M - MISSÖDE

Det här är den nedbantade nätversionen av MK Förlags ordbok. Hämta gratis windowsprogrammet MK Förlags ordbok. Där finns allt innehåll och ett antal olika möjligheter att söka och välja vad som skall visas i resultatet.


m
Ordklass substantiv
den trettonde bokstaven i det svenska alfabetet
meter Grammatik förkortning
m
Ordklass räkneord
Förkortning M
talet 1 000 i det romerska systemet

mach
Ordklass substantiv
en måttenhet för flyghastighet

machete
Ordklass substantiv
typ av lång, bredbladig kniv, använd framför allt i Latinamerika

machiavellisk
Ordklass adjektiv
som handlar politkiskt utan att ta moraliska hänsyn
även om politisk handling eller dylikt

machiavellism
Ordklass substantiv
politik som kännetecknas av hänsynslöshet

macho
Ordklass substantiv
man som överdriver eller överskattar sin manlighet och visar en nedlåtande attityd mot kvinnor
även i adjektivisk användning

machtal
Ordklass substantiv
mach

machverk
Ordklass substantiv
undermåligt arbete Bruklighet mindre brukligt

mack
Ordklass substantiv
bensinstation Bruklighet vardagligt
bensinpump med automatisk mätapparat Bruklighet numera mindre brukligt

macka
Ordklass substantiv
enklare smörgås Bruklighet vardagligt
överfört, bland annat: god passning i bollspel Bruklighet vardagligt

mackabé
Ordklass substantiv
medlem av en judisk prästsläkt som härskade i Palestina på 100-talet före Kristus Bruklighet historiskt

mackapär
Ordklass substantiv
egendomligt föremål, gärna av mekaniskt slag Bruklighet vardagligt

mackel
Ordklass substantiv
krångel Bruklighet vardagligt

mackla
Ordklass verb
vara sysselsatt med något mindre, manuellt arbete

mad
Ordklass substantiv
sank äng, vanligen intill vattendrag

madagask
Ordklass substantiv
mansperson från Madagaskar
i plural ofta om personer från Madagaskar oavsett kön

madagaskisk
Ordklass adjektiv
som har at göra med Madagaskar

madagaskiska
Ordklass substantiv
kvinna från Madagaskar

madam
Ordklass substantiv
fru Bruklighet ålderdomligt
äldre kvinna i allmänhet Bruklighet nedsättande, ålderdomligt
vägglus Bruklighet vardagligt, något ålderdomligt

madame
Ordklass substantiv
fru (vanligen som tilltalsord till gift fransk kvinna)

madapolam
Ordklass substantiv
typ av glansigt bomullstyg

madeira
Ordklass substantiv
ett sött starkvin, ofta använt som dessertvin

mademoiselle
Ordklass substantiv
fröken (vanligen som tilltalsord till ogift, yngre fransk kvinna

madonna
Ordklass substantiv
bild av jungfru Maria

madonnalilja
Ordklass substantiv
en lilja med trumpetformiga, vita, väldoftande blommor i toppställd klase (ofta använd som symbol för jungfru Maria, kyskhet, oskuld med mera)

madra
Ordklass substantiv
typ av ört med små, vita eller blekvioletta, trattlika blommor och kransställda blad (om vissa måror)

madragora
Ordklass substantiv
alruna

madrass
Ordklass substantiv
mjukt bäddunderlag i form av en dyna i kroppsstorlek (stoppad, luftfylld eller dylikt) 4 ibland i skämtsamma uttryck

madrassera
Ordklass verb
förse med stoppning (särskilt med avseende på vägg, rum eller dylikt)

madrassnål
Ordklass substantiv
nål för madrasstoppning

madrigal
Ordklass substantiv
typ av flerstämmig sång med rikaste blomstring under 1500-talet

maduska
Ordklass substantiv
stor och oformlig kvinna Bruklighet vardagligt

maestoso
Ordklass adverb
majestätiskt (i fråga om utförande av musikstycke)

maestro
Ordklass substantiv
mäsatare (särskilt som tilltalsord till berömd dirigent eller dylikt)

maffia
Ordklass substantiv
typ av hemlig kriminell organisation med stark toppstyrning, som ofta har kontroll över hela samhällssektorer (ursprungligen italiensk)
allmännare: stark, sluten fraktion inom organisation, inflytelserik grupp eller dylikt

maffig
Ordklass adjektiv
stor och imponerande Bruklighet vardagligt
även allmänt positivt

magasin
Ordklass substantiv
särskilt utrymme för lagring av varor eller dylikt (om byggnad eller rum)
behållare för patroner till handeldvapen
även utvidgat om andra behållare
större butik Bruklighet mindre brukligt Grammatik mest i sammansättningar
typ av tidskrift, gärna med blandat innehåll
radio- eller TV-program med blandat innehåll

magasinera
Ordklass verb
förvara i lagringsutrymme

magborstare
Ordklass substantiv
sup Bruklighet vardagligt

magdans
Ordklass substantiv
uppvisningsdans med hetsande bålrörelser (ursprungligen österländsk kvinnodans)

mage
Ordklass substantiv
ett säckformigt organ i kroppen, där födan lagras och sönderdelas
ofta med tanke på organets funktion eller hälsotillstånd
ibland även med tanke på organets reaktioner vid olika känslor etcetera
nedersta delen av bålens framsida
överfört: mittparti av något

magen mättas förr än ögat
Frasklass sats
man orkar inte med allt som lockar

mager
Ordklass substantiv
typ av österländsk vis man eller trollkarl
mager
Ordklass adjektiv
mycket smal på grund av liten mängd kroppsfett och svagt utvecklad muskulatur (om varelse eller kroppsdel)
som innehåller liten mängd fett
föga närande
allmännare: som ger dålig avkastning
även i fråga om abstrakt avkastning

magerlagd
Ordklass adjektiv
mycket smal (om person)

mager och benig
knotig

maggrop
Ordklass substantiv
bukpartiet mellan revbenen och naveln
särskilt om detta parti som tänkt säte för känslor (mest obehagliga)

maggördel
Ordklass substantiv
gördel runt mage
överfört: pappersremsa kring cigarr Bruklighet vardagligt

magi
Ordklass substantiv
föregiven behärskning av omgivningen med övernaturliga metoder, till exempel besvärjelser och rituella handlingar
utvidgat: märkligt stark verkan

magiker
Ordklass substantiv
person som utövar magi

maginfluensa
Ordklass substantiv
infektion i mag-tarmkanalen, som orsakar diarré och kräkningar

magisk
Ordklass adjektiv
som verkar med magi
utvidgat: som verkar med märklig styrka

magister
Ordklass substantiv
titel för person med högre lärarexamen Bruklighet för filosofisk ämbetsexamen (fil. mag.), numera mindre brukligt
elevers benämning på manlig lärare i allmänhet Grammatik mest i bestämd form
även nedsättande om skolmästarktiga personer
utmärkelse för person som avlagt vissa mer avancerade simprov

magistral
Ordklass adjektiv
som framträder med eller präglas av stor myndighet (om person eller handling)
som imponerar genom sitt yttre

magistrat
Ordklass substantiv
statlig förvaltningsmyndighet i stad (numera avskaffad)

magkatarr
Ordklass substantiv
inflammation i magsäcken

magknip
Ordklass substantiv
stickande plågor i magen

magma
Ordklass substantiv
smält massa i jordens inre

magmabergart
Ordklass substantiv
bergart av stelnad magma

magmun
Ordklass substantiv
öppning in till eller ut från magsäcken

magnat
Ordklass substantiv
rik och mäktig man (särskilt förr om stora jordägare i vissa länder)
även allmännare

magnecyl
Ordklass substantiv
typ av smärtstillande och febernedsättande medicin, vanligen i tablettform
tablett av denna medicin

magnesit
Ordklass substantiv
ett magnesiummineral (magnesiumkarbonat), använt vid tillverkning av eldfasta ugnsfodringsmaterial

magnesium
Ordklass substantiv
en silvervit, lätt, brännbar metall

magnet
Ordklass substantiv
metallföremål som kan dra till sig järn och vissa andra metaller samt andra magneter
överfört: någon eller något som har dragningskraft

magnetapparat
Ordklass substantiv
elektrisk generator med permanenta magneter (för framställning av tändström till förbränningsmotor)

magnetband
Ordklass substantiv
magnetiserbar remsa för informationslagring (för bandspelare, datorer med mera)

magnetfält
Ordklass substantiv
område där magnetiska krafter verkar

magnetisera
Ordklass verb
göra magnetisk
påverka med hypnotisk kraft Bruklighet mest historiskt

magnetisk
Ordklass adjektiv
som verkar med magnetism
överfört: starkt tilldragande eller fascinerande

magnetism
Ordklass substantiv
förmåga hos metallkropp att dra till sig föremål av järn eller vissa andra metaller
överfört: stark dragningskraft
typ av hypnotism Bruklighet mest historiskt

magnetisör
Ordklass substantiv
person som sade sig utnyttja en kraft som ansågs genomströmma hela universum och påverka den mänskliga organismen (med hypnos som behandlingsmetod) Bruklighet historiskt

magnetit
Ordklass substantiv
ett magnetiskt järnmineral

magnetkompass
Ordklass substantiv
kompass som utnyttjar jordmagnetismen (i motsats till gyrokompassen, som utnyttjar jordens rotation)

magnetlås
Ordklass substantiv
permanentmagnet och litet blekc som fungerar som tillslutningsanordning på skåpdörrar och dylikt

magnetmina
Ordklass substantiv
mina med magnetisk tändning

magnetnål
Ordklass substantiv
liten, rörlig magnetstav i kompass som vrider sig kring en vertikal axel och ställer in sig i nord-sydlig riktning

magnetofon
Ordklass substantiv
bandspelare där ljudet spelas in på magnetband Bruklighet numera mindre brukligt

magnetpol
Ordklass substantiv
område vid en magnets ände där den magnetiska kraften skenbart är koncentrerad (om Sydpolen eller Nordpolen)

magnetron
Ordklass substantiv
typ av elektronrör som alstrar mycket kortvågig strålning

magnetsvävare
Ordklass substantiv
tågliknande farkost som centimeterhögt drivs framåt över en betongbalk av ett starkt magnetfält som vandrar i kablar i balken och drar farkosten med sig (särskilt i fråga om tyska projekt)

magnettändning
Ordklass substantiv
typ av tändsystem i förbränningsmotor, där den elektriska strömmen erhålls från en magnetapparat (används bland annat i utombordsmotorer)

magnificens
Ordklass substantiv
pompöst uppträdande
titel för universitetsrektor

magnifik
Ordklass adjektiv
mycket ståtlig och påkostad
ibland om person
försvagat: utomordentlig

magnitud
Ordklass substantiv
mått på en stjärnas ljusstyrka
mått på en jordbävnings styrka

magnolia
Ordklass substantiv
typ av träd eller buske som har stora, vita eller rödaktiga, ofta väldoftande blommor och som odlas som prydnadsväxt

magnum
extra stor Bruklighet adjektiv Grammatik ofta i sammansättningar

magnumbutelj
Ordklass substantiv
vinflaska av dubbel storlek, rymmande cirka 1,5 liter)

magnum opus
Frasklass nominalfras
någons förnämsta verk

magplask
Ordklass substantiv
det att hamna platt på magen i vattnet vid försök till dykning
bildligt: snöpligt misslyckande, fiasko och dylikt

magpumpa
Ordklass verb
pumpa bort maginnehåll genom munnen på någon

magra
Ordklass verb
bli smalare (både som result av bantning och av matbrist; om person)

magsaft
Ordklass substantiv
sur vätska som avsöndras i magsäcken

magstark
Ordklass adjektiv
svår att acceptera (om fräck handling eller dylikt)

magsur
Ordklass adjektiv
som har överskott av magsyra
särskilt överfört: grinig och ovänlig

magsyra
Ordklass substantiv
besvär orsakade av stegrad produktion av saltsyra i magsäcken (om sura uppstötningar, halsbränna med mera)

magsår
Ordklass substantiv
sårbildningar i magsäcken, ofta orsakade av stress

magsäck
Ordklass substantiv
ett säckformigt organ i kroppen, sär födan lagras och sönderdelas

magyar
Ordklass substantiv
ungrare (särskilt om äldre tiders ungrare)

maharadja
Ordklass substantiv
titel för indisk storfurste

mahatma
Ordklass substantiv
hederstitel för indisk andlig ledare

mahjong
Ordklass substantiv
ett kinesiskt sällskapsspel med brickor

mahogny
Ordklass substantiv
ett hårt och tungt, rödbrunt äldelträslag från Mellanamerika, använt som finare möbelvirke
annat liknande träslag

mahonia
Ordklass substantiv
typ av prydnadsbuske med läderartade blad och gula, väldoftande blommor i klase

maj
Ordklass substantiv
årets femte månad
grönt löv Bruklighet ålderdomligt

maja
Ordklass verb
pryda med gröna löv Bruklighet ålderdomligt eller provinsiellt

majbagge
Ordklass substantiv
typ av mörk, klumpig, mjukhudad skalbagge som saknar flygvingar och som påträffas på gräsmarker om våren

majblomma
Ordklass substantiv
märke i form av en blomma som säljs för välgörande ändamål inför första maj, vanligen av skolbarn

majbrud
Ordklass substantiv
särskilt: flicka som utklädd till brud uppträder vid vårfirande som symbol för våren (i folklig kultur)

majestät
Ordklass substantiv
titel för kunglig person
i ett uttryck även om regering Bruklighet föråldrat
storslagenhet Grammatik vanligen obestämd form singular
även skämtsamt

majestätisk
Ordklass adjektiv
ståtlig på ett värdigt sätt

majestätsbrott
Ordklass substantiv
olaglig handling riktad mot statsöverhuvud, särskilt monark

majestätsförbrytelse
Ordklass substantiv
majestätsbrott

majgreve
Ordklass substantiv
huvudperson i ett folkligt upptåg i samband med majfirande (utstyrd med blomsterkransar och löv) Bruklighet mest historiskt

majolika
Ordklass substantiv
typ av äldre sydeuropiesk fajans, målad i ärger med hög smälttemperatur (starkeldsfärger)
en senare typ av flintgods med överrik dekor och starka, mättade färger

majonnäs
Ordklass substantiv
en tjock sås av äggulor, senap och vinäger med mera, som även används som ingrediens i andra såser

major
Ordklass substantiv
titel för officer med lägsta grad på regementsnivå
motsvarande officersgrad inom Frälsningsarmén

majoritet
Ordklass substantiv
det att vara fler än motståndarna i viss fråga eller inom viss beslutande grupp etcetera Bruklighet mest i politiska sammanhang
gruppen som är i majoritet, till exempel en partigruppering i riksdagen
allmännare: flertal

majoritetsförtryck
Ordklass substantiv
flertalets förtryck av en minoritet (i samhälle, grupp eller dylikt)

majoritetsval
Ordklass substantiv
valsystem med enmansvalkretsar, där den som vunnit de flesta rösterna ensam blir vald

majrova
Ordklass substantiv
en tidig, späd rova, odlad som köksväxt

majs
Ordklass substantiv
ett högväxande sädesslag med stora, gula korn, som sitter i tjocka ax, så kallade kolvar
korn, mjöl etcetera av detta sädesslag

majsena
Ordklass substantiv
fint stärkelsemjöl framställt ur majskorn, som bland annat används till redningar och vid bakning

majsflingor
Ordklass substantiv
pressade och rostade majskorn

majsjuka
Ordklass substantiv
en sjukdom hos bin

majskolv
Ordklass substantiv
stort, tjockt ax av majs

majstång
Ordklass substantiv
lövklädd stång som reses i samband med midsommarfirande

majuskel
Ordklass substantiv
stor bokstav i handskriven text Bruklighet mest vid beskrivning av äldre förhållanden

mak
Ordklass substantiv
långsam förflyttning Grammatik i ett fåtal uttryck

maka
Ordklass substantiv
kvinnlig part i äktenskap (i förhållande till maken) Bruklighet något formellt
maka
Ordklass adjektiv
som hör samman och bildar ett par Bruklighet mindre brukligt

makaber
Ordklass adjektiv
som inger obehagliga, skräckblandade känslor, särskilt genom att anspela på döden
även försvagat

makadam
Ordklass substantiv
krossad sten som används till underlag för vägbygge eller andra anläggningar

makalös
Ordklass adjektiv
som saknar sin like
även negativt

makaonfjäril
Ordklass substantiv
en stor, gul dagfjäril med svarta teckningar och hornliknande utskott baktill på bakvingarna

makaroner
Ordklass substantiv
maträtt av pressad, skuren och torkad vetemjölsdeg i olika former (rör, trådar, band, stjärnor etcetera)

makaroni
Ordklass substantiv
makaroner

makassarolja
Ordklass substantiv
typ av fet olja som används för hårvård

make
Ordklass substantiv
manlig part i äktenskap (i förhållande till hustrun)
andra parten i äktenskap (i förhållande till den givna) Bruklighet ofta i offentligt språk
i plural även: part i äktenskap
utvidgat: andra delen av par
något som motsvarar något givet (i fråga om väsentliga egenskaper, ofta kvalitativa)

makedonier
Ordklass substantiv
mansperson från Makedonien
i plural ofta om personer från Makedonien oavsett kön

makedonisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Makedonien

makedonsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Makedonien

makedonska
Ordklass substantiv
ett slaviskt språk som talas i Makedonien Grammatik knappast plural
kvinna från Makedonien

makeup
Ordklass substantiv
ansiktsbehandling med skönhetsmedel, mest för kvinnor
mer konkret: sminkning
överfört: ytlig förbättring av någots utseende

make-up
Ordklass substantiv
ansiktsbehandling med skönhetsmedel, mest för kvinnor
mer konkret: sminkning
överfört: ytlig förbättring av någots utseende

maklig
Ordklass adjektiv
som är långsam och kräver ringa ansträngning (särskilt om rörelse)
om person: som undviker ansträngningar

maklighet
Ordklass substantiv
det att vara maklig

mako
Ordklass substantiv
typ av långfibrig egypisk bomull
garn av sådan bomull

makramé
Ordklass substantiv
typ av konstfullt knutet fransarbete

makrill
Ordklass substantiv
en snabbsimmande stimfisk som har vita buksidor och grönaktig rygg med svarta, vågiga tvärband (en av de kommersiellt viktigaste fiksarterna i Nordatlanten)

makrokosmos
Ordklass substantiv
hela världsalltet (betraktat ur ett perspektiv där detaljerna frånses)

makron
Ordklass substantiv
typ av mandelkaka

makroskopisk
Ordklass adjektiv
synlig för blotta ögat (utan mikroskop eller dylikt)

makt
Ordklass substantiv
position och resurser att styra personer, händesler etcetera
behärskning av den egna kroppen och dess funktioner
utvidgat: antsrängning, kraft Grammatik i vissa uttryck
allmännare: gott skick
organisation som utövar kontroll och styrning (om stat eller statsorgan)
överfört: övernaturligt väsen Grammatik mest plural
betydelse Bruklighet ålderdomligt eller formellt Grammatik vanligen obestämd form singular, i vissa sammansättningar och uttryck

maktbalans
Ordklass substantiv
jämvikt i det militära styrkeförhållandet mellan stater med gemensam intressesfär

maktbefogenhet
Ordklass substantiv
rätt att utöva kontroll och styrning (för myndighet eller dylikt)

maktblock
Ordklass substantiv
system av härskande organisationer, särskilt stater

maktfaktor
Ordklass substantiv
kraftfullt verkande omständighet (konkret eller abstrakt)

maktfilosofi
Ordklass substantiv
lära som hävdar maktens rätt

maktfullkomlig
Ordklass adjektiv
som utövar makt utan att ta hänsyn till andras synpunkter

maktfördelning
Ordklass substantiv
uppdelning av samhällelig makt på flera maktcentra (särskilt i liberal politisk teori om uppdelning av lagstiftande, verkställande och dömande makt)

makthavare
Ordklass substantiv
person som har samhällelig makt att kontrollera och styra (särskilt om politiker)

makthunger
Ordklass substantiv
överdrivet begär efter makt

maktkamp
Ordklass substantiv
kamp där parterna söker tillskansa sig största möjliga makt

maktkoncentration
Ordklass substantiv
samling av all makt till ett enda centrum

maktlysten
Ordklass adjektiv
som har stort begär efter makt

maktlös
Ordklass adjektiv
som helt saknar inflytande över personer, utveckling och dylikt
även om handling och dylikt

maktmedel
Ordklass substantiv
medel att utöva styrning och kontroll (särskilt om fysiska påtryckningar och dylikt)

maktmissbruk
Ordklass substantiv
missbruk av makt, särskilt av myndighet eller dylikt, drabbande någon maktlös part

maktpåliggande
Ordklass adjektiv
mycket viktig

maktskifte
Ordklass substantiv
byte av innehavare av regeringsmakt

maktspel
Ordklass substantiv
tävlan där parterna söker tillskansa sig så mycket makt som möjligt, vanligen bakom kulisserna

maktspråk
Ordklass substantiv
befallningar från makthavare, ofta innehållande hot eller dylikt
språkbruk som är hjälpmedel för maktutövning genom att skapa känsla av underlägsenhet eller dylikt (enligt vissa samhällsdebatörer)

makulatur
Ordklass substantiv
kasserade trycksaker
även om detta som råmaterial för praktisk användning

makulera
Ordklass verb
kassera papper
göra ogiltig med stämpel eller dylikt

mal
Ordklass substantiv
typ av liten, ofta oansenligt färgad fjäril med smala, fransade vingar (ofta svår skadegörare på växter, textil med mera)
glupsk, mycket stor, bottenlevande fisk med långsträckt kropp, stor, bred mun och tre par skäggtömmar (sällsynt förekommande i vissa sötvatten i södra Sverige)
även om besläktade tropiska arter Grammatik vanligen i sammansättningar
grovt grus (inklusive klappersten och dylikt) Grammatik sällan plural
plats betäckt av detta

mala
Ordklass verb
sönderdela till finfördelad form genom starkt tryck, särskilt i förening med rotation
fortgå på enahanda sätt (om tankar, smärtor och dylikt)
om person: tala oavbrutet och på ett sövande sätt

malaga
Ordklass substantiv
ett sött starkvin från Malaga

malaj
Ordklass substantiv
mansperson som tillhör en stor folkgrupp i Sydöstasien och talar malajiska
i plural ofta om sådana personer oavsett kön
icke vapenför värnpliktig som isntället utför handräckningsuppgifter, skrivuppgifter med mera Bruklighet vardagligt, något nedsättande

malajisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med malajerna

malajiska
Ordklass substantiv
ett indonesiskt språk med stor spridning i Sydöstasien
maljaisk kvinna

malajisk-polynesiska språk
Frasklass nominalfras
språkstam med vid utbredning i Indiska oceanens och Stilla havets övärldar Bruklighet förr

malakit
Ordklass substantiv
ett grönt kopparmineral, delvis använt till prydnadsstenar

malakitgrönt
Ordklass substantiv
grönt färgämne framställt av malakit
annat liknande färgämne

malapropå
Ordklass adverb
vid olämplig tidpunkt Bruklighet mindre brukligt

malaria
Ordklass substantiv
en infektionssjukdom med återkommande, häftiga feberanfall, vanlig i tropiska områden

malariamygga
Ordklass substantiv
typ av stickmygga som sprider malaria

malawier
Ordklass substantiv
mansperson från Malawi
i plural ofta om personer från Malawi oavsett kön

malawisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Malawi

malawiska
Ordklass substantiv
kvinna från Malawi

malaysier
Ordklass substantiv
mansperson från Malaysia
i plural ofta om personer från Malaysia oavsett kön

malaysisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Malaysia

malaysiska
Ordklass substantiv
kvinna från Malaysia

maldivier
Ordklass substantiv
mansperson från Maldiverna
i plural ofta om personer från Maldiverna oavsett kön

maldivisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Maldiverna

maldiviska
Ordklass substantiv
kvinna från Maldiverna

malfobera
Ordklass verb
skyddsimpregnera tyg mot mal

maliciös
Ordklass adjektiv
som uttrycker en överlägsen, nedlåtande inställning (om person, handling eller dylikt)

malier
Ordklass substantiv
mansperson från Mali
i plural ofta om personer från Mali oavsett kön

malign
Ordklass adjektiv
som utvecklas på elakartat sätt (om sjukdomar, särskilt svulster)

malis
Ordklass substantiv
illasinnat rykte
enskild elakhet Bruklighet mindre brukligt

malisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Mali

maliska
Ordklass substantiv
kvinna från Mali

malja
Ordklass substantiv
ring för uppfästning av rodertapp, draperi och dylikt
länk i kedja och dylikt

