Historik

Allmänt

MK Förlags ordbok är under utveckling. Mycket behöver läggas till, somligt behöver strykas. Just nu kompletterar jag ordboken med definitioner.

12 oktober 2016

MK Förlags ordbok 3.12.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 31 397 uppslagsord (A - MÖTESSTATION) och 206 856 faktauppgifter (124 874 uppgifter om frekvens, 31 320 uppgifter om ordklass eller frasklass, 74 förkortningar, 45 290 definitioner, 4 761 uppgifter om bruklighet, 529 uppgifter om grammatik och 8 illustrationer). Nytt i version 3.12.0 jämfört med version 3.11.0 är att 4 514 uppslagsord tillkommit.

6 oktober 2013

MK Förlags ordbok 3.11.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 26 883 uppslagsord (A - LOJ) och 176 606 faktauppgifter (107 176 uppgifter om frekvens, 26 769 uppgifter om ordklass eller frasklass, 69 förkortningar, 38 292 definitioner, 4 075 uppgifter om bruklighet, 219 uppgifter om grammatik och 6 illustrationer). Nytt i version 3.11.0 jämfört med version 3.10.0 är att 1 490 uppslagsord tillkommit och att 6 definitioner kompletterats med illustrationer.

28 september 2013

MK Förlags ordbok 3.10.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 25 393 uppslagsord (A - KÖVA) och 166 629 faktauppgifter (101 360 uppgifter om frekvens, 25 277 uppgifter om ordklass eller frasklass, 67 förkortningar, 35 978 definitioner, 3 841 uppgifter om bruklighet och 106 uppgifter om grammatik). Nytt i version 3.10.0 jämfört med version 3.9.0 är att 1 649 uppslagsord tillkommit och att uppgifter om grammtik (d.v.s. uppgifter av typen "i sammansättningar", "i vissa uttryck" och "vanligen plural") placerats under en egen rubrik i anslutning till den relevanta definitionen.

19 september 2013

MK Förlags ordbok 3.9.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 23 744 uppslagsord (A - KRAFSIG) och 155 656 faktauppgifter (95 315 uppgifter om frekvens, 23 461 uppgifter om ordklass eller frasklass, 63 förkortningar, 33 282 definitioner och 3 535 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.9.0 jämfört med version 3.8.0 är att 1 594 uppslagsord tillkommit.

11 september 2013

MK Förlags ordbok 3.8.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 22 150 uppslagsord (A - KNAP) och 145 096 faktauppgifter (89 333 uppgifter om frekvens, 21 868 uppgifter om ordklass eller frasklass, 60 förkortningar, 30 681 definitioner och 3 154 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.8.0 jämfört med version 3.7.1 är att 1 819 uppslagsord tillkommit.

3 september 2013

MK Förlags ordbok 3.7.1 publiceras. Nytt i version 3.7.1 jämfört med version 3.7.0 är att 53 förkortningar placerats under rubriken Förkortning, antingen först i en huvudartikel eller direkt efter den relevanta definitionen.

2 september 2013

MK Förlags ordbok 3.7.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 20 331 uppslagsord (A - JÖSSING) och 133 657 faktauppgifter (82 968 uppgifter om frekvens, 19 785 uppgifter om ordklass eller frasklass, 28 074 definitioner och 2 830 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.7.0 jämfört med version 3.6.1 är att 2 335 uppslagsord tillkommit.

30 augusti 2013

MK Förlags ordbok 3.6.1 publiceras. Nytt i version 3.6.1 jämfört med version 3.6.0 är att 2 094 definitioner reviderats i större eller mindre utsträckning. Framför allt har förkortningar ersatts med hela ord.

24 augusti 2013

MK Förlags ordbok 3.6.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 17 996 uppslagsord (A - HÖVÅLM) och 118 118 faktauppgifter (73 409 uppgifter om frekvens, 17 670 uppgifter om ordklass eller frasklass, 24 533 definitioner och 2 506 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.6.0 jämfört med version 3.5.1 är att drygt 2 600 uppslagsord tillkommit.

14 augusti 2013

MK Förlags ordbok 3.5.1 publiceras. I denna version av ordboken finns 15 382 uppslagsord (A - GÖTVALSVERK) och 100 454 faktauppgifter (63 029 uppgifter om frekvens, 14 890 uppgifter om ordklass, 20 459 definitioner och 2 076 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.5.1 jämfört med version 3.5.0 är att drygt 700 uppslagsord tillkommit.

