv
vaccin mot difteri och stelkramp, som har ersatt trippelvaccin

duplicera
Ordklass verb
mångfaldiga
fördubbla

duplicering
Ordklass substantiv
mångfaldigande

duplikat
Ordklass substantiv
kopia
dubbelexmplar

duplikator
Ordklass substantiv
dupliceringsmaskin

dur
Ordklass substantiv
tonsläkte kännetecknat av stor ters över grundtonen

durabel
Ordklass adjektiv
hållbar, varaktig

dural
Ordklass substantiv
härdbar lättmetallegering av aluminium, koppar, magnesium och mangan, som bland annat används i flygplan

duraluminium
Ordklass substantiv
härdbar lättmetallegering av aluminium, koppar, magnesium och mangan, som bland annat används i flygplan

duration
Ordklass substantiv
varaktighet, tidslängd

durativ
Ordklass substantiv
om aktionsart som anger att verbhandlingen är utsträckt i tiden, till exempel "söka" och "sova" Bruklighet språkvetenskap

duretin
Ordklass substantiv
ett ylletyg av kamgarn i kypert- eller satinbindning

durett
Ordklass substantiv
ett läkemedel i tablettform där den verkande substansen löses ut successivt och verkar under längre tid

durk
Ordklass substantiv
förvaringsrum ombord
golv på fartyg, ibland även i fordon

durka
Ordklass verb
skena (om häst)

durkdriven
Ordklass adjektiv
skicklig, slug, fullfjädrad

durkslag
Ordklass substantiv
större och grövre sil som används i hushållet

duroplast
Ordklass substantiv
en av de två huvudtyperna av plast, som är hård och inte mjuknar vid uppvärmning

durra
Ordklass substantiv
grässlag som odlas i varma länder och används som säd, sockerväxt eller foderväxt

durumvete
Ordklass substantiv
ett hårdare veteslag som används speciellt till pasta

dusch
Ordklass substantiv
vatten i fina strålar
anordning för detta, speciellt i badrum

duscha
Ordklass verb
ta eller ge en dusch

duschkabin
Ordklass substantiv
litet utrymme att duscha i

dusk
Ordklass substantiv
fint regn

duska
Ordklass verb
småregna

duskig
Ordklass adjektiv
mulen och regnig
trist

dussin
Ordklass substantiv
tolv stycken

dussinmänniska
Ordklass substantiv
genomsnittsmänniska, medelmåtta

dussinroman
Ordklass substantiv
mekaniskt hopsnickrad underhållningsroman

dussintals
Ordklass adverb
i dussintal, flera dussin

dussinvara
Ordklass substantiv
sämre vara som tillverkas i massor

dussinvis
Ordklass adverb
i partier på ett dussin
flera dussin

dust
Ordklass substantiv
strid, kamp

dusör
Ordklass substantiv
penninggåva
drickspengar

dutta
Ordklass verb
trycka försiktigt med små rörelser, till exempel med en bomullstuss Bruklighet vardagligt

dutta med
Frasklass verbfras
dalta med

duva
Ordklass substantiv
förespråkare för fred Bruklighet bildligt

duven
Ordklass adjektiv
avslagen eller nattstånden (om dryck)
dåsig eller olustig (om person)
slokande (om växt)

duvhök
Ordklass substantiv
en art hökar

duvkulla
Ordklass substantiv
skogsstjärna

duvning
Ordklass substantiv
tillrättavisning, avbasning
grundligt förhör, till exempel på en läxa
träning

duvor
Ordklass substantiv
en ordning, till exempel skogsduva och tamduva

duvslag
Ordklass substantiv
boplats för tamduvor

duvunge
Ordklass substantiv
oerfaren person, gröngöling Bruklighet vanligen bildligt

dvala
Ordklass substantiv
sömnliknande tillstånd eller halv medvetslöshet (vid hypnos och vissa sjudomar)
tillstånd med starkt nedsatta kroppsfunktioner hos många djur (i Sverige bland annat igelkott och fladdermus)

dvd
Ordklass substantiv
förkortning för "digital versatile disc" (en skiva som ser ut som en cd men som kan lagra mycket mer information)

dväljas
Ordklass verb
vistas, uppehålla sig, bo

dvärg
Ordklass substantiv
onromalt liten människa
småväxt sagoväsen

dvärgantiloper
Ordklass substantiv
en grupp mycket små slidhornsdjur i Afrika

dvärgmyskdjur
Ordklass substantiv
en familj mycket små partåiga hovdjur i tropiska Afrika, Indien och Sydostasien