mall
Ordklass substantiv
förebild eller hjälpmedel för konstruktion (med samma form som det som skall konstrueras; speciellt vid uppritning av kroklinje samt vid skeppsbyggnad)
allmännare: fastställd struktur att ta ledning av

malla sig
Frasklass verbfras
uppträda skrytsamt Bruklighet vardagligt

mallig
Ordklass adjektiv
som uppträder med en känsla av att vara förmer än omgivningen på ett löjligt sätt Bruklighet vardagligt

malm
Ordklass substantiv
sandigt markområde, gärna skogbevuxet Bruklighet ålderdomligt
område närmast utanför en stad Bruklighet ålderdomligt
stadsdel utanför centrum Grammatik mest i sammansättningar
bergart som innehåller metaller i tillräckliga proportioner för lönsam utvinning
en bronsliknande legering, bland annat använd till kyrkklockor och vissa prydnadsföremål
utvidgat: klockan själv och dess klang etcetera Bruklighet ålderdomligt
annat klangfullt ljud

malma
Ordklass verb
använda malm för borttagning av kol ur ett smält järnbad

malmedel
Ordklass substantiv
bekämpningsmedel mot mal

malmficka
Ordklass substantiv
förvaringsrum för bruten malm

malmfyndig
Ordklass adjektiv
som innehåller malm (om berg)

malmfyndighet
Ordklass substantiv
förekomst av malm (konkret eller abstrakt)

malmfält
Ordklass substantiv
område med många malmfyndigheter

malmförande
Ordklass adjektiv
som innehåller malm (om bergart, formation och dylikt)

malmhalt
Ordklass substantiv
andel metall i viss mängd malm

malmklang
Ordklass substantiv
klang som metallen i en kyrkklocka har
särskilt överfört (i litterär stil): klangfullhet

malmkropp
Ordklass substantiv
samlad malmförekomst

malmkross
Ordklass substantiv
maskin i vilken malm krossas

malmkörtel
Ordklass substantiv
enstaka malmanhopning

malmslig
Ordklass substantiv
renad, pulverformig malm (som råvara för smältning och dylikt)

malmtäkt
Ordklass substantiv
förekomst av malm
utvinning av myrmalm Bruklighet ålderdomligt

malmöitisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Malmö

malplacerad
Ordklass adjektiv
som förekommer i olämpligt sammanhang

malpåse
Ordklass substantiv
påse som skyddar kläder mot mal
överfört i uttryck för längre driftsuppehåll och dylikt

malström
Ordklass substantiv
kraftig vilrvelström i trånga sund och dylikt
även överfört

malt
Ordklass substantiv
torkade grodda sädeskorn, som används som halvfabriakt vid öltillverkning med mera

maltdryck
Ordklass substantiv
deyck som bereds av jäst malt samt vatten och humle (om till exempel öl)

maltes
Ordklass substantiv
maltesare

maltesare
Ordklass substantiv
Mansperson från Malta
i plural ofta om personer från Malta oavsett kön

malteserhund
Ordklass substantiv
en terrierliknande dävrghund med lång, silkeslen päls (vanligen helt vit)

malteserkors
Ordklass substantiv
symmetrisk korsform med två spetsar per arm (i heraldiska vapen, ordenstecken och dylikt)

malteserorden
Ordklass substantiv
en riddarorden från korstågstiden

maltesisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Malta

maltesiska
Ordklass substantiv
det officiella språket på Malta Grammatik knappast plural
maltesisk kvinna

maltos
Ordklass substantiv
maltsocker

malträtera
Ordklass verb
behandla illa fysiskt eller psykiskt

maltsocker
Ordklass substantiv
typ av socker som förekommer i malt och uppkommer genom nedbrytning av stärkelse och glykogen

malva
Ordklass substantiv
typ av ört med handflikiga eller fingrade blad och röda eller vita blommor

malvafärgad
Ordklass adjektiv
blåviolett

malvasir
Ordklass substantiv
ett sött starkvin av madeiratyp

maläten
Ordklass adjektiv
skadad av mal eller andra skadeinsekter
överfört: mycket sliten

malör
Ordklass substantiv
förarglig händelse

malört
Ordklass substantiv
en korgblommig kryddväxt med bitter smak (används bland annat som brännvinskrydda)
dryck av denna växt
även om närbesläktade vilda arter
överfört om bittra upplevelser eller dylikt

malört i glädjebägaren
Frasklass nominalfras
bitter upplevelse som förstör glädjen

mamba
Ordklass substantiv
typ av afrikansk giftsnok som har grön eller svart kropp och som fäller fram gifttänderna vid hugg

mambo
Ordklass substantiv
en livlig latinamerikansk dans
även om motsvarande musikstycke

mamelucker
Ordklass substantiv
långa underbyxor eller byxattrapper för kvinnor (ursprungligen avsedda att synas nedaför kjolen, numera endast använda i värmande syfte)

mamma
Ordklass substantiv
moder (det vanliga familjära tilltalsordet med mera)
utvidgat: kvinna som är upphov till något

mammaklänning
Ordklass substantiv
vid klänning för havande kvinna

mammaledig
Ordklass adjektiv
ledit från arbetet för vård av eget litet barn (om kvinna)

mammalier
Ordklass substantiv
däggdjur

mammas gosse
Frasklass nominalfras
pojke eller man som skäms bort av sin mor

mammig
Ordklass adjektiv
alltför beroende av sin mor (om barn)

mammografi
Ordklass substantiv
en metod för röntgenundersökning av kvinnobröst, som möjliggör tidig upptäckt av bröstcancer

mammon
Ordklass substantiv
begär efter jordisk rikedom (ofta tänkt som personligt verkande kraft) Bruklighet högtidligt

mammonsträl
Ordklass substantiv
person som behärskas av förvärvsbegär

mammut
Ordklass substantiv
ett sotrt, utdött elefantdjur, som levde på norra halvklotet och som hade puckel på manken, lång päls och krökta betar
även om närbesläktade arter

mammutträd
Ordklass substantiv
ett jätteträd i Kalifornien (världens största träd med avseende på stammens kubikinnehåll

mamsell
Ordklass substantiv
ogift kvinna Bruklighet ålderdomligt
överfört: pryd eller sjåpig person av godtyckligt kön Bruklighet ålderdomligt

man
Ordklass substantiv
fullvuxen person av hankön (i motsats till pojke respektive kvinna)
ofta med tonvikt på handlingskraft, hederskänsla etcetera, med anknytning till traditionella uppfattningar
manlig part i äktenskap (betraktad i förhållande till hustrun)
medlem i grupp som är organiserad för viss verksamhet, till exempel besättning, trupp, idrottslag eller dylikt Grammatik vanligen kollektivt
ibland i måttslikande användning
person i allmänhet (oavsett kön) som ingår i sammanhanget Grammatik ofta i sammansättningar
långt nackhår på vissa djur, till exempel hästar
yvigt hår på människa
man
Ordklass pronomen
obestämd person eller grupp av personer
ofta använt av den talande om sig själv Bruklighet vardagligt

mana
Ordklass substantiv
övernaturlig kraft, koncentrerad i något personligt väsen (i vissa religioner)
mana
Ordklass verb
söka förmå till visst handlande, gärna på ett moraliserande sätt
ibland utan direkt mänsklig påverkan: motivera
få att röra sig fortare Grammatik med partikeln på
överfört: få att visa sig Grammatik med partikeln fram

management
Ordklass substantiv
konsten att leda företag

manager
Ordklass substantiv
person som sköter ekonomiska anglägenheter för professionell idrottsman, artist, klubb med mera
allmännare: dirketör Bruklighet mindre brukligt

manbar
Ordklass adjektiv
könsmogen (om man men även och ursprungligen om kvinna) Bruklighet något ålderdomligt

manbyggnad
Ordklass substantiv
huvudbyggnad på större gård

manchester
Ordklass substantiv
räfflad bomulssammet

manchesterliberalism
Ordklass substantiv
en nationalekonomisk riktning som hävdar att staten bör begränsa sina ingripanden i näringslivet till ett minimum

mandarin
Ordklass substantiv
ämbetsman i den noga rangornade kinesiska byråkratin (under kejsartiden)
överfört: inkrökt byråkrat
en mindre, apelsinliknande, söt citrusfrukt, som är lättskalad och vanligen har kärnor
högkinesiska

mandat
Ordklass substantiv
officiellt uppdrag att för någons räkning utföra vissa juridiskt bindande åtgärder (vanligen teoretiskt som representant för en grupp)
speceillt: uppdrag åt stat att förvalta område som inte är stjälvständigt
även om det förvaltade området
plats i folkvald styrande församling, vanligen parlament, kommunfullmäktige eller landsting

mandatperiod
Ordklass substantiv
normal tidsrymd mellan två politiska val
ofta från de förtroendevaldas synpunkt

mandel
Ordklass substantiv
en platt, oval och gropig fruktkärna, som äts naturell eller skalad och mald används för smaksättning av bakverk med mera
även om motsvarande träd
även överfört om långsträckta, ovala former, särskilt vissa mineralformer Grammatik i sammansättningar
tonsill

mandelblomma
Ordklass substantiv
en ört med vita, mandeldoftande blommor i kvast och med groddknoppar som förr användes mot njursten och gallsten

mandelformad
Ordklass adjektiv
som har spetsigt oval form (som en mandel)

mandelkubb
Ordklass substantiv
ett vetebröd med smak av bittermandel

mandelmassa
Ordklass substantiv
sockelrlandad mald mandel, som utgör beståndsdel i bakverk, konfekt och dylikt

mandelolja
Ordklass substantiv
fet, välsmakande olja som erhålls genom pressning av mandel

mandelpotatis
Ordklass substantiv
en mindre, mandelformad potatis

mandelspån
Ordklass substantiv
salutfört litet, tunt, spånliknande stycke av skalad och flagad mandel, som bland annat används i nyponsoppa och glögg samt till garnering och panering
tunn, krökt,spånliknande mandelkaka

mandelsten
Ordklass substantiv
en bergart med insprängda avlånga mineralstycken

mandelögd
Ordklass adjektiv
som har mandelformade ögon (vilket vanligen anses vackert)

mandibel
Ordklass substantiv
rörlig käke (om underkäken hos ryggradsdjur och människa eller om vardera käken i det övre käkpartiet hos insekter och kräftdjur m.fl.) Bruklighet anatomi, zoologi

mandolin
Ordklass substantiv
ett lutliknande stränginstrument, ofta använt för ackompanjemang av smäktande serenader och dylikt
ett köksredskap med ett knivblad i en hållare, som man bland annat kan skiva grönsaker med

mandom
Ordklass substantiv
uppnådd könsmognad för ung man
tapperhet Bruklighet mindre brukligt
antagen mänsklig gestalt Bruklighet ålderdomligt

mandomsprov
Ordklass substantiv
prov som vid lyckligt utfall ger inträde till vuxenvärlden för ung man (bland annat om diverse intiationsriter)
tapperhetsprov

mandorla
Ordklass substantiv
mandelformad gloria

mandrill
Ordklass substantiv
en västafrikansk babian med blå kinder och röd nos

manege
Ordklass substantiv
sluten ridbana
utvidgat: cirkusscen
ridskola

maner
Ordklass substantiv
avlidnas andar i folktro (ursprungligen i romersk folktro)

manér
Ordklass substantiv
teknik för konstnärlik framställning
dött, rutinmässigt uttryckssätt
sätt att uppträda, särskilt om förfinat (men eventuellt också förkonstlat) uppträdande

manet
Ordklass substantiv
typ av havslevande nässeldjur, särskilt som fritt simmande könsindivid (medusa) med cirkelrund, blå, röd eller gul geléartad kropp, ofta med stark brännförmåga
även om liknande nässeldjur Grammatik vanligen i sammansättningar

manfall
Ordklass substantiv
svår förlust av människor, särskilt soldater
försvagat: misslyckande för åtskilliga deltagare

manfolk
Ordklass substantiv
gruppen av vuxna män
enstaka man Bruklighet mindre brukligt

mangan
Ordklass substantiv
en grå, spröd metall, mest använd i legeringar

manganin
Ordklass substantiv
legering av mangan, koppar och nickel, som används i elektriska motstånd

mangel
Ordklass substantiv
maskin för pressning av tvättat linne (med valsar eller dylikt)

mangla
Ordklass verb
pressa i mangel eller mellan valsar (med avseende på tvättat linne eller allmännare)
överfört, speciellt: utsätta för hård press vid förhör, förhandlingar eller dylikt
speciellt även: frambringa genom hård press Grammatik vanligen med partikeln fram

mango
Ordklass substantiv
en tropsik frukt med organgult, krämliknande fruktkött
även om trädet som bär sådan frukt

mangold
Ordklass substantiv
en odlat beta vars blast används som spenat

mangrann
Ordklass adjektiv
som omfattar samtliga i given grupp

mangrove
Ordklass substantiv
vegetation av låga, ständigt gröna träd med luftrötter i sybtropiska sumpområden
även om enstaka träd eller buske

mangårdsbyggnad
Ordklass substantiv
huvudbyggnad på större gård

manhaftig
Ordklass adjektiv
som har typiskt manliga egenskaper, till exempel belutsamhet och framfusighet (om kvinna) Bruklighet ofta något nedsättande
även om handling och dylikt

manhål
Ordklass substantiv
inspektionsöppning i större behållare, som vid behov släpper igenom en person (i ångpannor, cisterner etcetera)

mani
Ordklass substantiv
överdrivet, ensidigt intresse
fix idé Grammatik i sammansättningar
sjukligt upprymt tillstånd (speciellt om den upprymda fasen vid manodpressivitet)

maniakalisk
Ordklass adjektiv
orimligt ensidig
sjukligt upprymd

manick
Ordklass substantiv
mindre föremål med obestämd användning, gärna av tekniskt slag

maniererad
Ordklass adjektiv
kännetecknad av onaturliga manér

manierism
Ordklass substantiv
förkonstnat, stelnat uttryckssätt, särskilt hos konstnärer
speciellt om en stilriktning som bildar övergång mellan renässansen och barocken

manifest
Ordklass substantiv
skriftlig tillkännagivande av program eller ståndpunkt (av myndighet, parti, konstriktning etcetera; ofta med innehåll som bryter med tradition eller dylikt)
manifest
Ordklass adjektiv
klart framträdande (särskilt om sjukdom och dylikt)

manifestation
Ordklass substantiv
kraftfullt ådagaläggande, vanligen av ståndpunkt eller dylikt
även konkret, till exempel om text med opinionsyttring Bruklighet mindre brukligt
något som är ett klart framträdande tecken på någon bakomliggande företeelse Bruklighet mest i vetenskapliga sammanhang

manifestera
Ordklass verb
ge klart uttryck åt
speciellt i vetenskapliga sammanhang: visa tydligt

maniké
Ordklass substantiv
person som bekänner sig till manikeismen

manikeism
Ordklass substantiv
en religion vars huvudinnehåll är kampen mellan en god och en ond princip (ursprungligen persisk, något påverkad av kristendomen)

maniker
Ordklass substantiv
person som lider av sjuklig upprymdhet (vanligen om manodepressiv person)
person fixerad vid ett enda intresse Bruklighet mindre brukligt

manikur
Ordklass substantiv
handvård (särskilt nagelvård)

manikurera
Ordklass verb
utföra manikyr på

manikurist
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt utför manikyr

manikyr
Ordklass substantiv
handvård (särskilt nagelvård)

manikyrera
Ordklass verb
utföra manikyr på

manikyrist
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt utför manikyr

manilla
Ordklass substantiv
en stark växtfiber från bladslidorna av en ört, mest odlad i Filippinerna och använd till rep, säckar med mera

maning
Ordklass substantiv
något som manar, särskilt på allvarlig eller högtidligt sätt

maniok
Ordklass substantiv
en buskartad, tropisk växt med stor, stärkelserik knölrot
ofta även om stärkelsen

manipulation
Ordklass substantiv
känslig hantering av apparat eller dylikt
smart men otillbörlig agerande, vanligen i det tysta

manipulator
Ordklass substantiv
fjärrmanövrerad, mekanisk gripklo, som till exempel används vid hantering av radioaktivt material

manipulera
Ordklass verb
känsligt hantera apparat eller dylikt
otillbörligt styra människor med hjälp av diskreta knep
även i fråga om annat ohederligt beteende

manisk
Ordklass adjektiv
fixerad vid en enda idé (om person, handling eller dylikt)
sjukligt upprymd

manisk-depressiv
Ordklass adjektiv
manodepressiv

manke
Ordklass substantiv
ryggens främsta, högsta del på vissa däggdjur, till exempel häst, oxe och hund

mankemang
Ordklass substantiv
obestämt fel, gärna av tekniskt slag

mankera
Ordklass verb
brista i den grundläggande funktionen
speciellt: utebli

mankill
Ordklass substantiv
käpp med blyklump i övre ändan, använd som batong Bruklighet ålderdomligt

manko
Ordklass substantiv
underskott i varumängd

mankön
Ordklass substantiv
hankön hos människan

manlig
som är av eller har att göra med mankön
som anstår en man (enligt vissa, delvis föråldrade ideal)
som omfattar endast sista stavelsen (om rim)

manlucka
Ordklass substantiv
lucka för manhål

manna
Ordklass substantiv
himlagiven. brödliknande föda Bruklighet bibliskt
överfört: stor, oväntad gåva eller dylikt
stelnad saft från vissa träd, använd som avföringsmedel

mannagryn
Ordklass substantiv
skalade frön av mannagräs, förr använda som livsmedel Grammatik vanligen plural eller kollektivt
numera vanligen: krossade vetekorn

mannagräs
Ordklass substantiv
ett högt gräs med långa, blekgröna småax och ätbara frön i smal vippa, som förekommer i kärr, bäckar och diken

mannakraft
Ordklass substantiv
manlig styrka

mannalav
Ordklass substantiv
en ätbar ökenlav

mannaminne
Ordklass substantiv
tidsrymd som kan omfattas med minnet (vanligen äldre personers minne) Grammatik i vissa uttryck

mannamån
Ordklass substantiv
partiskhet (vanligen till den givna personens nackdel) Bruklighet något ålderdomligt

manna reling
Frasklass verbfras
ställa upp sig vid relingen såsom hedersbetygelse (om besättning på örlogsfartyg)

mannaålder
Ordklass substantiv
mogen vuxenålder för man

mannaår
Ordklass substantiv
mogen vuxenålder för man

mannekäng
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt bär och visar modekläder för fotografering eller inför publik (mest om kvinna men ibland även om man)
skyltdocka

mannekänga
Ordklass verb
visa upp kläder som mannekäng
även utvidgat

mannen på gatan
Frasklass nominalfras
den vanlige, genomsnittlige mannen

manodepressiv
Ordklass adjektiv
som lider av omväxlande svår nedstämdhet och abnorm upprymdhet Bruklighet psykologi

manometer
Ordklass substantiv
instrument för mätning av gastryck

man saknar inte kon förrän båset är tomt
Frasklass sats
först när hustrun är död inser maken hur värdefull hon var

mansard
Ordklass substantiv
vindskonstruktion med brutet tak

mansardtak
Ordklass substantiv
sadeltak med brutet fall

mansbot
Ordklass substantiv
böter till sonande av dråp (i äldre germansk rätt)

manschauvinism
Ordklass substantiv
föraktfull manlig inställning till kvinnor, särskilt beträffande deras kapacitet på andra områden än traditionellt kvinliga

manschett
Ordklass substantiv
bred ärmlinning på skjorta med mera
även som symbol för högre samhällsklass Grammatik i sammansättningar
liten bricka som fungerar som droppskydd nederst på stearinljus

manschettbrottsling
Ordklass substantiv
person i god ställning som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, till exempel förskingring och skattefusk Bruklighet vardagligt

manschettproletariat
Ordklass substantiv
sammanfattningen av lågavlönade tjänstemän, till exempel i ett land Bruklighet något ålderdomligt

manschettyrke
Ordklass substantiv
yrke som normalt inte utövas i arbetskläder

mansgris
Ordklass substantiv
man som visar förakt för kvinnor (särskilt för dera kompetens på traditionellt manliga områden) Bruklighet vardagligt

man skall inte bära ut julen
Frasklass sats
man skall inte hälsa på hos någon vid jultid och gå sin väg utan att först ha låtit sig bjudas på något (och därmed enligt en gammal förställning räddat kvar julstämningen i huset)

man skall inte döma hunden efter håren
Frasklass sats
man skall inte bedöma någon eller något enbart på grundval av yttre egenskaper

man skall inte gå ut med julen
Frasklass sats
man skall inte hälsa på hos någon vid jultid och gå sin väg utan att först ha låtit sig bjudas på något (och därmed enligt en gammal förställning räddat kvar julstämningen i huset)

man skall inte ropa hej förrän man är över bäcken
Frasklass sats
man skall inte jubla för tidigt

man skall inte skåda given häst i munnen
Frasklass sats
man skall inte kritiskt granska en gåva (även bokstavligt)

man skall inte slakta hönan som värper guldägg
Frasklass sats
man skall inte kortsiktigt avyttra ett företag som ger vinst

manskap
Ordklass substantiv
grupp som bildar arbetslag (särskilt om besättning, trupp och dylikt)
speciellt i motsats till högre befäl

manskör
Ordklass substantiv
kör med endast manliga medlemmar

manslem
Ordklass substantiv
det manliga yttre könsorganet

manslukerska
Ordklass substantiv
kvinna som starkt attraherar män genom utmanande sexualitet

mansläger
Ordklass substantiv
läger där män samlas för att diskutera frågor i anslutning till den traditionella mansrollen

mansperson
Ordklass substantiv
fullvuxen person av manligt kön

manspillan
Ordklass substantiv
förlust av människor, särskilt soldater

manssamhälle
Ordklass substantiv
samhälle som på ett otillbörligt sätt gynnas männen, till exempel karriärmässigt

manstark
Ordklass adjektiv
som har många kmapdugliga män
försvagat: talrik

manstukt
Ordklass substantiv
militär disciplin Bruklighet ålderdomligt

mansålder
Ordklass substantiv
tidsrymd som motsvarar ålderskillnaden mellan en generation och den följande (det vill säga cirka 30 år)

manta
Ordklass substantiv
typ av stor vingrocka

mantal
Ordklass substantiv
skattekraft för jordbrukshemman (egentligen ett mått på jordbrukets storlek, som utgjorde grund för beskattningen) Bruklighet historiskt

mantalslängd
Ordklass substantiv
förteckning över de bosatta i en kommun Bruklighet historiskt

mantalsskriven
Ordklass adjektiv
uppförd i mantalslängd inom viss kommun Bruklighet historiskt

mantalsskrivning
Ordklass substantiv
upprättande av mantalslängd Bruklighet historiskt
uppförande av enskild person i mantalslängd

mantel
Ordklass substantiv
ett stort, ärmlöst ytterplagg, avsett att omsluta större delen av kroppen
även med annan funktion
omslutande yta kring något, speciellt eldrör, projektil, kabel med mera Bruklighet militärväsen, teknik
speciellt även: den buktiga ytan på kon eller cylinder Bruklighet matematik
om själva värdepapperet till aktie, obligation och dylikt (till skillnad från kupongarket)
ett hudveck hos vissa lägre djur

manteldjur
Ordklass substantiv
typ av havslevande ryggsträngsdjur vars kropp är omgiven av ett mantelliknande hölje och som livnär sig genom att sila vatten i stora mängder

mantelskura
Ordklass substantiv
böjd linje på vapensköld

mantelstyrning
Ordklass substantiv
en metod att sätta projektil i rotation genom att dess mantel styrs av räfflorna i vapnets lopp

mantelyta
Ordklass substantiv
storleken av buktig yta, särskilt på cylinder eller kon

mantilj
Ordklass substantiv
typ av lång spetsschal, särskilt använd i den spanska kulturkretsen

mantissa
Ordklass substantiv
decimaldelen av logaritm Bruklighet föråldrat

mantla
Ordklass verb
klä i mantel Bruklighet litterärt eller ålderdomligt
förse med ytterhölje (särskilt med avseende på projektil eller dylikt)

mantra
Ordklass substantiv
personlig helig formel, vars uttalande och begrundande antas ha stor betydelse för indivdens andliga utveckling (i indisk religion)

mantåg
Ordklass substantiv
räcke runt relingen på segelbåt

manual
Ordklass substantiv
handklaviatur på orgel eller cembalo
handskriven bruksanvisning (särskilt beträffande tekniken att utföra något)

manuell
Ordklass adjektiv
som utförs med händerna (om arbete; i motsats dels till tankearbete, dels till maskinellt arbete)