12 augusti 2013

MK Förlags ordbok 3.5.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 14 675 uppslagsord (A - GÖTVALSVERK) och 97 414 faktauppgifter (60 842 uppgifter om frekvens, 14 889 uppgifter om ordklass, 19 709 definitioner och 1 974 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.5.0 jämfört med version 3.4.0 är:

11 augusti 2013

En nätversion av MK Förlags ordbok publiceras. Närmare bestämt kan man hitta information om uppslagsorden A - FÖSA.

6 augusti 2013

MK Förlags ordbok 3.4.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 12 294 uppslagsord (A - GLASVERANDA) och 82 423 faktauppgifter (51 939 uppgifter om frekvens, 12 487 uppgifter om ordklass, 16 392 definitioner och 1 605 uppgifter om bruklighet). Nytt i version 3.4.0 jämfört med version 3.3.0 är:

29 juli 2013

MK Förlags ordbok 3.3.0 publiceras. Nytt i version 3.3.0 jämfört med version 3.2.0 är att resultat visas i en textbox istället för en webbläsare och att det är möjligt att ställa in textstorlek även för frekvenslistorna.

22 juli 2013

MK Förlags ordbok 3.2.0 publiceras. Nytt i version 3.2.0 jämfört med version 3.1.0 är fler möjligheter att välja vilken information om frekvens som skall visas, möjlighet att ställa in textstorlek samt möjlighet att spara inställningar.

28 juni 2013

MK Förlags ordbok 3.1.0 publiceras. Nytt i version 3.1.0 jämfört med version 3.0.0 är att man kan söka efter ord som börjar med eller slutar med ett eller flera tecken samt att man kan visa sökresultat som en ordlista.

25 juni 2013

MK Förlags ordbok 3.0.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 8.812 uppslagsord (A - FISKA) och 55.642 faktauppgifter (35.239 uppgifter om frekvens, 9.052 uppgifter om ordklass och 11.351 definitioner).

24 juni 2013

MK Förlags ordbok 2.5.0 publiceras. Nytt i version 2.5.0 jämfört med version 2.4.1 är att man kan söka efter flera ord samtidigt.

22 juni 2013

MK Förlags ordbok 2.4.1 publiceras. Nytt i version 2.4.1 jämfört med version 2.4.0 är att layouten för sökresultat gjorts om. Förhoppningsvis till det bättre.

21 juni 2013

MK Förlags ordbok 2.4.0 publiceras. Nytt i version 2.4.0 jämfört med version 2.3.1 är att informationen om frekvens i sökresultat förbättrats. Framför allt har information av typen "mindre än 1 per 100.000 löpord", "inte bland de ... vanligaste orden" och "mindre än 10 % av ... filer" i många fall tagits bort och ersatts med exakta uppgifter, oftast för andra uppslagsord.

I denna version av ordboken finns 107.602 uppslagsord, 521.805 faktauppgifter, 4.236.190 löpord och 26.714.840 tecken.

17 juni 2013

MK Förlags ordbok 2.3.1 publiceras. Nytt i version 2.3.1 jämfört med version 2.3.0 är att blanksteg ignoreras vid sortering av sökresultat.

15 juni 2013

MK Förlags ordbok 2.3.0 publiceras. Nytt i version 2.3.0 jämfört med version 2.2.0 är automatisk komplettering i söktextboxen.

11 juni 2013

MK Förlags ordbok 2.2.0 publiceras. Nytt i version 2.2.0 jämfört med version 2.1.0 är att man kan söka efter hela ord som är delar av andra uppslagsord. T.ex. ger en sökning efter till följande träffar: ett till sju-lärare, till fullo, till sist, till viljes, till ända, till äventyrs, till övers och till.

Maj 2013

Ordboken kompletteras med 358 uppslagsord och 16.255 faktauppgifter.

30 maj 2013

MK Förlags ordbok 2.1.0 publiceras. Nytt i version 2.1.0 jämfört med version 2.0.0 är att man kan söka efter delar av uppslagsord. T.ex. ger en sökning efter "area" följande träffar: area, areal, arealbidrag, arealstöd, boarea, kabareartist, skogsareal, åkerareal och ägoareal.

21 maj 2013

MK Förlags ordbok 2.0.0 publiceras. I denna version av ordboken finns 106.447 uppslagsord och 513.098 faktauppgifter. Jämfört med version 1.0.0 har följande tillkommit:

November 2012

Ordboken kompletteras med 2.298 uppslagsord.