dvärgnäbbmus
Ordklass substantiv
en art näbbmus, som bland annat finns i Sverige och är ett av världens minsta däggdjur

dvärgsilkesapa
Ordklass substantiv
en kloapa, som är världens minsta apa

dy
Ordklass substantiv
gyttja, slam

dyblad
Ordklass substantiv
en vattenväxt

dyblöt
Ordklass adjektiv
genomvåt

dyckert
Ordklass substantiv
spik utan huvud

dygd
Ordklass substantiv
värdefull egenskap, förtjänst
moral, kyskhet
jungfrudom

dygdemönster
Ordklass substantiv
föredöme i moral Bruklighet ofta ironiskt

dygdesam
Ordklass adjektiv
dygdig (moralisk, sedlig, kysk)

dygdig
Ordklass adjektiv
moralisk, sedlig, kysk

dygn
Ordklass substantiv
en dag och en natt, 24 timmar

dygnsrytm
Ordklass substantiv
periodisk växling i en persons humör, ork etcetera som följer dygnet, till exempel att man är morgonpigg och kvällstrött

dygnsvila
Ordklass substantiv
den tid på dygnet när man har sin längsta sammanhängande vila (vanligen = nattsömn)

dyig
Ordklass adjektiv
full av dy

dyka
Ordklass verb
sänka sig hastigt ner i vatten
hoppa ner i vatten med huvudet före
störta sig nedåt (till exempel om flygplan)

dyka fram
Frasklass verbfras
komma fram plötsligt, till exempel ur ett gömställe

dyka ned
Frasklass verbfras
gå ned under vattenytan

dyka ner
Frasklass verbfras
gå ner under vattenytan

dyka på
Frasklass verbfras
hastigt gå fram till

dykare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt utför dykningsarbete
en underfamilj små till mycket småafrikanska slidhornsdjur
en vattenskalbagge

dykarklocka
Ordklass substantiv
anordning för dykning, som består av ett stålkärl utan botten

dykarsjuka
Ordklass substantiv
bland annat kramper och förlamningar hos dykare vid för snabb uppstigning från större djup

dyka upp
Frasklass verbfras
komma upp ur vattnet
komma till synes efter att ha varit osynlig eller försvunnen

dykdalb
Ordklass substantiv
en grupp pålar som är neddrivna i sjöbottnen och används för förtöjning av fartyg

dykning
Ordklass substantiv
det att dyka

dykänder
Ordklass substantiv
en underfamilj andfåglar, bland annat bergand, vigg, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder och alförrädare

dylik
Ordklass pronomen
sådan, liknande

dymedels
Ordklass adverb
på detta sätt Bruklighet ålderdomligt

dymedelst
Ordklass adverb
på detta sätt Bruklighet ålderdomligt

dymling
Ordklass substantiv
spik eller träplugg som är likadan i bägge ändar

dymmelonsdag
Ordklass substantiv
onsdagen i påskveckan

dyn
Ordklass substantiv
flygsandskulle, sandås, klitt

dyna
Ordklass substantiv
kudde

dynamik
Ordklass substantiv
läran om kroppars rörelse, kraftlära Bruklighet fysik
läran om tonstyrka och dess skiftningar Bruklighet musik
förhållandet mellan starkaste och svagaste ljud Bruklighet ljudteknik
inneboende kraft Bruklighet bildligt

dynamit
Ordklass substantiv
en grupp sprängämnen

dynamitard
Ordklass substantiv
inbrottstjuv eller dylikt som använder sprängämnen

dynamo
Ordklass substantiv
äldre ord för elektrisk generator

dynasti
Ordklass substantiv
härskarätt, furstehus, regentätt

dynga
Ordklass substantiv
spillning, gödsel
struntprat, smörja Bruklighet vardagligt

dyngbaggar
Ordklass substantiv
ett släkte skalbaggar som lever av spillning

dyngrak
Ordklass adjektiv
redlöst berusad Bruklighet vardagligt

dyning
Ordklass substantiv
havsvåg som vandrat från det vindområde där den bildats

dynt
Ordklass substantiv
blåsmask (ett larvstadium hos binnikemaskar

dyr
Ordklass adjektiv
som kostar mycket
kär, älskad Bruklighet ålderdomligt
högtidlig, helig Bruklighet ålderdomligt