manufaktur
Ordklass substantiv
mängd av smärre industriella varor, särskilt textilvaror och smärre järnvaror
verkstad med manuell tillverkning före industrialismen Bruklighet historiskt

manus
Ordklass substantiv
manuskript Grammatik kortform

manuskript
Ordklass substantiv
utskrift av text för tryckning eller uppläsning
speciellt om text till film eller dylikt
äldre handskrift Bruklighet historiskt

manår
Ordklass substantiv
verksamhet som omfattar heltidsarbete för en person under ett år eller motsvarande arbetsinsats

manöver
Ordklass substantiv
manuell åtgärd för att åstadkomma önskad rörelseriktning och hastighet (hos fordon med mera)
speciellt militärväsen
överfört: åtgärd för att styra utvecklingen i önskad riktning
militär övning under krigsliknande förhållanden
manöver
Ordklass interjektion
kommandoord för lystring med relativt ledig kroppsställning (i motsats dels till "lediga", dels till "givakt")

manöverduglig
Ordklass adjektiv
som kan manövreras (till exempel om fartyg)

manövrera
Ordklass verb
utföra styrande rörelse på fordon maskin eller dylikt i avsikt att åstadkomma önskad rörelseriktning eller hastighet
överfört: påverka utvecklingen i önskad riktning, gärna med knep och dylikt

maoism
Ordklass substantiv
en kommunistisk lära som framhäver bondeklassens revolutionära kraft (ursprungligen kinesisk)

maori
Ordklass substantiv
mansperson som tillhör yrbefolkningen på Nya Zeeland
i plural ofta om sådana personer oavsett kön

maorisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med maorierna

maoriska
Ordklass substantiv
maorisk kvinna

mapp
Ordklass substantiv
enklare, pärmliknande anordning av plast papper eller dylikt, avsedd för förvaring

mara
Ordklass substantiv
i folktron ett ondsint kvinnligt väsen, som ansågs plåga sovande genom att sätta sig på dem och ge dem ångestfyllda drömmar
försvagat: elak kvinna
en harliknande gnagare, som lever i flockar på stäpperna i Argentina
maratonlopp Bruklighet vardagligt Grammatik kortform

marabu
Ordklass substantiv
en storvuxen, gråsvart och vit storkfågel med röd hudfläck på halsen, som förekommer i tropiska Afrika

maracas
Ordklass substantiv
ett rasslande latimamerikanskt rytminstrumnet, som består av två med handtag försedda kalebass kulor med frön, småstenar eller dylikt inuti (används främst av dansorkestrar i manbo, samba och dylikt)

maranata
Ordklass substantiv
en extatisk frireligiös rörelse

marantisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med marasm

maraskino
Ordklass substantiv
en vit körsbärslikör, som smakar bittermandel

marasm
Ordklass substantiv
stark avmagring, till exempel av åldersskäl

maraton
Ordklass substantiv
maratonlopp
överfört: långvarig, ansträngande företeelse Grammatik i sammansättningar

maratonlopp
Ordklass substantiv
landsvägslopp över 42 195 meter (en klassisk distans i löpning)

mardröm
Ordklass substantiv
dröm med obehagligt, ångestfyllt innehåll
bildligt: annan obehaglig upplevelse

mareld
Ordklass substantiv
blåvitt sken i havsvatten, orsakat av fosforescens hos vissa plankton

marg
Ordklass substantiv
marginal Grammatik endast konkret

margarin
Ordklass substantiv
smörliknande matfett, vanligen ansett som något mindre välsmakande än smör

margerit
Ordklass substantiv
en prästkrageliknande, buskartad växt med djupt flikiga, gråaktiga blad (ofta odlad som snittblomma och utplanteringsväxt)

marginal
Ordklass substantiv
tom kant på textsida
mindre väsentlig företeelse Grammatik i sammansättningar
ekonomiskt utrymme
utvidgat: utrymme för handlingsfrihet
skillnad mellan två belopp
utvidgat: skillnad

marginaliserad
Ordklass adjektiv
som blivit överflödig i arbets- och samhällslivet (särskilt om långtidsarbetslös eller mer eller mindre utslagen person)

marginalränta
Ordklass substantiv
den ränta som en låntagare betalar för dne sist lånade kronan (ofta högre än genomsnittsräntan beroende på minskad kreditvärdighet vid ökad skuldsättning)
särskilt: den ränta som banker och andra kreditinstitut får betala vid ökad upplåning i Riksbanken

marginalskatt
Ordklass substantiv
skatt på litet inkomsttillskott (ofta högre än skatten på den totala inkomsten)

marginalväljare
Ordklass substantiv
person som ofta byter parti från ett val till ett annat

marginell
Ordklass adjektiv
som har ringa omfattning eller betydelse

margräs
Ordklass substantiv
ett gräs som växer i flygsand Bruklighet ej botanisk benämning

mariaklocka
Ordklass substantiv
en ört med stora, klockformiga blommor i blåvioletta, vita eller rosa färger (odlad som tvåårig prydnadsväxt)

Marie bebådelse
Frasklass nominalfras
ängelns budskap till jungfru Maria om Jesu födelse

Marie bebåelsedag
Frasklass nominalfras
den 25 mars (firas på närmaste söndag)

marienglas
Ordklass substantiv
typ av genomskinligt gips

marig
Ordklass adjektiv
tovig och förkrympt Bruklighet mindre brukligt
som orsakar svårigheter eller förtretligheter Bruklighet vardagligt

marijuana
Ordklass substantiv
ett haschliknande narkotiskt medel, som bereds av hampa

marimba
Ordklass substantiv
typ av större xylofon, försedd med ett metallrör som förstärker ljudet

marin
Ordklass substantiv
försvarsgren som innefattar ett lands sjöstridskrafter (inklusive kustartilleriet) Grammatik oftast bestömd form singular
marin
Ordklass adjektiv
som har att göra med havet
även om havsblå färg Grammatik i sammansättningar
som har att göra med sjömilitära förhållanden

marina
Ordklass substantiv
anläggning för tilläggning av och service på fritidsbåtar

marinad
Ordklass substantiv
syrlig lag för konservering eller smaksättning av födoämne, som vanligen innehåller vin, vinäger, olja och kryddor

marinbiologi
Ordklass substantiv
läran om havets växt- och djurvärld

marinblå
Ordklass adjektiv
mörkt blå (på gränsen till violett)

marindirektör
Ordklass substantiv
titel för högre tjänsteman inom marinen (med ansvar för ingenjörsarbeten)

marinera
Ordklass verb
lägga i marinad Grammatik ofta perfekt particip

marinkår
Ordklass substantiv
sammanfattningen av sjöburna förband avsedda för landstigningsoperationer (vanligen med specialtränade elitsoldater)

marinmålning
Ordklass substantiv
målning med havsmotiv

marinsoldat
Ordklass substantiv
soldat som ingår i marinkårsförband

marionett
Ordklass substantiv
rörlig docka som styrs med hjälp av trådar eller någon mekanism (i dockteater)
bildligt och överfört: viljelöst redskap för någons syften

maritim
Ordklass adjektiv
som hör till havet

mark
Ordklass substantiv
landområde i ursprungligt tillstånd (varken bebyggt eller odlat)
även med tanke på eventuellt utnyttjande
även överfört, särskilt i uttryck för förberedelser eller dylikt
landområde under någons kontroll Grammatik knappast plural
speciellt: militärt behärskat landområde
utvidgat: sträcka vid hastighetstävling eller dylikt
även överfört i uttryck för ökaning eller minskning av inflytande eller dylikt
jordens yta Grammatik knappast plural
ävern överfört, speciellt i utttryck för stabila förhållanden
speciellt även i uttryck för misslyckande
en mindre viktenhet i äldre viktsystem (cirka 200 gram) Bruklighet historiskt
bricka som används som betalningsmedel vid hasardspel
en mynthet i bland annat Tyskland och Finland (sedan 2002 ersatt av euro i både Tyskland och Finland)

markant
Ordklass adjektiv
starkt framträdande
försvagat: avsevärd, betydande

markatta
Ordklass substantiv
typ av smäckert byggd, afrikansk apa med lång svans och stora kindpåsar och ofta med karakteristiska teckningar i ansiktet
ful eller besvärlig person Bruklighet starkt vardagligt

markeffektfarkost
Ordklass substantiv
farkost som bärs av luftkudde mot marken

markegång
Ordklass substantiv
officiell prissättning av vissa varor och tjänster, till exempel spannmål och dagsverken Bruklighet historiskt

markera
Ordklass verb
utmärka med hjälp av tecken, gest eller annan synbar eller hörbar signal eller dylikt
speciellt i kortspel: lägga ett oväntat kort för att ge partnerna en upplysning om något
starkt framhäva
bevaka motståndare i bollspel Bruklighet sportjargong

markerad
Ordklass adjektiv
särskilt: tydligt framträdande

marketentare
Ordklass substantiv
föreståndare för marketenteri

marketenteri
Ordklass substantiv
serveringsställe vid militärförläggning, särskilt för meninga

marketeri
Ordklass substantiv
inläggning i trä (av trä men även av elfenben, pärlemor, metall med mera)

marketing
Ordklass substantiv
marknadsföring

markgreve
Ordklass substantiv
titel för styresman över ett gränsområde under medeltiden Bruklighet historiskt
ibland även som ren hederstitel

markis
Ordklass substantiv
titel för adelsman av hög rang (mellan hertig och greve)
ursprungligen: markgreve Bruklighet ålderdomligt
solskydd av tyg som fälls ned framför fönster

marklyft
Ordklass substantiv
det att lyfta en skivstång från marken eller golvet och hålla den med raka ben och rak rygg (i styrkelyft)

marknad
Ordklass substantiv
organiserad sammankomst för köpenskap (bestämd till tid och plats, ofta även till varuslag) Bruklighet ofta i fråga om historiska förhållanden
mycket stort modernt varuhus eller dylikt Bruklighet i sammansättningar
läge med avseende på utbud och efterfrågan för viss vara, inom visst område eller både för viss vara och visst område Bruklighet särskilt i ekonomiskt språkbruk
avsättningsområde för givna varor eller tjänster
sammanfattningen av ledande aktörer på marknaden (aktieägare, banker, försäkringsbolag etcetera)
utbud och efterfrågan på icke-materiella företeelser

marknadsandel
Ordklass substantiv
företags procentuella andel av försäljningen av viss vara, inom visst område etcetera

marknadsdomstol
Ordklass substantiv
specialdomstol som handlägger ärenden om marknadsföring, konkurrensbegränsning och avtalsvillkor

marknadsekonomi
Ordklass substantiv
ekonomiskt system där tillgång och efterfrågan (i princip) styr produktion och priser

marknadsföra
Ordklass verb
skapa efterfrågan på ny vara eller dylikt
även utvidgat

marknadsgyckel
Ordklass substantiv
underhållning på marknad
sämre underhållning

marknadsgycklare
Ordklass substantiv
underhållare på marknad Bruklighet mest nedsättande eller vid beskrivning av äldre förhållanden

marknadskrafter
Ordklass substantiv
samspel mellan många säljares utbud och många kunders efterfrågan (utan statliga ingrepp eller dylikt)

marknadsläge
Ordklass substantiv
omsättningsmöjligheter för viss vara eller tjänst

marknadsorienterad
Ordklass adjektiv
som har anknytning till marknaden eller visar intresse för den, verkar för den eller dylikt

marknadspris
Ordklass substantiv
pris som uppkommer då makrknadskrafterna får verka fritt

marknadsundersökning
Ordklass substantiv
undersökning av omsättningsmöjligheterna för viss vara eller tjänst

marknadsvärde
Ordklass substantiv
värde som bestäms av efterfrågan på viss vara eller tjänst på marknaden

markpersonal
Ordklass substantiv
personal vid flygvapen eller flygbolag, som arbetar med marktjänst

markservice
Ordklass substantiv
marktjänst

marktjänst
Ordklass substantiv
tjänstgöring på marken på flygplats eller dylikt (i motsats till flygplansbaserad tjänst)
särskilt, överfört: daglig skötsel av hem

marktäckare
Ordklass substantiv
växt som kännetecknas av krypande och utbrett växtsätt och som används för att täcka öppna markytor

markvärdestegring
Ordklass substantiv
ökning av värdet på tomtmark, som bland annat beror på förändringar i samhället, till exempel förbättrade kommunikationer

markör
Ordklass substantiv
person som anger resultat, särskilt vid skjutning, spel och dylikt
även om person i viss roll Bruklighet särskilt militärväsen
tecken för något Bruklighet t.ex. i språkvetenskapliga och datatekniska sammanhang

marleka
Ordklass substantiv
kalkanhopningar i lera Grammatik vanligen plural

marmelad
Ordklass substantiv
halvfast, sockrad fruktmassa, som bland annat används som smörgåspålägg
även om konfekt därav

marmor
Ordklass substantiv
typ av hård ådrig kalksten, ofta skimrande i olika färgnyanser

marmorera
Ordklass verb
ge marmorliknande yta

marmorering
Ordklass substantiv
dekorering som efterbildar ådrig marmor
det att marmorera

marockan
Ordklass substantiv
mansperson från Marocko
i plural ofta om personer från Marocko oavsett kön

marockansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Marocko

marockanska
Ordklass substantiv
marockans kvinna

marodera
Ordklass verb
plundra och förstöra Bruklighet mindre brukligt

marodör
Ordklass substantiv
hänsynslös skadegörare (konkret eller abstrakt)

marokäng
Ordklass substantiv
krusat getskinn (bland annat till bokband)
imitation av detta

maronit
Ordklass substantiv
medlem av kristen kyrka i Libanon, som står i förbindelse med katolska kyrkan (förekommer även i bland annat USA och Syrien samt på Cypern)

mars
Ordklass substantiv
årets tredje månad

marsala
Ordklass substantiv
ett sherryliknande dessertvin från Sicilien

marsch
Ordklass substantiv
förflyttning genom taktfast och regelbunden gång (vanligen av grupp av människor, särskilt militär trupp; ofta som manifestation av något slag)
utvidgat: större militär förflyttning i allmänhet ¤i fråga om motorer och motordrivna färdmedel: normal körning Grammatik i sammansättningar
även överfört om abstrakt avancemang eller dylikt
typ av musikstycke med taktfast rytm avpassad för gång (ursprungligen för blås- och slaginstrument)
marsch
Ordklass interjektion
förflyttning genom marsch (kommandoord)

marschall
Ordklass substantiv
festfackla bestående av en skål med brännbara ämnen

marschera
Ordklass verb
gå i noggrann takt och vanligen i ordnad trupp
utvidgat: genomföra större militära förflyttningar
överfört: utvecklas i rätt riktning

marschfart
Ordklass substantiv
hastighet ett fordon kan hålla under en längre tid utan onormal påfrestning

marschläge
Ordklass substantiv
transportläge för kanon
gångläge för ubåt i övervattensläge

marschmarsch
Ordklass interjektion
i fyrsprång (kommandoord vid kavallerichock) Bruklighet ålderdomligt

marschtakt
Ordklass substantiv
rask gångtakt

marseljäsen
Ordklass substantiv
franska revolutionens sång, som även är Frankrikes nationalsång

marshmallow
Ordklass substantiv
typ av mjuk, porös sötsak

marsian
Ordklass substantiv
tänkt invånare på planeten mars

marsipan
Ordklass substantiv
finare mandelmassa (sötare och eventuellt ytterligare bearbetad)

marsk
Ordklass substantiv
titel för hög riksämbetsman med ansvar för krigsmakten i äldre tid i Sverige
lågt, fruktbart kustområde

marskalk
Ordklass substantiv
titel för officer av högsta grad i vissa länder (dock inte Sverige)
funktionär vid offentlig festlighet
speciellt: medlem av ett brudpars uppvaktning

marskalkstav
Ordklass substantiv
kort stav som tecken på marskalkvärdighet Bruklighet historiskt

marsvin
Ordklass substantiv
typ av svanslös gnagare med kort, kraftig kropp, stort huvud och korta ben (förekommande ursprungligen i Sydamerika; ofta använt som sällskaps- och försöksdjur)

martall
Ordklass substantiv
förkrympt, knotig tall som växer på mager mark, bland annat på havstränder

martasbekymmer
Ordklass substantiv
husliga bekymmer Bruklighet något ålderdomligt

marter
Ordklass substantiv
svåra plågor Bruklighet något ålderdomligt

martera
Ordklass verb
plåga svårt

martialisk
Ordklass adjektiv
krigaraktig Bruklighet ofta ironiskt

martini
Ordklass substantiv
cocktail på gin och vermouth
beteckning på viss typ av vermouth

martinprocessen
Ordklass substantiv
en metod för framställning av smidbart järn genom nedsmältning av tackjärn och stålskrot i flamugn

martorn
Ordklass substantiv
en tistelliknande strandväxt med blågröna, taggiga blad och blå blommor i täta huvuden
även om närbesläktade, ofta odlade arter Grammatik vanligen i sammansättningar

martyr
Ordklass substantiv
person som får lida för sin övertygelse
allmännare: person som oförskyllt får lida
ofta ironiskt

martyrgloria
Ordklass substantiv
ära som vinns genom oförskyllt lidande, särskilt för någon övertygelse
numera vanligen ironiskt

martyrium
Ordklass substantiv
oförskyllt lidande (ofta för en tro, en god sak eller dylikt)

marulk
Ordklass substantiv
en bottenlevande rovfisk med stort huvud och en förlängd, utbuktad ryggfenstråle på nosen (en sorts vajande metspö med vilket fisken lockar till sig sitt byte; förekommande i Skagerack och Kattegatt)

marvatten
Ordklass substantiv
det att ett fartyg har vatten inombords upp till relingen men ändå flyter Grammatik i vissa uttryck

marviol
Ordklass substantiv
en kortsblommig strandört med violetta, väldoftande blommor i klasar

marxism
Ordklass substantiv
en socialistisk politisk lära som ser kampen mellan egendomslösa och egendomsägande samhällsklasser som historiens främsta drivkraft och som slutresultat förutser ett klasslöst samhälle

marxist
Ordklass substantiv
anhängare av marxismen

marxistisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med marximsen

maräng
Ordklass substantiv
ett sprött bakverk av vispad äggvita och socker

marängsviss
Ordklass substantiv
en dessert med maränger, vispad grädde och chokladsås

mas
Ordklass substantiv
man från Dalarna
person som driver in obetald skatt Bruklighet vardagligt, nedsättande
ett kortspel
förloraren i en omgång av detta kortspel

masa
Ordklass verb
röra sig långsamt och makligt Bruklighet vanligen reflexivt
värma upp

mascara
Ordklass substantiv
ett skönhetsmedel för färgning av ögonfransar eller ögonbryn

maser
Ordklass substantiv
typ av elektronisk förstärkare för höga frekvenser (upp till mikrovågsområdet)

masig
Ordklass adjektiv
mycket långsam Bruklighet vardagligt
het

mask
Ordklass substantiv
typ av litet, långsträckt, ryggradslöst djur som saknar extremiteter och förflyttar sig med krypande och slingrande rörelser
utvidgat: larv av insekt eller dylikt Bruklighet inte i fackspråkliga sammanhang
bildligt om något ynkligt
det att maska i kortspel
ansiktsbeklädnad som gör bäraren oigenkännlig (för att försvåra identifikation eller som en sorts utsmyckning, bland annat rituellt)
även om hel dräkt och dess bärare
överfört: neutralt, oberört ansiktsuttryck eller uppträdande som ingenting förråder Grammatik i vissa uttryck
även om abstrakt företeelse som döljer det verkliga sammanhanget
beklädnad som skyddar ansiktet mot någon typ av risker Grammatik mest i samansättningar
beklädnad som isolerar ansiktet
även om vissa tekniska anordningar för att fixera något
skydd mot upptäckt, särskilt av militära anordningar Grammatik knappast plural

maska
Ordklass substantiv
trådslinga på stickat, virkat, knutet eller bundet arbete
maska
Ordklass verb
förse metkrok, rev eller dylikt med mask som bete
försöka ta hem stick med kort som är lägre än moståndarnas högsta kort i färgen (i bridge och liknande spel)
utföra arbete mycket långsamt (i långsam takt eller genom att hålla sig undan)
speciellt i syfte att demonstrera mot något
speciellt även vid överläge i tidsbegränsad tävling: fördröja spelet och dylikt
göra maskor Bruklighet mindre brukligt
lyfta föregående maska över den sist stickade så att en kant bildas vid avslutning av stickning Grammatik vanligen med partikel
sammanfoga stickade eller virkade arbeten Grammatik vanligen med partikel

maskaron
Ordklass substantiv
stiliserat, ofta groteskt karikerat ansikte, omgivet av vegetativa eller abstrakta ornamentformer (använd förr i arkitektur, i vinjetter i bokkonst med mera)

maskera
Ordklass verb
förse med ansiktsförklädnad
överfört: dölja rätta sammanhanget bakom
förse med skydd, till exempel vid målning (med avseende på yta som inte skall målas)
förse med skydd mot upptäckt (särskilt med avseende på militär anordning)

maskerad
Ordklass substantiv
festlighet där deltagarna är utklädda och eventuellt maskerade

maskering
Ordklass substantiv
maskerande anordning

maskeringstejp
Ordklass substantiv
tejp som fästs på yta som inte skall bearbetas, till exempel vid målning

maskformig
Ordklass adjektiv
långsträckt som en mask Grammatik särskilt i vissa uttryck

maskformiga bihanget
Frasklass nominalfras
blindtarmens appendix

maskfrat
Ordklass substantiv
material som gnagts sönder av mask

maskin
Ordklass substantiv
mekaniskt arbetsredskap som underlättar eller utför visst arbete
elektroniskt arbetsredskap
överfört: effkektivt men mekaniskt arbetande person
mekanisk anordning som alstrar kraft (särskilt om framdrivande enhet)
motordrivet fortskafningsmedel
även överfört i uttryck för mänsklig kraftutveckling

maskinelement
Ordklass substantiv
typ av beståndsdel som finns i de flesta maskiner

maskinell
som utförs med hjälp av maskin (vanligen som arbetsredskap)
som avser maskiner

maskineri
Ordklass substantiv
system av samverkande maskiner
inre konstruktion av maskin
överfört: komplicerat system

maskingevär
Ordklass substantiv
kulspruta Bruklighet inte som fackmässig beteckning

maskinhall
Ordklass substantiv
stor fabrikssal med maskiner

maskinhaveri
Ordklass substantiv
allvarlig skada på kraftalstrande maskin

maskinist
Ordklass substantiv
person som sköter maskin
fastighetsskötare

maskinkod
Ordklass substantiv
kod av ettot och nollor som en dator arbetar med och vars instruktioner den kan tolka direkt utan översättning

maskinläsbar
Ordklass adjektiv
som kan tolkas av dator (till exempel om text som finns i elektronisk form)

maskinmässig
Ordklass adjektiv
som verkar med en maskins effektivitet
mekanisk och fantasilös

maskinpark
Ordklass substantiv
uppsättning maskiner i fabrik eller dylikt

maskinpistol
Ordklass substantiv
kulsprutepistol Bruklighet något ålderdomligt

maskinrum
Ordklass substantiv
rum för kraftproducerande anordning, särskilt på fartyg
rum för mekaniska arbetsredskap

maskinskrivning
Ordklass substantiv
textframställning med hjälp av skrivmaskin

maskinspråk
Ordklass substantiv
kodsystem för instruktion av dator

maskinsåg
Ordklass substantiv
maskindriven såg

maskintid
Ordklass substantiv
tid under vilken en maskin är i drift (särskilt i fråga om dator för en viss användare)

maskinvara
Ordklass substantiv
maskinell utrustning i dator

maskinöversättning
Ordklass substantiv
automatisk översättning med hjälp av dator

maskning
Ordklass substantiv
det att maska
särskilt: det att utföra marbete mycket långsamt

maskopi
Ordklass substantiv
hemligt samförstånd

maskot
Ordklass substantiv
föremål som tros bringa lycka (ofta en liten docka eller dylikt)

maskros
Ordklass substantiv
typ av vanlig ogräsväxt med bladrosett vid marken och tunglika, gula blommor i korgar som sitter en och en i spetsen på trinda, ihåliga stjälkar (om ett mycket stort antal småarter)

maskrosbarn
Ordklass substantiv
barn som lever under svåra villkor och lär sig att bemästra dem

maskspel
Ordklass substantiv
typ av festspel med rik utstyrsel och allegoriskt innehåll (i mode under 1500-talet och 1600-talet)
överfört: beteende som döljer det verkliga samanhanget

