Hämta

MK Förlags ordbok är ett windowsprogram. För att programmet ska fungera behövs Microsoft .NET Framework 4, som kan hämtas från Microsoft .NET Framework 4 (Web Installer), och skärmupplösning 800 x 600 eller högre.


I version 2.5.0 av MK Förlags ordbok finns uppgifter om frekvens och ordklass för 107 602 uppslagsord. Det finns totalt 521 805 faktauppgifter.


I version 3.12.0 av MK Förlags ordbok finns uppgifter om frekvens och ordklass eller frasklass samt definitioner för 31 397 uppslagsord (A - MÖTESSTATION). Det finns totalt 206 856 faktauppgifter.

Anmärkning: Vissa definitioner i version 3 av MK Förlags ordbok 2013 är bättre, andra sämre. Det är till och med så att många ord definieras med ordet som ska definieras, en del av ordet som ska definieras, en avledning av ordet som ska definieras eller synonymer, alltså stick i stäv med mina egna riktlinjer för hur ord i min ordbok ska definieras (se slutet av sidan Start). Detta kommer att åtgärdas i kommande versioner av ordboken. Först kommer jag dock att förse varje uppslagsord med minst en definition. Sedan kommer jag gradvis att förbättra definitionerna.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.