dyrbar
Ordklass adjektiv
dyr
värdefull, ovärderlig

dyrbarhet
Ordklass substantiv
dyrbart föremål, dyrgrip

dyrgrip
Ordklass substantiv
sällsynt och dyrbart föremål

dyr i drift
dyr att hålla igång

dyrk
Ordklass substantiv
verktyg att öppna lås med

dyrka
Ordklass verb
öppna med dyrk (verktyg att öppna lås med)
tillbe, avguda

dyrkan
Ordklass substantiv
tillbedjan, kärlek

dyrköpt
Ordklass adjektiv
som betalats dyrt eller med mycket arbete, surt förvärvad

dyrort
Ordklass substantiv
ort med höga levnadskostnader

dyrortsgruppering
Ordklass substantiv
indelning av landets orter med hänsyn till levnadskostnader Bruklighet förr

dys
Ordklass substantiv
matematiskt beräknad inströmningsöppning eller munstycke för ånga, luft eller gas

dysa
Ordklass substantiv
matematiskt beräknad inströmningsöppning eller munstycke för ånga, luft eller gas

dysartri
Ordklass substantiv
brister i talförmågan utan att själva språkförmågan är rubbad

dyscha
Ordklass substantiv
dyschatell (låg stoppad soffa utan rygg- eller sidostöd) Bruklighet vardagligt

dyschatell
Ordklass substantiv
låg stoppad soffa utan rygg- eller sidostöd

dysenteri
Ordklass substantiv
en tarmsjukdom, rödsot

dyslexi
Ordklass substantiv
läs- och skrivsvårigheter

dyspepsi
Ordklass substantiv
matsmältningsrubbning

dyster
Ordklass adjektiv
sorgsen, tungsint
mörk, tryckt
ödslig, hemsk

dysterkvist
Ordklass substantiv
dyster person Bruklighet vardagligt

dystopi
Ordklass substantiv
negativ framtidsvision

dystra till
Frasklass verbfras
bli dyster eller dystrare

dyvelsträck
Ordklass substantiv
"djävulsträck", ett gummihats med stinkande lukt och vidrig smak, som förr användes mot nervös sjukdomar

dyvika
Ordklass substantiv
tapp för hål i båtbotten Bruklighet sjöfart

dyvåt
Ordklass adjektiv
dyblöt


Ordklass adverb
på den tiden
alltså, i så fall

Ordklass konjunktion
när, eftersom

dåd
Ordklass substantiv
illgärning, förbrytelse
bedrift, bragd

dådra
Ordklass substantiv
en korsblommig växt

då för tiden
på den tiden

dåförtiden
Ordklass adverb
på den tiden

dålig förorare
Frasklass nominalfras
person som inte kan bära en förlust väl

dån
Ordklass substantiv
ett släkte kransblommiga växter
dovt och starkt muller

dåna
Ordklass verb
mullra, dundra
tjuta (om storm)
svimma

dåra
Ordklass verb
bedåra, förtrolla
bedra, förleda

dåraktig
Ordklass adjektiv
oförnuftig, tokig, orimlig

dåre
Ordklass substantiv
tok, stolle
mentalsjuk Bruklighet ålderdomligt

dårfink
Ordklass substantiv
dåraktig person, tokstolle Bruklighet vardagligt

dårhus
Ordklass substantiv
mentalsjukhus Bruklighet ålderdomligt
plats för stor förvirring Bruklighet bildligt

dårhusmässig
Ordklass adjektiv
i högsta grad dåraktig

dårskap
Ordklass substantiv
galenskap, vanvett
oförnuftig handling

dåsa
Ordklass verb
halvsova, slöa

dåsig
Ordklass adjektiv
slö, sömnig

dåtida
Ordklass adjektiv
den tidens, som rådde då

däck
Ordklass substantiv
ytterhöljet på en luftfylld hjulring
golv respektive tak som delar ett fartyg i olika våningar
det översta av dessa plan, till exempel i uttrycket "alle man på däck"
kassettdäck

däcka
Ordklass verb
förse med däck (golv respektive tak som delar ett fartyg i olika våningar)
golva, slå ned Bruklighet vardagligt

däckel
Ordklass substantiv
topplock på vissa maskiner och dylikt
underlag för papperet i en tryckpress
den del av en sele som vilar på en hästs rygg

dädan
Ordklass adverb
därifrån, bort Bruklighet ålderdomligt och högtidligt

dägga
Ordklass verb
ge di

däggdjur
Ordklass substantiv
den högst utvecklade klassen ryggradsdjur, som bland annat kännetecknas av att ungar diar sin mor