maskstungen
Ordklass adjektiv
skadad av mask

maskulin
Ordklass substantiv
ett grammatisk genus som innefattar de flesta substantiv som, förutom många andra substantiv, betecknar varelser av hankön (i språk med bevarat genussystem)
ord av detta genus
man Bruklighet skämtsamt
maskulin
Ordklass adjektiv
som har utpräglat manliga egenskaper enligt traditionella ideal
om ord, särskilt substantiv: som böjs på samma sätt som många substantiv som betecknar varelser av hankön

maskulinisera
Ordklass verb
ge manliga egenskaper Bruklighet mindre brukligt

maskulinum
Ordklass substantiv
ett grammatisk genus som innefattar de flesta substantiv som, förutom många andra substantiv, betecknar varelser av hankön (i språk med bevarat genussystem)
ord av detta genus
man Bruklighet skämtsamt

maskäten
Ordklass adjektiv
skadad av mask eller röta

maskör
Ordklass substantiv
person som utför ansiktsförklädnad

masochism
Ordklass substantiv
avvikelse som medför upplevelser av lustkänslor vid misshandel och förnedring (speciellt sexuell men även allmännare)

masochist
Ordklass substantiv
persn som lider av masochism

masonit
Ordklass substantiv
tunt, hårdpressat träfibermaterial, vanligen i form av plattor

massa
Ordklass substantiv
mängd materia i en kropp (bestämmande för kroppens vikt och tröghet) Bruklighet mest i fysiska samanhang Grammatik knappast plural
formlös substans, vanligen med halvfast eller eller klibbig konsistens Grammatik knappast plural
speciellt: halvfabrikat för papperstillverkning
stor mängd (vanligen räknebar)
icke ränkebar, kompakt anhopning eller dylikt
stor församlad mängd människor
sammanfattningen av allt "vanligt" folk (i motsats till rika eller högutbildade personer)

massage
Ordklass substantiv
mekanisk bearbetning av kroppens mjukdelar med händer eller apparatur (i behandlingssyfte)
även om viss sexeull service Bruklighet förskönande omskrivning

massageinstitut
Ordklass substantiv
institut för massage
inrättning för viss sexuel service Bruklighet försmönande omskrivning

massaker
Ordklass substantiv
dödande av många människor vid ett och samma tillfälle
överfört: nedgörnade kritik med mera

massakrera
Ordklass verb
anställa massaker på
ibland även med avseende på föremål

massaved
Ordklass substantiv
virke för framställning av pappersmassa

massbrev
Ordklass substantiv
personligt adresserat brev som distribueras till många (minst 1 000) mottagare till lägre porto

massera
Ordklass verb
ge massage

massiv
Ordklass substantiv
större, enhetligt bergområde, vanligen utan dalgångar
massiv
Ordklass adjektiv
tung och kompakt
kraftfull
allmännare, för att uttrycka hög grad av något: stor
som alltigenom består av ett och samma, gedigna material och saknar håligheter
utvidgat: som saknar håligheter

masskommunikation
Ordklass substantiv
informationsöverföring som kännetecknas av att den mottagande parten är en stor grupp människor (vanligen genom massmedier)

masskorsband
Ordklass substantiv
typ av trycksaksförsänsdelse som befordras i stor mängd och till nedsatt porto Bruklighet numera ersatt av andra typer

massmedial
Ordklass adjektiv
som har att göra med massmedier Bruklighet ofta något skämtsamt

massmedium
Ordklass substantiv
kanal för information till ett stort antal människor (särskilt som övergripande beteckning för radio, TV och press)

massmord
Ordklass substantiv
mördande av ett stort antal personer vid ett och samma tillfälle

massmöte
Ordklass substantiv
politiskt möte med ett stort antal deltagare

masspektrum
Ordklass substantiv
färgspektrum som visar ett grundämnes atomstruktur Bruklighet fysik

masspsykologi
Ordklass substantiv
läran om människors beteende i stora grupper

masspsykos
Ordklass substantiv
egenartat gemensamt beteende hos människor i folkmassa

masstal
Ordklass substantiv
summan av antalet protoner och neutroner i en atomkärna

massvis
Ordklass adverb
i stor mängd

massör
Ordklass substantiv
mansperson som yrkesmässigt ger massage

massös
Ordklass substantiv
kvinna som yrkesmässigt ger massage

mast
Ordklass substantiv
upprest stångliknande konstruktion som bär upp segel på fartyg
liknande anordning med annan användning

mastaba
Ordklass substantiv
massiv, fornegyptisk gravbyggnad med rektangulär grundplan och inåtlutande väggar för stormän eller dylikt

mastad
Ordklass adjektiv
försedd med mast (om båt) Grammatik mest i sammansättningar

master
Ordklass substantiv
ledare för jaktritt
förlaga speciellt framställd för kopiering
originalskiva eller originalband

mastfisk
Ordklass substantiv
förstärkning runt masthål

mastfritt
Ordklass adverb
att övertas av köparen i lastrummet (varvid köparen står för lossningskostanderna)

mastiff
Ordklass substantiv
en stor och kraftig, korthårig hund av doggtyp

mastig
Ordklass adjektiv
väl tilltagen

mastix
Ordklass substantiv
ett ljusgult harts som utgör råmaterial för fernissor, lim med mera

mastkorg
Ordklass substantiv
plattform i masttopp Bruklighet något ålderdomligt

mastkrage
Ordklass substantiv
tätning runt masthål

mastodont
Ordklass substantiv
typ av utdött elefantdjur med betar i både underkäken och överkäken (hos tidiga former)
vanligen överfört: väldigt företeelse Grammatik särskilt i sammansättningar

mastodontisk
Ordklass adjektiv
oerhört omfattande

masturbation
Ordklass substantiv
det att masturbera

masturbera
Ordklass verb
reta de egna könsorganen för att uppnå sexuel tillfredsställelse

masugn
Ordklass substantiv
ugn för framställning av råjärn (tackjärn) ur järnmalm
ofta i liknelser om något hett

masur
Ordklass substantiv
hård och knotig ved med oregenbundet slingrande fibrer (särskilt om björkved)

masurbjörk
Ordklass substantiv
en högväxande björk med vresig ved och glatta eller hatsprickiga, oftast hängande årsskott och triangulära, långspetsade blad (vanlig på torr mark)

masurka
Ordklass substantiv
en starkt rytmisk dans i tretakt (ursprungligen polsk)
motsvarande musik

masverk
Ordklass substantiv
system av spröjsverk av sten med geometriska ornament, särskilt i gotiska kyrkfönster

mat
Ordklass substantiv
viss mängd eller typ av nödvändiga näringsämnen i en form som gör dem lämpliga att äta (mest om lagad eller iordningställd fast föda för människor eller vissa högre djur)
även om enstaka måltid

mata
Ordklass verb
ge mat åt
speciellt: hjälpa att äta
överfört: stoppa full med
successivt förse med materail (särskilt bränsle, råvaror, data eller dylikt) Grammatik ofta med partikel
successivt förflytta Grammatik vanligen med partikeln fram

matador
Ordklass substantiv
tjurfäktare vars uppgift är att döda tjuren och som därför har den högsta rangen
överfört: framstående person

matarbuss
Ordklass substantiv
buss för transport av passagerare till större terminal, till exempel tullelbanestation

matare
Ordklass substantiv
anordning för successiv tillförsel av material, energi eller dylikt

matarledning
Ordklass substantiv
elektrisk ledning mellan enskilda användare och distributionsnätet

matarvatten
Ordklass substantiv
vatten som fylls på ångpanna som ersättning för bortkokat vatten

matberedare
Ordklass substantiv
mindre köksmaskin för beredning av matvaror genom blandning, hackning, malning med mera

matbestick
Ordklass substantiv
hel uppsättning ätverktyg

matbit
Ordklass substantiv
mindre mängd föda
enklare måltid

matbröd
Ordklass substantiv
bröd av mer näringsriktigt slag (inte alltför sött eller fett)

match
Ordklass substantiv
omgång av tävling som är ett avlutat helt enligt tävlingsformens regler
annan typ av kamp
i vissa uttryck även: svår uppgift

matcha
Ordklass verb
utforma tävlingsprogram för idrottsman eller dylikt Bruklighet sportjargong
utvidgat, särskilt: lansera ny vara eller dylikt
stämma överens med (i fråga om utseende eller dylikt)

matchboll
Ordklass substantiv
boll som slutgiltigt kan avgöra en hel match till den ene spelarens fördel (i tennis, bordtennis med mera)
boll som används vid tävlingsmatch (särskilt i fotboll; mest i motsats till träningsbollar)

matchracing
Ordklass substantiv
typ av kappsegling med bara två båtar på banan

matchstraff
Ordklass substantiv
utvisning för resten av matchen, till exempel i ishockey

mate
Ordklass substantiv
en teliknande sydamerikansk dryck

maté
Ordklass substantiv
en teliknande sydamerikansk dryck

matelassé
Ordklass substantiv
prydnassöm som ger reliefverkan på vadderat tyg

matematik
Ordklass substantiv
vetenskapen om logiska samband mellan storheter (tal, mängder, funktioner etcetera)
motsvarande skolämne
ibland försvagat: räkning

matematiker
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt matematik (som forskare eller inom något tillämpningsområde)
allmännare: mateamtiskt kunnig eller begåvad person

matematisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med matematik

matematisk-naturvetenskaplig
Ordklass adjektiv
som omfattar matematik och naturvetenskapliga ämnen Grammatik i vissa uttryck

materia
Ordklass substantiv
sammanfattningen av allt som har konkret, fysisk existens (i motsats till den andliga världen)
innehåll (i mtsats till form)
stoff

material
Ordklass substantiv
råämne för bearbetning
abstrakt: obearbetat stoff för intellektuell bearbetning
ibland även: levande varelse som skall formas
utrustning för verksamhet Bruklighet mindre brukligt

materialisation
Ordklass substantiv
antagande av konkret gestalt
omvanlign av energi till massa Bruklighet fysik

materialisera
Ordklass verb
ge konkret gestalt

materialism
Ordklass substantiv
ensidig inriktning på materiell välgång
filosofisk uppfattning som hävdar att verkligheten till sitt väsen i första hand är av materiell natur och att nadliga yttringar kan härledas ur detta

materialist
Ordklass substantiv
person som är ensidigt inriktad på materiell välgång
anhängare av den filosofiska materialismen, särskilt i fråga om öfreställningar om utvecklingens drivkrafter eller dylikt

materialkonstant
Ordklass substantiv
tal som uttrycker en karakteristisk egenskap hos ett ämne, till exempel hårdhet

materialsamling
Ordklass substantiv
samling av obearbetat stoff, särskilt för vetenskaplig bearbetning

materiel
Ordklass substantiv
utrustning för verksamhet

materiell
Ordklass adjektiv
som avser den konkreta verkligheten
som avser föremål (i motsats till levande varelser)
som rör människans yttre behov

matfett
Ordklass substantiv
fett som används vid matlagning

matfriare
Ordklass substantiv
person som söker ställa sig in hos någon kvinnlig medlem av ett hushåll för att få en bit mat
ibland även om dur, till exempel hund

matfrisk
Ordklass adjektiv
som har god aptit

matfrukt
Ordklass substantiv
frukt som lämpar sig till matlagning

matförgiftning
Ordklass substantiv
mag- eller tarmbesvär framkallade av olämplig föda

mat för måns
Frasklass nominalfras
något tilltalande och kärkommet (ursprungligen om mat som smakar katten)

mathållning
Ordklass substantiv
tillredning och tillhandahållande av föda

matig
Ordklass adjektiv
som har mättande innehåll

matiné
Ordklass substantiv
middagsföreställning av film, teaterpjäs eller dylikt

matjessill
Ordklass substantiv
typ av kryddad och sockersaltad inläggningssill i filéer

matjord
Ordklass substantiv
mullrikt jordlager närmast markytan
jord avsedd för trädgårdsbruk

matkällare
Ordklass substantiv
svalt rum i källarvåning eller friliggande jordkällare där mat förvaras

matlag
Ordklass substantiv
grupp som brukar ha gemensamma måltider på någon servering (särskilt förr om studenter)
personer som regelbundet turas om att laga mat åt varandra och äta den tillsammans

matlust
Ordklass substantiv
önskan att äta mat

matmamma
Ordklass substantiv
kvinna som tycker om att bjuda på god mat

matmor
Ordklass substantiv
frun i huset (i förhållande till tjänstefolk) Bruklighet ålderdomligt
ett husdjurs matte

matning
Ordklass substantiv
det att ge föda
successiv tillförsel av råmaterial, energi, data etcetera

matnyttig
Ordklass adjektiv
som ger god näring
överfört: användbar i det praktiska livet

matolja
Ordklass substantiv
olja som används vid matlagning

matpotatis
Ordklass substantiv
potatis som används som människorföda

matriarkalisk
Ordklass adjektiv
som domineras av kvinnor
som innebär att släktskap endast räknas på mödernet

matriarkat
Ordklass substantiv
samhälle där kvinnorna har den avgörande makten
abstrakt: kvinnorvälde
det att räkna släktskap endast på mödernet (i vissa utomeuropeiska kulturer)

matrikel
Ordklass substantiv
förteckning över medlemmarna i en organisation, ofta med vissa personliga data

matris
Ordklass substantiv
form för gjutning som framställs genom avgjutning av förlaga (en sorts negativ avbild; inom metallindustri och tryckeriteknik)
uppsättning matematiska storheter ordnade i form av en rektangel med rader och kolonner Bruklighet matematik m.m.

matrona
Ordklass substantiv
fet och värdig äldre gift kvinna

matros
Ordklass substantiv
fullt utbildad sjöman (för däckstjänst med mera)

matroskostym
Ordklass substantiv
sjömanskostym (särskilt om imitationer som barnkläder)

maträtt
Ordklass substantiv
tillagad föda i portionsstorlek, som ingår i måltid

matsal
Ordklass substantiv
större rum för måltider

matsedel
Ordklass substantiv
förteckning över aktuella rätter på restaurang eller dylikt

matservis
Ordklass substantiv
finare uppsättning serveringskärl (tallrikar, karotter etcetera) i enhetligt utförande

matsilver
Ordklass substantiv
uppsättning ätverktyg i silver (eller eventuellt i annan metall)

matsked
Ordklass substantiv
större sked (i storlek mellan dessertsked och serveringssked)
även som mått i recept och dylikt (cirka 15 milliliter)

matsmältning
Ordklass substantiv
organisk process varigenom födan förvandlas till sådan form att den kan upptas av blodet och lymfan

matsmältningskanal
Ordklass substantiv
passage i kroppen för födan (från munhåla till ändtarm)

matsmör
Ordklass substantiv
smör som endast används vid matlagning

matstrejk
Ordklass substantiv
vägran att inta föda (i syfte att utvöa påtryckning eller på grund av olust, på trots eller dylikt)

matstrejka
Ordklass verb
vägra inta föda

matstrupe
Ordklass substantiv
rörformig förbindelse mellan svalget och magsäcken, där födan passerar

matställe
Ordklass substantiv
mindre matservering

matsvamp
Ordklass substantiv
ätlig svamp

matsäck
Ordklass substantiv
behållare med mat som medförs på utflykt eller vid annan vistelse utanför hemmet

matt
Ordklass substantiv
defintiv förlustställning i schack genom att kungen inte längre kan skyddas
matt
Ordklass adjektiv
som saknar normal kraft i livsfunktionerna
som vittnar om kraftlöshet eller svagt egnagemang
speciellt: som präglas av ringa affärslust
som utstrålar ljus som saknar klarhet och skärpa vid genomlysning eller reflexion
även överfört om företeelser som inte imponerar
som inte kan skydda kungen och därför definitivt har förlorat (i schack)

matta
Ordklass substantiv
plant, regelbundet stycke material avsett som dekorativ mjuk och värmande täckning av underlaget (vanligen golvet eller dylikt)
mer permanent täckning av golv eller del av golv Grammatik mest i sammansättningar
utvidgat: annan mjuk eller skyddande övertäckning Grammatik i sammansättningar
övertäckning eller dylikt i allmänhet Grammatik mest i sammansättningar
matta
Ordklass verb
göra svagare Grammatik mest passivt
speciellt med avseende på själsliga förhållanden: göra mindre intensiv
sätta matta (i schack)
mattera

mattallrik
Ordklass substantiv
stor flat tallrik

mattdomare
Ordklass substantiv
matchdomare i brottning

matte
Ordklass substantiv
matematik Bruklighet vardagligt
kvinna som äger och sköter om husdjur
speciellt använt som husdjurets tänkta tilltalsord till kvinnan
en teliknande sydamerikansk dryck

mattera
Ordklass verb
behandla glas eller dylikt för att ge mattare yta

matthet
Ordklass substantiv
kraftlöshet
glanslöshet Bruklighet mindre brukligt

mattighet
Ordklass substantiv
kraftlöshet

mattpiskare
Ordklass substantiv
ett redskap för avlägsnande av damm genom piskning från textilmattor

mattram
Ordklass substantiv
en ört med prästkragelika blommor och ljusgröna, parflikiga blad som doftar kamomill (ofta odlad som prydnadsväxt; förr även som medicinalväxt mot hysteri, "modersjuka")

mattskiva
Ordklass substantiv
glas- eller plastskiva som är mattslipad på ena sidan och bland annat används i kameror för inriktning av motivet och inställning av skärpan

matutin
Ordklass substantiv
morgongudstjänst (särskilt om dagens första gudstjänst i kloster)

matvara
Ordklass substantiv
livsmedel Grammatik mest i plural

matvrak
Ordklass substantiv
person som äter omåttligt Bruklighet vardagligt

matvrå
Ordklass substantiv
liten del av kök eller dylikt där måltider intas

matvägra
Ordklass verb
vägra att äta (särskilt om småbarn)

matäpple
Ordklass substantiv
äpple som är lämpligt för matlagning

mauretanier
Ordklass substantiv
mansperson frå Mauretanien
i plural ofta om personer från Mauretainen oavsett kön

mauretansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Mauretanien

mauretanska
Ordklass substantiv
kvinna från Mauretanien

mauritier
Ordklass substantiv
mansperson från Mauritius
i plural ofta om personer från Mauritius oavsett kön

mauritisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Mauritius

mauritiska
Ordklass substantiv
kvinna från Mauritius

mauser
Ordklass substantiv
typ av gevärsmekanism som medger högt gastryck och stor precision (den vanligaste repetermekanismen)
mausergevär Grammatik kortform

mausergevär
Ordklass substantiv
typ av repetergevär

mauserpistol
Ordklass substantiv
typ av halvautomatisk pistol

mausoleum
Ordklass substantiv
monumental gravbyggnad

max
Ordklass substantiv
högsta tillåtna insats i spel (enligt regler eller överenskommelse) Bruklighet ursprungligen speljargong Grammatik knappast plural
även utvidgat om andra typer av insatser Bruklighet vardagligt
maximum Bruklighet särskilt sportjarong
max
Ordklass adverb
som mest Bruklighet vardagligt

maxikjol
Ordklass substantiv
mycket lång kjol (som modeföreteelse)

maxill
Ordklass substantiv
överkäke hos rygradsdjur och människa
undre käkpar hos kräftdjur, insekter m.fl. Grammatik i plural

maxim
Ordklass substantiv
pregnant formulerad levnadsregel

maximal
Ordklass adjektiv
som har största möjliga utsträckning inom sitt område
högsta tillåtna
mycket stor

maximera
Ordklass verb
bestämma övre gränsen för
göra så stor som möjligt

maximipunkt
Ordklass substantiv
punkt där en matematisk funktion antar sitt största värde

maximitemperatur
Ordklass substantiv
högsta uppmätta temperatur under viss tid

maximitermometer
Ordklass substantiv
termometer för mätning av maximitemperatur (enligt febertermometerns princip)

maximum
Ordklass substantiv
största möjliga värde inom området i fråga (speciellt för matematiska funktioner) Grammatik sällan bestämd form
mycket stort värde eller mått
ibland i fråga om lufttryck: högtryck
i adverbiell användning: högst

maxis
Ordklass interjektion
hoppa (kommandoord till djur att utföra konstsprång)

mayafolk
Ordklass substantiv
ett mellanamerikanskt indianfolk med högt utvecklad kultur som blomstrade före européernas ankomst Grammatik vanligen bestämd form singular

mazarin
Ordklass substantiv
ett glaserat bakverk med fyllning av mnadelmassa med mera

mazurka
Ordklass substantiv
en starkt rytmisk dans i tretakt (ursprungligen polsk)
motsvarande musik

mbl eller MBL
Ordklass substantiv
medbestämmandelag Grammatik förkortning

meander
Ordklass substantiv
kraftigt markerad slinga i flodlopp (vanligen ingående i en serie sådana)
ornament i form av labyrintliknande band

mecenat
Ordklass substantiv
person som understöder konst eller vetenskap, särskilt genom generösa gåvor

mecka
Ordklass verb
plats där något i särskilt hög grad utvecklas och blomstrar

med
Ordklass substantiv
skena på transportmedel avsedd att glida mot underlaget (som vanligen är snö eller is)
annan liknande konstruktionsdetalj
med.
Ordklass substantiv
medicine Bruklighet förkortning
med
Ordklass adverb
i anslutning (särskilt i uttryck för deltagande i något sammanhang) Grammatik mest verbpartikel
även i uttryck för viss upplevelse eller dylikt
under samverkan (i uttryck för att någon ansluter sig till viss verksmahet eller ståndpunkt) Grammatik mest verbpartikel
i uttryck för samtycke eller dylikt
också (som komplement till något tidigare nagivet) Bruklighet vardagligt
med
Ordklass preposition
i anslutning till (i fråga om något som beledsagar eller eller beledsagas av något annat)
även i fråga om något som innefattas eller är inräknat i något annat
försvagat: hos
under samverkan av någon annan aktivt handlande
även i fråga om opersonliga krafter som verkar i viss riktning
genom användande av redskap eller annat hjälpmedel
även i fråga om abstrakta hjälpmedel
i avseende på någon eller något som är föremål för verksamhet eller betraktelse
ofta med försvagad betydelse

med acklamation
Frasklass prepositionsfras
enhälligt, utan omröstning

medalj
Ordklass substantiv
myntliknande metallstycke som används som belöning eller för att stadfästa minnet av något (präglat eller gjutet med figurer och inskription; speciellt i sportmästerskap som belöning för första, andra eller tredje plats)

medaljens baksida
Frasklass nominalfras
nackdelen med något

medaljera
Ordklass verb
belöna med medalj

medaljong
Ordklass substantiv
medaljliknande hängsmycke som innehåller miniatyrporträtt eller annan bild
förvaringskapsel eller dylikt för annat minne
mindre målning eller relief i oval eller rund form
liten stekt skiva kött

medaljplats
Ordklass substantiv
första, andra eller tredje plats i idrottstävling

medaljör
Ordklass substantiv
person som tilldelats medalj
person som graverar medaljer

medan
Ordklass konjunktion
under det att (i fråga om tidsperiod inom vilken den angivna situationen råder)
även för att ange tidpunkt (som inträffar under angiven tidsperiod)
under det att däremot (vanligen för att uttrycka motsatsförhållande)

med andan i halsen
Frasklass prepositionsfras
alldeles andfådd

med anledning av
Frasklass prepositionsfras
på grund av, eftersom

medansvar
Ordklass substantiv
del i ansvar
speciellt: del i skuld

medansvarig
Ordklass adjektiv
delaktig i ansvar
speciellt: delaktig i skuld

medarbeta
Ordklass verb
fungera som medarbetare

medarbetare
Ordklass substantiv
person som samarbetar med andra i visst arbete (vanligen i fråga om tämligen kvalificerat arbete)
ofta om journalist
ibland om medlem av underställd personal

med armarna i kors
Frasklass prepositionsfras
i overksamhet

med avseende på
Frasklass prepositionsfras
ifråga om, beträffande, med hänsyn till

med avsikt
Frasklass prepositionsfras
med flit, överlagt

med barn och blomma
Frasklass prepositionsfras
med fru och barn

medbedömare
Ordklass substantiv
person som samverkar med viss annan person vid bedömning av prov (särskilt i skolsammanhang)

med berått mod
Frasklass prepositionsfras
avsiktligt, planlagt

med besked
Frasklass prepositionsfras
grundligt, så det förslår

medbestämmande
Ordklass substantiv
rätt att utöva visst inflytande vid beslutsfattande (vanligen för arbetstagarrepresentatner)

medbestämmandelag
Ordklass substantiv
lag som ger arbetstagarnas organisationer rätt att förhandla och träffa kollektivavtal om medbestämmande på arbetsplatserna i frågor som rör arbets- och företagsledning och dylikt

med blotta ögat
Frasklass prepositionsfras
utan mikroskop e.d.

