FAQ

Vad betyder FAQ?
FAQ betyder "frequently asked questions" (ofta ställda frågor) och är en lista med kortfattade svar på frågor som antas ställas ofta, till exempel av besökarna på en webbplats.

Vad är MK Förlag?
MK Förlag, en förkortning av Mats Kristianssons Förlag, är ett hobbyföretag, grundat 1985, som med en utgivningstakt på någon bok eller några böcker om året är ett av Sveriges minsta bokförlag. Vid starten och till ungefär 2000 var huvudsyftet att ge ut och sälja böcker av grundaren Mats Kristiansson. Numera är huvudsyftet att publicera texter av Mats Kristiansson på webben.

Jag vill ge ut en bok på MK Förlag. Är det möjligt?
I princip inte. För det första är syftet med MK Förlag främst att ge ut mina böcker, inte andras böcker. För det andra har jag varken den motivation eller de resurser (ekonomiska och andra) som krävs för att driva ett förlag mer på riktigt än jag gör nu.

Det händer ingenting när jag klickar på somliga rödbruna ord på den här webbplatsen. Varför?
Det kan bero på att JavaScript är inaktiverat i din webbläsare. JavaScript är en så väletablerad teknik på internet att jag helt enkelt utgår från att mina besökare har JavaScript aktiverat.

Svaret på min fråga saknas i den här FAQ:en. Vad gör jag?
Kontakta MK Förlag. Du får med största sannolikhet svar via email. Frågan och svaret kommer kanske också att läggas till på den här sidan.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.