däld
Ordklass substantiv
liten dal Bruklighet vanligen poetiskt

dämma
Ordklass verb
hejda eller stänga av vattens framfart

dämmare
Ordklass substantiv
tondämpare på musikinstrument

dämpa
Ordklass verb
mildra, försvaga, lugna, lägga band på
ta emot en fotboll och direkt få kontroll över den Bruklighet sport

dän
Ordklass adverb
därifrån, bort Bruklighet vardagligt

dänga
Ordklass verb
slänga
slå igen, smälla

dänga till
Frasklass verbfras
slå till

där
Ordklass adverb
på det stället

därav
Ordklass adverb
av det

däremot
Ordklass adverb
markerar motsats

därest
Ordklass konjunktion
om, såvida Bruklighet skriftspråk, speciellt kanslispråk

därför
Ordklass adverb
av den orsaken
för det, för den

därför att
eftersom

där har någon ingenting att hämta
där kan någon inte vinna framgång

därhän
Ordklass adverb
ända dit
ditåt
så långt (i frasen "det har fått därhän")

därigenom
Ordklass adverb
på det sättet

därjämte
Ordklass adverb
dessutom Bruklighet skriftspråk, speciellt kanslispråk

därmed
Ordklass adverb
med det, med den
i och med detta

därnäst
Ordklass adverb
närmast efter detta
närmast i ordningen

därom
Ordklass adverb
om det

därpå
Ordklass adverb
på det
sedan, därefter

därstädes
Ordklass adverb
där Bruklighet skriftspråk

därtill
Ordklass adverb
till det
dessutom

därutinnan
Ordklass adverb
i det, i den saken

därvidlag
Ordklass adverb
i det avseendet

däst
Ordklass adjektiv
proppmätt, uppsväld, tung och dåsig

däven
Ordklass adjektiv
fuktig, unken
olustig

dävert
Ordklass substantiv
lyftanordning för livbåtar eller dylikt på fartyg


Ordklass verb
sluta leva
upphöra att finnas till Bruklighet bildligt

döbattang
Ordklass substantiv
dörrhalva i pardörr

döbelnsmedicin
Ordklass substantiv
något som hjälper för stunden men kan vara skadligt eller farligt på längre sikt (efter Runebergs dikt "Döbeln vid Jutas") Bruklighet bildligt

dö bort
Frasklass verbfras
avta, förklinga Bruklighet mest bildligt

död
Ordklass substantiv
livets upphörande
död
Ordklass adjektiv
som inte längre lever, avliden, bortgången
utan liv
icke-existerande, borta
utan liv och rörelse, tråkig
som inte utnyttjas, t.ex. döda kunskaper

döda
Ordklass verb
ta livet av
göra ogiltig (till exempel en bankbok)

döddansare
Ordklass substantiv
tråkmåns, slöfock

döden i grytan
Frasklass nominalfras
säkert fördärv Bruklighet vardagligt, ursprungligen bibliskt

dödfödd
Ordklass adjektiv
död vid födelsen
från början omöjlig, förfelad Bruklighet bildligt

dödförklara
Ordklass verb
förklaring av domstol att en försvunnen person skall anses vara död

dödgrävare
Ordklass substantiv
person som har till yrke att gräva gravar
insekt av ett släkte skalbaggar, som lever av döda djur som grävs ner

dödkött
Ordklass substantiv
något överflödigt eller skrymmande, till exempel ointressanta partier i en bok eller en film Bruklighet bildligt

dödlig
Ordklass adjektiv
som kan dö
som leder till döden

dödlighet
Ordklass substantiv
dödsfallsprocent

dödligt kär
oerhört kär

dödläge
Ordklass substantiv
läge där ingenting händer

död mans grepp
Frasklass nominalfras
säkerhetsanordning på ellok, som bryter strömmen om föraren släpper greppet om kontaktanordningen

dödperiod
Ordklass substantiv
period när något ligger nere eller är stilla

dödsattest
Ordklass substantiv
av läkare utfärdat intyg om död och dödsorsak

dödsbevis
Ordklass substantiv
av läkare utfärdat intyg om död och dödsorsak

dödsbo
Ordklass substantiv
det som en avliden lämnar efter sig till dödsbodelägarna (arvingarna och / eller maken eller makan)

dödsdans
Ordklass substantiv
medeltida föreställning om den personifierade Döden, ofta framställd som skelett, som dansar de levande i graven