medborgaranda
Ordklass substantiv
känsla av personligt ansvar för samhällsutvecklingen

medborgare
Ordklass substantiv
person som i rättslig avseende tillhör en viss stat (det vill säga har lagligt skydd av den och lagliga skyldigheter mot den)
ibland även om medlem av annan organisation med eget rätssystem Bruklighet ålderdomligt
även överfört

medborgargarde
Ordklass substantiv
frivillig vaktstyrka med självpåtagna polisiära uppgifter

medborgarhus
Ordklass substantiv
offentlig kommunal mötesbyggnad

medborgarsinne
Ordklass substantiv
medborgaranda

medborgarskap
Ordklass substantiv
position som medborgare i viss stat Bruklighet ofta i statsrättsliga sammanhang

medborgarvittne
Ordklass substantiv
civilperson som utvalts att vara närvarande vid polisförhör för att intyga att inga otillbörliga påtryckningar sker

medborgerlig
Ordklass adjektiv
som har att göra med medborgarskap

medbringa
Ordklass verb
föra med sig Bruklighet formellt

medbringare
Ordklass substantiv
anordning med vilken en maskindels rörelse överförs till arbetsstycket eller till annan maskindel

medbroder
Ordklass substantiv
man i förhållande till person som han har något gemensamt med

medbrottslig
Ordklass adjektiv
delaktig i ett brott Bruklighet mindre brukligt

medbrottsling
Ordklass substantiv
medhjälpare till någon vid brott

meddela
Ordklass verb
överbringa information om något som antas vara obekant för mottagaren
tillhandahålla någon tjänst eller dylikt Grammatik i ett fåtal uttryck

meddelaktig
Ordklass adjektiv
delaktig i något tillsammans med andra (och därmed ansvarig)

meddelande
Ordklass substantiv
information som är överbringad i ett sammanhang (vanligen relativt kort och väl avgränsad)
papperet etcetera som innehåller informationen

meddelare
Ordklass substantiv
person som lämnar viss information (vanligen mer eller mindre regelbundet)

meddelarskydd
Ordklass substantiv
lagstadgad rätt att inte få sin identitet röjd eller efterforskad om man vill meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i massmedier

meddelelse
Ordklass substantiv
det att meddela sig

meddelelsemedel
Ordklass substantiv
medel för överbringande av information

meddelsam
Ordklass adjektiv
som gärna meddelar sig med andra

meddetsamma
Ordklass adverb
genast

med diskretion
Frasklass prepositionsfras
utan av avslöja namn

mede
Ordklass substantiv
skena på transportmedel avsedd att glida mot underlaget (som vanligen är snö eller is)
annan liknande konstruktionsdetalj

medel
Ordklass substantiv
något som kan användas för att uppnå ett visst syfte (både om redskap och metoder)
speciellt: medicin
ekonomiska resurser för viss verksamhet eller dylikt Bruklighet ofta i offentligt språk Grammatik i plural och sammansättningar
genomsnittligt resultat Bruklighet särskilt i sport- och skoljargong

medelbar
Ordklass adjektiv
som står i indirekt relation till något Bruklighet särskilt i juridiskt språk

medelbar besittning
Frasklass nominalfras
ägande utan faktiskt innehav

medeldistans
Ordklass substantiv
löpsträcka av begränsad längd men där det är omöjligt att hålla maximal fart hela tiden (från cirka 800 meter till drygt 1 500 meter)
skjutavstånd av medellängd

medeldistansraket
Ordklass substantiv
kärnvapenbärande raket avsedd för relativt avlägsna fientliga mål på samma kontinent

medeldistansrobot
Ordklass substantiv
medeldistansraket

medelfel
Ordklass substantiv
uppskattad genomsnittlig avvikelse från det rätta värdet (särskilt vid statistisk observation)

medelfärg
Ordklass substantiv
färgton mitt emellan två bestämda grundfärger, till exempel organge (gult och rött), lila (rött och blått) eller turkos (blått och grönt)

medelhavsklimat
Ordklass substantiv
typ av subtropiskt klimat med varma, torra somrar och milda, regniga vintrar, som bland annat förekommer i Medelhavsområdet

medelklass
Ordklass substantiv
sammanfattningen av samhällets sociala mellanskikt, till exempel de flesta tjänstemän, småföretagare, läkare m.fl.

medellivslängd
Ordklass substantiv
genomsnittlig livslängd, vanligen inom folkgrupp eller dylikt

medellängd
Ordklass substantiv
särskilt: genomsnittlig kroppslängd inom folkgrupp

medellös
Ordklass adjektiv
som saknar ekonomiska tillgångar

medelmåtta
Ordklass substantiv
genomsnittsnivå Bruklighet kanppast plural; i ett fåtal fraser
mindre framstående person

medelmåttig
Ordklass adjektiv
som ligger omkring genomsnittet
numera vanligen med viss negativ värdering: slätstruken och otillfredsställande

medelpadare
Ordklass substantiv
person från Medelpad
i plural ofta om personer från Medelpad oavsett kön

medelpading
Ordklass substantiv
person från Medelpad

medelpadsk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Medelpad

medelpadska
Ordklass substantiv
kvinna från Medelpad

medelproportional
Ordklass substantiv
typ av matematiskt medelvärde

medelpunkt
Ordklass substantiv
punkt som ligger mitt i ett område (med ungefär lika avstånd till alla punkter på områdets periferi)
överfört: viktigaste punkt
företeelse som intresset koncentreras på

medels
Ordklass preposition
med hjälp av Bruklighet något ålderdomligt

medelsanvisning
Ordklass substantiv
tilldelning av ekonomiska resurser (särskilt till myndighet eller dylikt)

medelsol
Ordklass substantiv
matematiskt idealiserad sol med samma omloppstid som den verkliga men med tänkt konstant hastighet längs himmelsekvatorn

medelsoltid
Ordklass substantiv
tid baserad på medelsolens tänkta rörelse (det vill säga vår normala tid)

medelst
Ordklass preposition
med hjälp av Bruklighet något ålderdomligt

medelsvensson
Ordklass substantiv
typisk svensk (ofta om förment konventionell person) Bruklighet ofta något nedsättande

medeltal
Ordklass substantiv
talvärde som erhållits genom att alla värden i en viss grupp adderats varefter summan dividerats med antalet värden, varvid resultatet anses ge en bild av det vanligaste eller mest representativa förhållandet
annan typ av genomsnitt

medeltid
Ordklass substantiv
tiden mellan Roms fall och renässansen, kännetecknad av stark kyrkomakt, feodalväsen och relativt primitiv ekonomi
i Nordens historia om tiden från kristnandet till reformationen (från cirka år 1000 till cirka år 1500)
ofta bildligt om något som ter sig helt föråldrat
medelsoltid Grammatik vanligen bestämd form singular

medeltida
Ordklass adjektiv
som har anknytning till medeltiden
bildligt: helt föråldrad

medeltidslatin
Ordklass substantiv
förenklad form av latin som användes under medeltiden

medelvattenstånd
Ordklass substantiv
havsytans genomsnittliga nivå

medelväg
Ordklass substantiv
förfaringssätt som tar hänsyn till och anpassas efter alla de möjliga lösningarna

medelvärde
Ordklass substantiv
medeltal

medelålder
Ordklass substantiv
genomsnittlig ålder
levnadsålder mellan ungdom och ålderdom

medelålders
Ordklass adjektiv
som befinner sig i medelåldern

med en gång
Frasklass prepositionsfras
genast

med ens
Frasklass prepositionsfras
genast, plötsligt

med ett halvt öra
Frasklass prepositionsfras
med begränsad uppmärksamhet

med facit i hand
Frasklass prepositionsfras
i efterhand eller när man vet resultatet (underförstått: är det lätt att vara efterklok)

medfaren
Ordklass adjektiv
som visar spår av ovarsam användning

medfödd
Ordklass adjektiv
som har har från födelsen (om egenskap)

medfölja
Ordklass verb
vara bifogad
resa tillsammans med expedition eller dylikt (ofta som expert eller dylikt)

medföra
Ordklass verb
ha med sig som bagage, last eller dylikt
ha till följd

med förlov sagt
Frasklass prepositionsfras
med ursäkt för min rättframhet

med förtvivlans mod
Frasklass prepositionsfras
i en desperat sinnesstämning

medge
Ordklass verb
ge tillstånd till
om föremål eller dylikt: ge möjlighet till
erkänna såsom riktigt

medgiva
Ordklass verb
ge tillstånd till
om föremål eller dylikt: ge möjlighet till
erkänna såsom riktigt

medgivande
Ordklass substantiv
tillstånd
erkännande att något för talaren ofördelaktig är riktigt
eftergift

med glimten i ögat
Frasklass prepositionsfras
med humor

medgång
Ordklass substantiv
fortlöpande goda resultat av verksamhet

medgörlig
Ordklass adjektiv
som lätt förmås att rätta sig efter andras önskemål

medhavd
Ordklass adjektiv
som man tagit med sig Bruklighet formellt eller skämtsamt

medhjälp
Ordklass substantiv
medverkan som underlättar genomförandet av något Bruklighet särskilt juridik

medhjälpare
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt arbetar för att underlätta viss verksmahet

med hull och hår
Frasklass prepositionsfras
fullständigt

medhåll
Ordklass substantiv
stöd för viss åsikt
utvidgat: otillbörligt gynnad ställning Bruklighet vardagligt

medhårs
Ordklass adverb
i pälshårens riktning Grammatik vanligen i konstruktion med verbet stryka
särskilt överfört i uttryck för eftergivenhet, inställsamhet eller dylikt

mediakunskap
Ordklass substantiv
ett tillvalsämne på grundskolans högstadium med undervisning om massmedier, till exempel tidningar, radio, TV, film och böcker

medial
Ordklass adjektiv
belägen nära mitten
speciellt: vokal som artikuleras centralt i munhålan
som uttrycker ett mellanting mellan aktiv och passiv betydelse (särskilt vid beskrivning av vissa främmande språk, bland annat grekiska)
som avser viss kanal för kommunikation, särskilt massmedium
som avser överanturliga kontakter med andevärlden

median
Ordklass substantiv
sträcka från en punkt i en triangel till motstående sidas mittpunkt
mittersta värde i en grupp värden som är ordnade efter storlek (ett slags medelvärde, ofta använd inom statistiken) Grammatik ofta i sammansättningar

mediatek
Ordklass substantiv
institution med samlingar av läromedel, till exempel böcker, filmer och band (vanligen för utlåning)

medicin
Ordklass substantiv
vetenskapligt grundad läkekonst
medel mot kroppsliga eller psykiska besvär (auktoriserat av läkarvetenskapen)
överfört: metod för att förbättra ogynnsam situation Grammatik knappast plural

medicinalstyrelse
Ordklass substantiv
central tillsynsmyndighet för sjukvård (numera inkorporerad i Socialstyrelsen) Grammatik vanligen bestämd form singular

medicinalvikt
Ordklass substantiv
särskilt viktsystem använt vid vägning av läkemedel (numera avskaffat i Sverige)
uppmätt vikt i detta system

medicinalväxt
Ordklass substantiv
växt använd som råämne för läkemedel

medicinare
Ordklass substantiv
person som studerar till läkare
färdiga läkare eller forskare

medicinboll
Ordklass substantiv
stor, tung boll som används som gymnastik- och idrottsredskap

medicine
Ordklass adjektiv
Förkortning med.
som avser medicinska fakulteten vid universitet eller högskola (särskilt examen vid denna)

medicinera
Ordklass verb
använda medicin

medicinglas
Ordklass substantiv
litet, graderat glas för dosering av läkemedel

medicinman
Ordklass substantiv
person som anses kunna komma i förbindelse med andemakter genom besvärjelser och dylikt (främst i indiankulturer)
ibland skämtsamt om läkare

medicinsk
Ordklass adjektiv
som avser läkarvetenskapen

mediekunskap
Ordklass substantiv
ett tillvalsämne på grundskolans högstadium med undervisning om massmedier, till exempel tidningar, radio, TV, film och böcker

medieskugga
Ordklass substantiv
någots relativ obemärkthet i massmedierna (i jämförelse med något annat)

medieval
Ordklass substantiv
en tryckstil av antikvasnitt som söker efterlikna stilen i medeltida handskrifter

medikament
Ordklass substantiv
läkemedel (vanligen enstaka sådant)

medikus
Ordklass substantiv
läkare Bruklighet ålderdomligt eller skämtsamt

medinflytande
Ordklass substantiv
möjlighet att (jämte andra) påverka utvecklingen påverka utveclingen, till exempel på en arbetsplats

medio
Ordklass preposition
i mitten av någon tidsperiod

medioker
Ordklass adjektiv
medelmåttig

mediotek
Ordklass substantiv
institution med samlingar av läromedel, till exempel böcker, filmer och band (vanligen för utlåning)

medisterkorv
Ordklass substantiv
typ av korv med fläsk-, kalv- eller nötkött

meditation
Ordklass substantiv
speciellt: en systematisk metod, där man genom olika tekniker lär känna sitt inre och övar upp sin förmåga till koncentration och närvaro i nuet
försvagat: det att ägna sig åt stilla eftertanke, gärna kring de stora livsfrågorna (speciellt som led i personlighetsutveckling)
ytterligare försvagat: eftersinnande resonemang

meditativ
Ordklass adjektiv
som gärna ägnar sig åt meditation
som har att göram ed meditation

meditera
Ordklass verb
speciellt: genom olika tekniker systematiskt lära känna sitt inre och öva upp sin förmåga till koncentration och närvaro i nuet
försvagat: hänge sig åt stilla eftertanke, gärna kring de stora livsfrågorna
ytterligare försvagat: fundera, tveka

mediterran
Ordklass adjektiv
som avser Medelhavet

medium
Ordklass substantiv
mittersta del
speciellt: mittersta del av tänkt skala
medelvärde
verbform som uttrycker en betydelse som varken är aktiv eller passiv (i vissa språk, bland annat grekiska)
substans i vilken fysikaliskt skeende försiggår
kanal för informationsspridning, till exempel press och radio Grammatik mest i sammansättningar
person med påstådd förmåga att komma i förbindelse med andevärlden, vanligen i tillstånd av trans

med knapp nöd
nätt och jämnt

med kropp och själ
med liv och lust och utan varje förbehåll

medkännande
Ordklass adjektiv
som hyser eller uttrycker medkänsla

medkänsla
Ordklass substantiv
känsla av smärta och bekymmer inför andras svårigheter

medla
Ordklass verb
försöka åstadkomma överenskommelse eller försoning mellan tvistande parter

medlare
Ordklass substantiv
person som i uppdrag att medla

medlem
Ordklass substantiv
person som tillhör organiserad grupp, särskilt permanent grupp (förening eller dylikt)
juridisk person, land etcetera som ingår i någon gemenskap

medlemskap
Ordklass substantiv
det att vara medlem i mer permanent sammanslutning

medlemskort
Ordklass substantiv
dokument som styrker medlemskap

medley
Ordklass substantiv
en tävlingsform i simning där de fyra viktigaste simsätten används i tur och ordning (individuellt är ordningen fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim; i lagkapp är ordningen ryggsim, bröstsim, fjärilsim och frisim)
överfört: det att i en följd framföra delar av ett antal låtar (oftast välkända)

medlidande
Ordklass substantiv
känsla av smärta och bekymmer inför andras svårigheter

medlidsam
Ordklass adjektiv
som känner medlidande (om person)
även om handling och dylikt
ibland ironiskt

medling
Ordklass substantiv
försök att åstadkomma överenskommelse eller försoning

medlingskommission
Ordklass substantiv
kommission som har i uppdrag att medla, särskilt i avtalsförhandling

med liv och lust
Frasklass prepositionsfras
ivrigt och med engagemang

med liv och själ
Frasklass prepositionsfras
entusiastiskt, med engagemang

medljud
Ordklass substantiv
konsonantljud

medlut
Ordklass substantiv
lutning nedåt i rörelseriktningen (i fråga om terräng- eller vägförhållanden)

medlöpare
Ordklass substantiv
person som gärna ansluter sig till dominerande riktning av opportunism (med svikande av mer berättigade ideal)

med mera
och så vidare

med mindre
Frasklass prepositionsfras
om inte

medmänniska
Ordklass substantiv
en i gemenskapen av alla människor i förhållande till en viss annan människa
särskilt i förbindelse med krav på solidaritet, medkänsla och dylikt

medmänsklig
Ordklass adjektiv
som har att göra med solidarisk gemenskap mellan människor
som visar medkänsla

med näbbar och klor
med alla tillgängliga medel

medryckande
Ordklass adjektiv
starkt intresseväckande, särskilt genom åskådlighet, spänning och dylikt

medsamma
Ordklass adverb
genast (kortform för meddetsamma) Bruklighet vardagligt

med sitt eget hjärteblod
Frasklass prepositionsfras
under stor vånda och med uppbjudande av alla själsliga krafter

medskyldig
Ordklass adjektiv
som jämte någon annan är skyldig till något, särskilt till brott

medsols
Ordklass adverb
i solens skenbara rörelseriktning

medspelare
Ordklass substantiv
deltagare på samma sida som viss person i tävling
ofta även i teatersammanhang eller dylikt

medström
Ordklass substantiv
ström som rinne i färdriktningen

medströms
Ordklass adverb
i strömmens riktning

medsyster
Ordklass substantiv
kvinna i förhållande till viss annan kvinna, ofta till kvinna som hon har viss gemenskap med, till exempel i fråga om yrke, levnadsförhållanden eller tro
speciellt: nunna i förhållande till annan nunna

medta
Ordklass verb
föra med sig in i lokal eller dylikt
räkna in i det givna sammanhanget

medtaga
Ordklass verb
föra med sig in i lokal eller dylikt
räkna in i det givna sammanhanget

medtagen
Ordklass adjektiv
särskilt: som har förbrukat krafterna

medtodiklektor
Ordklass substantiv
titel för lärare vid lärarhögskola, som framför allt undervisar i praktisk ämnesmetodik Bruklighet numera inte som yrkesbeteckning

medtävlare
Ordklass substantiv
person som tävlar med någon given person

medurs
Ordklass adverb
med samma rörelseriktning som visarna på en klocka

medusa
Ordklass substantiv
fritt simmande könsindivid av nässeldjur
ett mytologiskt kvinnligt vidunder med förstenande blick
motbjudande kvinna

medverka
Ordklass verb
verka tillsammans med andra för ett gemensamt mål
om icke-mänskliga faktorer: bidra

medverkan
Ordklass substantiv
det att medverka
speciellt juridik

medverkande
som verkar tillsammans med andra faktorer
ofta substantiverat om person

medvetande
Ordklass substantiv
förmåga till själslig verksamhet varigenom omvärlden uppfattas och analyseras
tillstånd som möjliggör uppfattning av omvärlden
klar insikt

medveten
Ordklass adjektiv
som har förmåga till själslig verksamhet
som nått ett djupare mått av insikt
som är vid sans Bruklighet mindre brukligt
som inser innebörden eller betydelsen av eller har utpräglad känsla för något
om handling eller dylikt: som görs med full vetskap om innebörden
speciellt: avsiktlig

medvetenhet
Ordklass substantiv
uppnådd djupare insikt
det att ha något klart för sig

medvetslös
Ordklass adjektiv
som inte är vid medvetande

medvind
Ordklass substantiv
vind som blåder i rörelseriktningen
bildligt i uttryck för framgång eller dylikt

medvurst
Ordklass substantiv
typ av hårdstoppad korv av nöt- och fläskkött med insprängda späcktärningar, mest använd som smörgåspålägg

medömkan
Ordklass substantiv
visat medlidande

mefa
Ordklass substantiv
markeffektfarkost Bruklighet mindre brukligt

mefistofelisk
Ordklass adjektiv
demonisk som Mefistofeles (benämning på djävulen i historien om Faust)

mefitisk
Ordklass adjektiv
stinkande

megafon
Ordklass substantiv
trattformad, ljudförstärkande apparat

megalit
Ordklass substantiv
stort stenblock som som går i ett forntida minnesmärke, till exempel en gravkammare Grammatik mest i sammansättningar

megaloman
Ordklass adjektiv
sim lider av megalomani

megalomani
Ordklass substantiv
psykiskt sjukdomstillstånd med abnorm självöverskattning, ofta kombinerad med stort maktbegär

megaton
Ordklass substantiv
en enhet för kärnvapens sprängkraft, motsvarande sprängkraften hos 1 miljon ton trotyl

megära
Ordklass substantiv
argsint och elak kvinna Bruklighet något ålderdomligt

meja
Ordklass verb
kapa av med lie eller annat skärande redskap (mest med avseende på säd)
överfört: göra ned fiende i stor mängd Bruklighet med partikeln ned

mejeri
Ordklass substantiv
anläggning för förädling av mjölk (till grädde, ost etcetera)

mejerist
Ordklass substantiv
person som är anställd vid mejeri (särskilt om arbetsledare eller föreståndare)

mejka
Ordklass verb
sminka Bruklighet vardagligt

mejram
Ordklass substantiv
en mild krydda
motsvarande kryddväxt

mejsel
Ordklass substantiv
ett kilformgigt eggverktyg som med hammare drivs in i ett arbetsstycke (för avhuggning, håltagning med mera)
liknande verktyg för skruvdragning

mejsla
Ordklass verb
forma hårt material med mejsel
bearbeta med mejsel
överfört: omsorgsfullt utforma

meka
Ordklass verb
vara sysselsatt med något mekaniskt arbete Bruklighet vardagligt
ibland speciellt: tjänstgöra som mekaniker vid motortävling

mekanik
Ordklass substantiv
läran om kroppars rörelse och jämvikt (fysikens grundläggande del)
om tillämpningar: kostruktion av maskiner och dylikt
överfört: lagbundenhet i icke-fysiskt förlopp
mekanism

mekaniker
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt utför reparation och underhåll av mekanisk utrustning
person som ägnar sig åt teoretisk mekanik Bruklighet mindre brukligt

mekanikus
Ordklass substantiv
mekaniker Bruklighet vardagligt, skämtsamt

mekanisera
Ordklass verb
förse med mekanisk utrustning, vanligen i större skala
speciellt militärväsen
allmännare: övergå till maskinellt produktionssätt

mekanisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med teoretisk mekanik
som har att göra med maskiner eller mekanismer (i fråga om tillverkning, drivning etcetera i motsats till dels rent mänsklig anknytning, dels bland annat kemiska förlopp)
i fråga om mentala förhållanden: som sker själlöst och utan eftertanke

mekanism
Ordklass substantiv
system av samverkande mekaniska delar som tillsammans åstadkommer den drivande kraften i maskin
sätt att samverka i mekaniskt system
även om icke-fysiskt system och dess sätt att fungera
filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt i naturen kan förklaras som rörelser av materiella kroppar enligt mekanikens lagar

mekanistisk
Ordklass adjektiv
som avser filosofisk mekanism

melanesier
Ordklass substantiv
mansperson från Melanesien
i plural ofta om personer från Melanesien oavsett kön

melanesisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Melanesien

melanesiska
Ordklass substantiv
kvinna från Melanesien

melankoli
Ordklass substantiv
djup nedstämdhet, ofta utan påtagligt skäl

melankoliker
Ordklass substantiv
person som lider av melankoli

melankolisk
Ordklass adjektiv
som lider av melankoli
även om handling eller dylikt
nedstämmande

melanom
Ordklass substantiv
elakartad, brunsvart hudsvulst som lätt övergår till cancer

melass
Ordklass substantiv
tjockflytande biprodukt vid sockerframställning, som används som kreatursfoder och för sprit- och jästframställning

melerad
Ordklass adjektiv
som är av blandad färg
ofta även då samma effekt orsakas av blandade material

melinit
Ordklass substantiv
ett sprängämne byggt på pikrinsyra

melioration
Ordklass substantiv
jordförbättring

melism
Ordklass substantiv
följd av tonder som sjungs på en och samma textstavelse (förekommande särskilt i gregoriansk sång, madrigal och koloratursång)

mellan
Ordklass preposition
i position på en tänkt linje med begränsningar vid två angivninga punkter eller dylikt
även med riktningsbetydelse
ävern i fråga om tidsförhållanden och mer abstrakt
även med underförstådda gränser Grammatik i sammansättningar
med ömsesidigt deltagande av två någorlunda jämställda storheter

mellanakt
Ordklass substantiv
paus mellan två akter i teaterföreställning

mellanbok
Ordklass substantiv
mindre ambitiös bok mellan bättre böcker av samma författare