Oktober 2012

Ordboken kompletteras med 1.784 uppslagsord och 1 faktauppgift.

23 september 2012

MK Förlags ordbok omvandlas från en webbsida, driven av php, till ett nedladdningsbart windowsprogram. För att ordboken ska kännas så användbar som möjligt tar jag bara med den typ av faktauppgift som finns för alla uppslagsord, närmare bestämt frekvens. I denna version av ordboken (MK Förlags ordbok 1.0.0) finns uppgift om frekvens för 92.631 uppslagsord. Närmare bestämt finns totalt 221.371 faktauppgifter. Källan för frekvensuppgifterna är en 13,0 miljoner ord eller 845 filer stor corpus, som jag samlade in från webben mellan november 2008 och augusti 2009. Corpusen innehåller olika typer av texter, närmare bestämt:

För varje uppslagsord redovisas följande:

Vid sökning på uppslagsord redovisas alltså utförlig information bara för de vanligaste orden. Information om ovanligare ord återfinns i listorna från de senaste räkningarna 4 september 2012 och 13 september 2012. Den enda redigering som gjorts är att ord som endast förekommer 1 gång tagits bort i listorna för alla texter.

September 2012

Ordboken kompletteras med 16.014 uppslagsord och 63.425 faktauppgifter.

Augusti 2012

Ordboken kompletteras med 2.520 uppslagsord och 17.466 faktauppgifter.

Juli 2012

Ordboken kompletteras med 12.645 faktauppgifter.

Juni 2012

Ordboken kompletteras med 105 uppslagsord och 36.693 faktauppgifter.

Augusti 2010

Ordboken kompletteras med 1.820 uppslagsord.

Juni 2010

Ordboken kompletteras med 1 uppslagsord.

April 2010

Ordboken kompletteras med 6.392 faktauppgifter.

Mars 2010

Ordboken kompletteras med 65.993 uppslagsord och 16.797 faktauppgifter.

Februari 2010

Ordboken kompletteras med 15 uppslagsord och 527 faktauppgifter.

14 februari 2010

Arbetet med MK Förlags ordbok återupptas efter att ha legat nere några månader. Jag har istället ägnat mig åt att utveckla layout och funktioner till mkforlag.com.

Våren och sommaren 2009

Ytterligare material till frekvensordlistan samlas in. 8 aug 2009 består corpusen av cirka 13,5 miljoner ord och är alltså ungefär 2/3 så stor som Språkbankens corpus Parole, den mig veterligen största svenska corpusen.

Januari 2009

De äldsta datummärkningarna i den nuvarande versionen av MK Förlags ordbok är från januari 2009. Uppslagsord och faktauppgifter som funnits tidigare får datumet 2009-01-01. Ordboken innehåller 25.767 uppslagsord och 18.956 faktauppgifter.

23-24 december 2008

Ytterligare material till frekvensordlistan samlas in, närmare bestämt 1,0 miljoner ord från 96 slumpvis utvalda svenska webbplatser. Materialet består alltså totalt av 2,0 miljoner ord från 253 svenska webbplatser.

27-29 november 2008

Material till en separat frekvensordlista samlas in, närmare bestämt 1,0 miljoner ord från 157 slumpvis utvalda svenska webbplatser.

26 oktober 2008

Arbetet med MK Förlags ordbok återupptas efter att ha legat nere ett år. Istället har jag bl.a. lärt mig grunderna i datorspråket php och skrivit ett antal enklare script (program som inte är fristående utan behöver ett annat program för att fungera).

1 november 2007

3/4 av ordboken förloras när jag gör en fullständig återställning, eftersom Windows inte går att starta.

30 oktober 2007

Arbetet med MK Förlags ordbok 0.0 avslutas. Denna första version består av 28.373 uppslagsord (hämtade från Skolordlista från 1983, inte för att den skulle vara bättre än andra källor utan helt enkelt för att det är den minsta ordbok jag äger och jag så snabbt som möjligt vill publicera en första fungerande version av min ordbok).

24 mars 2007

MK Förlags ordbok börjar publiceras på mkforlag.com. Planen är att regelbundet publicera nya versioner tills MK Förlags ordbok består av ungefär lika mycket text som t.ex. Bonniers svenska ordbok, Illustrerad svensk ordbok eller Nationalencyklopedins ordbok – och sedan fortsätta tills det inte finns fler ord att skriva om! Det handlar m.a.o. om ett evighetslångt arbete!


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.