dödsdom
Ordklass substantiv
dom om dödsstraff

dödsdöma
Ordklass verb
döma någon till att dö
helt förkasta Bruklighet bildligt

dödsdömd
Ordklass adjektiv
person som är dömd till döden
hopplös, dömd att misslyckas Bruklighet bildligt

dödsfall
Ordklass substantiv
det att någon har dött

dödsförakt
Ordklass substantiv
mycket stort mod, dumdristighet

dödshjälp
Ordklass substantiv
åtgärder för att påskynda döden för en person som lider av hopplös och plågsam sjukdom

dödskalle
Ordklass substantiv
skelett av huvud, kranium

dödskalleapa
Ordklass substantiv
en sydamerikansk apa med enansiktsteckning som påminner om en dödskalle

dödskallemärkt
Ordklass adjektiv
med en dödskallesymbol beteckand som giftig eller farlig

dödsmask
Ordklass substantiv
gipsavgjutning av en död människas ansikte

dödsruna
Ordklass substantiv
kort levnadsteckning över en nyligen avliden, nekrolog

dödsstraff
Ordklass substantiv
straff som innebär att den dömd skall dödas (avrättas)

dödsstöt
Ordklass substantiv
händelse som gör slut på någon eller något Bruklighet numera bildligt

dödssynd
Ordklass substantiv
oförlåtlig synd (enligt katolska kyrkan högmod, vrede, avund, girighet, andlig lättja, vällust och frosseri)

dödstyst
Ordklass adjektiv
ljudlös, fullkomligt tyst

dödsur
Ordklass substantiv
en skalbagge som lever i virke och frambringar ett tickande ljud

dödsäsong
Ordklass substantiv
period då ingen verksamhet pågår

dödutrymme
Ordklass substantiv
outnyttjat utrymme

dödvatten
Ordklass substantiv
stillvatten där ett fartyg förlorar sin fart och blir svårt att manövrera
tillstånd då inget blir uträttat Bruklighet bildligt

dödvikt
Ordklass substantiv
Förkortning dw
mått på ett fartygs lastförmåga

dö för egen hand
Frasklass verbfras
begå självmord

dö i barnsäng
Frasklass verbfras
dö i samband med förlossning

dö ifrån
Frasklass verbfras
dö och lämna kvar

dö knall och fall
Frasklass verbfras
dö plötsligt och oväntat

dölja
Ordklass verb
gömma, skyla
hålla hemlig, förtiga

döma
Ordklass verb
fälla dom
vara domare i (leda) en match Bruklighet sport

döma hunden efter håren
Frasklass verbfras
bedöma någon efter ytliga egenskaper, som utseende och yttre uppträdande

dön
Ordklass substantiv
dån

döna
Ordklass verb
dåna

dönick
Ordklass substantiv
tråkig person Bruklighet vardagligt

dönicke
Ordklass substantiv
tråkig person Bruklighet vardagligt

döpa
Ordklass verb
förrätta dop av någon
ge namn åt

döpelse
Ordklass substantiv
dop

dörj
Ordklass substantiv
ett fiskeredskap som består av rev, sänke och krok

dörja
Ordklass verb
fiska med dörj (ett fiskeredskap som består av rev, sänke och krok)

dörrkarm
Ordklass substantiv
träram ovanför och på sidorna av en dörr

dörrknackare
Ordklass substantiv
person som går från dörr till dörr och säljer något eller tigger

dörrknackning
Ordklass substantiv
det att gå från dörr till dörr i något ärende

dörrpost
Ordklass substantiv
sidostycke i dörrkarm

dörrspegel
Ordklass substantiv
fält inramat av lister i en dörr

dörrspringa
Ordklass substantiv
ljusspringa i en dörr som står på glänt

dörrvred
Ordklass substantiv
dörrhandtag

dös
Ordklass substantiv
gravkammare från yngre stenåldern

dött lopp
Frasklass nominalfras
oavgjort lopp Bruklighet sport

dött språk
Frasklass nominalfras
språk som inte längre talas

dö undan
Frasklass verbfras
dö en efter en

döv
Ordklass adjektiv
som hör dåligt eller inte alls

döva
Ordklass verb
bedöva, lindra

dövblind
Ordklass substantiv
person som är både döv och blind

dövhet
Ordklass substantiv
fullständig förlust av hörseln
mer eller mindre stark nedsättning av hörseln

dövstum
Ordklass adjektiv
döv och stum

dövstumhet
Ordklass substantiv
oförmåga att tala på grund av hörselskada


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.