mellandag
Ordklass substantiv
dag mellan större högtidsdagar (särskilt om dagarna mellan jul och nyår) Grammatik mest bestämd form plural
tillfälle med mindre lyckade insatser efter och före tillfällen med bättre prestationer Bruklighet sportjargong

mellandäck
Ordklass substantiv
fartygsdäck under huvuddäcket (förr utrymme för tredjeklasspassagerare)

mellanfolklig
Ordklass adjektiv
som avser relationer mellan folken i olika länder

mellanfot
Ordklass substantiv
den del av foten som befinner sig mellan vristen och tårna Grammatik ofta bestämd form singular

mellanguld
Ordklass substantiv
baldsilver som på ena sidan överdragits med guld

mellangärde
Ordklass substantiv
muskel som utgör skiljevägg mellan buk- och brösthåla
kroppspartiet kring denna muskel

mellanhand
Ordklass substantiv
handen mellan handloven och fingrarna
kortspelare i position mellan utspelaren och annan motspelare (det vill säga vanligen andra eller tredje handen)
även om denna position, som normalt är ofördelaktig
utvidgat: besvärlig situation i allmänhet
förmedlare av affär mellan producent och konsument (ibland betraktad som extra eller onödigt led i varuomsättningen)
utvidgat: förmedlare

mellanhavande
Ordklass substantiv
kontakt som kan innebära motsättningar (särskilt om ouppklarad affär, tvist och dylikt)

mellanheat
Ordklass substantiv
heat mellan försöksheat och semifinal, särskilt vid större tävling i löpning

mellanhopp
Ordklass substantiv
hopp över gymnastikhäst varvid benen förs mellan armarna (en gymnastikgren som förr även var allmän idrottsgren men som inte längre är tävlingsgren i Sverige)

mellankalv
Ordklass substantiv
kalvkött i kvalitet mellan späd- och gödkalv

mellanklänning
Ordklass substantiv
halvfin klänning

mellankommande
Ordklass adjektiv
som inträffar mitt i annat förlopp (ofta oförutsett)

mellankommunal
Ordklass adjektiv
som berör realtionerna mellan olika kommuner

mellankomst
Ordklass substantiv
ingripande av utomstående, särskilt i förhandling, tvist eller dylikt
speciellt: medling

mellankrigstid
Ordklass substantiv
period mellan två krig, särskilt mellan första och andra världskriget Grammatik vanligen bestämd form singular

mellankropp
Ordklass substantiv
mellersta del av insektskropp (mellan huvudet och bakkroppen)

mellankultur
Ordklass substantiv
tillfällig odling i trädgård av snabbväxande växtslag (mellan sådana som utvecklas långsamt)

mellanlanda
Ordklass verb
landa före uppnåendet av slutdestinationen vid flygresa
utvidgat: göra kortare uppehåll under resa

mellanlandning
Ordklass substantiv
det att mellanlanda

mellanlägg
Ordklass substantiv
något som läggs mellan två föremål som stöd, mellanskikt eller dylikt (om blad i en bunt eller nett häfte, karbonpapper med mera)

mellanmjölk
Ordklass substantiv
mjölk som har hälften så stor fetthalt som den vanliga starndarmjölken (det vill säga 1,5 procent; vanligen berikad med A- och D-vitamin)

mellanmål
Ordklass substantiv
lättare måltid mellan huvudmåltider

mellanrev
Ordklass substantiv
mellersta revstycket på slaktdjur

mellanriksbana
Ordklass substantiv
järnväg som förbinder olika binder

mellanriksväg
Ordklass substantiv
större väg som förbinder olika länder

mellanrum
Ordklass substantiv
mellanliggande fritt utrymme mellan platser där något är placerat
händeslelös period mellan två händelser

mellanrätt
Ordklass substantiv
lättare maträtt mellan två huvudrätter

mellanskikt
Ordklass substantiv
mellanliggande skikt
speciellt om medelklassgrupper

mellanskillnad
Ordklass substantiv
skillnad mellan två belopp (särskilt i samband med bytesaffärer)

mellanslag
Ordklass substantiv
mellanrum av ett teckens bredd mellan två tecken i skrivmaskinsskrift
typografisk anordning för reglering av avståndet mellan textrader vid tryckning
även om detta avstånd

mellanspel
Ordklass substantiv
kortare musikstycke som utgör övergång mellan verser i koral, akter i ett skådespel eller dylikt
överfört: oväntad händelse som tillfälligt avbryter ett förlopp

mellanspett
Ordklass substantiv
en bokig hackspett i mellanstorlek (det vill säga mellan större hackspett och mindre hackspett; utdöd i Sverige)

mellanstadium
Ordklass substantiv
förr benämning på årskurs fyra till sex i grundskolan (sedan 1994 används istället officiellt benämningen "grundskolans tidigare år" för årskurs ett till fem och benämningen "grundskolans senare år" för årskurs sex till nio)

mellanstatlig
Ordklass adjektiv
som rör relationerna mellan stater

mellanstick
Ordklass substantiv
inskott Bruklighet mindre brukligt
kortare tidningsledare i mindre stram tuformning, vanligen placerad under huvudledaren

mellansubstans
Ordklass substantiv
utfyllnadssubstans mellan celler i vävnad

mellansäsong
Ordklass substantiv
period mellan högsäsongerna

mellantid
Ordklass substantiv
tidsåtgång på delsträcka vid hastighetstävling
tid som förflyter medan något utspelar sig Grammatik vanligen bestämd form singular

mellanting
Ordklass substantiv
företeelse med egenskaper som är en blandning av två andras egenskaper

mellanverk
Ordklass substantiv
försvarsverk mellan huvudstödjepunkter

mellanvikt
Ordklass substantiv
en medeltung viktklass i kraft- och kampsporter (vanligen mellan 70 och 85 kilogram)

mellanvåg
Ordklass substantiv
radivåg med medelstor våglängd (mellan 100 och 1 000 meter; numera mest för mottagning av utländska sändningar)
elektromagnetisk våg i allmänhet med ungefär denna frekvens

mellanvärd
Ordklass substantiv
djur eller växt där en parasit först genomgår en del av sin utveckling för att sedan uppsöka en annan värd (slutvärd)

mellanöl
Ordklass substantiv
öl med mellan 3,5 och 4,5 volymprocent (2,8 och 3,6 viktprocent) alkohol, som mellan 1 oktober 1965 och 1 juli 1977 fick säljas i livsmedelsaffärer
flaska, glas eller dylikt med detta öl Grammatik med n-genus

mellanöra
Ordklass substantiv
del av örat som ligger närmast innanför trumhinnan

mellerst
Ordklass adverb
i läget mitt emellan två positioner Bruklighet mindre brukligt

mellersta
Ordklass adjektiv
placerad mitt emellan två positioner i rummet eller tiden

melodi
Ordklass substantiv
ordnad enstämmig tonföljd som bildar en musikalisk helhet (om helt muskstycker eller del därav)
tonhöjdsförlopp i tal Grammatik vanligen i sammansättningar
överfört, speciellt: känt tema
speciellt även: rätt tillvägagångssätt

melodik
Ordklass substantiv
läran om melodibildning
melodiskt skeende i musikstycke

melodiradio
Ordklass substantiv
radiokanal vars utbud domineras av lättare musik

melodisk
Ordklass adjektiv
som avser melodi
behaglig att lyssna på (om musikstycke eller andra ljud)

melodistämma
Ordklass substantiv
musikstämma som bär melodin

melodiös
Ordklass adjektiv
mycket behaglig att lyssna på (särskilt om musikstycke med lättfattlig, insmickarande melodi)

melodram
Ordklass substantiv
enklare teaterstycke med sentimental eller rafflande handling
deklamationsdrama med musikinslag Bruklighet historiskt

melodramatisk
Ordklass adjektiv
överdrivet patetisk och känslosam

melon
Ordklass substantiv
en stor, klotrund eller oval, odlad frukt med hög halt av vatten, som mest äts som dessert
även om motsvarande ört

melonäpple
Ordklass substantiv
ett vinteräple

membran
Ordklass substantiv
tunn, elastisk hinna (organisk eller framställd)

membrum
Ordklass substantiv
led i ekvation

memento
Ordklass substantiv
varnande påminnelse Bruklighet något högtidligt

memoar
Ordklass substantiv
samlade levandsminnen Grammatik vanligen plural

memorandum
Ordklass substantiv
skriftlig sammanfattning av synpunkter på en fråga (ofta som beslutsunderlag)

memorera
Ordklass verb
lära sig utantill
allmännare: pränta in i minnet
någon gång även: läsa upp ur minnet

memorial
Ordklass substantiv
journal där affärstransaktioner förs in i tidsföljd
skriftlig framställning eller inlaga (ofta av högtidlig eller officiell karaktär)

men
Ordklass substantiv
varaktig kroppslig skada
allmännare: nackdel
men
Ordklass konjunktion
vilket dock motsägs eller inskränks av att (allmänt invändande, inskränkande och dylikt)
även med försvagad motsättning
i substantivisk användning: invändning, svårighet
mot det pågående måste sägas (som inledningsord med ett slags invändande eller avståndstagande funktion)
även försvagat för att uttrycka överraskning med mera

mena
Ordklass verb
ha som åsikt
ibland även: försäkra Bruklighet vardagligt
åsyfta viss innebörd (ofta annan än den som direkt framgår)
även med hänsyftning på speciell person, föremål eller dylikt
ha som syfte
tveka att yttra sig
allmännare: tveka

menad
Ordklass substantiv
extatisk kvinnlig anhängare till vinguden Dionysos i grekisk mytologi

menageri
Ordklass substantiv
ambulerande samling av levande djur som förevisas Bruklighet historiskt
överfört: märklig samling människor Bruklighet nedsättande

menande
Ordklass adjektiv
som underförstått uttrycker visst budskap (vanligen med bibetydelse av hemligt samförstånd)

mendelism
Ordklass substantiv
en ärftlighetsteori som fastslår lagbundenheten i överföringen av anlag från föräldrar till barn (i stort sett allmänt vedertagen)

mendelsk
Ordklass adjektiv
som harr att göra med Mendel eller mendelismen

mened
Ordklass substantiv
det att under ed medvetet tala osanning eller förtiga sanningen i rättegång

menedare
Ordklass substantiv
person som begår mened

mene tekel
Ordklass substantiv
något som tolkas som förebud om undergång

menetekel
Ordklass substantiv
något som tolkas som förebud om undergång

menföre
Ordklass substantiv
dåligt före för fordon med medar
allmännare: dåligt väglag och dylikt

menig
Ordklass adjektiv
som tillhör folkets breda lager (i motsats till överhetspersoner, överklass och dylikt) Grammatik i vissa uttryck
som inte har befälsgrad (om soldat)
även substantiverat

menige man
Frasklass nominalfras
vanligt enkelt folk

menighet
Ordklass substantiv
församlad folkmassa (gärna i motsats till någon centralgestalt)
allmänhet (i motsats till överhetspersoner och dylikt)
sammanhållen grupp av medborgare betraktad som juridisk enhet

mening
Ordklass substantiv
åsikt
åsyftad innebörd
planerad följd av visst handlande
även med svävning mellan syfte och innebörd
största språkliga enhet vars delar består i ett väldefinierat syntaktiskt förhållande till varandra (vanligen med huvudsats och eventuella bisatser; i skrift avslutad med stort skiljetecken, i tal med paus)

meningit
Ordklass substantiv
hjärnhinneinflammation

meningsbrytning
Ordklass substantiv
öppen motsättning mellan åsikter

meningsbyggnad
Ordklass substantiv
sätt att forma meningar

meningsbyte
Ordklass substantiv
meningsutbyte

meningsfrände
Ordklass substantiv
person som har samma åsikter som den givna personen

meningsfull
Ordklass adjektiv
som har djupare innebörd
som fyller ett rimligt syfte

meningsfylld
Ordklass adjektiv
meningsfull

meningslös
Ordklass adjektiv
som saknar djupare innebörd
som saknar rimligt syfte

meningsmotståndare
Ordklass substantiv
person som har motsatt åsikt i förhållande till viss annan person

meningsriktning
Ordklass substantiv
grupp av personer med gemensamma åsikter

meningsskiljaktighet
Ordklass substantiv
meningsskiljaktighet

meningsutbyte
Ordklass substantiv
ömsesidigt framförande av skiljaktiga åsikter

meningsyttring
Ordklass substantiv
offentligt framförande av åsikter

menisk
Ordklass substantiv
broskskiva mellan ledytorna i knäleden
även om den buktiga vätskeytan i ett trångt rör Bruklighet fysik

menlig
Ordklass adjektiv
som har ogynnsam verkan

menlös
Ordklass adjektiv
oförmögen att skada
intetsägande Bruklighet nedsättande

menlösa barns dag
Frasklass nominalfras
dag som firas till åminnelse av de barnamord som enligt Nya testamentet utfördes i samband med Jesu födelse den 28 december (avskaffad som allmän helgdag i Sverige)

menopaus
Ordklass substantiv
tidpunkt i kvinnas liv då menstruationen definitivt upphör (under klimakteriet)

mens
Ordklass substantiv
menstruation Bruklighet vardagligt

menstruation
Ordklass substantiv
månatlig blödning från kvinnans livmoder då befruktning inte skett

menstruera
Ordklass verb
ha menstruation

mensur
Ordklass substantiv
ett relativt mått hos musikinstrument, speciellt om förhållandet mellan en orgelpipas diameter och längd
typ av mätglas Bruklighet ålderdomligt
duell på sabel eller värja mellan tyska studenter, vnaligen utan ansiktsskydd och ofta efter överenskommelse Bruklighet historiskt

mental
Ordklass adjektiv
som rör själslivet (ofta med tonvikt på hälsotillståndet)

mentalhygien
Ordklass substantiv
åtgärder för att främja god själslig hälsa

mentalism
Ordklass substantiv
uppfattningen att psykologins främsta uppgift är att utforska metvetandefenomenen (även sådana som inte är direkt observerbara)

mentalitet
Ordklass substantiv
själslig inriktning
ofta med tonvikt på negativa drag Grammatik i sammansättningar

mentalsjuk
Ordklass adjektiv
psykiskt sjuk

mentalsjukhus
Ordklass substantiv
sjukhus för vård av själsligt sjuka Bruklighet föråldrat

mentol
Ordklass substantiv
smakgivnade huvudbeståndsdel i pepparmynt (även använt som smakämne i cigaretter, mediciner med mera)

mentometer
Ordklass substantiv
elektrisk apparat för omedelbar opinionsmätning

mentor
Ordklass substantiv
person som har hand om en yngre persons uppfostran och utbildning Bruklighet högtidligt

menuett
Ordklass substantiv
en ganska långsam, sirlig pardans i 3/4-takt (ursprungligen fransk; i mode under 1700-talet)
även om motsvarande musik
speciellt som självständig sats i symfoni (vanligen tredje satsen i klassisk musik)

meny
Ordklass substantiv
matsedel
särskilt: matsedel med dagens rätter
bildligt om varierat program och dylikt
överfört: lista på dataskärm över olika program eller dylikt

mer
Ordklass adjektiv
som har större mängd eller omfatning i den dimnesion som framgår av sammanhanget
med ren kvalitetsbetydelse: bättre
även substantiverat (med ren kvalitetsbetydelse)
mer
Ordklass adverb
i större mängd eller uppfattning i den dimension som framgår av sammanhanget
i fråga om antal: ytterligare
försvagat: ganska
med ren tidbetydelse: längre Grammatik i nekande och frågande satser

mera
Ordklass adjektiv
som har större mängd eller omfatning i den dimnesion som framgår av sammanhanget
med ren kvalitetsbetydelse: bättre
även substantiverat (med ren kvalitetsbetydelse)
mera
Ordklass adverb
i större mängd eller uppfattning i den dimension som framgår av sammanhanget
i fråga om antal: ytterligare
försvagat: ganska
med ren tidbetydelse: längre Grammatik i nekande och frågande satser

merarbete
Ordklass substantiv
extra arbete

mera till namnet än till gagnet
mera formellt än reellt

merbemäld
Ordklass adjektiv
som tidigare flera gånger nämnts Bruklighet formellt

mercerisera
Ordklass verb
ge sidenartad glans och ökad färgupptagningsförmåga åt garn, bomullsvävnad och dylikt genom lutbehandling

mer eller mindre
i stort sett

merendels
Ordklass adverb
vanligen Bruklighet något högtidligt

meridian
Ordklass substantiv
tänkt halvcirkel på jordytan som går genom polerna och används för öst-västlig lägesbestämning
liknande halvcirkel på himmelssfären

meridiancirkel
Ordklass substantiv
ett astronomiskt vinkelmätningsinstrument för bestämning av himlakroppars meridianhöjd

meridianhöjd
Ordklass substantiv
en himlakropps största skenbara höjd, som uppnås vid dess passering av meridianen

merinofår
Ordklass substantiv
ett tamfår med vit, finkrullig, tät ull, som används till mjuka, ofta tunna vävnader och trikåer

merinoull
Ordklass substantiv
ull från merinofåret (den finfibrigaste och krusigaste ullen)

merit
Ordklass substantiv
omständighet som räknas någon till förtjänst, särskilt vid tjänstetillsättning och dylikt
någon gång även om dokument som styrker omständigheterna

meritera
Ordklass verb
göra mer behörig eller kompetent, särskilt till något arbete eller dylikt Grammatik ofta reflexivt

meriterad
Ordklass adjektiv
som har goda meriter

meritlista
Ordklass substantiv
lista över någons meriter
ofta mer eller mindre bildligt
ibland ironiskt

meritokrati
Ordklass substantiv
samhällssystem där teoretisk utbildning och begåvning spelar den helt dominerande rollen vid befordran

merkantil
Ordklass adjektiv
som avser handel

merkantilism
Ordklass substantiv
ekonomisk åskådning som betonade vikten av positiv handelsbalans och god tillgång på ädelmetaller (dominerande under 1600-talet och 1700-talet)

merkantilist
Ordklass substantiv
anhängare av merkantilismen

merkantilsystem
Ordklass substantiv
nationalekonomiskt system baserat på merkantilismen Grammatik vanligen bestämd form singular

merkaptan
Ordklass substantiv
en illaluktande organisk svavelförening

merkostnad
Ordklass substantiv
tillkommande kostnad

merpart
Ordklass substantiv
större delen av något Grammatik vanligen bestämd form

mersmak
Ordklass substantiv
längtan efter mer av samma slag Bruklighet vardagligt Grammatik i några fraser

mervärde
Ordklass substantiv
värde av arbetsresultat utöver arbetslönen (enligt marxistisk teori)
allmännare: värdeöknig och dylikt

mervärdeskatt
Ordklass substantiv
skatt på värdeökningen av en vara i varje produktions- och distributionsled

mes
Ordklass substantiv
typ av robust, livlig liten tätting med kort, spetsig näbb och ofta mörk hjässa och haklapp
rädd och ynklig person
bärställning för ryggsäck eller annan ryggbörda

mesaktig
Ordklass adjektiv
räddhågad

mesallians
Ordklass substantiv
giftermål med person av lägre samhällsställning Bruklighet något litterärt

mesan
Ordklass substantiv
lägsta snedsegel på aktermast

mesanmast
Ordklass substantiv
aktersta snedtacklade mast

mesig
Ordklass adjektiv
rädd och ynklig

meskalin
Ordklass substantiv
ett narlotiskt preparat

mesolitisk
Ordklass adjektiv
som hänför sig till den mellersta stenåldern

meson
Ordklass substantiv
en medeltung, instabil elementarpartikel

mesopotam
Ordklass substantiv
person från det forntida Mesopotamien

mesopotamisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Mesopotamien

mesopotamiska
Ordklass substantiv
dominerande språk i Mesopotamien
överfört: obegripligt språk

mesost
Ordklass substantiv
typ av söt, brunaktig ost som tillverkas genom indinstning av vassla från get- eler komjölk

mesozoikum
Ordklass substantiv
en geologisk era som ofattar perioderna trias, jura och krita (från cirka 245 till cirka 65 miljoner år före nutid)

messiansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Messias
utvidgat om utopiska framtidsvisoner och dylikt

messiasrike
Ordklass substantiv
drömt lyckorike efter Messias ankomst
även utvidgat

messmör
Ordklass substantiv
en lös, bredbar form av mesost med högre vattenhalt

mest
Ordklass adjektiv
som har sötrst mängd eller omfattning i den givna dimensionen
som utgör största delmängd av något
som i största utsträckning fyllt funktionen som framgår av sammanhanget Bruklighet vardagligt
mest
Ordklass adverb
i största mängd eller omfattning i den dimension som framgår av sammanhanget
till största delen
i det närmaste

mestadels
Ordklass adverb
i de flesta fall

mestgynnadnation
Ordklass substantiv
part i ett handelsfördrag som åtnjuter alla handelsförmåner som beviljas en annan stat

mestis
Ordklass substantiv
avkomling av vit och indian

meta
Ordklass verb
fiska med spö (vanligen med flöte och agnad krok)

metabolism
Ordklass substantiv
ämnesomsättning

metacenterhöjd
Ordklass substantiv
metacentrums höjd över skeppets tyngdpunkt

metacentrum
Ordklass substantiv
kontruktionspunkt i fartyg vars placering har stor betydelse för stabiliteten (deplacementets verkningspunkt vid krängning)

metadon
Ordklass substantiv
ett syntetiskt morfinpreparat, använt vid avvänjning av missbrukare

metafor
Ordklass substantiv
uttryck som används om något som liknar det som uttrycket egentligen står för (om bildliga eller överförda uttryckssätt)

metaforik
Ordklass substantiv
metaforiskt uttryckssätt

metaforisk
Ordklass adjektiv
som uttrycks med metaforer

metafysik
Ordklass substantiv
spekulation om tillvarons väsen och yttersta grunder (numera vanligen om ovetenskaplig sådan)
utvidgat: verklighetsfrämmande spekulation

metafysiker
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt metafysik

metafysisk
Ordklass substantiv
som avser metafysik

metakök
Ordklass substantiv
mindre kokapparat till vilken metatabletter används som bränsle

metall
Ordklass substantiv
grundämne som har glansig yta och god förmåga att leda värme och elektricitet och ofta god hållfasthet och smidbarhet
ibland även om legering

metallbad
Ordklass substantiv
bad av smält metall, till exempel för överdragning av något med skyddsmetall

metalliclack
Ordklass substantiv
metallglänsande lack, särskilt för bilar

metallisera
Ordklass verb
belägga med skyddande metallskikt genom besprutning

metallisk
Ordklass adjektiv
som har samma egenskaper som metallar eller någon av dessa egenskaper, till exempel glans eller hållfasthet
även om ljud som liknar ljudet vid anslag av metall (ofta med bibetydelse av opersonlighet)

metallografi
Ordklass substantiv
läran om strukturen hos metaller, bland annat deras kristallbyggnad

metalloid
Ordklass substantiv
grundämne som inte är metall Bruklighet föråldrat

metalloxid
Ordklass substantiv
kemisk förening mellan syra och metall

metallslöjd
Ordklass substantiv
bearbetning för hand av metaller (speciellt som skolämne)

metallspån
Ordklass substantiv
flisartat avfall vid metallbearbetning

metallsvarv
Ordklass substantiv
svarv för metallbearbetning

metallsåg
Ordklass substantiv
såg för metallbearbetning

metallurg
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt metallurgi

metallurgi
Ordklass substantiv
läran om teknisk framställning av metaller
ibland inkluderande metallografi och metallbearbetning

metallurgisk
Ordklass adjektiv
som avser metallurgi

metallvärde
Ordklass substantiv
värde av råmaterialet i metallprodukt (i motsats till bland annat bearbetningsvärde)

metamorf
Ordklass adjektiv
vars truktur helt omvandlats genom värme, tryck eller dylikt (om bergart)

metamorfos
Ordklass substantiv
fullständig omvandling av uppbyggnad, speciellt hos bergart
i fråga om djur, till exempel insektslarv: övergång från ett utveckingsstadium till ett annat
utvidgat: genomgripande förändring

metan
Ordklass substantiv
en brännbar gas som bildas vid förruttnelse och bland annat ingår i hushållsgas

metanol
Ordklass substantiv
en giftig alkohol som används som bränsle och lösningsmedel

metare
Ordklass substantiv
person som etar

metaspråk
Ordklass substantiv
språk som används för att beskriva språkliga uttryck och naturligt språk i allmänhet (i motsats till språk som används för att direkt beskriva verkligheten)

metastas
Ordklass substantiv
tumör som utvecklats ur en annan på annan plats i kroppen

metastatisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med metastaser

metatablett
Ordklass substantiv
ett tablettformat bränsle, bland annat för små kokapparater

metates
Ordklass substantiv
omksatning av språkljud

metazo
Ordklass substantiv
flercelligt djur Grammatik vanligen plural

mete
Ordklass substantiv
fiske med metspö

meteor
Ordklass substantiv
liten, snabbt rörlig kropp från rymden som tränger in i jordatmosfären och därvid avger ett kortvarigt ljussken
om ljusfenomenet: stjärnfall
bildligt: hastigt uppdykande fenomen

meteorartad
Ordklass adjektiv
som liknar en meteor
särskilt, överfört: snabb och lysande

meteorit
Ordklass substantiv
meteor som nått jordytan utan att helt förgasas

meteorjärn
Ordklass substantiv
järnlegering i meteorjärn (särskilt om järn-nickellegeringar)

meteorkrater
Ordklass substantiv
markfördjupning efter meteoritnedslag

meteorolog
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt meteorologi

meteorologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om atmosfärens tillstånd och förändringar (speciellt om vädret)

meteorologisk
Ordklass adjektiv
som avser meteorologi
särskilt: som avser väder

meteorsten
Ordklass substantiv
meteorit

meteorstoft
Ordklass substantiv
rymdmateria som åtföljer meteorer

meter
Ordklass substantiv
Förkortning m
ett grundläggande längdmått, ungefär motsvarande en vuxen mans steglängd Bruklighet noggrannare definition i tekniska sammanhang
längden av den sträcka ljus tillryggalägger i vakuum under en 299 792 458-del av en sekund
måttstav eller likare av denna längd
versmått

meterlikare
Ordklass substantiv
mätstav som anger exakt en meter

metermått
Ordklass substantiv
redskap för längsmätning i metersystemet
mått uttryckt i metersystemet

meterprototyp
Ordklass substantiv
noggrann, allmänt erkänd meterlikare

metersystem
Ordklass substantiv
mått- och viktsystem grundat på meter och kilgram

metervara
Ordklass substantiv
vara som säljs i meter (särskilt om tyg)
överfört: något som verkar massproducerat

metervis
Ordklass adverb
i stycken av meterlängd
ofta mer eller mindre bildligt Grammatik i uttryck för stor mängd

metod
Ordklass substantiv
planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat

metodik
Ordklass substantiv
uppsättning metoder inom visst område
speciellt: praktisk pedagogik
metodlära

metodiker
Ordklass substantiv
person som arbetar metodiskt

metodisk
Ordklass adjektiv
som avser metodik
som arbetar planmässigt (om person)
även om handling och dylikt

metodism
Ordklass substantiv
en frikyrklig rörelse med inriktning på noga planerat fromhetsliv, till exempel regelbunden användning av nådemedel och dylikt Grammatik vanligen bestämd form

metodist
Ordklass substantiv
anhängare av metodismen

metodlära
Ordklass substantiv
läran om vetenskapliga metoder

metodologi
Ordklass substantiv
metodlära

metodologisk
Ordklass adjektiv
som avser metodlära

metonymi
Ordklass substantiv
oegentlig användning av ett ord som innebär att ordet får beteckna något som på något sätt står i samband med den företeelse ordet egentligen betecknar

metop
Ordklass substantiv
kvadratisk, slät eller reliefprydd stenplatta i det doriska templets fris, placerad som arkitektoniskt led mellan två triglyfer

metrev
Ordklass substantiv
fiskelina för metning

metrik
Ordklass substantiv
läran om rytmen som stilmedel i poesi

metrisk
Ordklass adjektiv
som avser versmått
som följer ett regelbundet rytmiskt shcema (om dikt)
som avser metersystemet (för beskrivning av vissa måttsenheter)

metro
Ordklass substantiv
tunnelbana (särskilt om den i Paris)

metrologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om mått och vikt

metronom
Ordklass substantiv
pendelförsedd apparat som avger regelbundna knäppningar (främst för angivande av tempot i musikstycke)

metropol
Ordklass substantiv
större, betydelsefull stad (ofta om administrativt eller ekonomiskt centrum)
speciellt: huvudstad

metropolit
Ordklass substantiv
titel för grekisk-ortodox biskop i Ryssland (i rang mellan ärkebiskop och patriark)

metspö
Ordklass substantiv
böjligt spö för metning

metyl
Ordklass substantiv
en atomgrupp som ingår i många organiska föreningar och innehåller en kolatom och tre väteatomer Grammatik mest i sammansättningar

metylalkohol
Ordklass substantiv
metanol

metylen
Ordklass substantiv
en atomgrupp som ingår i många organiska föreningar och innehåller en koatom och två väteatomer Grammatik mest i sammansättningar

metylenblått
Ordklass substantiv
ett blått organiskt färgämne, som bland annat används för färgning av bomull

mexikan
Ordklass substantiv
mansperson från Mexiko
i plural ofta om personer från Mexiko oavsett kön

mexikansk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Mexiko

mexikanska
Ordklass substantiv
kvinna från Mexiko

mezzanin
Ordklass substantiv
låg mellanvåning

mezzoforte
Ordklass substantiv
musikpassage som spelas med halv tonstyrka
mezzoforte
Ordklass adverb
med halv tonstyrka

mezzosopran
Ordklass substantiv
kvinnlig sångröst i mellanregistret (mellan alt och sopran)
sångerska eller liten pojke med sådan röst

mezzotint
Ordklass substantiv
en djuptrycksmetod som verkar enbart med mjukt i varandra övergående tpner och inte med linjer (med avtryck från en uppruggad kopparplåt där bilden arbetas ned med skavjärn och partier polerats för att framstå som vita i avtrycket) Bruklighet konstvetenskap, mest historiskt
även om avtrycket

miasmer
Ordklass substantiv
smittämnen i jord, vatten eller luft (enligt äldre föreställningar)

mick
Ordklass substantiv
mikrofon Bruklighet vardagligt Grammatik kortform

mickel
Ordklass substantiv
namn på räv Bruklighet vardagligt

mickelsmässa
Ordklass substantiv
en gammal hösthelg som markerade skördetidens avslutning och vinterhalvårets början (uppkallade efter ärkeängeln Mikael) Bruklighet historiskt

middag
Ordklass substantiv
period omrking eller något efter dagens mitt (från cirka klockan 12 och några timmar framåt)
exaktare: tidpunkt för solens passage av ortens meridian
dagens huvudmåltid med det främsta eller enda lagade målet (numera sällan mitt på dagen)

middagshöjd
Ordklass substantiv
solens största höjd över en ort (vid passage av ortens meridian)
överfört, särskilt i viss typ av festtal eller dylikt: kulminationspunkt

middagslur
Ordklass substantiv
kortare sömn efter middagsmål, särskilt under tidig eftermiddag

middagsmat
Ordklass substantiv
matvaror för middagsmål

middagsrast
Ordklass substantiv
längre rast mitt på dagen, vanligen för måltid (lunch eller middag)

middagssällskap
Ordklass substantiv
bordssällskap vid festligare middagsmål

middagstid
Ordklass substantiv
tidpunkt mitt på dagen eller något senare

middagsätare
Ordklass substantiv
person som ofta deltar i festmiddagar, gärna offentliga, subventionerade Bruklighet något nedsättande

midfastosöndag
Ordklass substantiv
söndag som infaller mitt i fastetiden (fjärde söndagen i fastan) Grammatik vanligen bestämd form singular

midja
Ordklass substantiv
bålens smalaste del mellan bröstkorg och höfter
motsvarande del av klädesplagg

midjemått
Ordklass substantiv
mått på midjans omkrets

midnatt
Ordklass substantiv
tidpunkt på natten i skarven mellan två dygn (det vill säga klockan 24)
astronomi: tidpunkt då solen passerar den meridian som är motsatt ortens på andra sidan jordklotet
med något vagare innebörd: nattens mörkaste del

midnattsblå
Ordklass adjektiv
mycket mörkt blå eller blåviolett

midnattssol
Ordklass substantiv
sol som är synlig vid midnatt (och därmed dygnet runt) vid sommarsolståndet i orter i norr respektive söder om respektive polcirkel

midskepps
Ordklass adverb
mitt i skeppet
ibland med riktningsbetydelse

midskeppssektion
Ordklass substantiv
vertikalt tvärsnitt midskepps på fartygsritning

midsommar
Ordklass substantiv
helg som infaller vid sommarsolståndet omkring 20 juni och markerar sommarens höjdpunkt
vagare: perioden kring sommarsolståndet

midsommarafton
Ordklass substantiv
dagen före midsommardagen (av många ansedd som sommarens höjdpunkt)

midsommarblomster
Ordklass substantiv
växt som blommar vid midsommartiden (särskilt om skogsnäva)

midsommardag
Ordklass substantiv
främsta helgdag vid sommarsolståndet (förr 24 juni, numera första lördagen efter sommarsolståndet) Grammatik vanligen bestämd form singular
ibland även: dag vid midsommar Grammatik i plural

midsommarnatt
Ordklass substantiv
natten till midsommardagen Grammatik vanligen bestämd form singular
annan natt under midsommarhelgen

midsommarstång
Ordklass substantiv
majstång

midvattens
Ordklass adverb
mitt i farleden i sund, fjord eller dylikt

midvinter
Ordklass substantiv
den mörkaste delen av vintern (omkring vintersolståndet)

midvinterblot
Ordklass substantiv
förmodad offerfest vid midvintertid i det forntida Norden (ej säkert belagd)

migration
Ordklass substantiv
spontan flyttning i större skala av folkgrupper eller djur inom ett land eller mellan länder

migrän
Ordklass substantiv
sjukdom som yttrar sig i plötsligt påkommande, kraftig huvudvärk, ofta koncentrerad till ena huvudhalvan och ofta åtföljd av illamående med mera

miko
Ordklass substantiv
mindervärdeskomplex Bruklighet mindre brukligt

mikra
Ordklass verb
värma eller laga mat i mikrovågsugn Bruklighet vardagligt

mikro
Ordklass substantiv
mikrovågsugn Grammatik kortform

mikrob
Ordklass substantiv
mikroorganism

mikrobiologi
Ordklass substantiv
vetenskapen om mikroorganismer

mikrodator
Ordklass substantiv
mycket liten dator med få komponenter, avsedd för speciellt ändamål och och för en person
mycket liten elektronisk kontroll- eller styrenhet

mikroekonomi
Ordklass substantiv
den del av nationalekonomin som sysslar med de enskilda producenternas och konsumenternas beteende

mikroelement
Ordklass substantiv
grundämne som i mycket liten mängd är nödvändigt för organismerna, till exempel järn, jod, koppar och bor Grammatik vanligen plural

mikrofiche
Ordklass substantiv
genomskinligt kort med mycket stor mängd information i form av kraftigt förminskade tecken
även mer abstrakt

mikrofilm
Ordklass substantiv
film för fotografiska avbildningar med kraftig förminskning av större, utrymmeskrävande material

mikrofilma
Ordklass verb
fotografera med stark förminskning (särskilt med avseende på bok, handling och dylikt)
filma mycket små föremål genom mikroskop

mikrofon
Ordklass substantiv
apparat som omvandlar ljud till elektriska signaler (för förstärkning, överföring över stora avstånd med mera)
telefonlur Bruklighet vardagligt, något föråldrat

mikrofonteknik
Ordklass substantiv
sångteknik som utnyttjar mikrofonens egenskaper

mikrofoto
Ordklass substantiv
foto som återger något i kraftig förminskning
fotografisk avbildning av mycket små föremål

mikrofotografera
Ordklass verb
mikrofilma
fotografera mycket små föremål

mikroklimat
Ordklass substantiv
meteorologiska förhållanden i luftskiktet närmast markytan inom ett mycket begränsat område, till exempel ett kalhygge, ett bostadsområde eller mossan på en sten

mikrokort
Ordklass substantiv
mikrofiche

mikrokosmos
Ordklass substantiv
mycket litet system som kan anses utgöra en miniatyr av universum eller av naturlig del därav

mikrometer
Ordklass substantiv
instrument för mätning av mycket små längder eller av något större längder med god noggrannhet
ett längdmått motsvarande en tusendels millimeter

mikron
Ordklass substantiv
ett längdmått motsvarande en tusendels millimeter Bruklighet ålderdomligt

mikronesier
Ordklass substantiv
mansperson från Mikronesien
i plural ofta om personer från Mikronesien oavsett kön

mikronesisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med Mikronesien

mikronesiska
Ordklass substantiv
kvinna från Mikronesien

mikroorganism
Ordklass substantiv
organism som tillhör de minsta levande varelserna på jorden och är synlig endast med hjälp av mikroskop (om bakterier, virus med mera)

mikroskop
Ordklass substantiv
ett optiskt instrument för observation av mycket små föremål i stark förstoring

mikroskopera
Ordklass verb
undersöka med hjälp av mikroskop

mikroskopi
Ordklass substantiv
metoder för studium med hjälp av mikroskop

mikroskopisk
Ordklass adjektiv
som avser undersökning med mikroskop
som kan observeras endast i mikroskop
mest försvagat: mycket liten

mikrosömn
Ordklass substantiv
sömn som omärkligt äger rum i korta perioder, särskilt i uttröttat tillstånd

mikrotelefon
Ordklass substantiv
telefonmikrofon och hörlur i en och samma del Bruklighet mindre brukligt

mikrotom
Ordklass substantiv
apparat för skärning av mycket tunna snitt för undersökning i mikroskop

mikrougn
Ordklass substantiv
mikrovågsugn

mikrovåg
Ordklass substantiv
våg ingående i mycket kortvågig elektromagetisk strålning (mellan cirka 1 millimeter och 1 meter)

mikrovågsugn
Ordklass substantiv
ugn där uppvärmningen sker med mikrovågor och därigenom blir mycket snabb och effektiv

mil
Ordklass substantiv
en längdenhet motsvarande 10 000 meter (det största praktiskt brukade längdmåttet)
engelsk mil (1 609 meter) Grammatik mest i sammansättningar
nautisk mil (1 852 meter) Grammatik mest i sammansättningar

mila
Ordklass substantiv
anordning för träkolsframställning, bestående av en övertäckt hög med kolved Bruklighet mest historiskt

mild
Ordklass adjektiv
skonsam och behaglig för sinnena (om sak eller företeelse)
speciellt: vinterväderlek med temperatur över fryspunkten
även vagare och överfört
försynt och hänsynsfull i umgänget med eller behandligen av medmänniskor (om person eller handling)
även ironiskt och försvagat

milda
Ordklass adjektiv
göra skonsammare

milda makter
gode gud

mildsint
Ordklass adjektiv
mild till sinnelaget Bruklighet mindre brukligt

mildväder
Ordklass substantiv
vinterväder med temperatur över fryspunkten

mildögd
Ordklass adjektiv
som har mild blick

mile
Ordklass substantiv
brittiskt-amerikanskt längdmått (1.609,3 meter)

miliartuberkulos
Ordklass substantiv
tuberkulos med många, utspridda småsvulster

milis
Ordklass substantiv
beväpnat folkuppbåd i organiserad form
speciellt: hemvärn, reservstyrka och dylikt
även om professionell militär styrka

militant
Ordklass adjektiv
beredd att ta strid för att genomdriva vissa krav
även om handling och dylikt

militarisera
Ordklass verb
ge militär prägel

militarism
Ordklass substantiv
ensidigt hävdande av militära intressen

militarist
Ordklass substantiv
anhängare av militarism

militaristisk
Ordklass adjektiv
som ensidigt hävdar militära intressen

militär
Ordklass substantiv
person som är anställd i försvarsmakten
värnpliktiga soldater
även kollektivt
speciellt: ett lands hela försvarsmakt
militär
Ordklass adjektiv
som har samband med försvarsmakt
även substantiverat

militärattaché
Ordklass substantiv
militär expert vid diplomatisk beskickning

militärbefälhavare
Ordklass substantiv
högste regionale befälhavare inom försvarsmakt
särskilt (i Sverige): högste chef för militärmråde

militärdiktatur
Ordklass substantiv
diktatur stödd på krigsmakten

militärförvaltning
Ordklass substantiv
administration inom försvarsmakt
militär administration av behärskat område

militärisk
Ordklass adjektiv
som ansluter sig till militärt skick och bruk

militärjunta
Ordklass substantiv
grupp militärer som gripit makten i ett land

militärmakt
Ordklass substantiv
militära tvångsmedel Bruklighet knappast plural
militärt stark stat

militärmarsch
Ordklass substantiv
stycke marschmusik för militär att marschera efter

militärmusik
Ordklass substantiv
marschmusik för blås- och slaginstrument (särskilt för militär att marschera efter)
militärmusikkår Grammatik kortform

militärområde
Ordklass substantiv
Förkortning milo
grundläggande administrationsområde för försvarsmakt

militärpromenad
Ordklass substantiv
militärt avancemang som genomförst nästan utan motstånd

militärtjänst
Ordklass substantiv
tjänstgöring i försvarsmakt
speciellt: värnpliktstjänstgöring

miljard
Ordklass substantiv
tusen miljoner
ofta (underförstått) om penningbelopp av denna storlek

miljardär
Ordklass substantiv
person med förmögenhet som räknas i en eller flera miljarder

miljon
Ordklass substantiv
tusen gånger tusen
ofta (underförstått) om penningbelopp av denna storlek
vagare och skämtsamt: en massa

miljontals
Ordklass adverb
i antal om flera miljoner

miljonte
Ordklass räkneord
som är nummer en miljon i ordningen

miljonär
Ordklass substantiv
person med förmögenhet som räknas i en eller flera miljoner

miljö
Ordklass substantiv
omgivande förhållanden, särskilt med tanke på deras inverkan på människor, djur eller växter (ofta om någon speciell aspekt på omgivningen)
speciellt: omgivande, ursprunglig natur Bruklighet ofta med stark positiv värdeladdning
hål mitt på biljardbords långsida

miljöaktivist
Ordklass substantiv
person som aktivt arbetar med miljöfrågor i syfte att bevara den usprungliga naturen etcetera

miljöbil
Ordklass substantiv
bil som drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel
bil som förbrukar väldigt lite bensin eller diesel
bil som hämtar miljöfarligt hushållsavfall på vissa tider och hållplatser

miljöförstöring
Ordklass substantiv
förstöring av den omgivande naturen, särskilt genom industriutsläpp och dylikt

miljögift
Ordklass substantiv
ämne som är skadligt för naturen

miljömärkning
Ordklass substantiv
märkning som visar att en produkt är miljövänlig

miljöparti
Ordklass substantiv
politiskt parti som främst vill slå vakt om miljön och freden med mera
speciellt: namn på visst sådant parti i Sverige Bruklighet i bestämd form singular

miljöprofil
Ordklass substantiv
inriktning på miljöfrämjande åtgärder hos ett företag eller dylikt

miljöskada
Ordklass substantiv
särskilt: psykisk skada som orsakats av ogynnsam omgivning

miljöskadad
Ordklass adjektiv
som lider av miljöskada
försvagat: irriterad av störande omgivning

miljöskildring
Ordklass substantiv
litterär skildring av omgivande förhållanden (i motsats till intrig, personskildring och dylikt)

miljöstation
Ordklass substantiv
ställe där man kan lämna in miljöfarligt hushållsavfall (såsom lösningsmedel, färg- och oljerester, lysrör och sprejburkar)

miljötrimma
Ordklass verb
göra service på motor för att minska utsläpp i luften av komonoxid, kolväten med mera

miljövård
Ordklass substantiv
åtgärder för att bevara eller återställa goda naturförhållanden (särskilt om förebyggande av skadeverkningar från industri eller dylikt)

miljövänlig
Ordklass adjektiv
som är skonsam mot naturen (om föremål, ämne och dylikt)

milkshake
Ordklass substantiv
vispad blandning av mjölk och saft och ofta glass

millennium
Ordklass substantiv
period som omfattar tusen år Bruklighet mindre brukligt

milliard
Ordklass substantiv
tusen miljoner
ofta (underförstått) om penningbelopp av denna storlek
vagare och skämtsamt: en massa

millibar
Ordklass substantiv
en liten måttsenhet för tryck, särskilt lufttryck (1 tusendels bar)

millimeter
Ordklass substantiv
en längdenhet motsvarande en tusendels meter
även med bibetydelse av noggrannhet
vagare: mycket kort sträcka
en liten enhet för tryck, särskilt lufttryck

millimeterpapper
Ordklass substantiv
papper indelat i rutor om vardera en kvadratmillimeter

millimeterrättvisa
Ordklass substantiv
exakt rättvisa i varje detalj, gärna lätt pedantisk

million
Ordklass substantiv
tusen gånger tusen
ofta (underförstått) om penningbelopp av denna storlek
vagare och skämtsamt: en massa

milo
Ordklass substantiv
militärområde

milsten
Ordklass substantiv
miltolpe av sten

milstolpe
Ordklass substantiv
vägmärke som markerar jämnt antal mil samt halva och fjärdedels mil Bruklighet historiskt
överfört: något som markerar en viktig förändring

milsvid
Ordklass adjektiv
som har en utsträckning på flera mil

mim
Ordklass substantiv
typ av pantomim
ursprungligen antikt sångspel

mima
Ordklass verb
meddela sig med åtbörder, gester och dylikt utan att använda språket (särskilt vid pantomimspel)
speciellt även: låtsas tala eller sjunga til inspelat ljud

mimesis
Ordklass substantiv
gestaltning av verkligheten med uppgift att skapa sinnligt konkreta föreställningar hos mottagaren Bruklighet litteraturvetenskap, konstvetenskap
mimicry Bruklighet mindre brukligt

mimicry
Ordklass substantiv
skyddande förklädnad hos djur, särskilt hos indivder av en art av insekter som till det yttre antar likhet med indivder av en annan art för att skydda sig mot rovdjur
även abstrakt om förloppet
även utvidgat i fråga om växter som härmar insekter eller varandra för att locka till sig pollinatörer eller avskräcka växtätare

mimik
Ordklass substantiv
skiftning i ansiktsuttryck, vanligen som uttryck för själstillstånd
särskilt som sceniskt uttrycksmedel

mimiker
Ordklass substantiv
person som ägnar sig åt mimik som scenisk konst

mimikry
Ordklass substantiv
skyddande förklädnad hos djur, särskilt hos indivder av en art av insekter som till det yttre antar likhet med indivder av en annan art för att skydda sig mot rovdjur
även abstrakt om förloppet
även utvidgat i fråga om växter som härmar insekter eller varandra för att locka till sig pollinatörer eller avskräcka växtätare

mimisk
Ordklass adjektiv
som har att göra med mimik eller mim

mimosa
Ordklass substantiv
en tropisk buskväxt vars blad fäller ihop sig vid beröring och när det blir mörkt (ofta odlad som krukväxt)
även om närbesläktade arter, speciellt om saluförda kvistar med väldoftande gula blommor från vissa odlade akacior

mimosasallad
Ordklass substantiv
en majonässallad med hackade grönsaker och frukter

min
Ordklass substantiv
ansiktsuttryck som röjer viss sinnesstämning
mindre konkret: antydd avsikt eller dylikt
min
Ordklass pronomen
som är förknippad med mig (speciellt genom ägande men även allmännare)
även försvagat, ofta i artighetsfraser
substantiverat om anhöriga
även med starkt förbleknad betydelse i vissa nedsättande uttryck

mina
Ordklass substantiv
sprängladdning innesluten i behållare, som utlöses genom direkt eller indirekt beröring (använd för militära syften)
gång i gruva Bruklighet ålderdomligt
gnagspår (gångar, fläckar eller blåsor) som gjorts av insekter (främst larver) i blad eller dylikt

minaret
Ordklass substantiv
torn för böneutropning invid moské

minbomb
Ordklass substantiv
typ av större flygbom med huvudsakligen tryckverkan

mindervärdeskomplex
Ordklass substantiv
omedveten känsla av underlägsenhet gentemot andra
något försvagat i allmänspåklig användning

mindervärdeskänsla
Ordklass substantiv
känsla av underlägsenhet gentemot andra

mindervärdig
Ordklass adjektiv
som inte har tillräcklig kvalitet

minderårig
Ordklass adjektiv
som inte nått tillräcklig ålder för fullt självständig ställning (allmänt eller i något speciellt avseende; om barn under 15 till 18 år)

mindre
Ordklass adjektiv
som har ringare mängd eller omfattning i den dimension som framgår av sammanhanget
speciellt vid understrykande av myckenhet eller betydelse Grammatik med negation
mindre
Ordklass adverb
i ringare mängd eller omfattning i den dimension som framgår av sammanhanget

mindre bemedlad
med små tillgångar

mindretal
Ordklass substantiv
minoritet Bruklighet mindre brukligt

minera
Ordklass verb
placera ut minor i
gnaga spår i växtvävnad (om insekter, främst larver)

mineral
Ordklass substantiv
ämne som utgör beståndsdel i den fasta jordskorpan (vanligen om grundämne eller oorganisk förening; ofta om bergart eller vittringsprodukt därav)
speciellt med tanke på användbarhet, till exempel som malm

mineralfärg
Ordklass substantiv
oorganiskt färgämne

mineralog
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt ägnar sig åt mineralogi

mineralogi
Ordklass substantiv
vetenskapen om mineral

mineralolja
Ordklass substantiv
olja från berggrunden

mineralriket
Ordklass substantiv
den icke levande delen av naturen (uppfattad som en systematisk helhet)

mineralull
Ordklass substantiv
oorganiskt fibermaterial för ljud- och värmeisolering

mineralvatten
Ordklass substantiv
salt- och kolsyrehaltigt vatten, speciellt från hälsobrunn eller vattentäkt som uppfyller särskilda krav på kvalitet (används som måltidsdryck)

mineralämne
Ordklass substantiv
ämne som utgörs av ett eller flera mineral och som bland annat måste tillföras med födan för att kroppen skall kunna fungera normalt Grammatik ofta plural

minerare
Ordklass substantiv
larv av insekt som gör gnagspår i växtvävnad, särskilt i blad

minering
Ordklass substantiv
utplacering av minor
system av utplacerade minor

minestrone
Ordklass substantiv
en italiensk grönsakssoppa

minett
Ordklass substantiv
typ av lagerformig järnmalm

minfält
Ordklass substantiv
minerat område

mingla
Ordklass verb
gå runt och småprata med än den ene, än den andre på större fest eller dylikt (särskilt i inledningsskedet)

miniatyr
Ordklass substantiv
mycket liten företrädare för viss typ Grammatik mest i sammansättningar
stark förminskning
konstnärlig framställning i mycket litet format

miniatyrisera
Ordklass substantiv
utforma till mycket liten skala

minidator
Ordklass substantiv
liten, komapkt dator som i princip utför samma operationer som en större dator (vanligen använd vid företag och institutioner)

minigolf
Ordklass substantiv
en variant av golf med konstgjorda hinder och små avstånd mellan utslagsplats och hål

minimal
Ordklass adjektiv
som har minsta möjliga utsträckning i den dimension som framgår av sammanhanget
ytterst liten

minimera
Ordklass verb
göra så liten som möjligt
bestämma under gränsen för

minimilön
Ordklass substantiv
lönebelopp som enligt avtal inte får underskridas

minimipunkt
Ordklass substantiv
punkt där en funktion antar sitt minsta värde

minimitemperatur
Ordklass substantiv
längdta uppmätta temperatur under viss tid

minimitermometer
Ordklass substantiv
termometer för bestämning av minimitemperatur

minimjölk
Ordklass substantiv
mjölk med mycket låg fetthalt (mindre än 0,1 procent) , som är berikad med A- och D-vitamin

minimum
Ordklass substantiv
minsta möjliga värde inom det givna området (speciellt om minsta värde för funktion)
mycket litet värde
ibland speciellt: djupt lågtryck

mininsterportfölj
Ordklass substantiv
ministerämbete (vanligen förenat med chefskap över departement)

minior
Ordklass substantiv
junior i yngsta åldersklassen
speciellt: scout i åldern åtta till nio år

minorscout
Ordklass substantiv
scout i åldern åtta till nio år

miniräknare
Ordklass substantiv
elektronisk räkneapparat i fickformat

minister
Ordklass substantiv
titel för medlem av regering, som oftast även är chef för ett departement
diplomatiskt sändebud i rang närmast under ambassadör

ministerbänk
Ordklass substantiv
regerings plats i riksdag (konkret eller överfört)

ministerialbok
Ordklass substantiv
bok där kyrkliga handlingar antecknas

ministeriell
Ordklass adjektiv
som har samband med ministerämbete
som avser prästämbetet

ministerium
Ordklass substantiv
organisatorisk enhet i den centrala statsapparaten med en minister som chef (motsvarande det som i Sverige kallas "departement") Bruklighet endast vid beskrivning av utländska förhållanden
prästämbete Bruklighet ålderdomligt
prästerskap Bruklighet ålderdomligt

ministerpresident
Ordklass substantiv
regeringschef Bruklighet endast vid beskrivning av utländska förhållanden

ministerstyre
Ordklass substantiv
en princip för beslutsfattande inom regeringar enligt vilken den enskilde ministern fattar beslut för regeringens räkning och ofta kan fatta beslut i ärenden för underordnade förvaltningsorgan (den normal principen i länder med parlamentariskt statsskick, dock inte i Sverige)

ministertaburett
Ordklass substantiv
befattning som minister

ministär
Ordklass substantiv
gruppen av samtliga ministrar i en regering

mink
Ordklass substantiv
ett illerliknande mårddjur med starkt, mjukt skinn i olika färger, använt för pälstillverkning (ursprungligen från Nordamerika; via farmer förvildat i Europa)
päls av detta djur

minna
Ordklass verb
åter framkalla själslig föreställning Bruklighet något högtidligt

minnas
Ordklass verb
återfå eller aktualisera lagrad själslig föreställning om något
potentiellt ha lagrat i minnet

minne
Ordklass substantiv
förmåga att lagra och återkalla själsliga föreställningar, främst erfarenheter och inlärda fakta
även om den skenbara lagringsplatsen i hjärnan
återkallad själslig föreställning
speciellt: självbiografi Grammatik i plural
föremål som väcker hågkomst om något
del av dator som används för lagring av program och inmatade data
samtycke Grammatik i vissa uttryck

minnesbeta
Ordklass substantiv
smärtsam erfarenhet, ofta av handgripligt slag

minnesbild
Ordklass substantiv
ur minnet återkallat synintryck

minnesfond
Ordklass substantiv
fond grundad till minne av viss person

minnesförlust
Ordklass substantiv
total eller begränsad förlust av förmågan att minnas

minnesgod
Ordklass adjektiv
som har gott minne, särskilt för händelser eller dylikt som är avlägsna i tiden

minnesgärd
Ordklass substantiv
handling till hedrande av någons minne

minneskonstnär
Ordklass substantiv
person med mycket gott minne

minneskunskap
kunskap som endast fordrar gott minne (och inte analysförmåga och dylikt) Bruklighet n

minneslucka
Ordklass substantiv
brist eller ofullständighet hos minnet

minneslund
Ordklass substantiv
begravningsplats där avlidnas aska strös ut eller grävs ned (och där alltså individuella gravar saknas)

minnesmärke
Ordklass substantiv
större historiskt föremål som bevarar det förflutna i det allmänna medvetandet
monumnetalt föremål till minne av någon eller något

minnesregel
Ordklass substantiv
regel som underlättar inlärande

minnesrik
Ordklass adjektiv
oförglömlig genom rikt eller oväntat innehåll

minnesruna
Ordklass substantiv
kort levnadsteckning över nyss avliden person, vanligen i tidning

minnesteckning
Ordklass substantiv
kortare levandsteckning över avliden person

minnesvilla
Ordklass substantiv
ur minnet återkallad föreställning som inte stämmer med verkligheten

minnesvård
Ordklass substantiv
vård av minnesmärken Grammatik knappast plural
minnesmärke (vanligen efter person)

minnesvärd
Ordklass adjektiv
värd att bevara i minnet

minnesång
Ordklass substantiv
typ av medeltida tysk kärlekslyrik, vanligen tonsatt
enskild dikt i denna tradition

minoisk
Ordklass adjektiv
som avser Kretas bronsålderskultur

minoritet
Ordklass substantiv
det att ha färre medlemmar än konkurrerande grupp (speciellt i politiska sammanhang)
mer konkret: grupp som har färre medlemmar än konkurrerande grupp

minoritetsförtryck
Ordklass substantiv
förtryck som utövas av en minoritet mot folkmajoriteten
förtryck riktad mot en minoritet Bruklighet mindre brukligt

minoritetsregering
Ordklass substantiv
regering som har stöd endast av en minoritet i folkrepresentationen

minoritetsskydd
Ordklass substantiv
skydd för etnisk minoritetsgrupps rättigheter

minoritetsställning
Ordklass substantiv
det att utgöra minoritet (särskilt i politiska sammanhang)

minoritetsvälde
Ordklass substantiv
det att en minoritet utövar makten

minröjning
Ordklass substantiv
uppröjning och oskadliggörande av minor

minsann
Ordklass adverb
i sanning (som förstärkande kommentar)

minska
Ordklass verb
bli mindre i antal eller omfattning
göra mindre i antal eller omfattning

minska segel
Frasklass verbfras
reducera den sammanlagda segelytan

minskning
Ordklass substantiv
det att något blir mindre
det att något görs mindre

minspel
Ordklass substantiv
skiftning i ansiktsuttryck

minspärr
Ordklass substantiv
system av spärrande sjöminor

minst
Ordklass adjektiv
som har ringaste mängd eller omfattning i den dimension som framgår av sammanhanget
även substantiverat
minst
Ordklass adverb
i ringaste mängd eller omfattning i den dimension som framgår av sammanhanget
speciellt för understrykande av betydelse eller dylikt Grammatik med negation
inte mindre än

minsta motståndets lag
Ordklass adjektivfras
det lättaste alternativet

minsteransvarighet
Ordklass substantiv
principen om ministers ansvar för ämbetsutövning inför folkrepresentation eller statschef

minsting
Ordklass substantiv
den minste (vanligen i en syskonskara) Grammatik ofta bestämd form singular

minst sagt
i underkant sagt

minsvep
Ordklass substantiv
bogserad anordning för sökning efter sjöminor

minsvepare
Ordklass substantiv
specialfartyg för minsvepning

minsvepning
Ordklass substantiv
uppsökning och oskadliggörande av sjöminor med hjälp av minsvep

minsökare
Ordklass substantiv
instrument som påvisar förekomst av minor

mint
Ordklass substantiv
ämne som innehåller mentol (mest om sötsaker eller dylikt)

minuend
Ordklass substantiv
tal som skall minskas med ett annat tal Bruklighet något ålderdomligt

minus
Ordklass substantiv
underskott i värde (i förhållande till naturlig nollpunkt)
försvagat: nackdel
tecken för minskning
minus
Ordklass adverbliknande preposition
minskat med
utgående från noll (för att ange negativa tal)

minusgrad
Ordklass substantiv
temperaturgrad under noll (det vill säga vanligen under vattnets fryspunkt

minuskel
Ordklass substantiv
liten bokstav i handskriven text Bruklighet mest vid beskrivning av äldre förhållanden

minussida
Ordklass substantiv
sammanfattningen av alla ofördelaktiga omständigheter i något sammanhang Grammatik vanligen bestämd form singular

minustecken
Ordklass substantiv
matematiskt tecken för subtraktion

minut
Ordklass substantiv
tidsenhet som motsvarar en sextiondels timme
vagare om kort tidsintervall: ögonblick
vinkelenhet som motsvarar en sextiondels grad
motsvarande sträcka längs jordytan
litet parti varor, vanligen för försäljning direkt till kunden

minutera
Ordklass verb
försälja i små mängder (särskilt med avseende på vin eller sprit) Grammatik vanligen med partikeln ut

minutiös
Ordklass adjektiv
ytterst noggrann

minutvisare
Ordklass substantiv
visare på klocka som markerar minuterna

minör
Ordklass substantiv
person som utför minering (yrkesmässigt eller som värnpliktig)

miocen
Ordklass substantiv
den näst yngsta epoken under tertiärtiden (mellan cirka 23 miljoner och 5 miljoner år före nutid)

mirabell
Ordklass substantiv
typ av litet, gult och sött krikon, som används till sylt och marmelad
träd eller buske med denna frukt

mirabile dictu
egendomligt nog

mirakel
Ordklass substantiv
gynnsam överanturlig händelse, särskilt av religiöst slag
försvagat: fantastisk händelse
mirakelspel

mirakelspel
Ordklass substantiv
medeltida skådespel om heliga personers underverk

mirakulös
Ordklass adjektiv
tillkommen som genom ett mirakel

misanpassning
Ordklass substantiv
dålig anpassning till den sociala omgivningen

misantrop
Ordklass substantiv
människofientlig person
försvagat: bitter person

misantropi
Ordklass substantiv
fientlig inställning till medmänniskor
försvagat: bitterhet

misantropisk
Ordklass adjektiv
som hatar och föraktar medmänniskorna
försvagat: bitter
även om handling eller dylikt

mischmasch
Ordklass substantiv
helt oordnad blandning Bruklighet vardagligt

miserabel
Ordklass adjektiv
mycket dålig

mispel
Ordklass substantiv
ett litet, hagtornsliknande träd med ätliga frukter, odlat som prydnadsväxt
frukt från detta träd
även om närbesläktade träd eller buskar

miss
Ordklass substantiv
det att missa något Bruklighet vardagligt
försummelse
titel för ogift kvinna i anglosaxiska länder
speciellt i samband med skönhetstävlingar och dylikt (oberoende av nationalitet)

missa
Ordklass verb
misslyckas med att träffa visst mål (konkret eller abstrakt)
försumma att stifta bekantskap med eller utnyttja
speciellt: komma för sent till
inte lyckas tillgodogöra sig

missakta
Ordklass verb
värdera alltför lågt

missale
Ordklass substantiv
bok med ordningen för mässan, särskilt i katolsk gudstjänst

missanpassad
Ordklass adjektiv
illa anpassad till omgivningen, särskilt till den sociala miljön

missbedöma
Ordklass verb
bedöma på felaktigt sätt

missbelåten
Ordklass adjektiv
missnöjd

missbildad
Ordklass adjektiv
utvecklad på felaktigt och onormalt sätt (särskilt om kroppsdel)

missbildning
Ordklass substantiv
felaktigt och onormalt utvecklad del av organism eller kroppsdel
felaktig utveckling av kroppsdel

missbruk
Ordklass substantiv
olämplig och otillåten användning som kan medföra skada
speciellt: okontrollerat bruk av stimulantia

missbruka
Ordklass verb
använda på skadligt eller olämpligt (och otillåtet) sätt

missbruka guds namn
Frasklass verbfras
använda sig av svordomar och eventuellt häda på annat sätt Bruklighet ursprungligen bibliskt

missbrukare
Ordklass substantiv
person som missbrukar något, vanligen stimulantia och dylikt

missdåd
Ordklass substantiv
mycket klandervärd gärning, ofta kriminell

missdådare
Ordklass substantiv
person som handlat mycket klnadervärt, vanligen kriminellt

misse
Ordklass substantiv
huskatt (ofta som tilltalsord) Bruklighet vardagligt

missfall
Ordklass substantiv
utstötning ur livmodern av foster som inte är livsdugligt (relativt tidigt under havandeskapet)

missfirma
Ordklass verb
grovt förolämpa i tal eller skrift Bruklighet särskilt juridik

missfirmelse
Ordklass substantiv
det att missfirma någon Bruklighet särskilt juridik

missfoster
Ordklass substantiv
missbildad varelse
överfört: felaktigt utvecklad företeelse

missförhållande
Ordklass substantiv
otillfredsställande förhållande, särskilt samhälleligt

missförstå
Ordklass verb
tolka på felaktigt sätt
bedöma alltför negativt

missförstå mig rätt
förstå mig rätt Bruklighet skämtsamt

missförstånd
Ordklass substantiv
felaktig tolkning av innehåll, avsikt eller dylikt

missgrepp
Ordklass substantiv
åtgärd som inte är ändamålsenlig

missgynna
Ordklass verb
verka till nackdel för

missgärning
Ordklass substantiv
fördömlig handling, vanligen kriminell

missgärningsbalk
Ordklass substantiv
brottsbalk i 1734 års lag Bruklighet historiskt Grammatik vanligen bestämd form singular

missgärningsman
Ordklass substantiv
mansperson som utfört missgärning Bruklighet ålderdomligt

misshag
Ordklass substantiv
missnöje (särskilt hos person i maktställning eller dylikt)

misshaga
Ordklass verb
väcka misshag hos

misshaglig
Ordklass adjektiv
som väcker misshag (särskilt hos makthavare och dylikt)

misshandel
Ordklass substantiv
våldshandling som medför kroppslig skada (vanligen med direkt kroppskontakt)
speciellt i juridiska sammanhang
även om psykiskt övergrepp

misshandla
Ordklass verb
utsätta för misshandel
använda på ett klumpigt sätt Bruklighet skämtsamt

misshumör
Ordklass substantiv
dåligt humör Grammatik i vissa uttryck

misshushålla
Ordklass verb
använda på ett oklokt och slösaktigt sätt, särskilt ur ekonomisk synvinkel

misshällighet
Ordklass substantiv
störning i relation, ofta i någon form av samarbete eller dylikt

missil
Ordklass substantiv
fjärrstyrd eller självstyrande projektil (vanligen reaktionsdriven och försedd med sprängladdningar)

mission
Ordklass substantiv
officiellt diplomatiskt uppdrag
grupp på officiellt uppdrag
större uppgift som kräver personliga uppoffringar
verksamhet för utbredande av religion, speciellt kristendomen
verksamhet för att fördjupa religionsiteten i redan kristet område
missionsbedrivande organisation

missionera
Ordklass verb
verka för utbredning av viss religion
utvidgat: verka för utbredning av vissa idéer

missionsbokhandel
Ordklass substantiv
bokhandel för religiös litteratur i frikyrklig regi

missionsdag
Ordklass substantiv
en av de fyra bönsöndagarna i svenska kyrkan fram till 1983 Bruklighet historiskt Grammatik vanligen bestämd form singular

missionsfält
Ordklass substantiv
arbetsområde för mission

missionsförbundare
Ordklass substantiv
person som tillhör Svenska Missionsförbundet

missionshotell
Ordklass substantiv
hotell som drivs av frikyrklig rörelse, vanligen Frälsningsarmén

missionshus
Ordklass substantiv
frikyrklig gudstjänst- och möteslokal

missionskyrka
Ordklass substantiv
kyrka för frikyrklig rörelse
kyrka vid missionsstation

missionsstation
Ordklass substantiv
fast arbetsplats för mission

missionär
Ordklass substantiv
person som yrkesmässigt verkar för utbredning av sin religion (vanligen i fråga om kristendomen)

missiv
Ordklass substantiv
följebrev till översänt dokument (särskilt vid kommunikation mellan myndigheter)
förordnande till viss prästerlig tjänst Bruklighet ålderdomligt

missivera
Ordklass verb
utfärda prästförordnande för Bruklighet ålderdomligt

missklä
Ordklass verb
passa dåligt till någon eller något (estetiskt sett)
allmännare: inte anstå

misskläda
Ordklass verb
passa dåligt till någon eller något (estetiskt sett)
allmännare: inte anstå

missklädsam
Ordklass adjektiv
som passar dåligt till någon eller något (estetiskt sett)

misskredit
dåligt anseende Bruklighet mindre brukligt

misskreditera
Ordklass verb
ge dåligt anseende

misskund
Ordklass substantiv
medkänsla som leder till mildare behandling av hjälplös motpart eller dylikt

misskunda sig
Frasklass verbfras
visa barmhärighet mot Bruklighet ålderdomligt

misskundsam
Ordklass adjektiv
som visar barmhärtighet Bruklighet ålderdomligt

misskänd
Ordklass adjektiv
som inte uppskattas efter förtjänst
allmännare: oriktigt bedömd

misskänna
Ordklass verb
bedöma alltför negativt
allmännare: felbedöma

missköta
Ordklass verb
sköta illa
uppföra sig otillfredsställande Grammatik ofta reflexivt

misskötsam
Ordklass adjektiv
som uppför sig otillfredsställande

missleda
Ordklass verb
leda till felaktig uppfattning hos någon Bruklighet mindre brukligt

missledande
Ordklass adjektiv
som leder till felaktig uppfattning

missljud
Ordklass substantiv
obehagligt ljud
överfört: uttryck för missnöje eller oenighet

misslyckad
Ordklass adjektiv
som har misslyckats i något avseende eller totalt (med livet eller dylikt)
som har salgit fel

misslyckande
Ordklass substantiv
försök som inte lett till framgång

misslyckas
Ordklass verb
utan framgång försöka uppnå visst resultat
inte leda till framgång

misslynt
Ordklass adjektiv
som är på dåligt humör
även om handling och dylikt

missminna sig
Frasklass verbfras
minnas fel

missmod
Ordklass substantiv
nedstämdhet orsakad av negativ bedömning av situationen

missmodig
Ordklass adjektiv
som känner missmod
även om handling eller dylikt

missne
Ordklass substantiv
en kärrväxt av kallafamiljen med vitt hölsterblad kring blomkolven

missnöjd
som känner missnöje (tillfälligt eller permanent)
även om handling eller dylikt

missnöje
Ordklass substantiv
känsla av att något boder vara bättre (ofta obestämd och föga konstruktiv)
speciellt juridik: otillfredsställdhet med domslut

missnöjenanmälan
Ordklass substantiv
anmälan om kommande överklagande av domstolsbeslut eller dylikt

missnöjesparti
Ordklass substantiv
politiskt parti som söker utnyttja ogenomtänkt missnöje (särskilt med höga skatter, socialförsäkringsavgifter och dylikt)

misspryda
Ordklass verb
utgöra förfulande inslag hos någon eller något

missriktad
Ordklass adjektiv
inriktad mot olämpligt, vanligen abstrakt mål

missroman
Ordklass substantiv
banal, verklighetsfrämmande kärleksroman

missräkna sig
Frasklass verbfras
göra felaktig bedömning av
speciellt: göra alltför positiv bedömning
räkna fel Bruklighet mindre brukligt

missräkning
Ordklass substantiv
besvikelse över inte infriad förhoppning

missta
Ordklass verb
förväxla Bruklighet mindre brukligt

misstag
Ordklass substantiv
oavsiktligt fel i handlande, tänkande och dylikt

misstaga
Ordklass verb
förväxla Bruklighet mindre brukligt

misstaga sig
Frasklass verbfras
ha felaktig uppfattning i någon fråga

misstanke
Ordklass substantiv
aning eller förmodan att något inte är i sin ordning (speciellt att brott föreligger)

missta sig
Frasklass verbfras
ha felaktig uppfattning i någon fråga

misstolka
Ordklass verb
tolka på felaktigt sätt

misstro
Ordklass substantiv
brist på förtroende för någon eller något
misstro
Ordklass verb
anse sig inte kunna lita på person, avsikt etcetera

misstroende
Ordklass substantiv
det att något misstros
speciellt: ifrgågasättande av regerings duglighet

misstroendevotum
Ordklass substantiv
formell deklaration av folkrepresentation att den förlorat förtroendet för regeringen (vilket normalt medför regeringens avgång)
liknande åtgärd av annat beslutande organ

misstrogen
Ordklass adjektiv
som visar misstro (om person, handling eller dylikt)

misströsta
Ordklass verb
tvivla på att något kan utvecklas gynnsamt

misströstan
Ordklass substantiv
tvivel på gynnsam utveckling

misstycka
Ordklass verb
ogilla handling eller dylikt som på något sätt berör en själv

misstycke
Ordklass substantiv
det att misstycka Bruklighet mindre brukligt

misstyda
Ordklass verb
tyda på felaktigt sätt

misstämning
Ordklass substantiv
olustig stämning

misstänka
Ordklass verb
hysa misstankar om att något inte är i sin ordning
med avseende på person: hysa misstankar mot
försvagat: anta, förmoda

misstänka argan list
Frasklass verbfras
ana att något obehagligt är i görningen

misstänkliggöra
Ordklass verb
väcka misstankar mot

misstänksam
Ordklass adjektiv
som ofta hyser misstankar
även om handling och dylikt

misstänkt
Ordklass adjektiv
som misstänks
ofta substantiverat

missunna
Ordklass verb
anse någon inte vara värd någon framgång eller dylikt

missunnsam
Ordklass adjektiv
som reagerar negativt på andras framgångar
även om handling och dylikt

missuppfatta
Ordklass verb
uppfatta och tolka på felaktigt sätt

missuppfattning
Ordklass substantiv
det att missuppfatta

missvisa
Ordklass verb
avvika från nord-sydriktningen (om kompassnål) Bruklighet mindre brukligt

missvisande
Ordklass adjektiv
som leder till felaktig uppfattning

missvisning
Ordklass substantiv
särskilt: avvikelse av kompassnål från nord-sydriktningen

missväxt
Ordklass substantiv
det att kulturväxter växer så svagt att de lämnar otillräcklig skörd

missämja
Ordklass substantiv
dålig sämja

missöde
Ordklass substantiv
mindre olyckshändelse


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.